02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 15:31

แพ็คเกจทัวร์เกาะกูด 3 วัน 2 คืน พักที่ เกาะกูด ลิตเติ้ลฮัท

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿4,950

ไฮไลท์ทริป

 • เริงร่าทะเลใสกับหาดทรายขาว
 • ท่องทะเล ดำน้ำชมฝูงปลาหลากสีสัน และปะการัง
 • นั่งเรือชมคลอง ลัดเลาะป่าโกงกาง
 • ดื่มด่ำกับธรรมชาติของน้ำตกกลางป่าที่สวยงามร่มรื่น
 • ชมเขาเรือรบ ต้นมะค่ายักษ์และไทรยักษ์
หมายเหตุ
 • รีสอร์ท ไม่มีสระว่ายน้ำ
 • ไม่ติดชายหาด
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน / เดินทาง 2-9 คน ราคา/คน
วันธรรมดา  4,950.-
วันหยุดยาว หรือช่วงเทศกาล 5,450.-
แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน เดินทางตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ราคา/คน
วันธรรมดา 4,900.-
วันหยุดยาว หรือช่วงเทศกาล 5,400.-

รายละเอียด

วันที่ 1
ท่าเรือแหลมศอก - เกาะกูด
ช่วงเช้า 12:00  พร้อมกันที่ท่าเรือ "เกาะกูดปริ๊นเซส" (นิลมังกร) แหลมศอก จังหวัดตราด
ช่วงบ่าย 14:00  เดินทางถึงที่พัก เกาะกูดลิตเติ้ลฮัท

15:00  รับประทานอาหารว่าง

15:30  ชมต้นมะค่ายักษ์ 500 ปี และต้นไทรยักษ์

17:00  เดินเล่นชายหาด พักผ่อนตามอัธยาศัย 
ช่วงค่ำ 18:30  รับประทานอาหารเย็น

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
กิจกรรมดำน้ำ - เขาเรือรบ - น้ำตกคลองเจ้า
ช่วงเช้า 07:00  รับประทานอาหารเช้า

09:00  กิจกรรมดำน้ำตื้นเกาะแรด
ช่วงเที่ยง 12:00  รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย 13:30  นำเที่ยวเขาเรือรบ น้ำตกคลองเจ้า
ช่วงค่ำ 18:30  รับประทานอาหารเย็น

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3
รีสอร์ท - ท่าเรือหลมศอก จังหวัดตราด
การเดินทาง 07:00  รับประทานอาหารเช้า

09:00  เดินทางลงเรือกลับสู่ จังหวัดตราด โดยสวัสดิภาพ 


ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน พัก 2 คน ต่อห้อง
 • ค่าเรือ รับ-ส่ง ไป-กลับ แหลมศอก-เกาะกูด
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • กิจกรรมดำน้ำตื้นเกาะแรด
 • นำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะ

ราคานี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com