02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 26 ก.พ. 2018 0:07

ทัวร์เกาะเสม็ด

การบริการ

สนุกสนานกับกิจกรรม

 • ดำน้ำดูปะการัง 6 เกาะ
 • ดำน้ำดูปะการัง 5 เกาะ
 • เที่ยวรอบเกาะ

พักผ่อนสะดวกสบาย

 • ที่พักติดชายหาด

กรุ๊ปทัวร์

 • เดินทาง 2 วัน 1 คืน
 • เดินทาง 3 วัน 2 คืน

อ่าวปะการัง

การเดินทาง
 • บ้านเพ - รีสอร์ท  โดยเรือ Speed Boat
กิจกรรม
 • ดำน้ำดูประการัง ที่อ่าวหน้ารีสอร์ท
 • พายเรือคายัค ด้านหน้ารีสอร์ท
 • ชมพระอาทิตย์ขึ้น - ตก ที่เนินตะวัน
อาหาร
 • 3 มื้ออร่อย เย็น เช้า กลางวัน
ที่พัก
 • สะอาด สบาย 2 คน / ห้อง

อ่าวน้อยหน่า

การเดินทาง
 • โดยเรือ Speed boat 
 • มอเตอร์ไซด์ พร้อมน้ำมัน
สนุกสนานกับกิจกรรม
 • ดำน้ำตื้น 6 เกาะ  เกาะท้ายค้างคาว เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลาตีน เกาะกุฏี เกาะทะลุ
อิ่มอร่อยกับ
 • อาหารเช้าห้องอาหารรีสอร์ท

อ่าวไผ่

การเดินทาง
 • โดยเรือ Speed boat 
 • มอเตอร์ไซด์ พร้อมน้ำมัน
สนุกสนานกับกิจกรรม
 • ดำน้ำตื้น 6 เกาะ  เกาะท้ายค้างคาว เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลาตีน เกาะกุฏี เกาะทะลุ
อิ่มอร่อยกับ
 • อาหารเช้าห้องอาหารรีสอร์ท
การเดินทาง
 • โดยเรือ Speed boat
 • มอเตอร์ไซด์ พร้อมน้ำมัน 
สนุกสนานกับกิจกรรม
 • ดำน้ำตื้น 6 เกาะ
 • เกาะท้ายค้างคาว เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลตีน เกาะกุฏี เกาะทะลุ
อิ่มอร่อยกับ
 • อาหารเช้าห้องอาหารรีสอร์ท

อ่าววงเดือน

การเดินทาง
 • โดยเรือ Speed boat 
 • มอเตอร์ไซด์ พร้อมน้ำมัน
สนุกสนานกับกิจกรรม
 • ดำน้ำตื้น 6 เกาะ  เกาะท้ายค้างคาว เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลาตีน เกาะกุฏี เกาะทะลุ
อิ่มอร่อยกับ
 • อาหารเช้าห้องอาหารรีสอร์ท
การเดินทาง
 • โดยเรือ Speed boat 
 • มอเตอร์ไซด์ พร้อมน้ำมัน
สนุกสนานกับกิจกรรม
 • ดำน้ำตื้น 6 เกาะ  เกาะท้ายค้างคาว เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลาตีน เกาะกุฏี เกาะทะลุ
 • พายเรือคายัค
อิ่มอร่อยกับ
 • อาหารเช้าห้องอาหารรีสอร์ท

อ่าวแสงเทียน

การเดินทาง
 • โดยเรือ Speed boat 
 • มอเตอร์ไซด์ พร้อมน้ำมัน
สนุกสนานกับกิจกรรม
 • ดำน้ำตื้น 6 เกาะ  เกาะท้ายค้างคาว เกาะขาม เกาะกรวย เกาะปลาตีน เกาะกุฏี เกาะทะลุ
อิ่มอร่อยกับ
 • อาหารเช้าห้องอาหารรีสอร์ท

กรุ๊ปทัวร์ 2 วัน 1 คืน

การเดินทาง
 • บ้านเพ - รีสอร์ท  โดยเรือ Speed Boat
กิจกรรม
 • ดำน้ำดูประการัง รอบๆเกาะ
 • ปาร์ตี้ คาราโอเกะ
อาหาร
 • 3 มื้ออร่อย เย็น เช้า กลางวัน
ที่พัก
 • สะอาด สบาย 2 คน/ห้อง
การเดินทาง
 • บ้านเพ - รีสอร์ท  โดยเรือ Speed Boat
กิจกรรม
 • ดำน้ำดูประการัง รอบๆเกาะ
 • ปาร์ตี้ คาราโอเกะ
อาหาร
 • 3 มื้ออร่อย เย็น เช้า กลางวัน
ที่พัก
 • สะอาด สบาย 2 คน/ห้อง
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com