02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 15:32

ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿17,500

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ....... ..ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้อยู่ที่ลูกค้าเลือกเล่นสนามใหน
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย - อังกฤษ
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • เลือก 2 ใน 4 สนาม ตามรายการเดินทาง
 • กรุ๊ปส่วนตัวกลุ่มออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
 • เดินทาง 2 ท่าน อาจต้องออกรอบกับคนอื่นอีก 2 ท่าน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ชมย่านเมืองเก่าฮอยอัน 
 • ชมสะพานเก่าญี่ปุ่น  
 • ศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรม   
 • พิพิธภัณฑ์เซรามิก 
 • บ้านโบราณเลขที่ 101
สบายๆช้อปปิ้ง
 •  ตลาดพื้นเมือง ในเมืองเก่า

หมายเหตุ
รายการเดินทาง สนามกอล์ฟ เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทางเล่นกอล์ฟ ราคา/คน
(Weekday / Weekend)
เดินทาง  2  คน 21,400.- / 3,000.-
เดินทาง  3  คน 19,850.- / 3,000.-
เดินทาง  4 - 5  คน  18,250.- / 3,000.-
เดินทาง  6 - 7  คน  17,500.- / 3,000.-
เดินทาง  8 - 9  คน 16,800.- / 3,000.-
สนามกอล์ฟที่มีให้ลูกค้าได้เลือกเล่น Website
     1. DaNang Golf Course http://www.dananggolfclub.com/
     2. Mongomerielink Golf ourse  http://www.montgomerielinks.com/
     3. Bana Hill Golf Corse http://www.banahillsgolf.com
     4. laguna Hue Golf Course  http://lagunagolf.com/ 

รายละเอียด

 
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ดานัง - ดานังซิตี้ทัวร์
การเดินทาง ช่วงเช้า  
09:00  คณะพร้อมที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าเตอร์าสยการบินบางกอกแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ AtSiamTour คอยอำนวยความสะดวก

11:00  ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ด้วยบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 947

12:35  ถึงสนามบินเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เจ้าหน้าที่ไกด์ ให้การต้อนรับ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย  
ชมย่านเมืองเก่าฮอยอัน ได้รับการประกาศจาก องค์การยูเนสโก้ ให้ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพราะความงดงามและเก่าแก่ของบ้านเมือง รวมทั้งเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่ยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน 

ชม ศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรม ที่โดดเด่นที่สุดภายในศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรมแห่งนี้ คือโรงละครหลังเล็ก ที่จัดการแสดงพื้นเมืองที่หาดูได้ยากของชาวเวียดนาม ตั้งแต่การจับปลา การเกี่ยวข้าว ท่ามกลางศิลปินนักร้อง นักดนตรี ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเวียดนาม

ชม พิพิธภัณฑ์เซรามิก ตั้งอยู่ที่ถนนสายตรันฝู ภายในบ้าน 2 ชั้น ที่สร้างจากไม้เนื้อแข็งที่มีอายุเก่าแก่กว่า 80 ปี โดยบรรพบุรุษดั้งเดิมเป็นชาวจีนฟุกเกี๋ยนที่เข้ามาติดต่อซื้อขายยาสมุนไพร และไม่ได้กลับไปยังถิ่นฐานเดิม ปัจจุบันจึงดัดแปลงบ้านไม้เก่าแก่หลังนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เซรามิกที่จัดแสดงโบราณวัตถุเอาไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ตั้งแต่ ถ้วย ขาม เครื่องใช้ไม้สอยสมัยโบราณ

ชม สะพานญี่ปุ่น สะพานที่มีแบบฉบับในการสร้างที่โดดเด่น สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษที่ 23 ด้วยรูปทรงโค้งของตัวสะพานและหลังามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลูกคลื่นที่ต่อเชื่อมระหว่างเขตชุมชนชาวจีนและญี่ปุ่น 

ชม บ้านโบราณเลขที่ 101 ของชาวจีนในตระกูล Tan ky ที่สร้างขึ้นเมื่อ 75 ปี ที่แล้วและอยู่กันมา 5 ชั่วอายุคน สมาคมของชาวจีนจากมณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางสี ฟุเกวี๋ยน ที่ใช้เป็นที่ชุมนุมกัน

ช้อปปิ้ง ณ ตลาดพื้นเมือง ตามอัธยาศัย อาทิ เช่น กระเป๋าผ้าไหม โคมไฟทำจากผ้าไหม รองเท้าฯลฯ 
อาหาร มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก  Thanh Binh riverside hotel 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
Mongomerielink Golf Course
การเดินทาง ช่วงเช้า  
รับลูกค้าจากโรงแรมที่พักเดินทางสู่สนามกอล์ฟ 

ช่วงบ่าย  
รับลูกค้าจากสนามกอล์ฟ เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า       
ให้ลูกค้าได้สนุกสนานสนาม ท้าทายความสามารถกับสนาม Montgomerie Links is located midway between Hoi An and Danang, Vietnam’s vibrant third largest city. It is just 15 minutes drive from Danang International Airport, which is serviced by direct local and international flights.

Life and style go hand in hand at Montgomerie Links. Residents are surrounded by one of the most beautiful golf courses in Asia, and the unique Central Coast location is ideal with abundant recreational and cultural attractions all within easy reach. 

Eight-time European Order of Merit winner and 2010 Ryder Cup-winning captain, Colin Montgomerie, designed the beautifully presented links-style course. It was the first – and remains the best – of the new courses to be created in the Central Coast area and the accolades have already started to grow. The 2012 Forbes Travel Guide rated Montgomerie Links as one of Asia’s ten most elite courses, and it recently won a prestigious Asia Pacific Property Award.
อาหาร มื้อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม 

มื้อกลางวัน    
อิสระตามอัธยาศัยที่สนามกอล์ฟ

มื้อเย็น         
ภัตตาคาร   
ที่พัก Muong Thanh DaNang hotel 4* หรือเที่ยบเท่า 
วันที่ 3
DaNang Golf Course 
การเดินทาง ช่วงเช้า  
รับลูกค้าจากโรงแรมที่พักเดินทางสู่สนามกอล์ฟ 

ช่วงบ่าย  
รับลูกค้าจากสนามกอล์ฟ เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ให้ลูกค้าได้สนุกสนานสนาม ท้าทายความสามารถกับสนาม The Dunes course is situated on the fledgling central coast of Vietnam amid 150 hectares of dunescape similar to what the world’s first golf courses were carved from. Its chief feature is a 7,160-yard, 18-hole, links-style layout that was designed inthe true spirit of the game — blown-out bunkers, firm and fast fairways that bleed gently into wild seaside vegetation, rugged waste areas, swales and hollows — by Australian golf legend and former world No. 1 Greg Norman. It lies in close proximity to two of Vietnam’s most historic destinations — UNESCO World Heritage sites Hoi An and Hue — and offers breathtaking views of the Marble Mountains, East Sea and Cham Islands 
อาหาร มื้อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม  

มื้อกลางวัน    
อิสระตามอัธยาศัยที่สนามกอล์ฟ 

มื้อเย็น         
ภัตตาคาร   
ที่พัก Muong Thanh DaNang hotel 4* หรือเที่ยบเท่า  
วันที่ 4
ดานัง - กรุงเทพฯ 
การเดินทาง ช่วงเช้า    
หลังอาหาร เชิญพักผ่อน เดินล่นชมเมือง ช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย 

ช่วงบ่าย    
ได้เวลาตามนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบินดานังเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ 

13:40  เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยบางกอกแอร์เวย์เที่ยวบินที่ PG 948

15:20  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า        
อิสระดินเล่นชายหาด ชมเมือง ช้อปปิ้งของฝาก ตามอัธยาศัยในเมืองดานัง จนกว่าจะถึงเวลาที่นัดหมาย
อาหาร มื้อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม 

มื้อกลางวัน    
อิสระตามอัธยาศัย
[เงื่อนไข]
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พักระดับ 4* จำนวน 2 คืน (พัก2คน/ห้อง)
 • ค่าท่องเที่ยวตามรายการเดินทาง
 • ค่ารถรับส่งตลอดการเดนทาง
 • ค่า Green Fee ทั้งสองสนาม
 • ค่าไกด์บริการจลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - ดานัง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ
 • Buggy Fee, other rental fee 
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม ดาลัด 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿11,650
ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม ดาลัด 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿17,200
ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม ฮานอย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿13,700
ทัวร์กอล์ฟ เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿17,900
ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม โฮจิมินห์ หวุงเต่า อุโมงกู๋จี 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿17,200
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com