02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 25 เม.ย. 2024 11:25

แพ็คเกจเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน พักที่ มยุรีสีชมพู รีสอร์ท

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿3,450

ไฮไลท์ทริป

 • ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะที่สวยที่สุด เกาะยักษ์, เกาะโล้น, เกาะทองหลาง, เกาะรัง
 • เล่นน้ำหาดทรายขาว พร้อมนั่งรถชมทิวทัศน์รอบๆเกาะ
 • พายเรือเล่นรอบๆรีสอร์ท
 • สักการะ ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง

 

มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราค / คน
เดินทางตั้งแต่ 2 คน 3,450
 
 
 

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - เกาะช้าง - รีสอร์ท (ลูกค้าเดินทางเอง)
แผนที่
กำหนดการ
 • ลูกค้าออกเดินทางสู่ จ.ตราด ด้วยตนเอง
 • เดินทางถึงท่าเรือแหลมงอบ... 
 • 13:00   ลงเรือที่ท่าเรือเฟอร์รี่ เดินทางสู่เกาะช้าง
 • 14:00   เดินทางถึงรีสอร์ท เช็คอินและเก็บสัมภาระที่รีสอร์ท
กิจกรรม
 • 15:30    เที่ยวหาดทรายขาวโดยรถของรีสอร์ท พักผ่อนเล่นน้ำทะเลที่หาดทรายขาว เลือกซื้อของฝาก
 • 17:30    เดินทางกลับมยุรี รีสอร์ท
อาหาร เย็น    ห้องอาหารรีสอร์ท
วันที่ 2
เที่ยวเกาะ - ดำน้ำชมปะการัง
กำหนดการ
 • 08:00  ออกเดินทางพร้อมสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบ้านของเกาะช้างรอบๆเกาะ ก่อนลงเรือสู้กิจกรรมดำน้ำ
 • 11:00   ลงเรือสู่การดำน้ำชมปะการังในทะเลอ่าวไทย
 • 13:00 - 16:00  ดำน้ำดูปะการังหมู่เกาะรัง เกาะหวาย
กิจกรรม
 • 13:00  เดินทางเข้าสู่เกาะรังที่มีปะการังที่สวยงาม เพลินกับน้ำทะเลสีมรกต และการดำน้ำดูปะการัง
 • 14:00   แวะพักเพื่อให้ท่านได้เล่นน้ำที่หน้าอุทธยานแห่งชาติเกาะรัง
 • 15:30   เดินทางมุ่งสู่เกาะหวาย เล่นน้ำ ถ่ายภาพสวยๆ กับหาดทรายสีขาวทอดยาวไปกับท้องฟ้า
 • 16:00    เดินทางกลับสู่เกาะช้าง ณ หมู่บ้านชาวประมงบ้านบางเบ้า
 • 17:30    เดินทางกลับที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหาร เช้า           ห้องอาหารรีสอร์ท
กลางวัน     บุฟเฟ่ต์บนเรือ 
เย็น           ห้องอาหารรีสอร์ท
วันที่ 3
รีสอร์ท - เดินทางกลับ
กำหนดการ
 • 08:00   เดินทางสักการะเจ้าพ่อเขาช้าง 
 • 09:30   เตรียมตัวเช็คเอ้าท์
 • 11:30   เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา
กิจกรรม
 • สักการะเจ้าพ่อเขาช้าง  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเกาะช้างเคารพนับถือ
อาหาร เช้า   ห้องอาหารรีสอร์ท
ราคานี้รวม
 • ที่พัก 2 คืน ริมทะเล พัก 2 คน/ห้อง
 • อาหาร 5 มื้อ
 • ดำน้ำดูปะการัง 4 เกาะ (เกาะยักษ์, เกาะโล้น, เกาะทองหลาง, เกาะรัง) พร้อมอุปกรณ์
 • พาเล่นน้ำ ที่หาดทรายขาว พร้อมนั่งรถชมทิวทัศน์รอบเกาะ
 • พาหนะ รับ-ส่ง ตลอดการเดินทาง
 • แพและเรือพาย พายเล่นรอบๆรีสอร์ท
 • สักการะศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง
ราคานี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าเรือเฟอร์รี่ ไป-กลับ ท่าเรือเกาะช้าง
  (ท่าเรือไปเกาะช้าง มี 2 ท่าเรือ คือเซ็นเตอร์พ้อยท์ กับ อ่าวธรรมชาติ ค่าเรือไป-กลับ ราคา 100-120 บาทต่อคน พอถึงท่าเรือจะมีรถสองแถวมารับ เพื่อเดินทางไปยังรีสอร์ท)
 • หากเดินทางตรงกับวันหยุดยาว ติตด่อรีสอร์ทโดยตรง
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

แพ็คเกจเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน พักที่ เอวา รีสอร์ท
เริ่ม ฿3,250
แพ็คเกจเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน พักที่ รามายานา รีสอร์ท แอนด์ สปา
เริ่ม ฿2,350
แพ็คเกจเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน พักที่ เดอะเดวา รีสอร์ท
เริ่ม ฿3,750
แพ็คเกจเกาะช้าง 3 วัน 2 คืน พักที่ เกาะช้าง พาราไดซ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
เริ่ม ฿2,850
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com