02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 21 ม.ค. 2019 4:46

แพ็คเกจทัวร์เกาะล้าน 2 วัน 1 คืน พักที ซีเลย์ รีสอร์ท

2 วัน 1 คืน
เริ่ม ฿2,450

ไฮไลท์ทริป

เดินทางสู่เกาะล้านด้วยเรือ Speed Boat ...เดินทางกลับจากเกาะล้าน - แหลมบาลีฮาย ด้วยตัวเอง ตั้งแต่ 2 ท่าน
สนุกสนานกับกิจกรรม
 • ดำน้ำดูปะการัง 
 • เล่นน้ำทะเล ถ่ายรูปที่หาดตาแหวน
อิ่มอร่อย
 • อาหารเมนูซีฟู๊ด
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทางตั้งแต่  2 ท่าน 2,450.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – ท่าเรือแหลมบาลีฮาย (เดินทางเอง) – เดินทางโดย Speed Boat ดำน้าดูปะการัง - เช็คอินที่พัก
การเดินทาง ช่วงเช้า   
00.00    ลูกค้าออกเดินทางเองสู่ท่าเรือแหลมบาลฮาย พัทยา 

09:30   โดยประมาณ ถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย เจ้าหน้าที่เรือ Speed Boat ให้การต้อนรับนำลงเรือ สู่กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน นั่งพักผ่อนเล่นน้ำที่หาดตาแหวนตามอัธยาศัย หรือจะเดินตามหาดเพื่อเข้าอินที่พัก ซึ่งอยู่ที่หาดตาแหวนเช่นกัน และนั่งพักเล่นน้ำทะเลที่หน้ารีสอร์ท
กิจกรรม ช่วงเช้า    
09:45   ออกเดินทางสู่เกาะล้าน  สู่สถานที่ดำน้ำดูปะการัง  ให้ท่านได้เพลิดเพลินจนได้เวลาอาหารกลางวัน นำเดินทางสู่หาดตาแหวน

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวันเข้าเช็คอินที่พัก ที่บริเวณหาดตาแหวน อิสระพักผ่อนและเล่นน้ำทะเลหน้ารีสอร์ท

18.00     รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารรีสอร์ท หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย
อาหาร มื้อกลางวัน     
ร้านอาหารที่หาดตาแหวน

มื้อเย็น          
ที่ห้องอาหารรีสอร์ท 
วันที่ 2
รีสอร์ท - ท่าเรือหาดตาแหวน - แหลบาลีฮาย - กรุงเทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า  
11:30  เช็คเอ้าท์ที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือหน้าบ้านลงเรือเดินทางกลับสู่แหลมบาลีฮาย

เดินทางถึงแหลมบาลีฮาย 
กิจกรรม ช่วงเช้า    
หลังอาหารเช้าเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย เช่น ขี่มอเตอร์ไซด์ (เช่าเอง) ช๊อปปิ้งของฝาก เล่นน้ำทะเลหน้ารีสอร์ท จนกว่าจะถึงเวลาเดินทางกลับ
อาหาร มื้อเช้า    
ห้องอาหารรีสอร์ท


ราคานี้รวม
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน / 1 คืน
 • ค่าเรือ Speed Boat ดำน้ำดูปะการัง
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ (3 มื้อ.. กลางวัน.. เย็น.. เช้า)
 • ค่าบริการดำน้ำพร้อมอุปกรณ์
 • ประกันอุบัติเหตุเงิน 1,000,000.-
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายกรณีที่เจ็บป่วยจากโรคส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 • ในกรณีที่ไม่ได้ใช้บริการบางส่วนตามที่ระบุในรายการไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนได้เนื่องจากทาง AtSiamTour ได้ทำการจ่ายแบบเหมารวมเรียบร้อยแล้ว
 • ค่ากิจกรรมต่างๆ เช่น เช่ารถจักรยานยนต์พร้อมน้ำมันเต็มถัง 300บาท/คัน, ค่ารถสองแถวเที่ยวตามหาดต่าง ๆ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

แพ็คเกจทัวร์เกาะล้าน 2 วัน 1 คืน พักที่ชิดลม รีสอร์ท เดินทางเองตั้งแต่ 2 ท่าน
เริ่ม ฿1,600
แพ็คเกจทัวร์เกาะล้าน 2 วัน 1 คืน พักที่ตาแหวน บีช รีสอร์ท
เริ่ม ฿1,750
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com