02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 15:39

ทัวร์กอล์ฟพม่า มัณฑะเลย์ อินเล 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿33,500

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย  อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สเปน เยอรมัน อิตาเลี่ยน  ฝรั่งเศส
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • The Shwe Man Taung Golf Club 
 • The Aye Thar Yar Golf Club
สถานที่ท่องเที่ยว
 • นมัสการพระมหามัยมุนี
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • สะพานไม้อู่เป๋็ง
 • วัดแมวกระโดด  
 • วัด Shwe Yan Phe Temple
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทางเล่นกอล์ฟ ราคา / คน
เดินทาง   2 - 3   คน 41,500.-
เดินทาง   4 - 5   คน 36,500.-
เดินทาง   6 - 7  คน 34,600.-
เดินทาง   8 - 9   คน 33,500.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อู่เบ็ง - พระราชวังมัณฑะเลย์ - มัณฑะเลฮิลล์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า  
00:00    คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ สายการบิน... โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ

00:00    ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดยสายการบิน...

00:00    ถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์  ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ไกด์รอให้การต้อนรับ คณะพร้อมเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น สะพานไม้อู่เบ็ง ก่อนที่จะเดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย์

เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที ผ่านพิธีการทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง

ช่วงบ๋าย
เดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย์ ชมพระร่ชวังมัณฑะเลย์  วัด KUTHODAW PAGODA  MANDALAY HILL     
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
สะพานอูเบ็ง เป็นสะพานที่ทำจากไม้ยาวที่สุดในโลก  จะมีสะพานใหนยาวเท่าหรือโรแมนติคเท่าสะพานนี้ อูเบ็ง หรือที่คนพม่าเรียกว่าอูเปง  เป็นชื่อข้าราชการผู้ใหญ่ผู้สร้างสะพานนี้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ 1851 เชื่อมระหว่างเมืองอมรปุระ กับเกาะที่ชื่อว่า แต๊ะเตหยัว  ที่อยู่กลางทะเลสาบตองตะมาน  อูเบ็งสร้างจากไม้สักที่รื้อมาจากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะ และอาคารเก่าแถวเมืองสกาย ใช้ไม้สักทั้งสิิ้น 1,568 ต้น มีความยาวถึง 1.2 กิโลเมตร   สะพานไม้อูเบ็ง ถือว่ามีทิวทัศน์ที่งดงามมาก โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกดินจะสวยงามเป็นพิเศษ  

ช่วงบ่าย  
ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี สร้างสมัยพระเจ้ามินดง โดยให้สร้างพระราชวังแห่งนี้ในพ.ศ. 2400 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณปีเศษ พระราชวังมัณฑะเลย์ มีคูน้ำล้อมรอบทั้งสี่ด้านแต่ละด้านยาวประมาณ 2 กิโลเมตร กว้าง 64 เมตร 

ชมหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดใน โลกที่ วัด KUTHODAW PAGODA   วัดนี้ สร้างโดยพระเจ้ามินดงพร้อมกับการสร้างพระราชวังมัณฑะเลย์ ด้วยพระเจ้ามินดงมีพระราชประสงค์จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว จึงให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้น หลังจากการสังคายนาแล้ว พระเจ้ามินดงได้ให้ช่างแกะสลักข้อความในพระไตรปิฎกที่แบ่งเป็นพระธรรมขรรค์ รวมทั้งสิ้น 84,000 ข้อ ลงบนแผ่นหินอ่อน 729 แผ่น อีกหนึ่งแผ่นสลักประวัติและเรื่องราวการทำสังคายนา รวมเป็นทั้งหมด 730 แผ่น ใช้เวลาในการแกะสลักทั้งสิ้น 8 ปี แต่ละแผ่นมีความสูง 5 ฟุต กว้าง 3.6 ฟุต โดยแบ่งเป็นพระสูตร 410 แผ่น พระวินัย 111 แผ่น พระอภิธรรม 208 แผ่น

MANDALAY HILL    จุดชมวิวเมืองมัณฑะเลย์เป็นจุดที่สามารถมองเห็นเมืองมัณฑะเลย์ เกือบทั้งเมือง ซึ่งอยู่บน ยอดเขาความสูงประมาณ 240 เมตร ชมพระอาทิตย์ ลับขอบฟ้าอันสวยงามทุกยามเย็น
อาหาร มื้อกลางวัน   
ภัตตาคาร 

มื้อเย็น         
ภัตตาคาร
ที่พัก
Hotel Shwe Pyi Thar
วันที่ 2
สนามกอล์ฟ The Shwe Man Taung Golf Club - ชมวิหารชเวนันดอร์ - ซิตี้ทัวร์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า      
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ The Shwe Man Taung Golf Club เพื่อทุกท่านได้วาดวงสวิงกันอย่างเต็มที่

ช่วงบ่าย     
เสร็จการออกรอบรับประทานอาหารกลางวันก่อนที่จะเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมัณฑะเลย์ เช่น ชมวิหารชเวนันดอร์   วัด KUTHODAW PAGODA  MANDALAY HILL 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
สนุกสนานกับการออกรอบประชันวงสวิงที่ ....สนามกอล์ฟ The Shwe Man Taung Golf Club
Holes    18   
Length    6,669 yards
Course Designer  ....... 
Location    Located about 10 minutes' drive from downtown Mandalay, at the foot of the Mandalay Hill.
Facilities    
Two-storey Club House: Restaurant and Bar, Pro-Shop
Golf clubs/Shoes/Carts for hire
Separate Practice range 5 mns from the Course
Golf Tuition available on request 
Caddies  available
Swimming Pool

https://www.facebook.com/pg/Shwe-Mann-Taung-Golf-Resort-408793245984995/reviews/?ref=page_internal

ช่วงบ่าย  
ชมวิหารชเวนันดอร์   ตามประวัติเล่ากันต่อมาว่า วิหารไม้หลังนี้แต่เดินเป็นตำหนักของพระเจ้ามินดง ในพระราชวังมัณฑะเลย์ และเป็นพระตำหนักที่พระเจ้ามินดงประทับจนสวรรคต หลังจากพระเจ้ามินดงสวรรคตพระเจ้าสีป่อได้รื้อถวายวัดแห่งนี้ ทางวัดได้ประกอบขึ้นใหม่เป็นพระวิหาร นำพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้บนบุษบกที่สร้างเลียนแบบสีหาสนบัลลังก์  วัสดุที่ใช้เป็นเครื่องไม้ทั้งหลังช่างได้แกะสลักลวดลายจากไม้ไว้ตามจุดต่างๆ เชื่อว่าแต่เดิมคงปิดทองเปลวอร่ามทั้งองค์ ต่อมาทองได้จางหายไปส่วนที่เหลือจะอยู่ด้านในที่ไม่โดนแดดฝน ความสำคัญของวิหารแห่งนี้คือเป็นงานช่างหลวงชิ้นสุดท้ายที่พอจะสืบดูได้นอกจากนี้สูญหายหมด 

เมืองมัณฑะเลย์ จะมีหัตกรรมหลายอย่างให้ได้เดินชมและซื้อเป็นของที่ระลึก เช่น ทอไหม, แกะสลักงาช้าง, สลักหินอ่อนเป็นพระพุทธรูป แผ่นทองคำเปลว
อาหาร มื้อเช้
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน   
ภัตตาคาร 

มื้อเย็น         
ภัตตาคาร
ที่พัก Hotel Shwe Pyi Thar
วันที่ 3
มัณฑะเลย์ - พระมหามัยมุนี - อินเลย์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า     
เช้าตรู่เดินทาง นมัสการพระมัยมุนี เสร็จแล้วเดินทางกลับที่พักเพื่อทานอาหารเช้า หลังอาหารเช้านำเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อทำการเช็คอินและเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ

12:10  เหินฟ้าสู่สนามบินเฮโฮ

12:40  เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ  เดินางสู่ร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน


ช่วงบ่าย    
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณทะเลสาบอินเล เช่น วัด Shwe Yan Phe Temple  Floating Garden  Nga-Phe-Kyanng Monastary
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า   
เช้าตรู่ นำท่านไป นมัสการพระมหามัยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้ รับการขนานนามว่า พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม

วัดกุสินารา วัดเก่าแก่อายุกว่า 120 ปี ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามินดง ชื่อวัดคือชื่อเดียวกับเมืองกุสินาราในประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ภายในวัดจึงสร้างเป็นบรรยากาศคล้ายโถงถ้ำอันลึกลับ บนเสาวาดเป็นลวดลายของต้นสาละซึ่งตามตำนานเล่าว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานในป่าใต้ต้นสาละ พระพุทธรูปประธานของวัดเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์อันงดงาม ด้านซ้ายและขวามีรูปปั้นพระสาวก พระฤาษี ยักษ์ และนักบวช ที่เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อปรินิพพาน

ช่วงบ่าย   
นำท่าน นั่งสามล้อพม่า หรือภาษาพม่าเรียกว่าไซก้า (Saika) ชมเมืองยองชเว (Nyuan Shwe) ยามเย็นท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า และชนกลุ่มต่างๆ ของรัฐฉาน มากถึง 35 ชนเผ่า ซึ่งในประเทศพม่ามีมากกว่า 135 เชื้อชาติ และเจดีย์เก่าแก่ประจำเมืองยอง ชเว

ชม วัด Shwe Yan Phe Temple สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่ มีอายุราว 115 ปี ก่อนนี้ปิดทองทั้งหลัง กาลเวลาก็ทำให้หลุดไปแต่ก็ยังเหลือพอให้เห็นบ้างบางส่วน มีการแกะสลักเป็นแบบชาวไทใหญ่ ทั้งบานประตูและบนหลังคา วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาธรรมของเณรส่วนใหญ่แถบนั้น

Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสำนักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญๆไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้นสร้างในปี (ค.ศ. 1205) สมัยพระเจ้ามินดงและชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

ล่องเรือต่อไปยัง ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองของชาวอินตา ชมการทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ลวดลายต่าง ๆ ที่สวยงามยิ่งที่หมู่บ้านอินปอค่อน น่าซื้อเป็นของที่ระลึก หลังจากนั้นเดินทางกลับไปหมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมือง และ สวนลอยน้ำ Floating Garden ที่ปลูกผักมากมาย เช่น พริก ผักกาด มะเขือเทศ ในจำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้ 
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน   
ภัตตาคาร 

มื้อเย็น         
ภัตตาคาร
ที่พัก http://www.amatainleresort.com
วันที่ 4
สนามกอล์ฟ The Aye Thar Yar Golf Club - อินเล ทัวร์
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ The Aye Thar Yar Golf Club เพื่อทุกท่านได้วาดวงสวิงกันอย่างเต็มที่

ช่วงบ่าย
ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ พักผ่อนเดินชมความสวยงามของทะเลสาบอินเล และสถานที่่องเที่ยวบริเวณทะเลสาบ 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
สนุกสนานกับการออกรอบประชันวงสวิงที่ ....สนามกอล์ฟ The Aye Thar Yar Golf Club

This course offers a challenge to accomplished golfers as well as being suitable for golfers a lot newer to the game. It’s a well maintained course with a well stocked pro shop and the restaurant offers great local cuisine.

Aye Thar Yar Golf Resort Information:
Holes:               18    
Golf Cart:          n/a
Par                   72
Yardage:           7380          
Designer:           n/a    
Golf Set:            n/a
Established:       1995    
Golf Shoes:        n/a
Location:           The Aye Thar Yar Golf Resort is located at the foot of Taunggyi Hill.    
Umbrella:           n/a
Distance:           30 minutes from Heho airport, 15 minutes of winding  mountain road to Taunggyi the capital City of the Shan State, 30 minutes to the Inle Lake 
Driving Range:    Yes
Open on:            Daily  
Facilities:            Well stocked pro shop, Restaurant, driving range, practise bunkers, putting greens, two storey club house

ช่วงบ่าย
วัดผ่องด่ออู  ศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านของชาวอินเล  ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้ศักดิ์สิทธิ์ 5 องค์  ที่คนไทยเรานิยมเรียกกันว่า พระบัวเข็ม  เรื่องตำนาน และประวัติของพระบัวเข็มนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่ว่ากันว่าเกิดในสมัยพระเจ้าอลองสิทธู กษัตริย์พุกาม มานานนับหลายร้อยปีที่แล้ว ตัวองค์พระที่ประดิษฐานทั้ง 5 องค์ถูกปิดทองจนกลายเป็นก้อนกลมใหญ่กว่าองค์พระเดิมมาก  ซึ่งนักท่องเที่ยวและชาวพม่าที่แวะมาเยี่ยมเยื่อนเชื่อกันว่าจะทำให้เกิดความร่ำรวย และชนะศัตรูได้

ในแต่ละปีจะมีงานเทศกาลประจำปีที่สำคัญ เรียกได้ว่าระดับชาติกันเลยทีเดียว จะจัดขึ้นในช่วงออกพรรษา ช่วงปลายเดือน กันยายน-ตุลาคม โดยจะมีการอันเชิญพระบัวเข็ม 4 องค์ลงขบวนเรือการะเวกแล้วแห่ไปตามหมู่บ้านรอบๆ ทะเลสาป

ขบวนแห่พระบัวเข็ม  อาจจะเกิดข้อสงสัยที่ว่า มีองค์พระบัวเข็มประดิษฐาน 5 องค์ แต่ทำไมถึงแห่ขบวนเพียง 4 องค์ ก็เป็นเพราะว่าในปี ค.ศ. 1965  ระหว่างการแห่องค์พระนั้น เกิดพายุทำให้ขบวนเรือล่ม พระทั้ง 5 องค์จมลงสู่ทะเลสาบ ผู้ที่ร่วมขบวนแห่ และชาวบ้านร่วมกันช่วยงมหาองค์พระ ซึ่งพบได้เพียง 4 องค์เท่านั้น แต่ปาฏิหารย์ก็เกิดขึ้นเมื่อกลับไปที่วัดพบว่า องค์พระองค์ที่ 5 นั้นได้ประดิษฐาน์อยู่ในวัดเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น ก็ไม่มีการนำองค์พระองค์นี้ขึ้นขบวนแห่อีกเลย นอกจากนี้ยังได้สร้างเสาหงส์ไว้ตรงจุดที่องค์พระจมน้ำลงไปอีกด้วย

เดินทางกลับยังที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
อาหาร มื้อเช้า           
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน     
ภัตตาคาร Cherry Pann Restaurant กลางทะเลสาบ

มื้อเย็น          
ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก http://www.amatainleresort.com
วันที่ 5
อินเล - มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า ทำการเช็คเอ้าท์ที่พัก เพื่อเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ และบินต่อยังสนามบินเมืองมัณฑะเลย์

00.00   ถึงสนามบินเมืองเฮโฮ ทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

00.00   เดินทางถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์  พร้อมทั้งเช็คอินเพื่อเดินทางต่อยังกรุงเทพฯ

00.00   เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
อิสระตามอัธยาศัย
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

Our Services Include:
 • 4 night accommodation ( Twin room share ) 
 • Mandalay – Inle – Mandalay ( Domestic Flight Ticket ) 
 • Thai speaking Throughout Guide 
 • Tour Guide Accommodation + Flight Ticket
 • All excursions and round trip with private air-conditioned Car with Best driver
 • Private boat excursion at Inle Lake
 • Entrance fees for the visits mentioned in the program
 • Drinking water and towel during excursion
 • Lunch & Dinner with Local Food Meals Budget 

Our Services do not Include:
 • International tickets
 • Visa 
 • Visits not mentioned in the program 
 • Drinks and personal expenses
 • Tips and porters at the hotels
 • Tips drivers and guides
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์กอล์ฟพม่า ย่างกุ้ง 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿17,800
ทัวร์กอล์ฟพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿23,900
ทัวร์กอล์ฟพม่า มัณฑะเลย์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿14,200
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com