02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2019 10:25
โปรดทราบ ทางบริษัทฯ ไม่ได้จัดทัวร์/แพ็คเกจนี้แล้ว ลองเลือกทริปอื่นๆ ดูนะค่ะ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดต
ทัวร์จีนเซี่ยงไฮ้ Disney Land พระใหญ่หลิงซาน 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿17,900

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ หังโจว ตึกSWFC100 6 วัน 5 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทางตั้งแต่ 6 คน ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

6 วัน 5 คืน
เริ่ม ฿32,500

ไฮไลท์ทริป

 ประวัติศาสตร์
 • พระราชวังต้องห้าม สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์หมิง
 • พระราชวังฤดูร้อน อี้เหอหยวน ของพระนางซูสีไทเฮา 
 • พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ 
 • เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว เมืองวัฒนธรรมโบราณ 
 ตื่นตากับ
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน 
 • กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก
ศาสนสถาน
 • วัดพระหยกขาว 
 • หอสักการะฟ้าเทียนถัน 
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
 • ถนนนานกิง ย่านช้อปปิ้ง
 
 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

กำหนดวันเดินทาง ลูกค้ากำหนดเอง ราคา/คน
ราคาค่าทัวร์ เดินทาง ตั้งแต่ 6 คน 32,500.-
พักเดี่ยว เพิ่ม 9,000.-
   
หมายเหตุ :
ราคานี้รวมค่าวีซ่าจีนแล้ว, ค่ารถไฟด่วนแล้ว
ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าราคาที่แสดงนี้ จะเป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเท่านั้น

รายละเอียด

วันที่ 1
สุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
การเดินทาง ช่วงดึกวันเดินทางวันแรก
23:00
 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ F สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23:50  ออกเดินทางสู่ปักกิ่งโดยเที่ยวบินที่ TG 674 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

05:30  เดินทางถึง นครปักกิ่ง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจเอกสารการเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางไปยังภัตตาคาร เพื่อทำธุระส่วนตัวและรับประทานอาหารเช้า
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำท่านชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นจัตุรัสที่กว้างที่สุดในโลกชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน อนุสาวรีย์วีรชน พร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

หลังจากนั้น นำท่านชมพระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้าม ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง บนเนื้อที่กว่า 720,000 ตรม.

ช่วงบ่าย

นำท่านชม หอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาแบบป้นบรรพบุรุษของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หมิง และชิงนำท่านชมกำแพงสะท้อนเสียงผ่านชมสวนสาธารณะขนาดใหญ่อันร่มรื่นของชาวจีนที่มาออกกำลังกาย และพักผ่อน

ช่วงค่ำ
จากนั้นนำท่านชมสุดยอด กายกรรมปักกิ่ง ให้ท่านสัมผัสกับความตื่นเต้นกับการแสงต่างๆ ที่ได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถที่ยากจะลอกเลียนแบบ 
อาหาร มื้อเช้า
ภัตตาคาร

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น

ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ 2
พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - The Place (B/L/D)
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อน
“อี้เหอหยวน” ของพระนางซูสีไทเฮา อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวนในปัจจุบันนี้ มีประวัติศาสตร์มาเกือบพันปีแล้ว ย้อนหลังไปราวคริสต์ศักราชที่ 11 สมัยราชวงศ์จิน (ค.ศ. 1115-1234) พื้นที่ในเขตไห่เตี้ยนนอกกรุงปักกิ่ง มีภูมิประเทศของขุนเขางดงาม ประดุจภาพวาด อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อน อีกทั้งไม่ไกลจากเมืองหลวงมากนัก จึงเหมาะเป็นสถานที่ที่เจ้านายผู้ปกครองในระบบศักดินานิยมมาพักผ่อนตากอากาศ และก่อสร้างพระราชวังฤดูร้อนขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1644-1911) 

พระราชวังฤดูร้อนได้ทวีความสำคัญขึ้น โดยจักรพรรดิต่อมาอีกหลายพระองค์โปรดเสด็จมาประทับทรงงาน ตลอดจนว่าราชการแผ่นดินที่พระราชวังฤดูร้อนนอกเขตพระราชฐาน จนทำให้พระราชวังฤดูร้อนมีบทบาทสำคัญในด้านเป็นศูนย์กลางทางการเมือง กล่าวกันว่า การก่อสร้างพระราชวังฤดูร้อนนอกพระราชฐานนี้ดำเนินมาตลอดเวลา 800 ปีจวบจนกระทั่งสิ้นสุดกาลสมัยของราชวงศ์แมนจู ทำให้พระราชวังฤดูร้อนบริเวณชานกรุงปักกิ่งบนเขา 3 ลูก ได้แก่ เขาเซียงซัน เขาอี้ว์เฉวียนซัน และเขาวั่นโซ่วซัน มีพื้นที่กว้างใหญ่รวมทั้งสิ้นกว่า 100 ตารางกิโลเมตร ก่อนอุทยานแห่งนี้เป็นที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาสมัยยังมีชีวิตอยู่ชมความ งามของทะเลสาปจำลองคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมเรือหินอ่อน ระเบียงกตัญญู ในอดีตอุทยานแห่งนี้ถูกทหารสัมพันธมิตรอังกฤษ ฝรั่งเศสเผาทำลาย ต่อมาเมื่อ ค.ศ.1888 พระนางซูสีไทเฮาได้ใช้งบประมาณของกองทหารเรือของชาติมาสร้างอุทยานขึ้นใหม่

จากนั้นมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย ชมสินค้ามีชื่อของปักกิ่ง ชม หยกแท้ ของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคำแนะนำและวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า

ช่วงบ่าย
นำท่านไหว้พระที่วัดลามะ ซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังเก่าที่ประทับของจักรพรรดิ์หย่งเจิ้นองค์ชายสี่แห่งราชวงค์ชิงและเป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิ์เฉียนหลงนำท่านนมัสการองค์พระพุทธเจ้าปรางค์อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเป็นสิริมงคล ชมพระพุทธรูปไม้ที่แกะสลักจากไม้จันทร์มีความสูงถึง 26 เมตร

...หลังจากนั้นให้ท่านได้ นวดฝ่าเท้า เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าพร้อมรับคำแนะนำจากแพทย์จีน เรื่องยาสมุนไพร สำหรับบำรุงสุขภาพของทุก

ช่วงค่ำ
นำท่านสู่ย่านช้อบปิ้งไฮโซใจกลางกรุงปักกิ่ง ซื่อเม่าเทียนเจีย The Place ห้างใหม่ตกแต่งหรูหรา ชมและเลือกซื้อสินค้า แบรนด์เนมชื่อดัง ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต กว้าง 88 ฟุต สูง 80 ฟุต นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์ บนเพดาน แบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อบ่าย

ภัตตาร
ที่พัก HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ 3
กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – ช็อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง (B/L/D)
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจี่หยงกวน เป็นกำแพงเมืองจีนที่ถือว่าเป็นด่านที่สวยที่สุดของกำแพงเมืองจีน ท่านจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกในยุคกลาง มีระยะทางยาวกว่า 7,000 กิโลเมตร เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและใช้เวลาสร้างนานที่สุดในโลก ที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือของมนุษย์ มีการเกณฑ์แรงงานเกือบล้านคน และยังมีแรงงานจากพวกนักโทษผู้ซึ่งถูกโกนหัว และมีตรวนเหล็กคล้องคอ คนเหล่านี้ต้องทำงานในถิ่นทุรกันดารท่ามกลางอุณหภูมิเลวร้าย คือ 35 องศาเซลเซียสในฤดูร้อน และ -21 องศาเซลเซียสในฤดูหนาว ต้องอดๆ อยากๆ เพราะเสบียงที่ส่งมามักถูกขโมยกินหรือถูกยักยอกนำไปขาย คนงานนับพันจึงต้องล้มตาย ร่างถูกฝังอยู่ใต้กำแพง

กำแพงเมืองจีนจึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “หลุมฝังศพที่ยาวที่สุดในโลก” กำแพงเมืองจีน เริ่มขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ก่อน ค.ศ. เพื่อป้องกันการรุกรานของชนชาติส่วนน้อยในภาคเหนือ ถึงปี 221 ก่อน ค.ศ.จักรพรรดิ์จิ๋นซีได้เชื่อมกำแพงเมืองในแคว้นต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันการรุกรานจากชนชาติส่วนน้อยบนทุ่งหญ้าอันกว้างไพศาลในมองโกเลีย กำแพงเมืองจีนในสมัยนั้นมีระยะทางยาวกว่า 5,000 กิโลเมตร หลังจากนั้นผู้ปกครองของจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นได้สร้างกำแพงเมืองจีนต่อจนมี ระยะทางยาวกว่า 10,000 กิโลเมตร ในช่วงระยะเวลากว่า 2,000 ปี ผู้ปกครองของจีนในสมัยต่างๆ ต่างก็เคยสร้างกำแพงเมืองไม่มากก็น้อย รวมๆ แล้วมีระยะทางยาวกว่า 50,000 กิโลเมตร ซึ่งสามารถล้อมโลกกว่า 1 รอบ ก่อนที่จะมีการใช้อิฐในการก่อสร้าง กำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นโดยใช้หิน ดิน และไม้ บางครั้งมีการแพ็คดินไว้ระหว่างไม้แผ่นใหญ่ และมัดไว้ด้วยกันโดยเสื่อทอบริเวณใกล้กรุงปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนถูกสร้างโดยใช้หินอ่อน ในบางสถานที่กำแพงถูกสร้างโดยใช้หินแกรนิต บางแห่งก็ใช้ดินเผา ทางตะวันตกของจีน กำแพงถูกสร้างโดยใช้โคลน ทำให้ชำรุดได้ง่ายกว่า กำแพงเมืองจีนที่เราเห็นกันทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ถูกสร้างในราชวงศ์หมิง

จากนั้นมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย ชมสินค้ามีชื่อของปักกิ่ง ชม หยกแท้ ของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคำแนะนำและวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า

ช่วงบ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งมาดามทุสโซ (MADAME TUSSAUDS) จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในเรื่องของการสร้างหุ่นขี้ผึ้งของผู้มีชื่อเสียงได้อย่างเหมือนจริงจนแทบแยกตัวจริง-ตัวปลอมไม่ออก โดยพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซนี้ได้เปิดตามเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ลอนดอน อัมสเตอร์ดัม ลาสเวกัส ฮ่องกง นิวยอร์ก เซี่ยงไฮ้ เบอร์ลิน วอชิงตันดีซี หรือกรุงเทพฯ สำหรับจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโช่นั้นคือ นักท่องเที่ยวสามารถแตะเนื้อต้องตัวกับหุ่นขี้ผึ้งคนดังได้อย่างใกล้ชิด ภายในสามารถถ่ายภาพได้อย่างเต็มที่ ทำให้ใครก็ตามที่อยากใกล้ชิดแนบสนิทกับคนดังในดวงใจก็สามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้ที่นี่

...นำท่านแวะชม ผีเซียะ ลูกมังกรตัวที่ 9 เครื่องรางนำโชคค้าขาย

นำท่านชมผ่านชม สีสันโอลิมปิกแห่งที่สี่ “สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008” ออกแบบโดยสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DEMEURON เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก “โคลอสเซี่ยม” สนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ที่นั่ง ได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ ”รังนก” ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาๆเหมือนกิ่งไม้ห่อหุ้มเพดาน และผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีนที่อยู่ ภายในรั้วกำแพงสีเทาเขียว (**ชมภายนอก**)
อาหาร ช่วงเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

ช่วงกลางวัน

ภัตตาคาร

ช่วงเย็น

ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ 4
ปักกิ่ง – รถไฟความเร็วสูง G 11- เซี่ยงไฮ้ – วัดพระหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว (B/L/D)
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จ จากนั้นนำท่านไปยังสถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางไปยังเซี่ยงไฮ้

08:00  ออกเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ โดยรถไฟขบวนที่ G 101 กระเป๋าสัมภาระควรมีขนาดกลาง มีคันชักและล้อลากเพื่อความสะดวกในการลากขึ้นลง บันไดเลื่อนภายในสถานี และกระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่มากไม่เหมาะในการเดินทาง เพราะไม่มีห้องเก็บกระเป๋าสัมภาระ และทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าสัมภาระด้วยตนเอง

ช่วงบ่าย
13:00
 เดินทางถึง มหานครเซี่ยงไฮ้ ได้รับการขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความยาวถึง 80 กม.เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน เซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย ยังเป็น ศูนย์กลางการค้า, เมืองท่า และเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจีนมหานครเซี่ยงไฮ้
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
จากนั้น นำท่านเดินทางไปสุ่ วัดพระหยกขาว ตั้งอยู่บนถนนอานเหยี่ยนในเขตผู่ถอ เมืองเซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในเซี่ยงไฮ้และเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวเข้านมัสการเป็นจำนวนมากที่สุดของเซี่ยงไฮ้ ถึงแม้ว่าประวัติของพระหยกขาวจะไม่ยาวนาน ความเก่าแก่และสถาปัตยกรรมแบบเรียบง่ายทำให้วัดแห่งนี้มีความโดดเด่นและไม่อาจเลียนแบบได้ ในเมืองทันสมัยเช่นนี้

จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสาน ระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย…

นำท่านเยี่ยมชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอฯลฯ ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อบ่าย
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ 5
เซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ( ล่องเรือ) - ตึก SWFC 100 –หาดไว่ทัน – ถนนหนานกิง (B/L/D)
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝั่งทะเลสาบดื้นซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู เป็นตำบลน้ำแห่งวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตำบลน้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น้ำแยงซีเกียงจนถึงปัจจุบันนี้
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ท่านจะได้ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ซึ่งเป็นเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ซิงอยู่มากมาย

หลังอาหาร นำท่านขึ้นตึก SWFC (ชั้น 100) (Shanghai World Financial Center) เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีนด้วยความสูงถึง 492 เมตร มี 101ชั้น บนพื้นที่ 381,600 ตารางเมตร ในเขตผู่ตงของมหานครเซี่ยงไฮ้เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ที่เต็มไปด้วยตึกรูปร่างสวยงามแปลกตานานาชนิด

ช่วงบ่าย
จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณ หาดไว่ทาน (หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ ชมบรรยากาศวิว และถ่ายรูประหว่างเมืองเก่าและเมืองใหม่ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ ที่ได้รวมการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก

นำท่านชมและช้อปปิ้ง ถนนนานกิง ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความยาวถึง 5 กิโลเมตร ศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไฮ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

ช่วงเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6
พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ - ตลาดเถาเป่า - กรุงเทพฯ ( B/L/-)
การเดินทาง ช่วงบ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินเซี่ยงไฮ้

17:25  
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 665 สายการบินไทย

21:00  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวของจีน ตลอดจนทรัพย์สมบัติต่างๆที่ ประเมินค่ามิได้ที่ยังหลงเหลืออยู่ให้ชมเป็นบุญตา พิพิธภัณฑ์นี้แบ่งออกเป็น 11 ห้อง แสดงศิลปะ และ 3 ห้องจัดนิทรรศการ ในแต่ะละห้องศิลปะจะจัดแสดงศิลปะหลักๆของจีนได้แก่ เครื่องทองเหลืองโบราณ เครื่องเซรามิกโบราณงานวาด งานเขียนลายมือ งานแกะสลักโบราณ 

จากนั้นนำท่านไปเที่ยว ตลาดเถาเป่า แหล่งรวมสินค้าก็อปปี้แบรนด์เนมต่าง ๆ อิสระช้อปปิ้งสินค้า เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา และสินค้าอื่นๆ
อาหาร ช่วงเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

ช่วงกลางวัน
ภัตตาคาร

[เงื่อนไข] 
ราคานี้รวม
 • ราคานี้ต้องเข้าร้าน ช้อป 6 ร้าน นวดเท้า หยก ใข่มุก ผ้าใหม บัวหิมะ ผีเซี๊ยะ
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว รวมทั้งสิ้น 5 คืน
 • ค่าตั๋วรถไฟ เซี่ยงไฮ้ - ปักกิ่ง
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการอัตรา
 • ค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
 • น้ำหนักสัมภาระ LOAD ใต้ท้องเครื่อง ไม่เกินท่านละ 20 ก.ก. และสัมภาระที่นำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 ก.ก.
 • น้ำดื่มวันละขวด
 • ค่าทำวีซ่าจีนโรงแรม
 • ที่เซี่ยงไฮ้พัก Holiday Inn Expressโรงแรมที่ปักกิ่ง พัก Holiday Inn Express
ราคานี้ไมม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ตฯลฯ เครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอลล์   
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ   
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com