02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 5 ต.ค. 2023 9:33

ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง ตัาจู๋ 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿20,900

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล...
ชมมรดกโลก
 • อุทยานเขานางฟ้า
 • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
 • พระแกะสลักหินต้าจู๋
 • ถ้ำฝูหยงตัง
ประวัติศาสตร์
 • หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว 
สบายๆ ช้อป
 • ล่องเรือสำราญ
 • ถนนคนเดิน เจีย ฟ่าง เป่ย 
 • หงหยาตัง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 16 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง     6 - 7    คน  26,900
เดินทาง     8 - 9    คน  21,900
เดินทาง  10  คน  ขึ้นไป 20,900
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,900

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฉงชิ่ง - เมืองอู่หลง
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า+บ่าย
 • 08:00   คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - W สายการบินไทยสมายล์
 • 10:30   เหินฟ้าสู่เมืองฉงชิ่ง  เที่ยวบินที่ WE 684
 • 14:50   ถึงสนามบินฉงชิ่งซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษนครฉงชิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
 • เดินทางสู่เมืองอู่หลง ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง ถึงอู่หลง ทานอาหารเย็น ก่อนเข้าเช็คอินที่พัก
เมืองอู่หลง  
 • ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ เมืองฉงชิ่ง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง ทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเยอะและอากาศดี มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง เมืองอู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทาง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เมืองอู่หลง  เมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอบล้อมด้วยภูเขาสูง 
อาหาร เย็น    ภัตตาคาร
ที่พัก Yi Yun Holiday Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
อู่หลง - อุทยานเขานางฟ้ารวมรถไฟเล็ก - อุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้า  รวมรถ+ลิฟต์+รถแบตเตอรี่+ระเบียงแก้ว
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว อุทยานเขานางฟ้า+รถไฟฟ้าเล็ก 
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อ ชมน้ำตกหุบผาสวรรค์และรอยแยกแห่งปฐพี เวลาสมควรเดินทางกลับที่พักและทานอาหารเย็น
อุทยานเขานางฟ้า
 • Xiannu Mountain อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน เป็นอุทยานทมี่ชีอเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาตที่มีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับสมญานามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์คือ  ป่าไม้หนาแน่น  ยอดเขาประหลาด  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และลานเล่น หิมะในฤดหนาว ฤดูใบไม้ผลิจะได้พบกับใบไม้เปลี่ยนสี
สโนว์โดมบนภูเขานางฟ้า 
 • SNOW DOME ลานสกีในร่ม ขอให้สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่มีอยู่มากมายภายในสโนว์โดม หรือจะเล่นสโนว์สเลด อย่างสนุกสนาน ลานสกีนี้เหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ปล่อยความสนุกให้เต็มที่
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • อุทยานเขานางฟ้ Xiannu Mountain อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน 
 • สโนว์โดมบนภูเขานางฟ้า SNOW DOME ลานสกีในร่ม 
 • ราคาทัวร์ไม่ได้รวมค่าผ่านประตู และค่าเครื่องเล่นต่างๆภายในลานสกี
 • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์  เทียนเชิงซ่านเฉียว  มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A 
 • น้ำตกหุบผาสวรรค์ น้ำตกสายน้อยใหญ่ที่ไหลลงมาจากรอยแยกหุบเขา
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคารในอุทยานฯ
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Yi Yun Holiday Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
อู่หลง - ถ้ำฝูหยงตังรวมกระเช้า - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี๋ยฟ่างเปย - ล่องเรือชมวิวกลางคืนเหลี่ยงเจียง
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางชมถ้ำฝูหยงตัง มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 4A ก่อนที่จะเดินทางกลับฉงชิ่ง
 • เดินทางกลับฉงชิ่ง ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง อิสระที่ถนนคนเดินเจี๋ยฟ่างเปย หลหังอาหารเย็น นั่งเรือชมวิวกลางคืนเหลี่ยงเจียง
ถ้ำฝูหยง หรือ ฝูหยงต้ง 
 • Furong Cave  อยู่ห่างจากเมืองอู่หลง Wulong ประมาณ 20 กม. ถ้ำนี้ถูกพบโดยบังเอิญเมื่อปี คศ.1993 ชาวนาคนหนึ่งติดตามสัตว์เลี้ยงของตนไปพบปากถ้ำแต่ไม่กล้าที่จะเข้าไปจึงได้ไปแจ้งหัวหน้าหมู่บ้าน ระดมคนมาช่วยกันค้นหาสัตว์ และพบว่าเป็นถ้ำมีขนาดกว้างใหญ่มาก มีหินงอกหินย้อยสวยงาม ในปี 1994 จึงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม และในปี 2006 ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 4A นับว่าเป็นถ้ำที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดถ้ำหนึ่งของโลก
 • ถ้ำฝูหยงป็นถ้ำเดียวของจีนที่เป็นมรดกโลก ยาวถึง 2,846 เมตรและมีส่วนกว้างถึง 30-50 เมตร ภายในถ้ำมีสามส่วน แต่เปิดให้เข้าชมส่วนเดียว อีกสองส่วนยังอยู่ในการสำรวจทางธรณีวิทยา เนื่องจากสันนิษฐานว่าถ้ำนี้เกิดขึ้นเมื่อ 500 ล้านปีที่ผ่านมา ในส่วนที่เปิดให้เข้าชมนั้นมีชนิดของหินงอกหินย้อยกว่า 30 ชนิด
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ถ้ำฝูหยง หรือ ฝูหยงต้ง  Furong Cave  อยู่ห่างจากเมืองอู่หลง Wulong ประมาณ 20 กม.ได้รับการยกย่องว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดของประเทศจีน
 • เดินทางเดินทางกลับยังฉงชิ่ง ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
 • ถนนคนเดิน เจีย ฟ่าง เป่ย Jie Fang Bei แหล่งชอปปิ้งใจกลางเมืองฉงชิ่ง และยังเป็นศูนย์รวมเหล่านักช้อปไม่ต่ำกว่าหลักแสนคนต่อวันอีกด้วย
 • ล่องเรือสำราญ  ชมทัศนียภาพของแม่น้ำแยงซี เป็นอีก 1 โปรแกรมที่ไม่ควรพลาด 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก East Garden Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
ฉงชิ่ง - ต้าจู๋ - หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก - ฉงชิ่ง -  หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
การเดินทาง ช่วงเช้า + ช่วงบ่าย
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวเมือต้าจู๋ ชมพระพุทธรูปหินแกะสลัก มรดกโลก
 • เดินทางสู่เมืองฉงชิ่ง ชมชิมช้อปที่หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว 
ต้าจู๋หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก 
 • ที่มีความสวยงาม อายุพันกว่าปี ถือได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งการแกะสลักบนผาหิน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี คศ. 1999  ต้าจู๋ หรือเมืองเท้าใหญ่ ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา 5 ลูก คือ เป๋ยซาน เป้าติ่งซาน หนานซาน สือเหมินซาน จุดที่เป็นสุดยอดของงานแกะสลัดต้าจู๋ คือโค้งพระพุทธรูปใหญ่ ถ้ำศาสนา และรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือ
 • งานแกะสลักหินบนผาหินแกะสลักต้าจู๋ แบ่งออกได้เป็น 75 จุด มีรูปแกะสลักมากกว่า 5 หมื่นชิ้น โดยแบ่งงานแกะสลักออกเป็น 5 สถานที่ คือ งานแกะสลักเป่ยซาน งานแกะสลักสือจ้วนซาน งานแกะสลักสือเหมินซาน  งานแกะสลักเป้าติ่ง และงานแกะสลักหนานซาน
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ต้าจู๋หน้าผาพระพุทธรูปหินแกะสลัก ที่มีความสวยงาม อายุพันกว่าปี ถือได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งการแกะสลักบนผาหิน
 • หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว  เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของมหานครฉงชิ่ง 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก East Garden Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 5
ฉงชิ่ง - มหาศาลาประชาคม ชมด้านนอก - หงหยาตัง - BTS LIZIBA - กรุงเทพฯ
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า+บ่าย
นำเดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น  มหาศาลาประชาคม ชมด้านนอก  หงหยาตัง
 • เดินทางสู่ BTS LIZIBA นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 16:15    เหินฟ้าจากสนามบินนานาชาตินครฉงชิ่ง โดยสายการไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 685
 • 18:00    ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
มหาศาลาประชาคม 
 • ที่มหานครฉงชิ่ง เป็นโรงละครที่สามารถจุคนได้กว่า 4,000 คน และใช้เป็นสถานที่จัดการแสดงและการประชุมสำคัญต่างๆ มากมาย มีความสวยงามและโดดเด่นจากสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างยุคราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ที่นี่ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ประจำเมืองอีกด้วย
หงหยาต้ง 
 • เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซนหลายชั้น ในส่วนของชั้น 4 จะเป็นตลาดของกิน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ตกแต่งในสไตล์จีนโบราณ ที่โดดเด่นเห็นจะเป็นสินค้าแปรรูปและเครื่องเทศ โดยเฉพาะหมาล่า วัตุดิบที่ชาวจีนเสฉวน นิยมใส่ลงไปในอาหาร มีรสเผ็ด กลิ่นฉุน เมื่อทานเข้าไปอาจเกิดอาการลิ้นชาได้บรรยากาศโดยรอบ ได้อารมณ์แบบจีนโบราณ ทั้งผู้คน ร้านค้า การตกแต่ง และทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่สวยงาม 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • มหาศาลาประชาคม  โรงละครที่สามารถจุคนได้กว่า 4,000 คน และใช้เป็นสถานที่จัดการแสดงและการประชุมสำคัญต่างๆ 
 • หงหยาต้ง  เป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ แบ่งเป็นโซนหลายชั้น ในส่วนของชั้น 4 จะเป็นตลาดของกิน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ตกแต่งในสไตล์จีนโบราณ
 • สถานี BTS LIZIBA  เป็นรถไฟฟ้าที่มีความแปลกไม่เหมือนใคร เนื่องจากถูกสร้างขึ้นมาให้ลอดผ่านอาคารต่างๆ ได้โดยไม่ต้องทุบตึกทิ้ง
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง) 
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
 • ค่าวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้า
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com