02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2019 10:17
โปรดทราบ ทางบริษัทฯ ไม่ได้จัดทัวร์/แพ็คเกจนี้แล้ว ลองเลือกทริปอื่นๆ ดูนะค่ะ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿13,900

ทัวร์จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว Premium Tour

6 วัน 5 คืน
เริ่ม ฿16,250

ไฮไลท์ทริป

 • เมืองเฟิ่งหวง เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจีย
 • กวีเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจีน 
 • เทียนเหมินซาน สมัยก่อนเรียกว่าภูเขาหวินเมิ้งซาน หรือ ซงเหลียวซาน
 • จวินเซิงฮว่าเยี้ยน สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง จิตรกรรมภาพเม็ดทราย
 • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,290 เมตร
 • สุ่ยหล้าวซื่อเหมิน สถานที่มีความสวยงามทางและมีลำธารถึง 4 สาย ไหลล้อมรอบ
 • เม่ยลี่เซียงซี หรือโชว์เสน่ห์ตะวันตก โชว์เกียวกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชนเผ่า
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

ทัวร์ 6 วัน 5 คืน  ราคา/คน
เดินทางตั้งแต่ 10 คน 16,250.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-
หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่วันเดินทาง  

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ –ฉางซา – เมืองโบราณฟ่งหวง (โดยรถBus)
การเดินทาง ช่วงเช้า
05:30   คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และช่วยจัดการด้านเอกสาร และสัมภาระในการการเดินทางจนเป็นที่เรียบร้อย

07:35   เหินฟ้าสู่สนามบินเมืองฉางซา โดยเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD540

12:05    เดินทางถึงสนามบินฉางซา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ช่วงบ่าย
หลังอาหารเดินทางสู่เมืองโบราณฟ่งหวง ชมทิวทัศน์สองข้างทาง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองหงส์ เป็นเมืองที่ขึ้น อยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถาน และโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิง และชิงหลายร้อยแห่งมีถนนที่ปูด้วยหิน เขียว 20 กว่าสาย ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย
อาหาร มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก FENGHUANG GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่ 2
ฉางซา – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน – จางเจียเจี้ย
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองโบราณฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียง เรือแพ  ชมบ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติอย่างเต็มอิ่ม
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
09:00  นำท่าน ล่องเรือถัวเจียง เรือแพ ให้ท่านได้สนุกตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้าน เรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำสะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ยฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่าน ได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก 

ชม บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์ และนักการศึกษาอันลือชื่อของจีน บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็นบ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้าน ก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่น ในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน และได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวิน อดีตผู้บังคับการทหารประจำมณฑลกุ้ยโจวในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าว 

ช่วงบ่าย
นำเดินทางสู่ จางเจียเจี้ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี (ค.ศ. 1982) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของที่นี้คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่องแคบ ลำธารสระน้ำ และน้ำตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ ซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงาม จนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO
 
อาหาร มื้อเช้า
โรงแรมที่พัก

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก QINGHE JINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่ 3
จางเจียเจี้ย – ภาพเขียน 10 ลี้ (รถราง) – สะพานหนึ่งในใต้หล้า – เขาอวตาร – ลำธารแส้ทอง 
การเดินทาง ช่วงเช้า - บ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานจางเจียเจี้ย
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
08:00  เที่ยวชมทิวทัศน์ ภาพเขียน 10 ลี้  นั่งรถไฟเล็กไป-กลับ  ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซั่วเซี่ยวี่ เป็นเขตช่องแคบที่มีทัศนียภาพงดงามแห่งหนึ่ง มียอดเขาแปลกพิสดาร และหินยักษ์ที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆมากกว่า 200 ลูก และให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ

ชม สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ชื่อดังเรื่องอวตาร ได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจ มิรู้ลืม และยากที่จะหาคำมาบรรยายได้ แล้วนำท่านลงเขาด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร

ช่วงบ่าย
นำนั่งกระเช้าขึ้น เขาเทียนจื่อซาน เขาอวตาร  อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย มีเนื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร (ขึ้นกระเช้า) พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงซึ่งวัดได้ถึง 1,250 เมตร ทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซาน นั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน ลำห้วยลึก และป่าหินในรูปลักษณะสวยงาม แปลกตาต่างๆกัน

ชมความงามของ ธารแส้ทองคำ ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนตามช่องเขา และชะง่อนผา น้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษ สองฟากฝั่งจะมีหินแปลกประหลาดตั้งตระหง่านเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีต้นไม้ประดับประดาอยู่ เสมือนหนึ่งกำลังท่องเที่ยวอยู่ในวิมานแห่งเทพนิยาย 

นำท่านแวะ ร้านนวดเท้า ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ
อาหาร มื้อเช้า
โรงแรมที่พัก

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก QINGHE JINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่ 4
ทะเลสาบเป่าเฟิงหู (ล่องเรือ) – ถ้ำมังกรเหลือง (ล่องเรือ) - โชว์เสน่ห์เหม่ยลี่เซียงซี
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวและล่องเรือในทะลสาบเฟิ่งหู พร้อมชมหยก และชิมชาอู่หลง

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว ถ้ำหวงหลงต้ง  โรงงานผลิตผ้าไหม และโชว์เหม่ยลี่เซียงซี
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำท่านล่องเรือ ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนช่องเขาสูง รายล้อมด้วยยอดขุนเขา และพรรณไม้นานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามตัดกับสายน้ำที่ใสสะอาดในทะเลสาบ ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

เดินทางสู่ร้าน หยกจีน ของล้ำค่าของปักกิ่งที่ขึ้นชื่อ ซึ่งชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม ให้ท่านได้เลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดับนำโชค อาทิเช่น กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของขวัญของฝาก

นำท่าน ชิมชาอู่หลง และชาผู่เอ๋อ ซึ่งเป็นชาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ ถ้ำหวงหลงต้ง หรือ ถ้ำวังมังกรเหลือง ถ้ำแห่งนี้มีความสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตรถ้ำแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถง 13 ห้อง และระเบียงเดินเที่ยว 90 กว่าแห่ง

ล่องเรือไป ตามธารน้ำใต้ดิน ชมถ้ำวังมังกร ชมวังแก้วผลึก วังซือ หงอคง ชมประตูแห่งความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ ตื่นตาตื่นใจกับหินงอกหินย้อยที่มีรูปร่างแปลกๆ งดงามตระการตามากมาย เช่น หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครื่องดนตรีจีน ชมน้ำตกเทวดาสวรรค์ 

แวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นของฝาก

ช่วงค่ำ
ชม โชว์เหม่ยลี่เซียงซี  โชว์เสน่ห์ตะวันตก Charming Xiangxi เป็นการโชว์สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง ด้วยแสงสีพร้อมฉากสุดอลังการ พร้อมกับเหล่านักแสดงกว่า 200 ชีวิต เป็นการแสดงอยู่ในโรงละคร ประมาณ 1 ชั่วโมง
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก QINGHE JINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่า 5*
วันที่ 5
ภูเขาเทียนเหมินซาน(นั่งกระเช้า) - หน้าผาลอยฟ้า – โรงเรียนภาพวาดทราย –ฉางซา –ถนนคนเดินหวงซิน
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน เพื่อชมธรรมชาติที่สวยงาม

ช่วงบ่าย
เดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองฉางซา
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมือง จางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่ง ก็คือ ช่องหินเทียนเหมิน ประตูสวรรค์  ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์ และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน 

ขึ้นสู่เขาโดย นั่งกระเช้าขึ้น-ลง  กระเช้ามีความยาวถึง7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว 

นำท่านสู่ หน้าผาลอยฟ้า เป็นสะพานกระจ  มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชันความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจกแห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออก!!

แวะชม โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย ของ ซื่อ จิน เซิง จวินเซิงฮวาเยี้ยน  ผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจีน ซึ่งใช้ทรายในการวาดภาพ

ช่วงบ่าย
นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองฉางซา ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวจีนระหว่างการเดินทาง ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ชั่วโมง

ช่วงค่ำ
หลังอาหารเย็น เดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง เพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิดสำหรับซื้อเป็น ของฝากและของที่ระลึก แก่คนที่รักทางบ้าน
อาหาร มื้อเช้า
โรงแรมที่พัก

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก QINGHE JINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่า 5* 
วันที่ 6
ฉางซา – กรุงเทพ ฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า
09:00  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ เตรียมเดินทางกลับประเทศไทย

ช่วงบ่าย
12:55  เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD541 

15:35  ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

[เงื่อนไข]

ราคานี้รวม
 • เข้าร้านช้อป ร้านบัวหิมะ、ร้านหยก、ร้านชา、ร้านผ้าไหม
 • ค่าที่พักตามรายการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศ รับส่งตลอดรายการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่ารถไฟเล็ก
 • ค่ากระเช้า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
 • ค่าไกด์ภาษาไทย
 • ค่าทำวีซ่าจีน
 • น้ำดื่มวันละขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพฯ - กวางเจา
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com