02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 5 ต.ค. 2023 9:46

ทัวร์ปักกิ่ง วังกู้กง กำแพงเมืองจีน ตลาดรัสเซีย 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿18,500

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล...
 ประวัติศาสตร์
 • พระราชวังต้องห้าม สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์หมิง
 • พระราชวังฤดูร้อน อี้เหอหยวน ของพระนางซูสีไทเฮา 
 ตื่นตากับ
 • กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก
         ศาสนสถาน
 • ใหว้พระที่วัดลามะ
 • หอสักการะฟ้าเทียนถัน 
         พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดรัสเซีย
 • ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง 
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 16 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง     6 - 7     คน 24,500
เดินทาง     8 - 9     คน 22,500
เดินทาง  10  คน  ขึ้นไป 18,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,900
 
 

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - ปักกิ่ง - พระราชวงกู้กง - วัดลามะ - กายกรรมปักกิ่ง
หมายเหตุ รายการเดินทางเป็นเพียงแนวทางในการท่องเที่ยว ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ โดยจะสรุปก่อนการจองเพราะบางอย่างอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
การเดินทาง ช่วงดึกวันเดินทางวันแรก
 • 23:30   คณะพร้อม ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาเตอร์ Roll - U สายการบินสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU) 
ช่วงเช้า
 • 01:05    เหินฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เที่ยวบินที่ MU 2072 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 06:55    เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ  ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว  (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 • จากนั้นนำท่าน  รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เที่ยวชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนและเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ 
 • พระราชวังต้องห้าม สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นที่ประทับของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า ‘กู้กง’ หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘จื่อจิ้นเฉิง’ ซึ่งแปลว่า ‘พระราชวังต้องห้าม’ เหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้าม เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็น ‘ที่ต้องห้าม’ คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้ 
 • ไหว้พระที่วัดลามะ  ชมพระราชวังหยงเหอกง ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์ชายสี่ในสมัยราชวงศ์ชิงต่อมาได้สร้างเป็นวัดลามะ ภายในวัดได้ตั้งพระพุทธรูปยืน ซึ่งทำด้วยไม้จันต้นเดียว เป็นไม้ยืนที่สูงที่สุดในโลก และชมร้านค้าต่าง ๆ ซึ่งเลียนแบบมาจากซูโจว
อาหาร เช้า          ภัตตาคาร
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร พร้อมนำท่านชมสุดยอดกายกรรมปักกิ่ง
ที่พัก Holiday Inn Express  Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
พระราชวังฤดูร้อน - สนามกีฬารังนก - สระว่ายน้ำ - หวังฟู่จิ่ง 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • พระราชวังฤดูร้อน อี้เหอหยวน ของพระนางซูสีไทเฮา อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน พระราชวังฤดูร้อนอี๋เหอหยวนในปัจจุบันนี้ มีประวัติศาสตร์มาเกือบพันปี มีภูมิประเทศของขุนเขางดงาม อากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อน
 • ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก 2008ป็นสถาปัตยกรรมของชาวเยอรมัน ชมอัฒจรรย์ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬามวลมนุษยชาติที่ปักกิ่ง ปี 2008 เดือน 8 วันที่ 8 เวลา 8 โมง จุผู้ชมได้ 91,000 ที่นั่ง เป็นอัฒจรรย์ลักษณะคล้าย “รังนก” มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาเหมือนกิ่งไม้หอหุ้มเพดาน และพนังอาคารทำด้วยวัสดุ โปร่งใส มีลักษณะรูปทรง ถ้วยชามสีแดง
 • นำท่านสู่ ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่าและร้านค้ามากมาย ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป ช้อปปิ้ง ชมวิว ตามอัธยาศัย
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงเรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn Express  Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
กำแพงเมืองจีน - หลงชิ่งเซีย - THE PLACE 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลางสมัยจักรพรรดิ จิ๋นซีฮ่องเต้ สร้างด้วยแรงงาน เลือดเนื้อ และชีวิตของคนนับล้านคนระหว่างทางให้ท่านได้้ให้ท่านได้เยี่ยม
 • ล่องเรือในทะเลสาบหลงชิงเสีย งดงามกับขุนเขารูปร่างแปลกตาจนได้รับสมญานามว่า กุ้ยหลินน้อย อิสระให้ท่านสูดอากาศบริสุทธิ์
 • กลับที่พักนำท่านอิสระช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่สไตล์จีนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังไม่มีใครรู้จักมากนัก “The place” หรือ ซื่อ เม่า เทียน เจีย ตั้งอยู่บนถนนตงต้าเฉียวลู่
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงเรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร
ที่พัก Holiday Inn Express  Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
หอฟ้าเทียนถาน - ตลาดรัสเซีย - สนามบิน
การเดินทาง ช่วงบ่าย
 • สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 19:40        เหินฟ้าจากสนามบินนานาชาติกรุงปังกิ่ง  สายการบิน CHINAEASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU2071 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 00:05+1   ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • หอสักการะฟ้าเทียนถัน เดิมเรียก ‘หอสักการะฟ้าดิน’ แรกเริ่มเป็นสถานที่ที่จักรพรรดิเสด็จมาเซ่นไหว้เทพเจ้าฟ้าและดิน มาในสมัยราชวงศ์หมิงปีที่ 9 แห่งรัชกาลหมิงเจียจิ้งได้มีการสร้าง ‘หอสักการะดิน’ขึ้นทางทิศเหนือชานกรุงปักกิ่ง
 • อิสระช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย เลือกซื้อสินค้า Brandname อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าหนัง เลียนแบบยี่ห้อชื่อดังมากมาย
 • ได้เวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่สนามบิน ปักกิ่ง เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงเรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง) 
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว)
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com