02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 4 ต.ค. 2023 3:53

ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿16,500

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล...
ตื่นตากับธรรมชาติ
 • เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาหวินเมิ้งซาน หรือ ซงเหลียวซาน
 • นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
 • สุ่ยหล้าวซื่อเหมิน มีลำธาร 4 สาย ไหลล้อมรอบ
 ประวัติศาสตร์
 • จวินเซิงฮว่าเยี้ยน จิตรกรรมภาพเม็ดทราย
 • เม่ยลี่เซียงซี หรือ โชว์เสน่ห์ตะวันตก 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 16 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง     6 - 7     คน 19,500
เดินทาง     8 - 9     คน 17,500
เดินทาง  10  คน  ขึ้นไป 16,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินฉางซา
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • 05:30    คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์ เอเชีย
 • 07:30    เดินทางสู่เมืองฉางซา เที่ยวบินที่ FD 540  (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 • 12:10    เดินทางถึง สนามบินหวางฮา เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน
 • เดินทางต่อยังจางเจียเจี้ย ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ชมธรรมชาติที่สวยงามสองฟากฝั่ง ของถนนระหว่างการดินทางพร้อมฟังการบรรยายเรื่องราวต่างๆ จากไกด์ชาวจีนแบบภาษาไทย
 • นำท่านสู่ภัตตาคารก่อนเข้าทำการเช็คอินที่พัก
อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Hua Jing Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
จางเจียเจี้ย - ภาพวาด 10 ลี้ (รวมรถราง) - เทียนจื่อซาน(ลิฟต์แก้ว) - สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานหนึ่งในไต้หล้า - ลำธารแซ่ม้าทอง
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางชมธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานจางเจียเจี้ย จุดท่องเที่ยวเช่น าพเขียน 10 ลี้  นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ภาพเขียน 10 ลี้  นั่งรถรางไฟฟ้าไป-กลับ  ซึ่งตั้งอยู่ทาง ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซั่วเซี่ยวี่ เป็นเขตช่องแคบที่มีทัศนียภาพงดงามแห่งหนึ่ง มียอดเขาแปลกพิสดาร และหินยักษ์ที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆ มากกว่า 200 ลูก และให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ 
 • นั่งกระเช้าขึ้น เขาเทียนจื่อซาน เขาอวตาร อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย มีเนื้อที่ 65 ตารางกิโลเมตร ขึ้นกระเช้า พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงซึ่งวัดได้ถึง 1,250 เมตร ทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วย ชะง่อนผาอันสูงชัน ลำห้วยลึก และป่าหินในรูปลักษณะสวยงาม แปลกตาต่างๆ กัน
 • สวนจอมพลเฮ่อหลง  ซึ่งมียอดเขา และหินแปลกตานับไม่ถ้วน โดยปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก และพฤกษานานาพันธุ์ชมทัศนียภาพที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามแต่ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน และจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอีกด้วย
 • เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ชื่อดังเรื่อง อวตารได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจ มิรู้ลืม และยากที่จะหาคำมาบรรยายได้ แล้วนำท่านลงเขาด้วย ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร 
 • ธารแส้ทองคำ  จินเปียนซี  ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนตามช่องเขา และชะง่อนผาระยะทางยาว 5,700 เมตร น้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลพิษ สองฟากฝั่งจะมีหินแปลกประหลาดตั้งตระหง่านเรียงรายกันอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีต้นไม้ประดับประดาอยู่ เสมือนหนึ่งกำลังท่องเที่ยวอยู่ในวิมานแห่งเทพนิยาย 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Fenghuang Guobin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
ถ้ามังกรเหลือง + ล่องเรือ - ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู - โชว์เหม่ยลี่เซียงซี
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • ชมธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานจางเจียเจี้ย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ถ้ำพญามังกร  หลงหวังต้ง  เป็นถ้ำที่มีความงดงาม และใหญ่ที่สุดในจางเจียเจี้ย มีความสูง 50 เมตร กว้าง 80 เมตร ยาว 30 กิโลเมตร แต่เปิดให้ชมแค่ประมาณ 4.5 กิโลเมตร ภายในมีหินงอกหินย้อยอันวิจิตรงดงาม มีเสาหลักมังกรขนาดสิบคนโอบรอบ + พร้อมล่องเรือชมความงาม
 • ล่องเรือ ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนช่องเขาสูง รายล้อมด้วยยอดขุนเขาและพรรณไม้นานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามตัดกับสายน้ำที่ใสสะอาดในทะเลสาบ ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย
 • หลังอาหารเย็นชม โชว์เหม่ยลี่เซียงซี  โชว์เสน่ห์ตะวันตก Charming Xiangxi เป็นการโชว์สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง ด้วยแสงสีพร้อมฉากสุดอลังการ พร้อมกับเหล่านักแสดงกว่า 200 ชีวิต  เป็นการแสดงอยู่ในโรงละคร ประมาณ 1 ชั่วโมง
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Baizhangxia Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
ภูเขาเทียนเหมินซาน(นั่งกระเช้า) - หน้าผาลอยฟ้า - โรงเรียนภาพวาดทราย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิน
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางชมธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานจางเจียเจี้ย
 • หลังอาหารเดินทางกลับสู่เมืองฉางซา
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมือง จางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่ง ก็คือ ช่องหินเทียนเหมิน ประตูสวรรค์ ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน
 • ขึ้นสู่เขาโดย นั่งกระเช้าขึ้น - ลง  กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งจากบนกระเช้า ถึงจุดชมวิว 
 • หน้าผาลอยฟ้า ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชันความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยว ที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจ ไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออก!!
 • แวะชม โรงเรียนสอนเขียนภาพวาดทราย ของซื่อ จิน เซิง จวินเซิงฮวาเยี้ยน ผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจีน ซึ่งใช้ทรายในการวาดภาพ
 • ถนนคนเดินหวงซิง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง เพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิด สำหรับซื้อเป็นของฝากและของที่ระลึกแก่คนที่รักทางบ้าน 
อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Baizhangxia Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 5
สนามบินฉางซา - สนามบินดอนเมือง
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • 09:00    สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 12:55    เหินฟ้าจากสนามบินฉางซา โดยสายการการแอร์เอเชีย   เที่ยวบินที่ FD541 
 • 15:35    ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ
อาหาร เช้า    ห้องอาหารโรงแรม
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก จำนวน 4 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง) 
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว)
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com