02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 15:31

ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม โฮจิมินห์ หวุงเต่า อุโมงกู๋จี 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿17,200

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ....... ..ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้อยู่ที่ลูกค้าเลือกเล่นสนามใหน
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย - อังกฤษ
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • เลือก 2 ใน 6 สนาม ตามรายการเดินทาง
 • กรุ๊ปส่วนตัวกลุ่มออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
 • เดินทาง 2 ท่าน อาจต้องออกรอบกับคนอื่นอีก 2 ท่าน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • อุโมงค์กู๋จี 
 • พิพิธภัณฑ์สงคราม 
 • กรมไปรษณีย์กลาง 
 •  โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม 
 • รูปปั้นพระเยซู ขนาดใหญ่บนเนินเขา
สบายๆช้อปปิ้ง
 •  ตลาดเบนถั่น

หมายเหตุรายการเดินทาง สนามกอล์ฟ เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทางเล่นกอล์ฟ ราคา/คน
(Weekday/Weekend)
เดินทาง  2  คน 22,000.- / เพิ่ม 6,500.-
เดินทาง  3  คน 19,800.- / เพิ่ม 6,500.-
เดินทาง  4 - 5  คน 18,800.- / เพิ่ม 6,500.-
เดินทาง 6 - 7  คน 18,000.- / เพิ่ม 6,500.-
เดินทาง  8 - 9  คน 17,200.- / เพิ่ม 6,500.-
สนามกอล์ฟที่มีให้ลูกค้าเลือกเล่น website
Song Be Golf  http://songbegolf.com/main/
VietNam Golf  http://vietnamgolfcc.com/
Long Thanh Golf  http://www.longthanhgolfresort.com/
Twin Dove http://www.twindovesgolf.com/
Dong Nai Golf  http://www.dongnaigolf.com.vn/home-en.php
Vung Tau Paradise Golf  http://www.golfparadise.com.vn/

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – โฮจิมินห์ – หวุงเต่า
การเดินทาง ช่วงเช้า    
00:00  พร้อมคณะที่สนามบินดอนเมือง / สุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการ... ชั้น 4 แถว... โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท AtSiamTour คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 

00:00  ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามโดยเที่ยวบินที่...

00:00  ถึงสนามบิน Tan Son Nhat เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม... หลังการผ่านตรวจคนเข้าเมือง แล้วเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก  

ช่วงบ่าย     
เดินทางสู่ เมืองหวุงเต่า ซึ่งห่างจากกรุงโฮจิมินห์ ประมาณ 125 กิโลเมตร จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า      
ชม พิพิธภัณฑ์สงคราม สัมผัสบรรยากาศของชีวิตชาวเวียดนามให้ภาวะสงคราม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมรูปถ่ายของสงครามไว้มากมาย 

ถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม โบสถ์ซึ่งฝรั่งเศสได้จำลองมาจาก โบสถ์นอเธอร์ดามในฝรั่งเศส  

ชม กรมไปรษณีย์กลาง ของนครโฮจิมินห์ ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในนครเวียดนาม  

ช่วงบ่าย  
เดินทางถึง หวุงเต่า ใหว้พระที่ Whale Temple Christ Hill, Goddess of Mercy 

ชม รูปปั้นพระเยซู ขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา ตรงจุดสูงสุดจะมองเห็นเมืองหวุงเต่า และชายหาดอย่างสวยงามในแบบพาโนราม่า 360 องศา

ได้เวลาสมควรเข้าเช็คอินที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหาร มื้อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้อเย็น        
ภัตตาคาร
ที่พัก Dic Star Hotel 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
Vung Tau Paradise Golf - โฮจิมินห์
การเดินทาง ช่วงเช้า  
รับลูกค้าจากโรงแรมที่พักเดินทางสู่สนามกอล์ฟ Vung Tau Paradise Golf  

ช่วงบ่าย      
หลังเสร็จสิ้นจากการเล่นกอล์ฟ พักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับยังกรุงโฮจิมินห์ 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ให้ลูกค้าได้สนุกสนานสนาม ท้าทายความสามารถกับสนาม Vung Tau Paradise Golf... Vung Tau Paradise golf course is built on a gentle-slope terrain with hollow and deep places that create different steps and levels for sight.

The moderate slope with small hills heaved, sloped create soft curves for the course surface. The green space of the course connects to the green space of the sea that bring a boundless space for the golfer to feel at ease, relaxed after escaping from the daily stress intentions. 

 There are 27 golf holes in Vung Tau Paradise Golf Course. The precinct shape of golf courses is different from each other, which depend on the golf course style. Golf course is designed based on the ball direction of the world’s champions and it is reproduced under shape of the golf courses that used to welcome presence of famous persons. Therefore, each style of golf course has different length, dimensions and shape. 

 http://www.golfparadise.com.vn/
อาหาร มื้อเช้า           
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน     
อิสระตามอัธยาศัยที่สนามกอล์ฟ

มื้อเย็น          
ภัตตาคาร
ที่พัก Harmony Hotel 4* หรือเทีบเท่า
วันที่ 3
โฮจิมินห์ - อุโมงค์กู๋จี
การเดินทาง ช่วงเช้า      
เดินทางยังเมืองกู๋จี เพื่อชมอุโมงค์ประวัติศาสตร์ช่วงสงครามเชื้อชาติ

ช่วงบ่าย     
หลังอาหารกลางวันเดินทางกลับยังโรงแรมที่พัก อิสระตามอัธยาศัย
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า - บ่าย   
ชม อุโมงค์กู๋จี เป็นเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินที่เชื่อมถึงกันในอำเภอกู๋จี ในไซ่ง่อน และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ อุโมงค์กู๋จีเป็นที่ตั้งของการทัพหลายครั้งระหว่างสงครามเวียดนาม และเป็นฐานปฏิบัติการของเวียดกง 

ปัจจุบันมีการเปิดสมรภูมิเลือดแห่งนี้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยมีเจ้าหน้าที่พาเดินไปยังจุดสำคัญและสามารถมุดลงไปถึงชั้นสามของอุโมงค์ เส้นทางคดเคี้ยวและมืดมาก แม้ว่าจะมีการปรับปรุงให้สว่างขึ้น ส่วนบริเวณโดยรอบของอุโมงค์แห่งนี้ ยังคงเหลือซากแห่งสงคราม อาทิ รถถัง เครื่องบิน วัตถุระเบิด และหลุมระเบิดขนาดใหญ่
อาหาร มื้อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้อเย็น         
ภัตตาคาร
ที่พัก Harmony Hotel 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
Song Be Golf Course - กรุงเทพฯ 
การเดินทาง ช่วงเช้า  
รับลูกค้าจากโรงแรมที่พักเดินทางสู่สนามกอล์ฟ Song Be Golf Course

ช่วงบ่าย
หลังเสร็จสิ้นจากการเล่นกอล์ฟ นำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาตามนัดหมาย นำเดินทางสู่สนามบิน Tan Son Nhat เมืองโฮจิมินห์ เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

00:00  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่...

00:00  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ / สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
ให้ลูกค้าได้สนุกสนานสนาม ท้าทายความสามารถกับสนาม Song Be Golf Course... Nestled in the Oasis, Song Be features a 27 Hole USGA standard Championship Course which promise an invigorating experence.

Song Be truly embodies the spirit of Premier Golf Course. it is an exciting year a head for Song Be with an unveiling of numerous of new developments- The Eagle's lounge, an exclusive private area where member can relax in style and the upgrading of the Lotus Course, 3 newly renovated holes open for play on 8th November 2014

Come and experience for yourself the perfect harmony of nature and luxury all one placehttp://songbegolf.com/main/

ช่วงบ่าย
       
อิสระตามอัธยาศัยจนได้เวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบิน 
อาหาร มื้อเช้า         
ห้องอาหารโรงแรมที่พัก 

มื้อกลางวัน    
อิสระห้องอาหารของสนามกอล์ฟ
[เงื่อนไข]
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พักระดับ 4* จำนวน 2 คืน (พัก2คน/ห้อง)
 • ค่าท่องเที่ยวตามรายการเดินทาง
 • ค่ารถรับส่งตลอดการเดนทาง
 • ค่า Green Fee ทั้งสองสนาม
 • ค่าไกด์บริการจลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - ฮานอย
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ
 • Buggy Fee, other rental fee
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม ดาลัด 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿11,650
ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม ดาลัด 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿17,200
ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม ฮานอย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿13,700
ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿17,500
ทัวร์กอล์ฟ เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿17,900
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com