02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 17 ม.ค. 2019 7:26

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขามังกรหยก ถ้ำจิ่วเซียง 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿13,500

ไฮไลท์ทริป

 • เจดียสามองค์ สัญญาลักษณ์ของเมืองต้าลี่ เป็นวัดที่มีฮ่องเต้มาบวชถึง 13 พระองค์
 • หมู่บ้านสี่โจวหรือหมุ่บ้านชาวไป๋ ชมศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าไป๋
 • สระน้ำมังกรดำ ชมความงามธรรมชาติของอุทยานและน้ำในบึงที่ใสสะอาด
 • ชมโชว์ Impression Lijiang ซึ่งกำกับโดยจางอี้โหม๋วชุด
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก เพื่อชมกราเซียและเล่นหิมะ
 • อุทยานน้ำหยก สวนสาธารณะที่มีบ่อน้ำเลี้ยงปลาหลายชนิดเช่นปลาแซลมอล 
 • ร้านบัวหิมะ เป่าฟู่หลิง ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย 
 • ถ้ำจิ่วเซียง ถ้ำที่ประกอบด้วยหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลก สีสันสวยงาม
 • วัดหยวนทง วัดเก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเมืองคุณหมิง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

วันเดินทาง ขึ้นอยู่ที่ลูกค้ากำหนด ราคา/คน
 เดินทางตั้งแต่ 10 คน 13,500.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000.-
หมายเหตุ : 
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง
- โปรแกรมเดินทางเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่ที่ความต้องการของลูกค้า
 
ราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ราคาโดยประมาณ/คน
แอร์เอเซีย ไป-กลับ กรุงเทพฯ-คุนหมิง 7,500 - 11,000.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - คุนหมิง-ต้าลี่ (-/-/D) - โปรแกรมการเดินทางโดยสังเขป
การเดินทาง ช่วงเช้า
08:30  นัดพบกันที่สุวรรณภูมิ ชั้น 4 เค้าเตอร์การบินไทย เพื่อทำการเช็คอิน และโหลfสัมภาระ

10:30  เดินทางสู่คุนหมิง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ช่วงบ่าย
14:05  เวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง เดินทางถึงสนามบินเมืองคุนหมิง... ผ่านการตรวจเอกสารด่านตรวจคนเข้าเมือง

เจ้าหน้าจีนทำการต้อนรับเดินทางโดยรถบัสสู่ เมืองต้าลี่ระยะทาง 380 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง ระหว่างการเดินทางจะแวะพักให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว ถึงเมืองต้าลี่เวลา

19:30  เข้าเช็คอินที่พัก รับประทานอาหารที่ภัตตาคารในห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย 
อาหาร มื้อกลางวัน
อาหารบนเครื่องบิน
ที่พัก Regent Hotel 5*
วันที่ 2
ต้าหลี่ - ลี่เจียง (B/L/D)
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
นำท่านเดินทางเพื่อไปชมชมเจดีย์ สามองค์ ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของเมืองต้าลี่ เป็นวัดที่สมัยก่อนมีฮ่องเต้มาบวชที่วัดนี้ถึง 13 พระองค์ เดินทางต่อชม และช้อปปิ้งเครื่องเงินที่เมืองเก่าต้าลี่ เนื่องจากที่นี่คุณภาพของเงินนั้นบริสุทธิ์ถึง 99 %

เดินทางสู่ หมู่บ้านสี่โจวหรือหมุ่บ้าน ชาวไป๋ ชมศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าไป๋ อาทิ การแสดงนาฎศิลป์ พิธีการแต่งงาน วิธีการชงน้ำชา 3 ถ้วย 3 รส ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชนชาวไป๋ที่หาดูได้ยาก

ช่วงบ่าย
หลังรับประทานอาหาร เดินทางสู่เมืองลี่เจียง ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

ถึงเมืองเก่าลี่เจียง
พาชมสระน้ำมังกรดำชมความงามธรรมชาติของอุทยานและน้ำในบึงที่ใสสะอาดจนสามารถ สะท้อนภาพวิว ทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกให้เห็นได้อย่างชัดเจน... เข้าเช็คอินที่พัก... เย็นรับประทานอาหารไทย... อิสระเดินเล่นช้อปปิ้ง ที่เมืองเก่าลี่เจียง 
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ร้านอาหารไทย
ที่พัก ลี่เจียง SHINER HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ 3
ลี่เจียง - สัมผัสหิมะภูเขามังกรหยก - ต้าหลี่  (B/L/D)
การเดินทาง  
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
หลังอาหารเดินทางสู่อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยกระหว่างทางหยุดซื้ออ๊อกซิเจนกระป๋องเพื่อเตรียมตัวไว้ขณะขึ้นสู่ที่สูง เดินทางถึงสถานที่แสดงโชว์ซึ่งกำกับโดยจางอี้โหม๋วชุด Impression Lijiang... หลังการแสดงจบนำขึ้นรถบัสไฟฟ้าเดินทางสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นสู่ส่วนกลางของภูเขาหิมะมังกรหยก เพื่อชมกราเซีย และเล่นหิมะความสูงประมาณ 4,300 เมตร

นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขามังกรหยก และใช้เวลาอยู่ข้างบนประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อถ่ายรูป และเล่น ห่วงยาง สไลด์

ช่วงบ่าย
หลังอาหารเที่ยวอุทยานน้ำหยก อุทยานน้ำหยก เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามมีบ่อน้สำหรับเลี้ยงปลาหลายชนิด อาทิเช่นปลาแซลมอล

เดินทางต่อกลับยังเมืองเก่าต้าหลี่ ระยะทาง 180 กิโลเมตร เข้าเช็คอินที่พัก

หลังรับประทานหารเย็นเสร็จ ก็เดินเล่นอิสระ ตลาดคนเดินตามอัธยาศัย
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น 
ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL 4*
วันที่ 4
ต้าหลี่ - คุนหมิง - ถ้ำจิ่วเซียง หรือ อุทยาน ป่าหิน (B/L/D)
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
หลังอาหารมีเวลาให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย เวลาสมควรเดินทางสู่คุนหมิงซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

เข้าเยี่ยมชมร้าน บัวหิมะยาครอบจักวาล เป่า ฟู่หลิง ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือน้ำมัน ช่วยลดการอักเสบ และเกิดหนองของแผลที่โดนลวกได้ดี

ช่วงบ่าย
หลังอาหารเดินทางสู่ถ้ำจิ่วเซียง อยู่ห่างออกจากเมืองประมาณ 120 กิโลเมตร ชมความงามภายในถ้ำที่ประกอบด้วยหินงอกหินย้อยที่สวยงามรูปร่างแปลกตาเต็มไปด้วยสีสันสวยงาม ซึ่งประกอบเสมือนเป็นโลกใต้ดินได้อย่างน่าอัศจรรย์ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับคุนหมิง
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก JINJIANG HOTEL ตึก B หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ 5
คุนหมิง - กรุงเทพฯ (B/L/-)
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

ช่วงบ่าย
15.20
 เหินฟ้าสู่สุวรรณภูมิด้วยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 613

16.30  เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จ เดินทางชมและไหว้พระที่วัดหยวนธง เข้าร้านใบชา และ ใข่มุก
อาหาร มื้อเช้า
ภัตตาคาร เมนูสุกี้เห็ด
[เงื่อนไข)
 
ราคานี้รวม
 • เข้าร้านช้อป 5 แห่ง (1) ต้าหลี่ -หินอ่อน (2) ลี่เจียง-หยก (3) คุนหมิง-นวดเท้า(บัวหิมะ), ใบชา, ไข่มุก
 • ค่าที่พักระดดับมาตราฐาน 5*, 4* จำนวน 4 คืน
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนด
 • ค่ามัคคุเทศ์กท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ไทยบริการตลอดรายการ
 • บริการน้ำดื่มวันละขวด
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
 • ค่าวีซ่าจีน 
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปยกกระเป่าขึ้นห้องพัก
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง/ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามที่สายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพย์ ค่าอาหารนอกเหนือรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหิน เขาซีซาน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทาง 10 คนขึ้นไป ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
เริ่ม ฿8,900
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com