02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 1 เม.ย. 2020 4:56

ทัวร์กอล์ฟต่างประเทศ

การบริการ

การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 ท่านขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย-อังกฤษ และอื่นๆ
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
 • นำชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ท่านที่ไม่ได้เล่นกอล์ฟสามารถให้เราจัดกิจกรรมนำเที่ยวอื่นๆ ได้
สนามกอล์ฟ
 • เลือกสนามออกรอบได้ตามที่ต้องการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว จำนวน 4 ท่าน/กรุ๊ป
 • เดินทาง 2 ท่าน ต้องออกรอบรวมกับท่านอื่น

กัมพูชา

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้
สนุกและท้าทาย
 • สัมผัสกับสนามกอล์ฟระดับนานาชาติ
 • สนุกกับสนาม 18 หลุม ทั้ง 2 วัน
ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด วิมานของเทพเจ้าสูงสุด
 • ปราสาทบายน ศูนย์กลางของนครธม
 • ปราสาทตาพรหม
 • ปราสาทบันทายสรี
เยี่ยมชม
 • หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมกัมพูชา

ลาว

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง สายการบินลาวแอร์ไลน์..รวมค่า กรีนฟรี, แคดดี้, รถ, 18 หลุม 1 รอบ ...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 4 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • Luang prabang golf club
 • กรุ๊ปส่วนตัวออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
สถานที่ท่องเที่ยว
 • หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางพระราชวังเก่า
 • วัดเชียงทอง
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • เดินชมตลาดเช้า
ราคารวมตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่ - หลวงพระบาง สายการบินลาวแอร์ไลน์..รวมค่า กรีนฟรี, แคดดี้, รถ, 18 หลุม 1 รอบ...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • Luang prabang golf club
 • กรุ๊ปส่วนตัวออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
สถานที่ท่องเที่ยว
 • หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางหรือพระราชวังเก่า
 • วัดเชียงทอง
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตักบาตรข้าวเหนียว
 • เดินชมตลาดเช้า

เวียดนาม

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินบินตรง กรุงเทพ - ดาลัด Vietjet Air...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย - อังกฤษ
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • เลือก 1 ใน 3 สนาม ตามรายการเดินทาง
 • กรุ๊ปส่วนตัวกลุ่มออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
 • เดินทาง 2 ท่าน อาจต้องออกรอบกับคนอื่นอีก 2 ท่าน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • น้ำตกดาลันทา
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ช้อปปิ้งที่ตลาดดาลัด
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินบินตรง กรุงเทพ - ดาลัด Vietjet Air...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย - อังกฤษ
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • เลือก 2 ใน 3 สนาม ตามรายการเดินทาง
 • กรุ๊ปส่วนตัวกลุ่มออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
 • เดินทาง 2 ท่าน อาจต้องออกรอบกับคนอื่นอีก 2 ท่าน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • น้ำตกดาลันทา
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ช้อปปิ้งที่ตลาดดาลัด
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ....... ..ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้อยู่ที่ลูกค้าเลือกเล่นสนามใหน
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย - อังกฤษ
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • เลือก 2 ใน 6 สนาม ตามรายการเดินทาง
 • กรุ๊ปส่วนตัวกลุ่มออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
 • เดินทาง 2 ท่าน อาจต้องออกรอบกับคนอื่นอีก 2 ท่าน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • สุสานโฮจิมินห์
 • ผ่านชมอดีตทำเนียบประธานาธิบดี 
 • วัดเจดีย์เสาเดียว
 • พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ 
 • วิหารวรรณกรรมวันเหมียว 
 • สะพานแสงอาทิตย์
 • การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดถนน 36 สาย

หมายเหตุรายการเดินทาง สนามกอล์ฟ เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ....... ..ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้อยู่ที่ลูกค้าเลือกเล่นสนามใหน
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย - อังกฤษ
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • เลือก 2 ใน 4 สนาม ตามรายการเดินทาง
 • กรุ๊ปส่วนตัวกลุ่มออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
 • เดินทาง 2 ท่าน อาจต้องออกรอบกับคนอื่นอีก 2 ท่าน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ชมย่านเมืองเก่าฮอยอัน 
 • ชมสะพานเก่าญี่ปุ่น  
 • ศูนย์วัฒนธรรมและหัตถกรรม   
 • พิพิธภัณฑ์เซรามิก 
 • บ้านโบราณเลขที่ 101
สบายๆช้อปปิ้ง
 •  ตลาดพื้นเมือง ในเมืองเก่า

หมายเหตุ
รายการเดินทาง สนามกอล์ฟ เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ....... ..ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้อยู่ที่ลูกค้าเลือกเล่นสนามใหน..
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย - อังกฤษ
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • เลือก 2 ใน 6 สนาม ตามรายการเดินทาง
 • กรุ๊ปส่วนตัวกลุ่มออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
 • เดินทาง 2 ท่าน อาจต้องออกรอบกับคนอื่นอีก 2 ท่าน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ล่องเรือชมความงามอ่าวฮาลองบย์
 • สุสานโฮจิมินห์
 • ผ่านชมอดีตทำเนียบประธานาธิบดี 
 • วัดเจดีย์เสาเดียว
 • พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ 
 • วิหารวรรณกรรมวันเหมียว 
 • สะพานแสงอาทิตย์
 • การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
สบายๆช้อปปิ้ง
 • ตลาดถนน 36 สาย

หมายเหตุรายการเดินทาง สนามกอล์ฟ เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ....... ..ค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้อยู่ที่ลูกค้าเลือกเล่นสนามใหน
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย - อังกฤษ
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • เลือก 2 ใน 6 สนาม ตามรายการเดินทาง
 • กรุ๊ปส่วนตัวกลุ่มออกรอบ จำนวน 4 ท่าน / กลุ่ม
 • เดินทาง 2 ท่าน อาจต้องออกรอบกับคนอื่นอีก 2 ท่าน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • อุโมงค์กู๋จี 
 • พิพิธภัณฑ์สงคราม 
 • กรมไปรษณีย์กลาง 
 •  โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม 
 • รูปปั้นพระเยซู ขนาดใหญ่บนเนินเขา
สบายๆช้อปปิ้ง
 •  ตลาดเบนถั่น

หมายเหตุรายการเดินทาง สนามกอล์ฟ เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

พม่า

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย  อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สเปน เยอรมัน อิตาเลี่ยน  ฝฝรั่งเศส
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • the Yangon Golf Club 
 • the Royal Mingalardon Golf & Country Club Or    the Pun Hlaing Golf Estate 
สถานที่ท่องเที่ยว
 • นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • ชมพระนอนตาหวาน
 • ชมความงามของการะเวกฮอลล์
ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ แต่รวมค่าตั๋วบินภายในแล้ว...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย  อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น 
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • The Shwe Man Taung Golf Cllub
 • The Bagan Golf Cllub
สถานที่ท่องเที่ยว
 • นมัสการพระมหามัยมุนี
 • เจดีย์ชเวซิกอง
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • สะพานไม้อู่เป๋็ง
 • ทะเลเจดีย์
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
สนามกอล์ฟ
 • the Shwe Man Taung Golf Club
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ร่วมพิธีล้างพระพักต์พระมหามัยมุนี
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • วัดวัด KUTHODAW PAGODA
 • มัณฑะเลย์ฮิลล์
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 2 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดไทย  อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี สเปน เยอรมัน อิตาเลี่ยน  ฝรั่งเศส
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
 • The Shwe Man Taung Golf Club 
 • The Aye Thar Yar Golf Club
สถานที่ท่องเที่ยว
 • นมัสการพระมหามัยมุนี
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • สะพานไม้อู่เป๋็ง
 • วัดแมวกระโดด  
 • วัด Shwe Yan Phe Temple

บาหลี

ราคายังไมรวมตั๋วเครื่องบินการบินไทบ ไป-กลับ กรุงเทพฯ - บาหลี...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 4 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ
สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดอูลูวาตูและการแสดงระบำคะชัก
 • วิหารทานาต์ลอต
ราคายังไมรวมตั๋วเครื่องบินการบินไทบ ไป-กลับ กรุงเทพฯ - บาหลี...ราคาทัวร์กอล์ฟอาจเปลี่ยนแปลงได้
การบริการ
 • กรุ๊ปส่วนตัว 4 คนขึ้นไป
 • ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
สนามกอล์ฟ สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดอูลูวาตูและการแสดงระบำคะชัก
 • วิหารทานาต์ลอต
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com