02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 5 ต.ค. 2023 9:59

แพ็คเกจตกปลา One Day Trip จอยทัวร์

1 วัน
เริ่ม ฿1,300

ไฮไลท์ทริป

รถสองแถวจะมารับลูกค้าจากโรงแรมที่พักเริ่มตั้งแต่หาดทรายแก้ว ไปที่ท่าเรือบางเบ้าและส่งกลับ
เพลิดเพลินกับการตกปลา  จนลืมเวลาที่
 • อุทยานหมู่เกาะช้าง
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์อาหารกลางวัน หรือ เย็นบนเรือ
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 16 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทางตั้งแค่  2  คน 1,300

รายละเอียด

รายการที่ 1     ตกปลาช่วงกลางวัน
รับลูกค้าที่รีสอร์ทที่พัก - ท่าเรือบางเบ้า - ตกปลา - ส่งกลับรีสอร์ทที่พัก
กำหนดการ
 • 08:00 - 08:45   รับลูกค้าจากที่พักจะเริ่มก่อนเรือออกประมาณ 1 ชั่วโมงโดยเริ่มจากบริเวณหาดทรายขาว ไปยังท่าเรืออ่าวบางเบ้า และเมื่อจบทริป เราจะนำท่านกลับไปส่งยังโรงแรม
 • 09:00     ออกเรือจากท่าเรือบางเบ้าสู่ท้องทะเล 
 • 16:00     เดินทางกลับสู่ท่าเรือบางเบ้า นำลูกค้ากลับสู่โรงแรมที่พัก
กิจกรรม
 • 9:00-16:00    เดินทางออกสู่ท้องทะเลของอุทยานหมู่เกาะช้างเพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมตกปลาซึ่งจะใช้เวลาเกิอบตลอดทั้งวันโดยประมาณ 8 ชั่วโมง
อาหาร
 • กลางวัน   อาหารบุฟเฟต์บนเริอ
ราคารวม 
 • อุปกรณ์ตกปลา
 • อาหารหลางวัน  น้ำดื่ม
 • บริการรถรับ – ส่ง ที่พักกับท่าเรือทั้งไปและกลับ
 • ปลาหากท่านสามารถตกได้
 • ประกันอุบัติเหตุ
รายการที่ 2     ตกปลาช่วงกลางคืน
รับลูกค้าที่รีสอร์ทที่พัก - ท่าเรือบางเบ้า - ตกปลา - ส่งกลับรีสอร์ทที่พัก
กำหนดการ
 • 17:00 - 17:45   รับลูกค้าจากที่พักจะเริ่มก่อนเรือออกประมาณ 1 ชั่วโมงโดยเริ่มจากบริเวณหาดทรายขาว ไปยังท่าเรืออ่าวบางเบ้า และเมื่อจบทริป เราจะนำท่านกลับไปส่งยังโรงแรม
 • 18:00     ออกเรือจากท่าเรือบางเบ้าสู่ท้องทะเล 
 • 23:00     เดินทางกลับสู่ท่าเรือบางเบ้า และนำลูกค้กลับสู่โรงแรมที่พัก
กิจกรรม
 • 18:00 – 23:00    เดินทางออกสู่ท้องทะเลของอุทยานหมู่เกาะช้างเพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมตกปลาซึ่งจะใช้เวลาเกิอบตลอดทั้งวันโดยประมาณ 6 ชั่วโมง
อาหาร
 • เย็น   อาหารบุฟเฟต์บนเริอ
ราคารวม
 • อุปกรณ์ตกปลา
 • อาหารเย็น  น้ำดื่ม
 • บริการรถรับ – ส่ง ที่พักกับท่าเรือทั้งไปและกลับ
 • ปลาหากท่านสามารถตกได้
 • ประกันอุบัติเหตุ
ราคาไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

แพ็คเกจดำน้ำ 3 เกาะ One Day Trip จอยทัวร์
เริ่ม ฿600
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com