02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 19 ก.พ. 2020 14:46

ทัวร์ปักกิ่ง วังกู้กง กำแพงเมืองจีน ตลาดรัสเซีย 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿15,900

ไฮไลท์ทริป

ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล ..ไม่รวมค่าทำวีซ่าจีน...ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง
 ประวัติศาสตร์
 • พระราชวังต้องห้าม สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์หมิง
 • พระราชวังฤดูร้อน อี้เหอหยวน ของพระนางซูสีไทเฮา 
 ตื่นตากับ
 • กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก
          ศาสนสถาน
 • ใหว้พระที่วัดลามะ
 • หอสักการะฟ้าเทียนถัน 
         พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดรัสเซีย
 • ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 13 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  6 - 7  คน 21,500.-
เดินทาง  8 - 9  คน 19,800.-
เดินทาง  10  คน ขึ้นไป 15,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,800.-
 
 

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง - พระราชวงกู้กง - วัดลามะ - กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
หมายเหตุ รายการเดินทางเป็นเพียงแนวทางในการท่องเที่ยว ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ โดยจะสรุปก่อนการจองเพราะบางอย่างอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
การเดินทาง ช่วงดึกวันเดินทางวันแรก
 • 23:30  ทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 (ประตู 9-10) เคาเตอร์ U15-U21 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน
ช่วงเช้า
 • 06:30  ถึงท่าอากาศยานนครปักกิ่ง ผ่านขั้นตอนพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านรับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
 • หลังอาหาร เที่ยวชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนและเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ 
 • พระราชวังต้องห้าม สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นที่ประทับของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ 
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 • ไหว้พระที่วัดลามะ ชมพระราชวังหยงเหอกง ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์ชายสี่ในสมัยราชวงศ์ชิงต่อมาได้สร้างเป็นวัดลามะ ภายในวัดได้ตั้งพระพุทธรูปยืน ซึ่งทำด้วยไม้จันต้นเดียว เป็นไม้ยืนที่สูงที่สุดในโลก และชมร้านค้าต่าง ๆ ซึ่งเลียนแบบมาจากซูโจว
 • แล้วต่อด้วยนำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า
อาหาร มื้อเช้า    ภัตตาคาร
มื้อบ่าย    ภัตตาคาร
มื้อเย็น    ภัตตาคาร พร้อมนำท่านชมสุดยอดกายกรรมปักกิ่ง
ที่พัก Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ 2
พระราชวังฤดูร้อน - สนามกีฬารังนก - สระว่ายน้ำ - หวังฟู่จิ่ง (B/L/D)
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
 • พระราชวังฤดูร้อน อี้เหอหยวน ของพระนางซูสีไทเฮา อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวนในปัจจุบันนี้ มีประวัติศาสตร์มาเกือบพันปี มีภูมิประเทศของขุนเขางดงาม อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อน
 • จากนั้นเชิญ ชิมชาอวู่หลง ของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่นๆ 
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 • ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก 2008 เป็นสถาปัตยกรรมของชาวเยอรมัน ชมอัฒจรรย์ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬามวลมนุษยชาติที่ปักกิ่ง ปี 2008 เดือน 8 วันที่ 8 เวลา 8 โมง จุผู้ชมได้ 91,000 ที่นั่ง เป็นอัฒจรรย์ลักษณะคล้าย “รังนก” มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาเหมือนกิ่งไม้หอหุ้มเพดาน และพนังอาคารทำด้วยวัสดุ โปร่งใส มีลักษณะรูปทรง ถ้วยชามสีแดง
 • จากนั้นนำท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไข่มุกน้ำจืดของเมืองจีน เช่นเครื่องประดับ
 • นำท่านสู่ ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่าและร้านค้ามากมาย ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป ช้อปปิ้ง ชมวิว ตามอัธยาศัย
อาหาร มื้อเช้า            ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน     ภัตตาคาร
มื้อเย็น             ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn Express หรือ เทียบเท่า 
วันที่ 3
กำแพงเมืองจีน - หลงชิ่งเซีย - THE PLACE (B/L/D)
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
 • เดินทางสู่กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลางสมัยจักรพรรดิ จิ๋นซีฮ่องเต้ สร้างด้วยแรงงาน เลือดเนื้อ และชีวิตของคนนับล้านคนระหว่างทางให้ท่านได้้ให้ท่านได้เยี่ยม
 • ชมโรงงานผลิตหยก ที่ขึ้นชื่อของชาวจีน 
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 • ล่องเรือในทะเลสาบหลงชิงเสีย งดงามกับขุนเขารูปร่างแปลกตาจนได้รับสมญานามว่า กุ้ยหลินน้อย อิสระให้ท่านสูดอากาศบริสุทธิ์
 • ระหว่างขากลับนำท่านชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิต ยา “บัวหิมะ” ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน
 • กลับที่พักนำท่านอิสระช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่สไตล์จีนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังไม่มีใครรู้จักมากนัก “The place” หรือ ซื่อ เม่า เทียน เจีย ตั้งอยู่บนถนนตงต้าเฉียวลู่
อาหาร มื้อเช้า           ห้องอาหารโรงแรง
มื้อกลางวัน
    ภัตตาคาร
มื้อเย็น
           ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ 4
หอฟ้าเทียนถาน - พิพิธภัณฑ์หมีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย (B/L/-)
การเดินทาง ช่วงบ่าย
 • ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่สนามบิน ปักกิ่ง เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 00:00  เหินฟ้าสู่สุวรรณภูมิโดยเสายการบินเที่ยวบิน
 • 00:00  ถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวเช้า
 • หอสักการะฟ้าเทียนถัน เดิมเรียก ‘หอสักการะฟ้าดิน’ แรกเริ่มเป็นสถานที่ที่จักรพรรดิเสด็จมาเซ่นไหว้เทพเจ้าฟ้าและดิน มาในสมัยราชวงศ์หมิงปีที่ 9 แห่งรัชกาลหมิงเจียจิ้งได้มีการสร้าง ‘หอสักการะดิน’ขึ้นทางทิศเหนือชานกรุงปักกิ่ง
 • เลือกซื้อ ผีเซี๊ยะ ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าจะนำโชคลาภเงินทองมาให้พร้อมทั้งคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติไว้ 
สถานที่ท่องเที่ยวบ่าย
 • อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย เลือกซื้อสินค้า Brandname อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าหนัง เลียนแบบยี่ห้อชื่อดังมากมาย
 •  ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่สนามบิน ปักกิ่ง เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
อาหาร มื้อเช้า             ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน      
ภัตตาคาร

[เงื่อนไข] รายการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของลูกค้า
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4* 3 คืน (พักคู่)
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่ารถ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ ท้องถิ่น ภาษาไทย
 • น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด
 • ประกันภัยวงเงิน 1,000,000.- บาท
 • ค่าทำวีซ่า จีน
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปยกกระเป๋าขึ้นห้องพัก /ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถคนละ 35 หยวน/วัน (4 วัน 140 หยวน/คน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพย์ ค่าอาหารสั่งนกเหนือรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com