02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 22 มิ.ย. 2024 13:01

แพ็คเกจเกาะหมาก 3 วัน 2 คืน พักที่ Lazy Day The Resort

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿4,100

ไฮไลท์ทริป

 • ดำน้ำชมปะการัง ที่หมู่เกาะรัง
หมายเหตุ
 • รีสอร์ท ไม่มีสระว่ายน้ำ
 • ติดชายหาดอ่าวขาว
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

ห้องพัก  ราคา / คน
Sunset Twin Bangalow / 2 คน 4,300
Sunset Twin Extra Bangalow / 2 คน 4,100

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ตราด - ท่าเรือแหลมงอบ (เดินทางเอง)
แผนที่
กำหนดการ
 • ลูกค้าออกเดินทางสู่ จ.ตราด ด้วยตนเอง
 • 10:00    เดินทางถึงท่าเรือแหลมงอบ
 • 10:30    เรือออกจากท่าเรือแหลมงอบมุ่งสู่เกาะหมาก
 • 11:30   เดินทางถึงท่าเรือ มากะธานี
 • เช็คอินที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำทะเลหน้าบริเวณบ้านพัก
กิจกรรม
 • อิสระเล่นน้ำชายหาด หรือกิจกรรมชายหาด
 • ขี่รถมอเตอร์ไซด์ขับเที่ยวชมวิวบนเกาะหมาก ลูกค้าจ่ายค่าเช่าเอง
อาหาร
 • กลางวัน    อิสระลูกค้าจ่ายเอง
 • เย็น          อิสระลูกค้าจ่ายเอง
วันที่ 2
รีสอร์ท - ดำน้ำชมปะการัง (ช่วงมิถุนายน-15 ตุลาคม กิจกรรมดำน้ำต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
กำหนดการ
 • 08:00   รับประทานอาหารเช้า เตรียมตัวสำหรับการออกไปดำน้ำ
 • 09:30   บริการเรือออกดำน้ำดูปะการัง ที่หมู่เกาะรัง พร้อมอุปกรณ์
 • 15:30   เดินทางกลับยังรีสอร์ท
กิจกรรม
 • กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง ที่หมู่เกาะรัง  หลังจากกลับจากดำน้ำ เดินทางกลับ พักผ่อนกับกิจกรรมภายในรีสอร์ท
อาหาร
 • เช้า           ห้องอาหารรีสอร์ท
 • กลางวัน     อาหาร เครื่องดื่ม ระหว่างดำน้ำ
 • เย็น           อิสระลูกค้าจ่ายเอง
วันที่ 3
รีสอร์ท - เดินทางกลับ
กำหนดการ
 • หลังอาหารเช้า อิสระทำกิจกรรมตามอัธยาศัย 
 • 12:00   เตรียมเก็บสัมภาระพร้อมทำการเช็คเอ้าท์
 • 12:30 - 13:30  อำลารีสอร์ท เดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมงอบ
 • 14:30   ถึงท่าเรือแหลมงอบ โดยสวัสดิภาพ 
กิจกรรม
 • อิสระทำกิจกรรม เช่น เล่นน้ำชายหาด วอลเล่บอลล์ชายหาด พายเรือคายัค
อาหาร
 • เช้า   ห้องอาหารรีสอร์ท
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารเช้า 2 มื้อ + มื้อกลางวัน 1 มื้อ ระหว่างดำน้ำ
 • ค่าบริการ ดำน้ำชมปะการัง พร้อมอุปกรณ์

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าเรือไป-กลับ แหลมงอบ - เกาะหมาก
 • อาหารกลางวัน + เย็น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ราคาเด็ก
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • เด็กอายุ 6-12 ปี 50 %
 • เด็กอายุ มากกว่า 12 ปี คิดราคาเต็ม
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

แพ็คเกจเกาะหมาก 3 วัน 2 คืน พักที่ มากะธานี รีสอร์ท
เริ่ม ฿3,300
แพ็คเกจเกาะหมาก 3 วัน 2 คืน พักที่ มิรา มนตรา รีสอร์ท
เริ่ม ฿4,100
แพ็คเกจเกาะหมาก 3 วัน 2 คืน พักที่ ซินนาม่อน อาร์ต รีสอร์ท
เริ่ม ฿5,900
แพ็คเกจเกาะหมาก 3 วัน 2 คืน พักที่ เกาะหมากโคโค่เคป รีสอร์ท
เริ่ม ฿5,900
แพ็คเกจเกาะหมาก 3 วัน 2 คืน พักที่ เกาะหมาก รีสอร์ท
เริ่ม ฿4,200
แพ็คเกจเกาะหมาก 3 วัน 2 คืน พักที่ เกาะหมาก บุรีฮัท เนเชอรัล รีสอร์ท
เริ่ม ฿5,000
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com