02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2019 11:17

ทัวร์เยอรมันนี 9 วัน 8 คืน เดินทาง 5- 7 ท่าน Private Tour

9 วัน 8 คืน
เริ่ม ฿36,500

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ..ค่าทำ วีซ่าเชงเก้น Schengen Visa..อาหารกลางวัน อาหารเย็น ทางไกด์แนะนำให้ลูกค้าเลือกอิสระทานเอง
กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน...เที่ยวสบายๆสไตล์พักผ่อน
 
จำนวนผู้เดินทาง
 •      เดินทางแบบกรุ๊ปส่วนตัว 5-7 คน
สถานที่พัก
 • มีทั่งโรงแรม เกสเฮาส์ ระดับ 3* + - 4 *
รถที่ใช้บริการ
 • รถใหม่ พร้อมDriving Guide ชำนาญเส้นทาง
 • ให้บริการทั้งภาษาไทย อังกฤษ เยอรมัน
อาหารหลากหลาย
 • อาหารอร่อย  ที่ลูกทัวร์เลือกทานเอง
สถานที่ท่องเที่ยว
 • เดินทางตามเส้นทางที่กำหนด
 • เที่ยวแบบสบายๆตามที่ต้องการ
 • ลูกค้าสามารถออกแบบการเดินทางเอง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง   4   คน 63,900.-
เดินทาง   5   คน 51,000.-
เดินทาง   6   คน 42,500.-
เดินทาง   7   คน 36,500.-
Notice..ยังไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าอาหารกลางวัน +เย็น  ซึ่งไกด์จะแนะนำร้าน
  ให้ลูกค้าเลือกทานเอง ประมาณ7-8000 บาท / ทริป
  จะมากน้อย ขึ้นอยู่ที่อาหารที่เลือกทาน
 

รายละเอียด

วันที่ 1
สุวรรณภูมิ - แฟรงค์เฟิรต
การเดินทาง ช่วงค่ำ    
00.00    คณะพร้อมที่สนามบินสุวรรณภูมิ  เค้าเตอร์สายการบิน........โดยมีเจ้าหน้าที่ของ AtSiamTour คอยอำนวยความสะดวก

00.00    ออกเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิรต  ด้วยสายการบิน....เที่ยวบินที่ .......
วันที่ 2
แฟรงค์เฟิรต - Heidelberg Castle - Old town of Heidelberg - Titisee Neustadt in Black Forest
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
07.00    เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิรต  เมื่อผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ไกด์ รอให้การต้อนรับ พร้อมเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว เช่น Heidelberg Castle  Old town of Heidelberg

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อ จนถึง Titisee Neustadt in Black Forest  และเข้าเช็คอินที่พัก a Chalet or typical Black Forest Guesthouse
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำเดินทางชม  Heidelberg Castle  ใช้เวลาเดินทางจากแฟรงค์เฟิรต ประมาณ 50 นาที  ที่ปราสาทแห่งนี้จะใช้เวลาชม visiting time 3-4 hours  มีค่าเข้าชม entrance 7 euro)


ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน เดินทางต่อยัง   Old town of Heidelberg birtplace of King Ramaสถานที่ประสูติของรัชกาลที่ 8  ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง


เดินทางต่อยังปราสาท Castle Hohenzollern in Bisingen ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ที่ปราสาทแห่งนี้มีค่าเขาชม  7 euro, ใช้เวาชมแบบสบาๆ ประมาณ 3ชั่วโมง


เดินทางต่อยัง Titisee Neustadt in Black Forest  ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 

overnight in a Chalet or typical Black Forest Guesthouse
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอร่อย

มื้อเย็น
อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอร่อย
ที่พัก Chalet or typical Black Foreๆst Guesthouse ระดับ 3+ - 4*
วันที่ 3
Ravenna Schlucht Viaduct - Freiburg im Breisgau - Equisheim - visit the old town Riquewihr - Route of Alsace Wine Area - Titisee Neustadt
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้า เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวเช่น  Ravenna Schlucht Viaduct  Freiburg im Breisgau

ช่วงบ่าย
เดินทางชม Colmar / France visit the town,   Alsace Wine Area 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เดินทางยัง Ravenna Schlucht Viaduct Canyon โดยจะใช้เวลาเดินทางจากที่พักประมาณ 30 นาที เพื่อชมวิวธรรมชาติที่สวยงาม อิสระทุกท่านถ่ายรูป

Freiburg im Breisgau (40 minutes) visit the historical big old town, duration 2-3 hours

ช่วงบ่าย

เดินทางต่อยัง Colmar เป็นเมืองชายแดนด้านตะว้นออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ที่ติดกับเยอรมัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที เป็นเมืองเก่าที่ถนนปูด้วยบล๊อคหินก้อนเล็กๆ อาคารสองข้างจะเป็นศิลปสมัยกลาง  พร้อม Eglise Saint-Martin church สไตล์โกธิค เมืองนี้จะเป็นเมืองแห่งไวน์ ผู้ที่ชื่นชอบไวน์ไม่ผิดหวัง

เดินทางสู่ Equisheim  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที อยู่ในเขตประเทศฝรั่งเศส Equisheim เป็นหมู่บ้านโบราณสมัยยุคกลาง ที่นี่เป็นจุดกำเหนิดของการทำไวน์ ของเมือง Alsace และเป็นที่ประสูติของ Pope Leo IX  ซึ่งเป็นความภูมิใจของชาว Equisheim เป็นอย่างมาก และที่นี่ถนนจะทำด้วยหินก้อนเล็กๆเรียงกันและบ้านเรือนจะประดับตกแต่งไปด้วยหมู่มวลดอกไม้นานาชนิด จนได้รับรางวัลจากนานาชาติ และนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมความสวยงามของอาคารต่างๆที่สร้างในยุคศตวรรษที่ 16-17  
เดินทางสู่เมืองเก่า Riquewihr ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที ให้ท่านมีเวลาเดินชมความสวยงามประมาณ 1 ชั่วโมง เมือง Riquewihr เป็นเมืองที่ภูมิประเทศเป็นเนินเขาและปลูกองุ่นจำนวนมากซึ่งเป็นองุ่นเหมาะสำหรับการทำไวน์ชั้นดี  เป็นหมู่บ้านที่ยังคงสภาพเดิมๆและมีเสน่ห์ สำหรับการท่องเที่ยว

 
จากนั้นเดินทางสู่ Titisee Neustadt ใช้เวลาเดินทางและชมธรรมชาติ 2 ชั่วโมง กว่าจะถึงที่พัก ..เข้าเช็คอินที่พัก ก่อนที่จะรับประทานอาหารเย็น

Titisee-Neustadt is a municipality in the Southern Black Forest Nature Park, in southwest Germany. Badeparadies Schwarzwald is a large water park with slides and saunas. Long-distance trails pass Titisee Lake’s Seestrasse promenade and climb Hochfirst Mountain, which has views from Hochfirst Tower. Hochfirstschanze hill is a natural ski jump. Rodelbahn Saig-Titisee has sled runs in winter, when ski slopes are open.
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอร่อย

มื้อเย็น
อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอร่อย
ที่พัก พักโรงแรมที่ Titisee Neustadt ระดับ 3+ - 4*
วันที่ 4
Titisee  - Schluchtsee - Rothaus - Schaffshausen - Lindau Unesco heritage - Fuessen
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าที่ห้องอาหารที่พัก เดินทางสู่  Schluchtsee เพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยว ชมหมู่บ้านทำเบียร์ Rothaus

ช่วงบ่าย
เดินทางต่อสู่ เมืองSchaffshausen   เมือง Stein am Rhein   เมือง Lindau Unesco heritage ก่อนที่จะเข้าพักค้างคืนที่เมือง Fuessen
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เดินทางออกจาก Titisee  เพื่อไปท่องเที่ยวยัง Schluchtsee ใช้เวลาเดินทางไม่นานนักสัก 20 นาที ถึงอ่างเก็บน้ำ Schluchtsee เป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่สูงที่สุดในเยอรมัน & ใหญ่ที่สุดใน Black Forest  เนื่องจากอยู่บนที่สูงทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำเย็นอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะเป็นฤดูร้อนก็ตาม   

เดินทางต่อยังหมู่บ้าน Rothaus เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อเสียงในการผลิตเบียร์ เป็นหมู่บ้านที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและการผลิตเบียร์ ทุกขั้นตอนการผลิตจะมีลักษณะปลอดมลพิษซึ่งชาว Rothaus ได้ปฎิบัติมาเป็นเวลานานแล้ว 

ช่วงบ่าย
ใช้เวลาอีก 1 ชั่วโมงเพื่อเดินทางต่อยัง Stein am Rhein เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในติดชายแดนระหว่างเยอรมันและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์เมืองเก่าไว้ได้อย่างดีเยี่ยม จนได้รับรางวัล Wakker Prize. ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับความสวยงามอย่างเต็มที่

เดินทางต่อยังเมืองมรดกโลก Lindau Unesco heritage ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง เมื่อเดินทางถึงท่านจะพบกับความสวยงามที่ไม่เคยเห็นที่ใดมาก่อน มหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ไม่เหมือนใคร ทั้งอาคารเก่าที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และทุกท่านต้องประทับใจกับเทือกเขาแอลป์แบบพาโนราม่าด้านหลังทะเลสาบ Constance จะสวยงามแค่ใหนท่านต้องตามไปดู

จาก Lindau เดินทางสู่ Colmar ซึ่งเป็นเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางไร่องุ่น อาคารบ้านเรือนยุโรบแบบโบราณ คลองที่ใสสะอาด พร้อมการตกแต่งสวนดอกไม้ และอาคารบ้านเรือนที่สวยงามเหล่านี้ทำให้ Colmar เสมือนสวรรค์บนดิน , การต้อนรับที่อบอุ่นของชาว Colmar เป็นส่วนที่ทำให้นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนอีก..Colmar มีประชากรราว 67,700. คน ยังคงรักษาความเป็นชนบท แม้กาลเวลาจะผ่านมาเนิ่นนาน 

Every season, it offers a richly diverse range of cultural, sporting, nature, relaxation, and culinary enjoyments.

เดินทางต่อยังเมือง Fuessen โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง  ..เมื่อเดินทางถึงเข้าเช็คอินที่พัก  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

Füssen  เป็นเมืองอยู่ใน Allgäu region ของรัฐบาวาเรีย เป็นจุดปลายสุดภาคใต้ของ Romantic Road ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง Alpine Road and the Via Claudia Augusta จากบาวาเรีย สู่ อิตาลี่ ประการสำคัญห่างจากมิวนิคมาทางใต้ประมาณ 1 ชั่วโมง and is the perfect place from which to visit the royal palaces of Neuschwanstein and Hohenschwangau - just 2 ½ miles away.

ที่ Füssen นี้ตรงศูนย์กลางเมืองเก่าอายุกว่า 700 ปี มีร้านค้าให้นักท่องเที่ยวได้ช้อปปิ้งมากมายเช่นเดียวกับสถานที่ท่องเที่ยว เช่น baroque churches, the former Benedictine abbey of St. Mang, the municipal museum, the High Castle (Hohes Schloss) with its inner courtyard and wonderful frescoes as well as a branch of the Bavarian State Art Gallery.
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอร่อย

มื้อเย็น
อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอร่อย
ที่พัก ที่พักระดับ 3+ - 4*
วันที่ 5
Castle Neuschwanstein - Plansee Lake - Castle Linderhof - Ettal Closter - Wies Church an Unesco heritage - Fuessen
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าที่ห้องอาหารที่พัก เดินทางเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยว ชม Castle Neuschwanstein  ,Plansee Lake

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว ต่อเช่น Castle Linderhof , Ettal Closter  , Oberammergau , Wies Church an Unesco heritage ..ก่อนที่จะเข้าพักค้างคืนที่เมือง Fuessen
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
The Neuschwanstein Castle  ปราสาทเทพนิยาย นอยชวานสไตน์ เป็นปราสาทที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมมากที่สุดในเยอรมัน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวยุโรป ตั้งอยู่ในแคว้นบาวาเรีย ไกล้เมือง Fussen สร้างโดย King Ludwig II of Bavaria ซึ่งรู้จักในนาม Fairytale King 

ปราสาทนอยชวานชไตน์   เป็นปราสาทของยุโรปที่โด่งดังเป็นต้นฉบับให้ วอลต์ ดิสนีย์ นำไปวาดเป็นปราสาทในการ์ตูนเจ้าหญิงนิทรา และ ปราสาทเทพนิยาย ในสวนสนุกสาขาต่างๆ ของดิสนีย์ทั่วโลก 

เดินทางต่อชมทะเลสาบ Plansee Lake   ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที เป็นทะเลสาบที่อยู่ในเมือง Tyrol ประเทศออสเตรีย มีพื้นที่ประมาณ 1,700. ไร่  เป็นทะเลสาบที่น้ำใสสะอาด และได้นำน้ำที่ทะเลสาบไปทำการปั่นกระแสไฟด้วย ส่วนกีฬาที่เป็นที่นิยมของทะเลสาบแห่งนี้คือ การวิ่ง เดินออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน ทัวร์ภูเขา สนามกอล์ฟเล็ก กิจกรรมดำน้ำ  วินเซริฟ  เรือใบ  นอกจากนี้การตกปลาเป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากมีปลาหลากหลายชนิด เช่น whitefish, chars, rainbow trouts, European perches and many more fish species in the lake

ช่วงบ่าย
ปราสาทลินเดอร์โฮฟ  Castle Linderhof ตั้งอยู่ใกล้เมืองโอเบอร์อัมเมอร์เกาทางตะวันตกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย เป็นวังที่เล็กที่สุดที่สร้างโดยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ผู้ซึ่งสร้างนอยชวานสไตน์  ถึงคนทั่วไปจะไม่ค่อยรู้จักแต่ลินเดอร์ฮอฟก็สวยสง่าไม่แพ้นอยชวานสไตน์เลย จึงได้สมญานามว่า Small but Beutiful

Ettal Closter (10 minutes)
https://www.kloster-ettal.de/

เดินทางต่อยัง Oberammergau ใช้เวลาจากเมือง  Ettal Closter ประมาณ 10 นาที ที่
Oberammergau เป็นเมืองในหุบเขาแอลป์ เป็นเมืองที่รู้จักในนาม Passion Play in the Passion Play Theater เป็นเมืองเก่าที่สวยงาม 

ชมสถานศักดิ์สิทธ์ Pilgrimage Church of Wies ท่ามกลางบรรยากาศเทือกเขาแอล์ป ผลงานการออกแบบของ Dominikus Zimmermann สร้างขึ้นระหว่างปี คศ. 1745 - 1754 เป็นผลงานชิ้นเอกของศิลป Bavarian Rococo 
Wies Church an Unesco heritage (30 minutes) duration 1 hour

เดินทางกลับยังที่พัก  Fuessen 
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอร่อย

มื้อเย็น
อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอร่อย
ที่พัก ที่พักระดับ 3+ - 4*
วันที่ 6
Fuessen - Innsbruck Austria - Garmisch-Partenkirchen - Munich City
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าที่ห้องอาหารที่พัก เดินทางเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยว ชม Castle Neuschwanstein  ,Plansee Lake

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว ต่อเช่น Castle Linderhof , Ettal Closter  , Oberammergau , Wies Church an Unesco heritage ..ก่อนที่จะเข้าพักค้างคืนที่เมือง Fuessen
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองInnsbruck ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 
เมือง Innsbruck เป็นเมืองหลวงทางตะวันตกมลรัฐTyrol ของออสเตรีย ตั้งอยู่ในหุบเขาแอล์ป เป็นสถานที่ๆเล่นของกีฬาฤดูหนาว และเป็นที่รู้จักว่าอาคารต่างๆจะผสมผสานกันระหว่างศิลปรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ 

เมืองInnsbruck  ได้ถูกขนานนามอีกว่า the Capital of the Alps เป็นเมืองที่มีเสน่ห์
และเป็นเมืองที่พลาดไม่ได้สำหรับการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีเวลาให้ท่านได้เต็มอิ่มกับธรรมชาติ 2-3 ชั่วโมง

Experience the real Tyrol in a place where the Alps are close enough to touch. An exceptional setting where city, culture and nature come together
 to delight anyone who wants to explore, enjoy and be inspired. Nowhere else are alpine experiences and urban joie de vivre so closely connected.

Welcome to Innsbruck, the Capital of the Alps.
Innsbruck Austria (1.40 hour) duration 3 hours

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่เมือง Garmisch-Partenkirchen ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า a wellknown ski resort of Germany  ซึ่งอยู่ในเขตบาวาเรีย ในปี คศ. 1935 สองเมืองรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ทำให้เป็นสถานที่โดเด่นสำหรับการเล่นสกี สเก็ตน้ำแข็ง และการปีนเขา  ตัวเมืองคู่ขนานไปกับยอดเขา  the Zugspitze ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน สูง 2,962 เมตรจากระดับน้ำทะเล การขึ้นสู่ยอดเขาต้องใช รถไฟล้อเลื่อน และกระเช้า เท่านั้น

Garmisch is considered the more fashionable section, while Partenkirchen's cobblestone streets retain a traditional Bavarian feel.

สนุกสนานกับการชม เล่นกับธรรมชาติที่แสนจะบริสุทธิ์แล้ว..นำเดินทางสู่เมือง Munich City (1 hour), visiting the city center and old town till dinner. Overnight
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอร่อย

มื้อเย็น
อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอร่อย
ที่พัก ที่พักระดับ 3+ - 4*
วันที่ 7
Munich City - Ingolstadt City of Audi  - shopping at outlet  - Rothenburg ob der Tauber
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าที่ห้องอาหารที่พัก เดินทางเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยว ชม Ingolstadt City of Audi  -  visit the historical old  และ  shopping at outlet 

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว ต่อเช่น Nuremberg , Rothenburg ob der Tauber พร้อมเดินชมความสวยงามของมือง จนถึงเวลาอาหารเย็น
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ใช้เวลาเดินทางจากที่พักประมาณ 1 ชั่วโมง ถึงเมือง Ingolstadt City of Audi  เป็นศูนย์กลางการผลิตรถออดี้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมรถรุ่นต่างๆของออดี้อย่างจุใจ

นำเยี่ยมชมเมืองเก่าของ ingolstadt  ซึ่งกาลเวลาย้อนหลังไปที่ คริสศตวรรษที่ 14 ไม่ว่าจะเป็นอาคาร ตึกร้านค้า รูปแบบ สไตล์นีโอเรเนสซองส์   ท่านจะเพลิดเพลินกับความสวยงามของอาคารต่างๆ ที่อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี พร้อมให้ท่านได้ช้อปสินค้าและของที่ระลึก   

ช่วงบ่าย
เดินทางต่อยังเมือง Rothenburg ob der Tauber เมืองซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมากใน ยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ซึ่งท่านจะได้รู้ถึงความเป็นอยู่ของชาวเยอรมันสมัยก่อน

Narrow towers and imposing ramparts; winding alleyways and picturesque oriels; half-timbered houses lovingly decorated with window boxes and
hanging baskets; colorful gardens made for rest and relaxation; large churches that invite meditation and prayer – these are just some of the things that attract visitors from all over the world to Rothenburg ob der Tauber. Come and discover the most beautiful and interesting places you have ever seen!
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอร่อย

มื้อเย็น
อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอร่อย
ที่พัก ที่พักระดับ 3+ - 4*
วันที่ 8
Rothenburg ob der Tauber - Wuerzburg - The Residence Palace  - Frankfurt Roemer
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าที่ห้องอาหารที่พัก เดินทางเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมือง Wuerzburg  ชมพระราชวัง The Residence Palace และสวนบริเวณหน้าพระราชวัง

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว ต่อเช่น 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
จากที่พักเดินทางสู่เมือง Wuerzburg ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง  Wuerzburg เป็นเมืองที่อยู่ในบาวาเรีย เป็นเมืองดที่ดูดีมีระดับและอาคารจะเป็นศิลปแบบ Rococo หรือบางครั้งก็เรียกกันว่า ศิลปะแบบหลุยส์ที่ 14 ศิลปะโรโกโกเริ่มพัฒนามาจากศิลปฝรั่งเศสและการตกแต่งภายในเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 18 ห้องที่ออกแบบแบบ Rococo จะเป็น เอกภาพ คือทุกสิ่งทุกอย่างในห้อง ไม่ว่าจะเป็นผนัง เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ จะออกแบบเพื่อให้กลมกลืนกัน

Würzburg is the center of the Franconian wine country, with its distinctive bocksbeutel  bottles with flattened round shapes

นำชม The Residence Palace เป็นพระราชวังที่ได้รับมรดกโลกทางวัฒนธรรมตั้งแต่ 1981  เป็นพระราชวังที่ได้รับการขนานนามว่า The Castle above all Castles ปราสาทนี้สร้างขึ้นโดย Balthasar Neumann และภาพที่สวยงามภายในอาคารเขียนโดยศิลปินชาวเวนิสชื่อ Tiepolo ทำการก่อสร้างระหว่าง 1720 -1744  เปิดให้เข้าชมช่วงเดือนเมษายน - ตุลาคม  daily 9 am to 6 pm ส่วนเดือน พฤศจิกายน - มีนาคม daily 10 am to 4:30 pm  และจะปิด on January 1, February 13, December 24, 25 and 31, 2018

เยี่ยมชม residence park   เป็นสวนด้านหน้า อาคาร The Residence Palace เป็นการตกแต่งสวนด้วยดอกไม้นานาพันธ์ และพันธ์ไม้ที่หายาก ความสวยงามอีกหนึ่งคือมี  The Residence Palace  เป็นฉากอยู่ด้านหลัง

ช่วงบ่าย
นำชมเมืองเก่า  Wuerzburg 

Visit the old town of Wuerzburg, duration 2 hours or

This guided walking tour covers many of the sights that illustrate the city's history: the Falkenhaus with its rococo facade, the Gothic Marienkapelle 
(Chapel of St. Mary), Market Square, the historic Town Hall, Neumünster church with the Lusamgärtchen and the resting place of the minstrel Walther von der Vogelweide, the Alte Mainbrücke (Old Main River bridge) with a marvellous view of Fortress Marienberg, the Käppele pilgrimage church and surrounding vineyards

Visit the Fortress Marienberg (entrance 3,50 euro) duration 1 hour

Marienberg Fortress is a prominent landmark on the left bank of the Main river in Würzburg, in the Franconia region of Bavaria, Germany.The mighty Fortress Marienberg is a symbol of Würzburg and served as a home of the local prince-bishops for nearly five centuries.It has been a fort since ancient times

Frankfurt Roemer and the city center (1.20 hour) duration ….. upon
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
อิสระอาหารกลางวัน ไกด์แนะนำร้านอร่อย

มื้อเย็น
อิสระอาหารเย็น ไกด์แนะนำร้านอร่อย
ที่พัก ที่พักระดับ 3+ - 4*
วันที่ 9
อิสระตามอัธยาศัย - สนามบิน - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้าที่ห้องอาหารที่พัก  เชิญพักผ่อนตามอัธย่ศัย หรือจะเดินทางไปชมสถานที่ท่องเที่ยว ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินว่าเดินทางกลับ เวลาเท่าใด

ช่วงบ่าย
ได้เวลาตามนัดหมายเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

00.00    เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทยเที่ยวบินที่ ....

00.00    เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ  
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
อืสระตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย ที่จะเดินทางสู่สนามบิน
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 7 คืน ( 2 คน/ห้อง)
 • ค่าอาหารเช้า 
 • ค่ารถตู้พร้อมน้ำมันตลอดการเดินทาง
 • ค่า Chauffeur Guide
 • ค่าทางด่วน + ค่าจอดรถ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000-
 • น้ำดื่มระหว่างการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • ค่าอาหารกลางวัน+เย็น
 • ค่าทำวีซ่าเชงเกิ้น
 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหักณ.ที่จ่าย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่ไม่อยู่ในรายการเดินทาง
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com