02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 2 มิ.ย. 2020 22:27

โวเชอร์เกาะล้าน ONE DAY TRIP (Full Program)

1 วัน
เริ่ม ฿2,200

ไฮไลท์ทริป

ซื้อเป็นโวเชอร์ในราคาสุดคุ้ม เลือกวันใช้ภายหลังได้ถึง 25 ธ.ค. 63 (ซื้อภายใน 15 มิ.ย. นี้เท่านั้น)
 • รถรับส่งไป/กลับที่พักหรือจุดนัดพบในพัทยา สู่จุดขึ้นเรือสปีดโบ๊ท
 • Snorkeling
 • Sea Walker
 • Jet Ski
 • Parasailing
 • Banana Boat
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ แบบเซ็ตโต๊ะ
 • เตียงนอนชายหาด
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 13 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

 จำนวนโวเชอร์ที่ซื้อ  ราคา/ใบ
ตั้งแต่ 4 ใบ 2,250
ตั้งแต่ 6 ใบ 2,200

รายละเอียด

วันที่ 1
การเดินทาง และกิจกรรม
การเดินทาง
ช่วงเช้า
 • 09:00
  เจ้าหน้าที่พร้อมรับท่าน ตามจุดนัดหมายในเขตพัทยาเหนือ กลาง หรือใต้  เดินทางโดยรถสองแถวสู่ท่าเรือสปีดโบ๊ท ณ ถนนเลียบชายหาดพัทยา ระหว่างซอย 1 - 6 
   
 • 09:30
  จากนั้นนำท่านนั่งเรือสปีดโบ๊ท  ออกจากชายหาดพัทยากลางเพื่อเล่นกิจกรรมแรก Parasailing 
   
 • จากนั้นเดินทางต่อสู่หาดตาแหวน เพื่อสนุกสนานกับกิจกรรมอื่นๆ
ช่วงบ่าย
 • 16:00
  โดยประมาณนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองพัทยา
กิจกรรมตลอดรายการ
เครื่องเล่น
 • เล่น Parasailing
 • ดำน้ำลึก Sea Walker 
 • ดำน้ำตื้น Snorkeling
 • เล่น Jet Ski
 • เล่น Banana Boat
 • เตียงชายหาด 
 • พักผ่อนเล่นน้ำ ณ หาดตาแหวน
 • บริการน้ำดื่มฟรี
อาหาร กลางวัน
ร้านอาหาร ณ หาดตาแหวน

ราคานี้รวม
 • ค่ารถสองแถวรับ-ส่ง จากที่พักสู่จุดขึ้นเรือ สปีดโบ๊ท
 • ค่าเครื่องเล่นตามรายการ
 • เจ้าหน้าที่ดูแลตลอดรายการ
 • ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ
 • ผลไม้ตามฤดูกาล + น้ำดื่ม
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไข
 • ชำระเต็มจำนวน (ทุกกรณี)
 • ท่านสามารถกำหนดวันเดินทางทันทีหรือในภายหลังได้
 • โวเชอร์นี้ใช้ได้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 • ติตต่อแจ้งวันเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการที่เบอร์  02-538-8676 หรือ Line: @atsiamtour (มี @ นำหน้า)
 • กรณีที่ระบุวันเดินทางแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางตามกำหนด ท่านสามารถเลื่อนได้จำนวน 1 ครั้ง  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางตามกำหนด หลังจากเลื่อนการเดินทางแล้ว 1 ครั้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 • กรณีจุดนัดหมายอยู่นอกเส้นทางเขตพัทยา (เหนือ, กลาง, ใต้) มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 50 - 150 บาท/ท่าน คิดตามระยะทาง
 • เงื่อนไขเป็นไปที่ตามบริษัทฯ กำหนด
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

แพ็คเกจทัวร์เกาะไผ่ เกาะลิง One Day Trip จอยกรุ๊ปตั้งแต่ 2 คน โดยเรือ Serenity Yachting
เริ่ม ฿2,850
แพ็คเกจทัวร์เกาะล้าน One Day Trip จอยทัวร์เดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
เริ่ม ฿1,200
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com