02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 29 ม.ค. 2020 14:54

แพ็คเกจทัวร์เกาะหมาก 3 วัน 2 คืน พักที่ Monkey Island Resort

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿3,900

ไฮไลท์ทริป

 • Speed Boat จากท่าเรือแหลมงอบ - เกาะหมาก
 • ที่พัก 2 คืน พัก 2 คน ต่อ ห้อง 
 • เล่นน้ำทะเลหน้าบริเวณบ้านพัก
 • เล่นวอลเล่ย์บอลชายหาด
 • ดำน้ำดูปลา ชมปะการังที่บริเวณหมู่เกาะรัง
 
หมายเหตุ..
 • รีสอร์ท มีสระว่ายน้ำ (เล็ก)
 • ติดชายหาด
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 13 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน
พักห้องแบบ Gorilla Hut ห้องแอร์หน้าหาด 4,500.-
พักห้องแบบ Chimpanzee ห้องแอร์วิวสวน 4,000.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ตราด - ท่าเรือแหลมงอบ (เดินทางเอง)
การเดินทาง 00:00  ลูกค้าออกเดินทางสู่ จ.ตราด ด้วยตนเอง

08:30 - 15.00 น. เดินทางถึงท่าเรือแหลมงอบ... 

10:30 - 16.00 น.  เรือออกจากท่าเรือแหลมงอบมุ่งสู่เกาะหมาก (ขึ้นอยู่ที่ลูกค้าต้องการเดินทางกี่โมง..ตามตารางเดินเรือด้านบน)

11:30 - 17.00   เดินทางถึงท่าเรือ มะกะธานี รีสอร์ท หรือ ท่าเรืออ่าวนิด

เข้าบ้านพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย สนุกสนานกับการเล่นน้ำทะเลหน้าบริเวณบ้านพัก
ช่วงกลางวัน อิสสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ลูกค้าทานเอง
ช่วงบ่าย หลังอาหารเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

15:00 น.   บริการรถมอเตอร์ไซด์ขับเที่ยวชมวิวบนเกาะหมาก ลูกค้าเสียค่าเช่าเอง
ช่วงค่ำ 18:30  อิสระอาหารค่ำที่ห้องอาหาร ลูกค้าทานเอง

หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
รีสอร์ท - ดำน้ำชมปะการัง (ช่วงมิถุนายน-15 ตุลาคม กิจกรรมดำน้ำต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
ช่วงเช้า 08:00   รับประทานอาหารเช้า

09:30   บริการเรือออกดำน้ำดูปะการัง บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง พร้อมอุปกรณ์

ในช่วงเวลา Low Seasoan ตั้งแต่วันที่ 1 มิถูนายน - 15 ตุลาคม การดำน้ำต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ  หากไม่สามารถดำน้ำได้ จะมีมอเตอร์ไซด์+น้ำมัน ให้ลูกค้าขับเล่นชมวิวรอบเกาะตามอัธยาศัย  
ช่วงกลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ระหว่างการดำน้ำ
ช่วงบ่าย หลังอาหาร  14.30 - 15.00 น. เดินทางกลับยังรีสอร์ท อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
ช่วงค่ำ 18:30  อิสระอาหารค่ำที่ห้องอาหาร ลูกค้าทานเอง
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3
รีสอร์ท - กรุงเทพฯ
การเดินทาง 08:00  รับประทานอาหารเช้า

10:00 - 13.00  เตรียมเก็บสัมภาระพร้อมทำการเช็คเอ้าท์

11:30 - 13.30  อำลา Monkey Island Resort   เรือนำคณะกลับสู่ท่าเรือแหลมงอบ

12:30 - 14.30   คณะถึงท่าเรือแหลมงอบ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ การเดินทางกลับขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะให้จองเรือกลับเวลาเท่าใด


ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน
 • ค่าอาหารเช้า 2 มื้อ + อาหารกลางวันๆที่ 2 ระหว่างดำน้ำ 
 • ค่าเรือไป-กลับ เรือเร็ว 30 ที่นั่ง
 • ค่าบริการ เรือ ดำน้ำดูปะการัง พร้อมอุปกรณ์

ราคานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

แพ็คเกจทัวร์เกาะหมาก 3 วัน 2 คืน พักที่ บ้านเกาะหมาก รีสอร์ท
เริ่ม ฿4,500
แพ็คเกจทัวร์เกาะหมาก 3 วัน 2 คืน พักที่ มากะธานี รีสอร์ท
เริ่ม ฿4,350
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com