02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 15:34
โปรดทราบ ทางบริษัทฯ ไม่ได้จัดทัวร์/แพ็คเกจนี้แล้ว ลองเลือกทริปอื่นๆ ดูนะค่ะ

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านองปิง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน บิน Hong Kong Airline

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿8,900

ไฮไลท์ทริป

โชคลาภรับปีใหม่
  • เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่เทียนถาน
  • สักการะเทพเจ้าแห่งโชลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
  • นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
ตื่นเต้นสนุกสนาน
  • ชมโชว์สุดตะการตาม่านน้ำ 3 มิติ 
  • ขึ้นกระเช้านองปิง 360 องศา
 อิ่มอร่อยกับเมนู
  • เมนูสุดพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

วันเดินทางเดือนธันวาคม  ราคา / คน
วันที่  5 - 7 , 12 - 14 , 19 -21 8,900.-
ราคาเด็ก  2 - 18 ปี  10,999.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000.-
   

รายละเอียด

 
 
วันที่ 1
 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – ไหว้พระใหญ่ + นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - เดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น (โดยรถไฟ)  - ช้อปปิ้งหล่อวู่ - เข้าที่พัก
แผนที่  
การเดินทาง ช่วงดึก
02.00    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K ทางเข้าประตู 6 สายการบิน ฮ่องกงแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและที่นั่งก่อนออกเดินทาง

04.00    นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX 780/ 04:00-08:05 (มีอาหารบริการบนเครื่อง)

08.05     เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)
.หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร แล้วนำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน

ช่วงบ่าย
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ (เดินทางประมาณ 45 นาที) อิสระช้อปปิ้งที่หลอหวู่ มาบุญครองเซินเจิ้น
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตา ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง ให้ท่านได้ สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา  กรณีกระเช้านองปิง 360 องศา แจ้งปิดปรับปรุง ทางเจ้าหน้าที่จะมีจัดรถบัสรับ-ส่ง ไปไหว้พระใหญ่ลันเตาแทนการนั่งกระเช้า

พระใหญ่วัดโป่หลิน  เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนไต้ และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่างซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ตัวเมืองเซินเจิ้น โดยรถไฟ เดินทางประมาณ 45 นาที ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย

จากนั้นท่านสามารถเดินไปช้อปปิ้งที่ LOWU CENTER หล่อวู่ หรือคำเรียกติดปากกันคือ มาบุญครอง เซินเจิ้น ซึ่งสถานที่นี้จะมีของก๊อบปี้แบรนเนมมากมาย อาทิเช่นกระเป๋า, เสื้อผ้า,เครื่องประดับ, รองเท้า และอื่นๆ อีกมากมาย
อาหาร มื้อเที่ยง
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก GUANGSHEN BUSINESS HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่ 2
วัดกวนอู – พิพิธภัณฑ์ Mineral Museum– ร้านสมุนไพรจีน - ร้านยางพารา – สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ – อนุสาวรีย์เติ้งเสี่ยวผิง – ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ - เข้าสู่ที่พัก
แผนที่  
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดกวนอู พิพิธภัณฑ์ Mineral Museum ร้านสมุนไพรจีน ก่อนทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย
เดินทางชม สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ ชมอนุสรณ์สถานเติ้งเสี่ยวผิง ก่อนที่จะชม  โชว์ MANGROVE GROOV ก่อนทานอาหารเย็น
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู Kuan Au Temple ไหว้เพทเจ้ากวนอู สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาทการบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเองดังนั้นประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆด้าน

ชม พิพิธภัณฑ์ Mineral Museum ศูนย์รวมสินค้าที่ระลึกประเภทหัตถกรรม เครื่องประดับ ฯลฯ อิสระให้ทุกท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าสัตว์นำโชคเผ่เย้าซึ่งเชื่อว่าเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้าน ครีมไข่มุก และสินค้าหัตถกรรมอื่นๆ อีกมากมายให้ท่านได้เลือก

ชม ศูนย์สมุนไพรจีน หรือร้านบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ

จากนั้นแวะ ร้านยางพารา เป็นร้านที่ผลิตสินค้าที่ทำจากยางพารา

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ สวนสาธารณะโลตัสฮิลล์ หรือที่รู้จักกันอีกชื่อคือ สวนเหลียนฮัวซาน สร่้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1992โดย เติ้ง เสี่ยว ผิง เรียกได้ว่าเป็นนายกรัฐมลตรีที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์จีน เพราะท่านเป็นผู้นำที่ทำให้เศรษฐกิจการค้าของจีนได้ก้าวเข้าสู่ตลาดเศรษฐกิจการค้าโลก มีแนวคิดอยากจะสร้างเมืองเซินเจิ้นให้มีความล้ำยุคและทันสมัย

นำชม อนุสรณ์สถานเติ้งเสี่ยวผิง ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1992 ครั้งเมื่อท่านเดินทางมาที่เซินเจิ้น เติ้ง เสี่ยว ผิง เป็นนายกรัฐมนตรีที่มี ชื่อเสียงและมีความสำคัญมากคนหนึ่งในประวัติศาสตร์จีน เพราะท่านเป็นผู้ทำให้เศรษฐกิจการค้าของจีนได้ก้าวเข้าสู่ตลาดเศรษฐกิจการค้าโลก ทำให้ประเทศจีนมีการพัฒนาประเทศได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์น้ำแบบ 3 มิติ ที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวน จัดแสดงที่ OCT BAY Water Show Theatre Shenzhen ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่าปีกแห่งความรัก เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทําลายจากมนต์ (มลพิษ)ในป่าโกงกาง การแสดงใช้อุปกรณ์ เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านน้ำ ระเบิดน้ำ ฯลฯ กว่า 600 ชนิด เป็นโชว์น้ำที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อเที่ยง
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก GUANGSHEN BUSINESS HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3
เดินทางกลับฮ่องกง (โดยรถไฟ) - วัดแชกงหมิว - ชมจิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน – อิสระช้อปปิ้งย่านนาธาน– เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง - กลับกรุงเทพฯ
แผนที่  
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเดินทางกลับสู่ฮ่องกง โดยรถไฟ และเดินทางไหว้พระที่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม ชมโรงงานจิวเวอรี่  ไหว้เจ้าพ่อหวังต้าเซียน

ช่วงบ่าย
เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกงกลับกรุงเทพฯ

23.50    เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  HX 761 / 23:50-02:20  มีอาหารบริการบนเครื่อง 

02.20     ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เดินทางสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม เป็นวัดหนึ่งที่ชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนาน นมัสการเทพเจ้าแชกงซึ่งเป็นเทพเจ้าประจำวัดนี้ และอธิษฐานหมุนกังหันแห่งโชคชะตา หรือที่เรียกกันว่า “กังหันนำโชค” เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต อาทิ เดินทางปลอดภัย,สุภาพแข็งแรง อายุยืน, โชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา, เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้วต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล

แวะชม โรงงานจิวเวอรี่ มีเครื่องประดับสวยงาม หรือเสริมดวงบารมี มากมายให้ท่านได้เลือกชม อาทิเช่น จี้กังหัน, แหวน, สร้อย, กำไล ฯลฯ  ซึ่งจะได้รับทราบความสำคัญของสิ่งประดับนั้นๆจากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง

จากนั้นนำท่าน ไหว้เจ้าพ่อหวังต้าเซียน  คนจีนกวางตุ้งจะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี มีชื่อเสียงในเรื่องของสุขภาพ แวะชมสินค้าโอท๊อปของจีนร้านหยก ซึ่งคนจีนถือเป็นเครื่องรางและเครื่องประดับติดตัว

ช่วงบ่าย
เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลก ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจ ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยม แบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่ กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดัง จากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรูเลือกอร่อย  กับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง
 หรือ เลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อเที่ยง
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
อิสระตามอัธยาศัย

อัตราค่าบริการนี้รวม
    • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
    • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
    • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
    • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
    • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
    • ค่ามัคคุเทศก์­ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์­อํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
    • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษา 
      พยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) **คุ้มครองตั้งแต่อายุ
      1–75 ปี เท่านั้น** หมายเหตุ : กรณีที่ลูกค้าอายุตั้งแต่ 76 -80 ปี คุ้มครองเพียง 50% ของ วงเงินความ
      คุ้มครองกรณีเสียชีวิตและ ค่ารักษาพยาบาล (*** อายุ 81 ปีขึ้นไม่รับคุ้มครอง ***)
    • ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีประเทศจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 เป็นการชั่วคราว และจะต้องใช้เฉพาะ
       วีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านั้นในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้เสียค่า             ธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวด้วยตนเอง(ตามที่สถานทูตจีนเรียกเก็บ) กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้
       จ่ายได้)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
    • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิ
       บาร์¬ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
    • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
       มาตรฐาน
    • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
    • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, (ชําระพร้อมค่าทัวร์) 
    • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
    • ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างประเทศ ที่ต้องเดินทางเข้าประเทศจีน (ในตามโปรแกรมเท่านั้น)
หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com