02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 22 ต.ค. 2019 23:51

ทัวร์เยอรมัน

การบริการ

กรุ๊ปส่วนตัว  ออกทัวร์ได้ทุกวัน
 • เดินทางแบบกรุ๊ปส่วนตัว 5-7 คน
 • จัดดูงานแสดงสินค้า Motor Sport เล่นสกี ดูกีฬา
 • จัดและติดต่อสถานที่สำหรับบริษัทที่จะไปแสดงสินค้า
 • ที่พักโรงแรม เกสเฮาส์ มีทั้งในเมือง ,ชานเมือง
 • ต้องการพักที่ใดบอกมาเราจัดให้
 • รถใหม่ พร้อม Driving Guide ชำนาญเส้นทาง
 • ให้บริการทั้งภาษาไทย อังกฤษ เยอรมัน
 • อาหารอร่อย  ที่ลูกทัวร์เลือกทานเอง
 • เดินทางตามเส้นทางที่กำหนด หรือ
 • ลูกค้าออกแบบการเดินทางเอง
 • เที่ยวแบบสบายๆตามสไตล์พักผ่อน

เยอรมันนี

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ..ที่พักลูกค้าจองเองหรือจะให้เราช่วยจองก็ได้..ค่าทำ วีซ่าเชงเก้น Schengen Visa..อาหารกลางวัน อาหารเย็น ทางไกด์แนะนำให้ลูกค้าเลือกอิสระทานเอง
กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน...เที่ยวสบายๆสไตล์พักผ่อน
 
จำนวนผู้เดินทาง
 •      เดินทางแบบกรุ๊ปส่วนตัว 5-7 คน
สถานที่พักลูกค้าจองเอง
 • มีทั่งโรงแรม เกสเฮาส์ ระดับ 3* + - 4 *
รถที่ใช้บริการ
 • รถใหม่ พร้อมDriving Guide ชำนาญเส้นทาง
 • ให้บริการทั้งภาษาไทย อังกฤษ เยอรมัน
อาหารหลากหลาย
 • อาหารอร่อย  ที่ลูกทัวร์เลือกทานเอง
สถานที่ท่องเที่ยว
 • เดินทางตามเส้นทางที่กำหนด
 • เที่ยวแบบสบายๆตามที่ต้องการ
 • ลูกค้าสามารถออกแบบการเดินทางเอง

เยอรมัน ฮอลล์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ...ที่พักลูกค้าจองเองได้หรือจะให้เราช่วยจองก็ได้..อาหารลูกค้าเลือกทานเองโดยการแนะนำจากไกด์ ไกด์ซึ่งขับรถด้วยเป็นไกด์อาชีพมีบัตรประกอบอาชีพ
กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน...เที่ยวสบายๆสไตล์พักผ่อน
 
จำนวนผู้เดินทาง
 •      เดินทางแบบกรุ๊ปส่วนตัว 4 - 7 คน
สถานที่พักลูกค้าจองเอง
 • มีทั่งโรงแรม เกสเฮาส์ ระดับ 3* + - 4 *
รถที่ใช้บริการ
 • รถใหม่ พร้อมDriving Guide ชำนาญเส้นทาง
 • ให้บริการทั้งภาษาไทย อังกฤษ เยอรมัน
อาหารหลากหลาย
 • อาหารอร่อย  ที่ลูกทัวร์เลือกทานเอง
สถานที่ท่องเที่ยว
 • เดินทางตามเส้นทางที่กำหนด
 • เที่ยวแบบสบายๆตามที่ต้องการ
 • ลูกค้าสามารถออกแบบการเดินทางเอง
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com