02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 15:31

ทัวร์กอล์ฟบาหลี 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 4 คน พัก 4 ดาว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿18,600

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไมรวมตั๋วเครื่องบินการบินไทบ ไป-กลับ กรุงเทพฯ - บาหลี...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 4 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดอูลูวาตูและการแสดงระบำคะชัก
 • วิหารทานาต์ลอต
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  2 - 3  คน 20,400.-
เดินทาง  4 - 6  คน 19,300.-
เดินทาง  8  คนขึ้นไป 18,600.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,600.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพ - บาหลี - วัดทานาล๊อต - ที่พัก
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า   
06.00   พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าท์เตอร์การบินไทยเจ้าหน้าที่ AtSiamTourให้การต้อนรับ เพื่อทำการเช็คอิน

08.50   ออกเดินทางสู่เกาะบาหลีด้วยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 431

14.15   เดินทางถึงสนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี พบการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากเจ้าหน้าที่และไกด์ท้องถิ่น

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว วัดทานาล๊อต ก่อนเข้าเช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย   
วิหาร ทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot) ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะ บาหลี วิหารนี้ตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น สิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้มีความพิเศษ เนื่องจากเมื่อชมวิหารทานาต์ลอตยามพระ อาทิตย์ตกจะเห็นเป็นเสมือนภาพของหอคอยสีดำ และไม้ช่อใบที่ปกคลุมหน้าผาชวนให้ นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน นอกจากนี้ท่านยังสามารถชื่นชมพระอาทิตย์ยามฮัสดงได้ จากชายฝั่งข้างเคียง
อาหาร มื้อเย็น        
ภัตตาคาร
ที่พัก Devinsky Seminyak 4* Deluxe  Grand Bali 4* Deluxe   Aston Kuta 4* Deluxe
วันที่ 2
New Kuta Golf - วัด อูลูวาตู- ระบำคะชัก หรือระบำลิง - ที่พัก
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า     
เดินทางสู่สนามกอล์ฟ New Kuta Golf  18 หลุม เพื่อทำการออกรอบ 

ช่วงบ่าย    
หลังอาหารที่สนามกอล์ฟ นำเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว วัดอูลูวาตูและชมการแสดงระบำคะชัก หรือระบำลิง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางสู่ New Kuta Golf เพื่อทำการออกรอบ

New Kuta Golf is a 85 hectares championship standard course and the first links style layout in Indonesia. It will challenge both the low handicapper and reward the novice. With five sets of tees, there’s enough variety to ensure a satisfying experi-ence for all skill levels.

Located on the southwestern rim of the island’s Bukit Peninsula, within the Pecatu Indah Resort grounds. Perched above a limestone cliff, over-looking stunning Dreamland and Balangan Beach. 20 Minutes driving dis-tance from the International Ngurah Rai Airport.

Landscape Natural desert-like vegetation with native trees, a semi Scottish rough of existing shrubs, long grass and creepers.This 18 hole and 72 par course is designed by Ronald Fream, David Dale & Kevin Ramsey (USA).

ช่วงบ่าย
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันที่ กอล์ฟคลับแล้ว นำทุกท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว วัดอูลูวาตู พร้อมชมระบำคะชักหรือระบำลิง

วัดอูลูวาตู (Pura Uluwatu) วัดที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผาที่สูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย เป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาหลี พร้อมชมความงามของมหาสมุทรจากหน้าผาสูง 

พร้อมชม ระบำคะชัก หรือระบำลิง ระบำคะชักนี้เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในบาหลี เป็นการตัดตอนมาจากรามายณะ (รามเกียรติ์) เล่าเรื่องราวของพระรามกับพลวานรที่ตามไปช่วยนางสีดา จากราวันนา หรือทศกัณฑ์ ใช้คนแสดงเป็นจำนวนมาก โดยผู้ที่แสดงเป็นพลลิงจะนุ่งผ้าตาหมากรุก เปลือยท่อนบน ทัดดอกชบาแดงข้างหูนั่งล้อมวงซ้อนๆกัน 4-5 ชั้น และโบกมือขึ้นลงโยกตัวไปมา ปากก็จะร้อง คะชัก คะชัก เป็นเสียงสูงต่ำแทนเครื่องดนตร๊ประกอบ โดยตัวเอกต่างๆจะเดินร่ายรำไปมาในวงตรงกลางระหว่างพลลิงเหล่านั้น
อาหาร มื้อเช้า  
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
อิสระตามอัธยาศัยที่สนามกอล์ฟคลับ

มื้อเย็น        
อาหารทะเลที่ชายหาดจิมบารัน
ที่พัก Devinsky Seminyak 4* Deluxe  Grand Bali 4* Deluxe   Aston Kuta 4* Deluxe
วันที่ 3
ที่พัก - Bali National Golf - สนามบิน - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง
ช่วงเช้า     
เดินทางสู่สนามกอล์ฟ Bali National Golf เพื่อทำการออกรอบ 

ช่วงบ่าย    
หลังอาหารที่สนามกอล์ฟ นำเดินทางสู่สนามบิน Ngurah Rai International Airport เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

16.10   เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 432

19.25   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ  
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำทุกท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ  Bali National Golf เพื่อทำการออกรอบจำนวน 18 หลุม

Bali National Golf Club offers visitors to Bali a truly luxurious golfing experience with the redesigned Bali National Golf Club which has three distinct playing  environments throughout the 18-hole course.

Holes 1 through 9 feature creeks, canyons and native vegetation filled with tropical birds, whilst holes 10 through 16 offer the golfer lush gently sculptured fairways through a mature grove. Finally the island green hole 17 and lakeside hole 18 are the challenging finishing holes to test every golfer.

The course was awarded by Asian Golf Awards as Best Renovated Golf Course in Asia 2014 and 5th Best Golf Resort in Asia Pacific 2016, Best Golf Resort in Indonesia 2017 by Golf Digest USA, Best Golf Courses in 260 Countries in 2018 by Golf Digest USA, Best Golf Course in indonesia 2018 by Asian Golf Awards and 2nd Best Golf Resort in 2018 by Asian Golf Awards.

Bali National Golf Club is also the home of the famous Lead better Golf Academy (LGA Bali) as one of the facilities. In addition to LGA Bali, well-appointed Locker Rooms, a well-stocked Pro Shop, The Golfer’s Lounge & Terrace serving exquisite cuisines, VIP Meeting Room and The VIP Lounge facilities, are all available at Bali National Golf Club.

ช่วงบ่าย
หลังอาหารได้เวลาสมควร นำเดินทางสู่สนามบิน หากยังมีเวลาเหลือแวะชมสินค้าซื้อของฝากระหว่างทาง 
อาหาร มื้อเช้า  
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
อิสระตามอัธยาศัยที่สนามกอล์ฟคลับ

ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าสนามกอล์ฟ Caddy fee & golf cart
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งสนามบินและท่องเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นดูแลและคนขับรถค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตาม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.-
 • น้ำดื่มระหว่างการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ บาหลี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรักรีด ค่าอาหาร และเครื่งดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ
 • ค่าระวางกระเป๋า ที่มีน้ำหนักเกินจากที่สายการบินระบุไว้
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์กอล์ฟบาหลี 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 4 คน พัก 4 ดาว Premium Tour
เริ่ม ฿23,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com