02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 28 พ.ย. 2020 11:33

ทัวร์กอล์ฟต่างประเทศ

การบริการ

การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 ท่านขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย-อังกฤษ และอื่นๆ
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
 • นำชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • คณะที่ไม่ได้เล่นกอล์ฟจัดกิจกรรมนำเที่ยวอื่นๆได้
สนามกอล์ฟ
 • เลือกสนามออกรอบได้ตามที่ต้องการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว จำนวน 4 ท่าน / กรุ๊ป
 • เดินทาง 2 ท่าน ต้องออกรอบรวมกับท่านอื่น

กัมพูชา

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ระหว่างประเทศ
สนุกและท้าทาย
 • สัมผัสกับสนามกอล์ฟระดับนานาชาติ
 • สนุกกับสนาม 18 หลุม ทั้ง 2 วัน
ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบายน 
 • ปราสาทตาพรหม
 • ปราสาทบันทายสรี
เยี่ยมชม
 • หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรม

ลาว

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง สายการบินลาวแอร์ไลน์..รวมค่า กรีนฟรี, แคดดี้, รถ, 18 หลุม 1 รอบ ...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 4 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • Luang prabang golf club
 • กรุ๊ปส่วนตัวออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
สถานที่ท่องเที่ยว
 • หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
 • วัดเชียงทอง
ราคารวมตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่ - หลวงพระบาง สายการบินลาวแอร์ไลน์..รวมค่า กรีนฟรี, แคดดี้, รถ, 18 หลุม 1 รอบ...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 4 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • Luang prabang golf club
 • กรุ๊ปส่วนตัวออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
สถานที่ท่องเที่ยว
 • หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
 • วัดเชียงทอง
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • เดินชมตลาดเช้า

เวียดนาม

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคา Package Tour กอล์ฟ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
สนุกและท้าทาย
 • สัมผัสกับสนามกอล์ฟระดับนานาชาติ
 • สนุกกับสนาม 18 หลุม ทั้ง 2 วัน
ประวัติศาสตร์
 • โบสถ์หินญาจาง 
 • วัดลองเซิน
 • ปราสาทโพนคร 
ของที่ระลึก
 • ช้อปกระจาย ณ ตลาดดัม
ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคา Package Tour กอล์ฟ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย - อังกฤษ
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • เลือก 1 ใน 3 สนาม ตามรายการเดินทาง
 • กรุ๊ปส่วนตัวกลุ่มออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
 • เดินทาง 2 ท่าน อาจต้องออกรอบกับคนอื่นอีก 2 ท่าน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • น้ำตกดาลันทา
 • ช้อปปิ้งที่ตลาดดาลัด
ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคา Package Tour กอล์ฟ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย - อังกฤษ
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • เลือก 2 ใน 3 สนาม ตามรายการเดินทาง
 • กรุ๊ปส่วนตัวกลุ่มออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
 • เดินทาง 2 ท่าน อาจต้องออกรอบกับคนอื่นอีก 2 ท่าน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • น้ำตกดาลันทา
 • ช้อปปิ้งที่ตลาดดาลัด
ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคา Package Tour กอล์ฟ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย - อังกฤษ
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • เลือก 2 ใน 6 สนาม ตามรายการเดินทาง
 • กรุ๊ปส่วนตัวกลุ่มออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
 • เดินทาง 2 ท่าน อาจต้องออกรอบกับคนอื่นอีก 2 ท่าน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • สุสานโฮจิมินห์
 • วัดเจดีย์เสาเดียว
 • พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ 
 • วิหารวรรณกรรมวันเหมียว 
 • การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคา Package Tour กอล์ฟ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย - อังกฤษ
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • เลือก 2 ใน 4 สนาม ตามรายการเดินทาง
 • กรุ๊ปส่วนตัวกลุ่มออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
 • เดินทาง 2 ท่าน อาจต้องออกรอบกับคนอื่นอีก 2 ท่าน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ชมย่านเมืองเก่าฮอยอัน 
 • ชมสะพานเก่าญี่ปุ่น  
 • ศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรม   
 • พิพิธภัณฑ์เซรามิก 
 • บ้านโบราณเลขที่ 101
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดพื้นเมือง ในเมืองเก่า
ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคา Package Tour กอล์ฟ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย - อังกฤษ
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • เลือก 2 ใน 6 สนาม ตามรายการเดินทาง
 • กรุ๊ปส่วนตัวกลุ่มออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
 • เดินทาง 2 ท่าน อาจต้องออกรอบกับคนอื่นอีก 2 ท่าน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ล่องเรือชมอ่าวฮาลองบย์
 • สุสานโฮจิมินห์
 • วัดเจดีย์เสาเดียว
 • พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ 
 • วิหารวรรณกรรมวันเหมียว 
 • การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคา Package Tour กอล์ฟ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย - อังกฤษ
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • เลือก 2 ใน 6 สนาม ตามรายการเดินทาง
 • กรุ๊ปส่วนตัวกลุ่มออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
 • เดินทาง 2 ท่าน อาจต้องออกรอบกับคนอื่นอีก 2 ท่าน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • อุโมงค์กู๋จี 
 • พิพิธภัณฑ์สงคราม 
 • กรมไปรษณีย์กลาง 
 • โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม 
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดเบนถั่น

พม่า

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคา Package Tour กอล์ฟ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย  อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สเปน เยอรมัน อิตาเลี่ยน  ฝรั่งเศส
 • ถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • The Yangon Golf Club 
 • The Royal Mingalardon Golf & Country Club    
 • The Pun Hlaing Golf Estate 
สถานที่ท่องเที่ยว
 • นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • ชมพระนอนตาหวาน
 • ชมความงามของการะเวกฮอลล์
ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคา Package Tour กอล์ฟ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย  อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น 
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • The Shwe Man Taung Golf Cllub
 • The Bagan Golf Cllub
สถานที่ท่องเที่ยว
 • นมัสการพระมหามัยมุนี
 • เจดีย์ชเวซิกอง
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • สะพานไม้อู่เบ็ง
ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคา Package Tour กอล์ฟ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
สนามกอล์ฟ
 • The Shwe Man Taung Golf Club​​​​​​
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ร่วมพิธีล้างพระพักต์พระมหามัยมุนี
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • วัดกุโสดอร์
 • มัณฑะเลย์ฮิลล์
ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคา Package Tour กอล์ฟ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย  อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สเปน เยอรมัน อิตาเลี่ยน  ฝรั่งเศส
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • The Shwe Man Taung Golf Club 
 • The Aye Thar Yar Golf Club
สถานที่ท่องเที่ยว
 • นมัสการพระมหามัยมุนี
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • สะพานไม้อูเบ็ง  
 • วัด Shwe Yan Phe Temple
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com