02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 21 มี.ค. 2019 22:33

แพ็คเกจทัวร์เกาะล้าน One Day Trip กรุ๊ปจอยทัวร์เดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

1 วัน
เริ่ม ฿1,200

ไฮไลท์ทริป

มีเวลาน้อยเที่ยวเกาะล้าน มาเช้าบ่ายกลับบ้าน ต้องแพ็คเกจนี้เลย
 • เดินทางด้วย Speed Boat
 • รถรับส่งไปกลับ ท่าเรือ - โรงแรมที่พัก
 • ดำน้ำตื้นทั้งแบบ สน๊อคเกิ้ล และ Sea walking
 • เล่น Parashute บานาน่าโบ๊ต
 • อาหารกลางวัน เมนูซีฟู๊ด
 • เจ็ทสกี พร้อมเตียงนอนชายหาด
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

แพ็คเกจที่ A ราคา/คน
   เดินทางตั้งแต่ 2 คน (จอยทัวร์) 2,000.-
ช่วงเช้า  
 • รับลูกค้าจากโรงแรมที่พักในพัทยา 
เพื่อเดินทางถึงที่จอดเรือ Speed Boat
 • เล่น Parasailing    ดำน้ำแบบ Sea Walking 
 • เล่น Jet Ski และเล่น Banana Boat
ช่วงเที่ยง     
 • ทานอาหารกลางวันแบบซีฟู๊ด
ช่วงบ่าย 
 • หลังอาหาร พักผ่อนเล่นน้ำที่หาดตาแหวน
พร้อมเตียงชายหาด น้ำดื่มบริการฟรี นำเดินทาง
กลับที่พักประมาณ 16:00 น.
 
แพ็คเกจที่ B ราคา/คน
เดินทางตั้งแต่ 2 คน (จอยทัวร์) 1,300.-
ช่วงเช้า 
 • รับลูกค้าจากโรงแรมที่พักในพัทยา
เพื่อเดินทางถึงที่จอดเรือ Speed Boat
 • เล่น Parasailing 
 • ดำน้ำแบบ Snorkeling
ช่วงเที่ยง   
 • ทานอาหารกลางวันแบบซีฟู๊ด
ช่วงบ่าย
 • หลังอาหาร พักผ่อนเล่นน้ำที่
หาดตาแหวนพร้อมเตียงชายหาด
 • น้ำดื่มบริการฟรี
 • นำเดินทางกลับที่พักประมาณ 16:00 น.
 
แพ็คเกจที่ C  ราคา/คน
เดินทางตั้งแต่ 2 คน (จอยทัวร์) 1,200.-
ช่วงเช้า
 • รับลูกค้าจากโรงแรมที่พักในพัทยา
เพื่อเดินทางถึงที่จอดเรือ Speed Boat
 • เล่น Parasailing 
ช่วงเที่ยง
 • ทานอาหารกลางวันแบบซีฟู๊ด
ช่วงบ่าย
 • หลังอาหาร พักผ่อนเล่นน้ำที่
หาดตาแหวนพร้อมเตียงชายหาด 
 • น้ำดื่มบริการฟรี
 • นำเดินทางกลับที่พักประมาณ 16:00 น.
 
แพ็คเกจที่ D ราคา/คน
  เดินทางตั้งแต่ 2 คน (จอยทัวร์) 1,600.-
ช่วงเช้า
 • รับลูกค้าจากโรงแรมที่พักในพัทยา
เพื่อเดินทางถึงที่จอดเรือ Speed Boat 
 • ดำน้ำแบบ Sea Walking 
ช่วงเที่ยง
 • ทานอาหารกลางวันแบบซีฟู๊ด
ช่วงบ่าย
 • หลังอาหาร พักผ่อนเล่นน้ำที่
หาดตาแหวนพร้อมเตียงชายหาด 
 • น้ำดื่มบริการฟรี
 • นำเดินทางกลับที่พักประมาณ 16:00 น.
 
แพ็คเกจที่ E ราคา/คน
  เดินทางตั้งแต่ 2 คน (จอยทัวร์) 1,150.-
ช่วงเช้า
 • รับลูกค้าจากโรงแรมที่พักในพัทยา
เพื่อเดินทางถึงที่จอดเรือ Speed Boat
 • ดำน้ำแบบ Snorkeling
ช่วงเที่ยง
 • ทานอาหารกลางวันแบบซีฟู๊ด 
ช่วงบ่าย
 • หลังอาหาร พักผ่อนเล่นน้ำที่
หาดตาแหวนพร้อมเตียงชายหาด 
 • น้ำดื่มบริการฟรี
 • นำเดินทางกลับที่พักประมาณ 16:00 น.
 

รายละเอียด

    เวลา                  รายละเอียดกิจกรรม
ช่วงเช้า 09:00  รถรับลูกค้าจากโรงแรมในพัทยา โดยใช้รถสองแถวรับลูกค้า

09:30  ออกเดินทางจากชายหาดพัทยากลางไปจอดเล่น Parashute Jet Ski โดยเรือ Speed Boat

11:00  ออกเดินทางจาก Parashute เดินทางสู่เกาะล้าน นำท่านไปยังสถานที่ดำน้ำ
ช่วงเที่ยง รับทานอาหารเมนูซีฟู๊ด
ช่วงบ่าย หลังอาหารอิสระพักผ่อน เล่นน้ำทะเล ที่หาดตาแหวน พร้อมเตียงชายหาด... จนได้เวลานัดหมายเดินทางกลับพัทยา

16:00  ถึงหาดพัทยากลาง เจ้าหน้าที่จัดรถส่งลูกค้ากลับโรงแรมราคานี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

แพ็คเกจทัวร์เกาะไผ่ เกาะริ้น เกาะลิง One Day Trip จอยกรุ๊ปตั้งแต่ 2 คน โดยเรือ Serenity Yachting
เริ่ม ฿2,800
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com