02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 29 ม.ค. 2020 15:47

แพ็คเกจทัวร์เกาะหมาก 3 วัน 2 คืน พักที่ เกาะหมาก บุรีฮัท เนเชอรัล รีสอร์ท

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿4,100

ไฮไลท์ทริป

 • เดินทางโดย  Speed Boat จากท่าเรือแหลมงอบ - เกาะหมาก
 • เล่นน้ำทะเลหน้าบริเวณบ้านพัก
 • พายเรือคายัด 
 • ว่ายน้ำพักผ่อนที่สระน้ำ รีสอร์ท
 • ดำน้ำดูปลา ชมปะการัง เกาะกระ เกาะยักษ์ เกาะมะปริง
หมายเหตุ..
 • รีสอร์ทมี สระว่ายน้ำ
 • ติดชายหาด
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 13 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน
เดินทางตั้งแต่ 2 ท่าน 4,100.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ตราด - ท่าเรือแหลมงอบ (เดินทางเอง)
ช่วงเช้า 00:00  ลูกค้าออกเดินทางสู่ จ.ตราด ด้วยตนเอง

08:30 - 15.00 น. เดินทางถึงท่าเรือแหลมงอบ... 

10:30 - 16.00 น.  เรือออกจากท่าเรือแหลมงอบมุ่งสู่เกาะหมาก (ขึ้นอยู่ที่ลูกค้าต้องการเดินทางกี่โมง..ตามตารางเดินเรือด้านบน)

11:30 - 17.00 น.   เดินทางถึงท่าเรือ อ่าวนิด

เช็คอินบ้านพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย สนุกสนานกับการเล่นน้ำทะเลหน้าบริเวณบ้านพัก
เที่ยง  อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย   ลูกค้าทานเอง
ช่วงบ่าย หลังอาหารเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

15:00 น.   บริการรถมอเตอร์ไซด์ขับเที่ยวชมวิวบนเกาะหมาก
ค่ำ 18:30 น.   อิสระทานอาหารค่ำที่ห้องอาหาร  รีสอร์ท   ลูกค้าทานเอง

                หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
รีสอร์ท - ดำน้ำชมปะการัง (ช่วงมิถุนายน-15 ตุลาคม กิจกรรมดำน้ำต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
ช่วงเช้า 08:00  รับประทานอาหารเช้า

09:30  บริการเรือออกดำน้ำดูปะการังที่เกาะยักษ์ เกาะหินใบ บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง พร้อมอุปกรณ์

ในช่วงเวลา Low Seasoan ตั้งแต่วันที่ 1 มิถูนายน - 15 ตุลาคม การดำน้ำต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ  หากไม่สามารถดำน้ำได้ จะมีมอเตอร์ไซด์+น้ำมัน ให้ลูกค้าขับเล่นชมวิวรอบเกาะตามอัธยาศัย 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างการดำน้ำ
ช่วงบ่าย หลังจากกลับจากดำน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ 18:30   อิสระทานอาหารค่ำที่ห้องอาหาร รีสอร์ท   ลูกค้าทานเอง

หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

 หากต้องการตกปลาหมึก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ติดต่อกับทางรีสอร์ทโดยตรง)
วันที่ 3
รีสอร์ท - กรุงเทพฯ
การเดินทาง 08:00  รับประทานอาหารเช้า

10:00 - 13.00  เตรียมเก็บสัมภาระพร้อมทำการเช็คเอ้าท์

11:30 - 13.30  อำลา เกาะหมาก บุรีฮัท เนเชอรัล รีสอร์ท เรือนำคณะกลับสู่ท่าเรือแหลมงอบ

12:30 - 14.30   คณะถึงท่าเรือแหลมงอบ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ  การเดินทางกลับขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะให้จองเรือกลับเวลาเท่าใดราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน
 • ค่าอาหารเช้า 2 มื้อ + อาหารกลางวันๆที่ 2 ระหว่างดำน้ำ
 • ค่าเรือไป-กลับ เรือเร็ว 30 ที่นั่ง
 • ค่าบริการ เรือดำน้ำ ดูปะการัง พร้อมอุปกรณ์ หรือ

ราคานี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com