02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 16:13

ทัวร์กอล์ฟพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿23,900

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ แต่รวมค่าตั๋วบินภายในแล้ว...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย  อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น 
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • The Shwe Man Taung Golf Cllub
 • The Bagan Golf Cllub
สถานที่ท่องเที่ยว
 • นมัสการพระมหามัยมุนี
 • เจดีย์ชเวซิกอง
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • สะพานไม้อู่เป๋็ง
 • ทะเลเจดีย์
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทางเล่นกอล์ฟ ราคา / คน
เดินทาง   2 - 3   คน 37,700.-
เดินทาง   4 - 5   คน 32,400.-
เดินทาง   6 - 7   คน 30,400.-
เดินทาง   8 - 9   คน 29,300.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อู่เบ็ง - พระราชวังมัณฑะเลย์ - มัณฑะเลฮิลล์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า  
00:00    คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ สายการบิน... โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ

00:00    ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดยสายการบิน...

00:00    ถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์  ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ไกด์รอให้การต้อนรับ คณะพร้อมเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น สะพานไม้อู่เบ็ง ก่อนที่จะเดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย์

เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที ผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง

ช่วงบ๋าย
เดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย์ ชมพระร่ชวังมัณฑะเลย์  วัด KUTHODAW PAGODA  MANDALAY HILL
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
สะพานอูเบ็ง เป็นสะพานที่ทำจากไม้ยาวที่สุดในโลก  จะมีสะพานใหนยาวเท่าหรือโรแมนติคเท่าสะพานนี้ อูเบ็ง หรือที่คนพม่าเรียกว่าอูเปง  เป็นชื่อข้าราชการผู้ใหญ่ผู้สร้างสะพานนี้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ 1851 เชื่อมระหว่างเมืองอมรปุระ กับเกาะที่ชื่อว่า แต๊ะเตหยัว  ที่อยู่กลางทะเลสาบตองตะมาน  อูเบ็งสร้างจากไม้สักที่รื้อมาจากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะ และอาคารเก่าแถวเมืองสกาย ใช้ไม้สักทั้งสิิ้น 1,568 ต้น มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร   สะพานไม้อูเบ็ง ถือว่ามีทิวทัศน์ที่งดงามมาก โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกดินจะสวยงามเป็นพิเศษ  

ช่วงบ่าย  
ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี สร้างสมัยพระเจ้ามินดง โดยให้สร้างพระราชวังแห่งนี้ในพ.ศ. 2400 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณปีเศษ พระราชวังมัณฑะเลย์ มีคูน้ำล้อมรอบทั้งสี่ด้านแต่ละด้านยาวประมาณ 2 กิโลเมตร กว้าง 64 เมตร 

ชมหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดใน โลกที่ วัด KUTHODAW PAGODA   วัดนี้ สร้างโดยพระเจ้ามินดงพร้อมกับการสร้างพระราชวังมัณฑะเลย์ ด้วยพระเจ้ามินดงมีพระราชประสงค์จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว จึงให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้น หลังจากการสังคายนาแล้ว พระเจ้ามินดงได้ให้ช่างแกะสลักข้อความในพระไตรปิฎกที่แบ่งเป็นพระธรรมขรรค์ รวมทั้งสิ้น 84,000 ข้อ ลงบนแผ่นหินอ่อน 729 แผ่น อีกหนึ่งแผ่นสลักประวัติและเรื่องราวการทำสังคายนา รวมเป็นทั้งหมด 730 แผ่น ใช้เวลาในการแกะสลักทั้งสิ้น 8 ปี แต่ละแผ่นมีความสูง 5 ฟุต กว้าง 3.6 ฟุต โดยแบ่งเป็นพระสูตร 410 แผ่น พระวินัย 111 แผ่น พระอภิธรรม 208 แผ่น

MANDALAY HILL    จุดชมวิวเมืองมัณฑะเลย์เป็นจุดที่สามารถมองเห็นเมืองมัณฑะเลย์ เกือบทั้งเมือง ซึ่งอยู่บน ยอดเขาความสูงประมาณ 240 เมตร ชมพระอาทิตย์ ลับขอบฟ้าอันสวยงามทุกยามเย็น
อาหาร มื้อกลางวัน   
ภัตตาคาร 

มื้อเย็น         
ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Shwe Pyi Thar
วันที่ 2
สนามกอล์ฟ The Shwe Man Taung Golf Club - ชมวิหารชเวนันดอร์ - ซิตี้ทัวร์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า      
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ The Shwe Man Taung Golf Club เพื่อทุกท่านได้วาดวงสวิงกันอย่างเต็มที่

ช่วงบ่าย     
เสร็จการออกรอบรับประทานอาหารกลางวันก่อนที่จะเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมัณฑะเลย์ เช่น ชมวิหารชเวนันดอร์   วัด KUTHODAW PAGODA  MANDALAY HILL 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
สนุกสนานกับการออกรอบประชันวงสวิงที่ ....สนามกอล์ฟ The Shwe Man Taung Golf Club
Holes    18   
Length    6,669 yards
Course Designer  ....... 
Location    Located about 10 minutes' drive from downtown Mandalay, at the foot of the Mandalay Hill.
Facilities    
Two-storey Club House: Restaurant and Bar, Pro-Shop
Golf clubs/Shoes/Carts for hire
Separate Practice range 5 mns from the Course
Golf Tuition available on request 
Caddies  available
Swimming Pool

https://www.facebook.com/pg/Shwe-Mann-Taung-Golf-Resort-408793245984995/reviews/?ref=page_internal

ช่วงบ่าย  
ชมวิหารชเวนันดอร์   ตามประวัติเล่ากันต่อมาว่า วิหารไม้หลังนี้แต่เดินเป็นตำหนักของพระเจ้ามินดง ในพระราชวังมัณฑะเลย์ และเป็นพระตำหนักที่พระเจ้ามินดงประทับจนสวรรคต หลังจากพระเจ้ามินดงสวรรคตพระเจ้าสีป่อได้รื้อถวายวัดแห่งนี้ ทางวัดได้ประกอบขึ้นใหม่เป็นพระวิหาร นำพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้บนบุษบกที่สร้างเลียนแบบสีหาสนบัลลังก์  วัสดุที่ใช้เป็นเครื่องไม้ทั้งหลังช่างได้แกะสลักลวดลายจากไม้ไว้ตามจุดต่างๆ เชื่อว่าแต่เดิมคงปิดทองเปลวอร่ามทั้งองค์ ต่อมาทองได้จางหายไปส่วนที่เหลือจะอยู่ด้านในที่ไม่โดนแดดฝน ความสำคัญของวิหารแห่งนี้คือเป็นงานช่างหลวงชิ้นสุดท้ายที่พอจะสืบดูได้นอกจากนี้สูญหายหมด 

เมืองมัณฑะเลย์ จะมีหัตกรรมหลายอย่างให้ได้เดินชมและซื้อเป็นของที่ระลึก เช่น ทอไหม, แกะสลักงาช้าง, สลักหินอ่อนเป็นพระพุทธรูป แผ่นทองคำเปลว
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน   
ภัตตาคาร 

มื้อเย็น         
ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Shwe Pyi Thar
วันที่ 3 
มัณฑะเลย์ - พระมหามัยมุนี - พุกาม
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า      
เช้าตรู่  เดินทางเข้านมัสการพระมัยมุนี เสร็จพิธีแล้วกลับโรงแรมเพื่อทานอาหารเช้า หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเล เพื่อเดินทางสู่สนามบินพุกาม
   
00 :00   นำท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑัเลย์ เพื่อเดินทางสู่พุกาม

00:00   เหินฟ้าสู่เมืองพุกาม โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่...

00:00    เดินทางถึงพุกาม เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดติโลมินโล วัดอนันดา วัดชเวกุจี

ช่วงบ่าย
หลังอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันแล้ว เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดมนูหะ และวัดนันพญา  วัดกุบยางจี  วัดชเวสันดอว์
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า   
เช้าตรู่ นำท่านไป นมัสการพระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้ รับการขนานนามว่า พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม

วัดกุสินารา วัดเก่าแก่อายุกว่า 120 ปี ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามินดง ชื่อวัดคือชื่อเดียวกับเมืองกุสินาราในประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ภายในวัดจึงสร้างเป็นบรรยากาศคล้ายโถงถ้ำอันลึกลับ บนเสาวาดเป็นลวดลายของต้นสาละซึ่งตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานในป่าใต้ต้นสาละ พระพุทธรูปประธานของวัดเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์อันงดงาม ด้านซ้ายและขวามีรูปปั้นพระสาวก พระฤาษี ยักษ์ และนักบวช ที่เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อปรินิพพาน

ที่พุกาม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ปฐมบทแห่งชนชาวพม่า อารยะธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งนึงในคาบสมุทรอินโดจีนที่ เมืองพุกามดินแดนแห่ง 4,000 เจดีย์ วันนี้นำท่านสำรวจโบราณสถานที่น่าตื่นตาแห่งหนึ่งของเอเชีย เยี่ยมชม และนมัสการศาสนสถานที่มีความสำคัญต่าง ๆ ของพุกามพร้อมเล่าถึงประวัติ และความสำคัญที่น่าสนใจของ แต่ละสถานที่หนึ่งในห้าบูชาสถานสูงสุดของเมียนมาร์ เจดีย์ชเวสิกองสร้างโดยพระเจ้าอโนรธา และภายหลังแล้วเสร็จในสมัยพระเจ้าจันสิตธาในคริสต์ศตวรรษที 11

ชม วัดติโลมินโล หรือ เจดีย์ฉัตรตั้ง สร้างในสมัยพระเจ้านาตองมยา เป็นเจดีย์ที่มีความเป็นมาแปลกกว่าเจดีย์องค์อื่น ๆ และที่กำแพงวัดมีงานแกะสลักที่สวยงาม

ชม วัดอนันดา เพชรเม็ดงามแห่งสถาปัตย์พุกาม วิหารทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ใหญ่โตสง่างา, ภายในวิหารมี พระพุทธรูปยืนที่แกะสลักด้วยไม้สัก ประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ทิศ ผลงานช่างชั้นสูงแห่งพุกามที่ทำช่องให้แสงส่อง เฉพาะองค์พระพุทธรูปสะท้อนซึ่งพระพักตร์อันมีรอยยิ้มเปี่ยมเมตตา

ขึ้นบรรใดเล็กน้อยที่วัดชเวกุจี วัดที่มีระเบียงชั้นบนกว้างขวาง และสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่ามกลางกลุ่มเจดีย์ที่ล้อมรอบ

ช่วงบ่าย    
ชม วัดมนูหะ และวัดนันพญา วัดที่สร้างแบบศิลปะมอญ สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามนูหะ กษัตริย์ มอญผู้เป็นเชลยอยู่ที่พุกาม ถูกกวาดต้อนมาพร้อมพลเมืองเมื่อครั้งที่พระเจ้าอโนรธาตีเมืองสะเทิม พระเจ้ามนู หะทรงสร้างวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดความอึดอัดใจที่มีต่อการตกเป็นเชลย

ชม วัดกุบยางจี อีกแห่งที่มี การวาดภาพบนผนังปูนปลาสเตอร์เปียก (fresco) ที่สวยงามที่สุดในพุกาม... แวะชมงานฝีมือ และอุตสาหกรรมท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของเมืองพุกาม ชมทักษะที่น่าทึ่งของช่างที่สืบทอดกันมา จากรุ่นสู่รุ่นท่านสามารถซื้อของฝาก และของที่ระลึกขึ้นชื่อจากเมืองพุกามได้ที่นี่

ชม วัดชเวสันดอว์ จากระเบียงวิหาร ท่านสามารถชมพระอาทิตย์ตกดิน ทอแสงสีทองเหนือเจดีย์ หลากหลายขนาดจำนวนนับพันเรียงรายไกลสุดสายตาบนท้องทะเลทรายแห่งลุ่มน้ำอิระวดี
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน   
ภัตตาคาร 

มื้อเย็น         
ภัตตาคาร
ที่พัก Floral Breeze Hotel  or Similar 4*
วันที่ 4
สนามกอล์ฟ The Bagan Golf Club - พุกามซิตี้ทัวร์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ The Bagan Golf Club เพื่อทุกท่านได้วาดวงสวิงกันอย่างเต็มที่

ช่วงบ่าย
ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ พักผ่อนเดินชมเมือง และซิตี้ทัวร์ตามอัธยาศัย 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
สนุกสนานกับการออกรอบประชันวงสวิงที่ ....สนามกอล์ฟ The Bagan Golf Club

Address    Bagan Golf Course (Bagan), Nyaung Oo Township, Mandalay Division and Myanmar
Holes    18
Length    7,147 yards
Par    72
Visitors    Proper dress code. No T-shirts without collar. Soft spiked golf shoes only.
 Facilities    • Club Hire
                  • Caddies/Clubs available, Buggy
Presentation    The Bagan Golf Resort was established in 1996 and is located next to Bagan Golf resort hotel at the back of the archaeological zone- and some of the holes play among the pagodas. Unlike other golf courses, it is located in the middle of the  world-famous Bagan temples and pagodas.

Score Card

HOLE         1        2       3       4        5        6            
LENGTH    489    410    207    385    580    465    174    
                  8         9       OUT
                  415    601    3726
HOLE         10     11      12      13      14     15       16    
LENGTH    366    425    562    176    390    383    197   
                    17      18       IN
                  386    546    3421
TOTAL        7147

ช่วงบ่าย

หลังจากจบการวาดวงสวิงและรับประทานอาหารกลางวันแล้ว นำทุกท่านเที่ยวชมเมืองพุกาม ซิตี้ทัวร์ พร้อมอิสระช้อปปิ้ง เดินเล่น ตามอัธยาศัย จนได้เวลากลับที่พักก่อนที่จะอิ่มอร่อยกับอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน   
ภัตตาคาร 

มื้อเย็น         
ภัตตาคาร
ที่พัก Floral Breeze Hotel  
วันที่ 5
พุกาม - มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า ทำการเช็คเอ้าท์ที่พัก เพื่อเดินทางสู่สนามบินพุกาม และบินต่อยังสนามบินเมืองมัณฑะเลย์

00.00   ถึงสนามบินเมืองพุกาม ทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

00.00   เดินทางถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์  พร้อมทั้งเช็คอินเพื่อเดินทางต่อยังกรุงเทพฯ

00.00   เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
อิสระตามอัธยาศัย
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

Our Services Include:
 • 4 night accommodation ( Twin room share ) 
 • Mandalay – Bagan – Mandalay ( Domestic Flight Ticket ) 
 • Thai speaking Throughout Guide 
 • Tour Guide Accommodation + Flight Ticket
 • All excursions and round trip with private air-conditioned Car with Best driver
 • Private boat excursion at Inle Lake
 • Entrance fees for the visits mentioned in the program
 • Drinking water and towel during excursion
 • Lunch & Dinner with Local Food Meals
Our Services do not Include:
 • International tickets
 • Visa 
 • Visits not mentioned in the program 
 • Drinks and personal expenses
 • Tips and porters at the hotels
 • Tips drivers and guides
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์กอล์ฟพม่า ย่างกุ้ง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿17,800
ทัวร์กอล์ฟพม่า มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿14,200
ทัวร์กอล์ฟพม่า มัณฑะเลย์ อินเล 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿33,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com