02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 16:09

ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม ฮานอย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿13,700

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ....... ..ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้อยู่ที่ลูกค้าเลือกเล่นสนามใหน
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย - อังกฤษ
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • เลือก 2 ใน 6 สนาม ตามรายการเดินทาง
 • กรุ๊ปส่วนตัวกลุ่มออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
 • เดินทาง 2 ท่าน อาจต้องออกรอบกับคนอื่นอีก 2 ท่าน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • สุสานโฮจิมินห์
 • ผ่านชมอดีตทำเนียบประธานาธิบดี 
 • วัดเจดีย์เสาเดียว
 • พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ 
 • วิหารวรรณกรรมวันเหมียว 
 • สะพานแสงอาทิตย์
 • การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดถนน 36 สาย

หมายเหตุรายการเดินทาง สนามกอล์ฟ เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทางเล่นกอล์ฟ
ราคา/คน
(Weekday/Weekend)
เดินทาง 2 คน 17,650.- / เพิ่ม 3,000.-
เดินทาง 3 คน 15,700.- / เพิ่ม 3,000.-
เดินทาง 4 - 5 คน 15,000.- / เพิ่ม 3,000.-
เดินทาง 6 - 7 คน 14,300.- / เพิ่ม 3,000.-
เดินทาง 8 - 9 คน 13,700.- / เพิ่ม 3,000.-
สนามกอล์ฟที่มีให้ลูกค้าได้เลือกเล่น website
1. Chi Linh Star Golf Club http://chilinhstargolf.com.vn/en/
2. Dai Lai Golf Club http://dailaistargolf.com.vn/en/
3. Hanoi Golf Club http://www.1golf.eu/en/club/hanoi-golf-club
4. Long Bien Golf Club http://longviengolfresort.com/
5. Sky Lake Resort http://skylakegolfclub.vn/
6. Tam Dao http://tamdaogolf.com/modules.php?name=Homepage

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ฮานอย - ฮานอยซิตี้ทัวร์
การเดินทาง ช่วงเช้า     
00:00  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ /สนามบินดอนเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่ของ AtSiamTour คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

00:00  ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่... สายการบิน

00:00  ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า     
สุสานโฮจิมินห์  อาคารขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่เก็บร่างของโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีของเวียดนาม ที่ได้เสียชีวิตลงในปี 1969 ร่างของเขาได้ถูกดองและเก็บไว้ที่สุสานโฮจิมินห์ แห่งนี้ จึงนับว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อ ชาวเวียดนามทั้งประเทศ และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงฮานอยที่มีนักท่องเที่ยวและชาวเวียดนามเข้าเยี่ยมชมมากที่สุดแห่งหนึ่ง สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ปิดบริการทุกวันจันทร์และศุกร์ และ ปิดบริการช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 

ชม อดีตทำเนียประธานาธิบดี... บ้านพักไม้สองชั้นลุงโฮ และห้องทำงานพร้อมชมรถยนต์ที่ใช้ขณะยังมีชีวิตอยู่

ชม วัดเจดีย์เสาเดียว ตั้งอยู่กลางสระบัว เดี๋ยวนี้ไม่มีบัวแล้ว สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม

ช่วงบ่าย    
ชม วิหารวรรณกรรมวันเหมียว หรือวัดจอหงวน ซึ่งนับเป็นวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนามสมัยก่อนที่นี่เป็นวัดและเป็นแหล่งศึกษาวิชาชั้นสูงของบรรดาโอรสของกษัตริย์ และขุนนาง 

ข้ามสะพานแสงอาทิตย์ และไหว้พระที่ วัดหง๊อกเซิน พร้อมชมเต่าสต๊าฟ ซึ่งว่าเป็นเต่าศักดิ์สิทธิ์ ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบนี้ 

อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนนสายเก่า 36 สาย เป็นถนนที่มีประวัติความเป็นมาหลายร้อยปี  มีของที่ระลึก สินค้าต่างๆขายมากมาย ซึ่งเมื่อก่อนจะขายของเน้นทางหัตถกรรม แต่สมัยนี้นั้นขายของหลากหลายรูปแบบ และมีร้านอาหารแบบ Food Street ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชิมมากมาย

ท้ายสุดของการท่องที่ยวประจำวันคือชมการแสดง โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ศิลปประจำชาติของเวียดนาม หนึ่งเดียวมีการแสดงเฉพาะที่เวียดนามเท่านั้น
อาหาร มื้อกลางวัน  
ภัตตาคาร

มื้อเย็น         
ภัตตาคาร
ที่พัก Chalcedony hotel , Golden Silk Hotel or similar hotel 4*
วันที่ 2
สนามกอล์ฟ Chi Linh Star and Country Club
การเดินทาง ช่วงเช้า  
รับลูกค้าจากโรงแรมที่พักเดินทางสู่สนามกอล์ฟ 

ช่วงบ่าย  
รับลูกค้าจากสนามกอล์ฟ เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
ให้ลูกค้าได้สนุกสนานสนาม ท้าทายความสามารถกับสนาม Chi Lin Star Golf Course ตั้งอยู่ในเมือง Chi Lin อยู่ห่างจากตัวเมืองฮานอยประมาณ 70 กิโลเมตร สนามกอล์ฟ ฉี หลิน สตาร์ เป็นสนามเขาที่โชว์เลย์เอาท์เปิดเห็นแฟร์เวย์เห็นเขาเป็นคลื่น ไม่ใช่สนามเขาแบบป่า สภาพสนามสมบูรณ์ตลอดปี หญ้าบนแฟร์เวย์ตัดเป็นตาหมากรุกสวยงาม

http://chilinhstargolf.com.vn/en/
อาหาร มื้อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม 

มื้อกลางวัน  
อิสระตามอัธยาศัยที่สนามกอล์ฟ

มื้อเย็น        
ภัตตาคาร 
ที่พัก Chalcedony hotel , Golden Silk Hotel or similar hotel
วันที่ 3
สนามกอล์ฟ Long Bien Golf Course - กรุงเทพฯ 
การเดินทาง ช่วงเช้า     
รับลูกค้าจากโรงแรมที่พัก เดินทางสู่สนามกอล์ฟ Long Bien Golf Club 

ช่วงบ่าย   
หลังเสร็จสิ้นการเล่นกอล์ฟเดินทางกลับยังกรุงฮานอย... เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

00:00  เดินทางสู่สนามบินดอนเมือง /สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน...

00:00  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง /สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
ให้ลูกค้าได้สนุกสนานสนาม ท้าทายความสามารถกับสนาม Long Bien Golf Club ฮานอยกอล์ฟคลับ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงฮานอย และเป็นสนามกอล์ฟที่อยู่ไกล้กับสนามบินนอยไบ จากสนามบินใช้เวลเดินทางเพียว 15 นามี และใช้เวลาเดินทาง 40 นาที จากเมืองฮานอย ฮานอยกอล์ฟคลับ เป็นสนามกอล์ฟ 18 หลุม ที่ท่านจะได้พบกับความตื่นเต้นและท้าทาย

http://golfauvietnam.com/long-bien-golf-course/

ช่วงบ่าย  
เดินทางกลับกรุงฮานอยอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย... จนได้เวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน
อาหาร มื้อเช้า      
ห้องอาหารโรงแรม 

มื้อกลางวัน  
อิสระที่สโมสรสนามกอล์ฟ
[เงื่อนไข]
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พักระดับ 4* จำนวน 2 คืน (พัก2คน/ห้อง)
 • ค่าท่องเที่ยวตามรายการเดินทาง
 • ค่ารถรับส่งตลอดการเดนทาง
 • ค่า Green Fee ทั้งสองสนาม
 • ค่าไกด์บริการจลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป/กลับ กรุงเทพฯ - ฮานอย
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ
 • Buggy Fee, other rental fee
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม ดาลัด 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿11,650
ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม ดาลัด 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿17,200
ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿17,500
ทัวร์กอล์ฟ เวียดนาม ฮานอย ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿17,900
ทัวร์กอล์ฟเวียดนาม โฮจิมินห์ หวุงเต่า อุโมงกู๋จี 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿17,200
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com