02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 16:13

แพ็คเกจทัวร์เกาะล้าน ดำน้ำ ตกปลา 2 วัน 1 คืน พักที่รีสอร์ท บนเกาะล้าน

2 วัน 1 คืน
เริ่ม ฿2,400

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าเล่น บานาน่าโบ๊ท เจ็ทสกี และ พาราชู๊ท
เพลิดเพลินกับกิจกรรม
 • ตกปลา ตกหมึก พร้อมอุปกรณ์
 • ดำน้ำดูปะการัง 
 • บานาน่าโบ๊ต เจ็ทสกี พาราชู๊ท
 • เล่นน้ำทะเล ที่หาดตาแหวน
อิ่มอร่อย
 • อาหารเมนูซีฟู๊ด
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน
เดินทางตั้งแต่ 20 - 30 ท่าน 2,900.-
เดินทางตั้งแต่ 31 - 50 ท่าน 2,600.-
เดินทางตั้งแต่ 51 ท่าน 2,400.-
ราคาอาจเปลียนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับรีสอร์ทที่พัก  

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – ท่าเรือแหลมบาลีฮาย – ตกปลา - ดำน้ำเกาะสาก 
การเดินทาง ช่วงเช้า   
ลูกค้าออกเดินทางเองสู่ท่าเรือแหลมบาลฮาย พัทยา

09:30  โดยประมาณ ถึงท่าเรือแหลมบาลีฮาย เจ้าหน้าที่ของ AtSiamTour ให้การต้อนรับนำลงเรือที่จอดรอให้บริการ  เป็นเรือเหมาแบบกรุ๊ปส่วนตัว

ช่วงบ่าย
หลังเล่นน้ำที่หาดตาแหวน ได้เวลานัดหมาย นำเดินทางเข้าเช็คอินรีสอร์ท
กิจกรรม ช่วงเช้า   
09:45  ออกเดินทางสู่เกาะล้าน โดยจะไปยังสถานที่ๆจะไปจอดเรือเพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการตกปลา ใช้เวลาโดยประมาณ 3 ชั่วโมง

ช่วงบ่าย   
ดำน้ำเกาะสาก เพื่อให้ทุกท่านได้ชมความงามของปะการังใต้ท้องทะเล

หาดตาแหวน เพื่อให้คณะได้เล่นน้ำและถ่ายรูปพร้อมทั้งเตียงสำหรับนั่งพักผ่อน

17:00  โดยประมาณ นำคณะเดินทางกลับยังรีสอร์ท
อาหาร มื้อกลางวัน   
บุปเฟต์ บนเรือระหว่างการตกปลา  อาหาร 3 อย่าง + ผลไม้

มื้อเย็น         
ที่รีสอร์ท  หากต้องการคาราโอเกะ, ปิ้งย่าง ตกลงค่าใช้จ่ายภายหลัง
วันที่ 2
รีสอร์ท - ท่าเรือหน้าบ้าน - แหลบาลีฮาย - กรุงเทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า    
11:30  เช็คเอ้าท์ที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือหน้าบ้านลงเรือเดินทางกลับสู่แหลมบาลีฮาย

12.30    เดินทางถึงแหลมบาลีฮาย เจ้าหน้าที่ของ AtSiamTour ช่วยบริการนำสัมภาระต่างๆ ขึ้นรถลูกค้า และพร้อมออกเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา
กิจกรรม ช่วงเช้า  
หลังอาหารเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย เช่น ขี่มอเตอร์ไซด์ (เช่าเอง) ช๊อปปิ้งของฝาก
อาหาร มื้อเช้า    
 ณ ที่พัก เป็นข้าวต้มเครื่อง ขนมปัง, โอวัลติน, ชา, กาแฟ

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน / 1 คืน
 • ค่าเรือแบบเหมาลำสำหรับตกปลา ดำน้ำ (แบบส่วนตัว)
 • ค่าบริการรถสองแถวนำเที่ยวบนเกาะ,ค่าเรือขากลับ (ใช้เรือโดยสาร)
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ (3 มื้อ.. กลางวัน.. เย็น.. เช้า)
 • ค่าบริการดำน้ำพร้อมอุปกรณ์
 • ค่าเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
 • อุปกรณ์ตกปลา - เบ็ด + เหยื่อ
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายกรณีที่เจ็บป่วยจากโรคส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 • ในกรณีที่ไม่ได้ใช้บริการบางส่วนตามที่ระบุในรายการไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนได้ เนื่องจากทาง AtSiamTour ได้ทำการจ่ายแบบเหมารวมเรียบร้อยแล้ว
 • ค่ากิจกรรมต่างๆ เช่น เช่ารถจักรยานยนต์พร้อมน้ำมันเต็มถัง 300 บาท/คัน, ค่ารถสองแถวเที่ยวตามหาดต่าง ๆ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com