02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 16:20

แพ็คเกจทัวร์เกาะมันกลาง 3 วัน 2 คืน พักที่ มันตาคีรี ไอส์แลนด์ รีสอร์ท

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿6,750

ไฮไลท์ทริป

 • สงบเงียบใช้ชีวิตที่เป็นส่วนตัว  
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมบนเกาะ   
 • เล่นน้ำทะเล พร้อม ดำน้ำดูปะการัง 
 • ชมสัตว์น้ำหายากในทะเล   
 • เดินป่า ท่องเขา ดูพันธุ์ไม้ 
 • ชมทะเลแหวกแห่งเดียวของหมู่เกาะมัน   
 • เล่นกีฬาหลากหลายชนิด
 • มีบริการเช่าเรือตกปลา
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ราคา/คน
ต.ค. - ก.พ  6,750.-
1 มี.ค. - 15 พ.ค. 7,250.-
วันหยุดยาว 7,550.- 
ปีใหม่ - สงกรานต์ 7,750.- 
หมายเหตุ :
- พักห้อง Sea View Lodge หรือ Beach Front Lodge 
- เด็ก1 ขวบ คิด 500 บาท
- เด็กอายุ 2 - 5 ปี ลด 50 %
- เด็ก 6 - 10 ปี ลด 20 %

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ระยอง - ท่าเรืออ่าวมะข้ามป้อม (ลูกค้าเดินทางเอง)
ช่วงเช้า 00:00  ลูกค้าออกเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม จ.ระยอง ด้วยตนเอง

10:00  ลงทะเบียนและขนสัมภาระลงเรือ

10:30  เรือออกจากท่าเรืออ่าวมะขามป้อม  

11:30  เดินทางถึงเกาะมันกลาง พักผ่อนทางอัธยาศัย
ช่วงเที่ยง ทานอาหารกลางวันที่รีสอร์ท
ช่วงบ่าย 14:30  ไปดูเต่าที่ศูนย์อนุรักษ์เต่าเกาะมันใน พร้อมทั้งดำน้ำดูปะการังหลากหลายชนิด

สมควรแก่เวลาเดินทาง กลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน หรือจะสนุกสนานที่หาดทรายหน้าเกาะ หรือปีนเขา ชมวิวตามอัธยาศัย
ช่วงค่ำ 18:45  ทานอาหารเย็น sea food
วันที่ 2
กิจกรรมชมธรรมชาติ - รีสอร์ท
ช่วงเช้า 07:00  บริการ ชา กาแฟ โอวัลติน น้ำส้ม ขนมปังกรอบ รองท้องก่อนอาหารเช้า

08:00  รับประทานอาหารเช้า 

09:30  นำชมเส้นทางธรรมชาติ ชมพันธุ์ไม้นานาพันธุ์สู่จุดชมวิว จากนั้นเที่ยวชมทะเลแหวกฝั่งอ่าวไทย อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัย  
ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย 13:30  นำชมฟาร์มหอยนางรมธรรมชาติ

15:30  บริการอาหารว่าง 
ช่วงค่ำ 18:30  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
วันที่ 3
รีสอร์ท - เดินทางกลับ กทม.
การเดินทาง 07:00  บริการ ชา กาแฟ โอวัลติน น้ำส้ม ขนมปังกรอบ รองท้องก่อนอาหารเช้า

08:00  รับประทานอาหารเช้า  

พักผ่อนตามอัธยาศัย
ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย 13:30  เดินทางออกจากเกาะมันกลาง สู่ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม

14:00  เดินทางถึงอ่าวมะขามป้อมโดยสวัสดิภาพ 

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน   
 • เรือ ไป-กลับ จากเกาะมันนอก   
 • อาหาร 7 มื้อ   
 • เรือนำเที่ยวชมปะการัง พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ   
 • น้ำดื่ม ชา กาแฟ โอวัลติน ตลอดโปรแกรม   
 • ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com