02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 15:41
โปรดทราบ ทางบริษัทฯ ไม่ได้จัดทัวร์/แพ็คเกจนี้แล้ว ลองเลือกทริปอื่นๆ ดูนะค่ะ

ทัวร์ฮ่องกง ใหว้พระ 9 วัด 3 วัน 2 คืน เดือนธันวาคม 61 บิน Hong Kong Air Line

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿14,500

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวม ค่าทิป หัวหน้าทัวร์,มัคคุเทศน์ท้องถิ่น ,คนขับรถ 1,500 ท่าน/ทริป (ชำระพร้อมค่าทัวร์)
ใหว้พระ ขอพร
 • หาดทรายรีพลัสเบย์
 • วัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนำโชค
 • วัดกวนอู
 • วัดหวังต้าเซียน
สนุกสนาน ตื่นตากับ
 • นั่งกระเช้านองปิง
 • Symphony Of Light
 เพลิดเพลิน สบายๆ
 • จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
 • ช้อปปิ้งที่ City Gate
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

วันเดินทางเดือนธันวาคม ราคา / คน
วันที่ 1-3 , 15 -17  , 22 - 24  14,500.-
วันที่  29 - 31  18,500.- 
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000. / 5,000.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้า Ngping 360 
การเดินทาง ช่วงเช้า
06.00    พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ K (K01-06) ทางเข้าประตู 5 และ 6   อาคารผู้โดยสารขาออกสายการบิน HONGKONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและที่นั่งก่อนออกเดินทาง

08.50     นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 768 08:50-12:40   มีอาหารบริการบนเครื่อง

ช่วงบ่าย
12.40     เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok  เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่าน เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว เช่น ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
ฮ่องกง  ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248 เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้ เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8  ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008 ฮ่องกงเป็นดินแดน ตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับมณฑลกวางตุ้งประกอบด้วย เกาะฮ่องกง, นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูนและเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ

เดินทางสู่ ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน  ที่เกาะลันเตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง ให้ท่านได้ สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา (นั่งกระเช้า Ngping) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนไต้ และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่างซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด
อาหาร มื้อกลางวัน
บนเครื่องบิน

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก ICLUB MA TAU WAI HOTEL / SILKA TSUEN WAN HOTELหรือเทียบเท่า 
วันที่ 2
เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - เจ้าพ่อกวนอู (Mun Mo temple) - เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - ร้านจิวเวอรี่ – เจ้าพ่อแชกง - ร้านสมุนไพรจีน - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - Symphony of Lights (21.00)
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว หาดทรายรีพลัสเบย์ REPULSE BAY  ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ วัดแชกงหมิง 

ช่วงบ่าย
เดินทางใหว้พระต่อที่  วัดหวังต้าเซียน  ช้อบสบายๆที่จิมซาจุ่ยพรอมเมอนาด และ Symphony of Lights 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า   
เดินทางสู่ หาดทรายรีพลัสเลย์  ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม  พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของการของบุตร ไหว้ไฉ่ซิ้งเอี้ยขอพรโชคลาภตลอดปี และข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี

ไหว้เจ้าพ่อกวนอู  Mun Mo Temple   ท่านเจ้าพ่อกวนอูเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมากและไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้ามและให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเอง

ไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ Kun Im Temple (4) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษา

ช่วงบ่าย
ไหว้หลวงพ่อแชกง ที่วัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนำโชค (5) ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น

ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดัเยี่ยม

แวะร้านสมุนไพรจีน แหล่งแนะนำ สรรพคุณ ส่วนผสม มียาสมุนไพรจีนมากมายไม่ว่าจะเป็นยาครีม ฯลฯ หลายหลายให้ท่านได้เรียนรู้...    

อิสระช้อปปิ้งที่ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรือประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ ศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศ บรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง

หรือเลือก ช้อปปิ้งที่โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชม และช้อปมากกว่า 700 ร้าน อาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Usฃ

ช่วงค่ำ
หลังอาหารท่านสามารถเดินไปชมโชว์ ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง

21.00     ได้เวลานัดหมายส่งกลับโรงแรมที่พัก
อาหาร มื้อเช้า
อาหารติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก ICLUB MA TAU WAI HOTEL / SILKA TSUEN WAN HOTELหรือเทียบเท่า 
วันที่ 3
เจ้าพ่อหวังต้าเซียน - วัดจี๋หลิน - เจ้าแม่ทับทิม - วัดหล่งโหมว - อิสระช้อปปิ้ง City gate Outlet - จนได้เวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบิน -กลับกรุงเทพฯ 
การเดินทาง ช่วงเช้า
นำเดินทางใหว้พระต่อ  ไหว้เจ้าพ่อหวังต้าเซียน   วัดจี๋หลิน Chi Lin Nunnery  ไหว้เจ้าแม่ทับทิม ที่วัดเทียนโห่ว

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ วัดหล่งโหมว Long Mo และอิสระช้อปปิ้งที่  City gate Outlet จนได้เวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

23.50         เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยฮ่องกงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 761 23:50-02:20   มีอาหารบริการบนเครื่อง

02.20     ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…..
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
หลังอาหารนำท่าน ไหว้เจ้าพ่อหวังต้าเซียน  คนจีนกวางตุ้งจะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี มีชื่อเสียงในเรื่องของสุขภาพ แวะชมสินค้าโอท๊อป
ของจีนร้านหยก ซึ่งคนจีนถือเป็นเครื่องรางและเครื่องประดับติดตัว

นำท่านไหว้พระต่อที่ วัดจี๋หลิน Chi Lin Nunnery  สักการะพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ และเทพยดาสำคัญต่างๆ ในสำนักชีของพระพุทธศาสนามหายานที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชีย

ไหว้เจ้าแม่ทับทิม ที่วัดเทียนโห่ว Tin Hua Temple Shuan Wan (8) เพื่อช่วยคุ้มครองการเดินทางให้ปลอดภัย หรือเรียกว่าเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ หรือเทพีแห่งท้องทะเลมีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ ท่านจะปกป้องชาวประมงให้รอดพ้นจากพายุและความหายนะทางทะเล

นำท่านสู่ วัดหล่งโหมว Long Mo    ใครๆ ก็อยากที่จะมาสัมผัส เตียงมังกร ที่ตั้งอยู่ในวัดที่มีเสน่ห์แห่งนี้ เหตุผลก็คือ พวกเขาเชื่อว่าการทำเช่นนั้นไม่เพียงนำพาโชคลาภมาให้คุณเท่านั้น แต่ยังสามารถทำนายอนาคตของคุณได้อีกด้วย วัดหล่งโหมว (มารดามังกร) นี้สร้างขึ้นเมื่อราว 40 ปีมาแล้ว เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะเล็กๆที่ชื่อเพงเชาอย่าลืมแวะไปที่วัดนี้ในวันคล้ายวันเกิดของมารดามังกร ซึ่งตรงกับวันที่ 8 เดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติ แล้วคุณจะเห็นวัดที่เงียบสงบนี้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของเทศกาลในท้องถิ่น
            
ได้เวลาให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ City gate Outlet เป็นตึกที่ขายแต่สินค้าราคาลดพิเศษ 50-80% ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา มีอยู่ 70 กว่ายี่ห้อ เช่น Nike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
อาหาร มื้อเช้า
อาหารติ่มซำ ณ ภัตตาคาร

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร
 

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Hong Kong Airlines (HX) ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ 
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก หรือตามข้อกำหนดของสายการบิน
 • ค่าที่พักระดับมาตราฐานห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้**) 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ  
 • ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (เนื่องจากโปรแกรมทัวร์นี้การเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุ๊ป หากเกิดกรณีประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปเป็นการชั่วคราว
 •  และจะต้องใช้เฉพาะวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านั้นในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวด้วยตนเอง  ตามที่สถานทูตจีนเรียกเก็บ กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท
 •  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1 – 75 ปี เท่านั้น ** 

อัตรานี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, 
 • ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ  
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่น้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด
 • กรุณาเตรียมค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ 10 HKG/วัน/ท่าน, มัคคุเทศน์ท้องถิ่น 10 HKG/วัน/ท่าน, คนขับรถ 10  HKG/วัน/ท่าน 
 • หมายความว่าเดินทางทั้งหมด 3 วัน ผู้เดินทาง 1 ท่าน ต้องจ่ายค่าทิปทั้งหมด = 90 HKG/ต่อทริปนี้ค่ะ
 
หมายเหตุ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com