02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 23 ก.ค. 2024 18:38

ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเชียง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿15,500

ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล...
ตื่นตากับธรรมชาติ
 • อุทนยานป่าหินงาม
 • หินงอกหินย้อย ถ้ำจิ่วเชียง
 • หุบเขาเสือกระโจน
ศิลปวัฒนธรรม
 • ชนกลุ่มน้อยยูนนาน
 • ตำหนักทอง
ไหว้พระ
 • วัดหยวนธง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง    6 - 7    คน 18,500
เดินทาง    8 - 9    คน 16,500
เดินทาง  10  คนขึ้นไป 15,500
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินคุนหมิง - หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยยูนนาน 
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า+บ่าย
 • 07:30    คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์ Roll - H  สายการบินไทย  
 • 10:00    เหินฟ้าสู่นครคุนหมิง เที่ยวบินที่ TG 614
 • 15:45    เดินทางถึงทสนามบินนครคุนหมิง ประเทศจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ  ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว  (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
หมู่บ้านชนเผ่ายูนนาน   
 • เป็นสถานที่จัดแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆที่อยู่ในมณฑลยูนนาน รวมทั้งหมด ๒๖ เผ่า  สถานที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเตียนฉือ ห่างจากกลางเมืองคุนหมิงไป ๘ กม. หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยมีเนื้อที่ 520 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ของประเทศ เป็นหมู่บ้านจำลองที่ถูกจัดสร้างขึ้นให้ชนกลุ่มน้อยทั้งหลายได้อาศัยอยู่ตามพื้นเพเดิมของตนเอง และทำมาหากินกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม 
 • นอกจากนั้นภายในหมู่บ้านของแต่ละชนเผ่ายังมีการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองให้นักท่องเที่ยวได้ชม และมีส่วนร่วมในการแสดงด้วย  เช่น การเต้นรำ ร้องเพลง และการละเล่นของแต่ละชนเผ่า 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • หมู่บ้านชนเผ่ายูนนาน  เป็นสถานที่จัดแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆที่อยู่ในมณฑลยูนนาน รวมทั้งหมด ๒๖ เผ่า  
อาหาร เย็น   ภัตตาคาร
ที่พัก Mei Yin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
คุนหมิง - อุทยานป่าหินงาม - อุทยานจิ่วเซียง 
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางสู่อุทยานป่าหินงาม เพื่อชมอุทยานหินปูนธรรมชาติที่งดงามที่สุดในโลก อายุกว่า 270 ล้านปี
 • เดินทางต่อยังถ้ำจิ่วเซียง  ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา และลำธารใหลผ่านภายในถ้ำ เวลาสมควรเดินทางกลับเมืองคุนหมิง
อุทยานป่าหินงาม   
 • ห่างจากตัวเมืองคุนหมิง ราว 90 กิโลเมตร ป่าหินงามฉือหลิน อุทยานหินปูนธรรมชาติที่งดงามที่สุดในโลก มีอายุกว่า 270 ล้านปี  โดยยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแล้ว ที่นี่มีเสาหินรูปร่างสวยงามแปลกตาตามแต่จะจินตนาการ โผล่ยอดทอดยาวบนเนื้อที่กว้างขวางกว่า 350 ตารางกิโลเมตร เฉพาะจุดที่เยี่ยมชมได้มีกว่า 12 ตารางกิโลเมตร ภายในป่าหินมีทางแยกกว่า 400 สาย และมีจุดให้เที่ยวชมกว่า 200 จุด 
ถ้ำจิ่วเซียง
 • Jiu Xiang เป็นถ้ำหินปูนขนาดยักษ์ในคุนหมิง ภายในสว่างจ้าด้วยไฟนีออนหลากสีเหมือนโลกใต้บาดาลในหนังจีน มีทางเดินปูนอย่างดีตลอดระยะทาง  2 กิโลเมตร และตลอดทางในการเดินชมจะมีทั้งเวทีการแสดงพื้นเมืองห้องนิทรรศการ และร้านขายอาหาร  มีทุกอย่างให้บริการอยู่ในถ้ำ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ถ้ำนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าธรรมชาติเมืองจีนยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์จริงๆ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • อุทยานป่าหินงาม   อุทยานหินปูนธรรมชาติที่งดงามที่สุดในโลก มีอายุกว่า 270 ล้านปี  
 • ถ้ำจิ่วเซียง  ถ้ำหินปูนขนาดยักษ์ในคุนหมิง มีทางเดินปูนอย่างดีตลอดระยะทาง 2 กิโลเมตร 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร 
ที่พัก Mei Yin Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
สวนน้ำตก Kunming Waterfall Park - ตำหนักทองจงเตี้ยน - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางสู่ Kunming Waterfall Park แล้วต่อด้วยตำหนักทองจงเตี้ยน ก่อนที่จะทานอาหารกลางวัน
 • อิสระช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน ให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อของฝาก
ตำหนักทองหรือจินเตี้ยน   
 • อยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน อยู่ด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองคุนหมิง ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง อู๋ซานกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนัก กว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋อง อู๋ซานกุ้ย
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • Kunming Waterfall Park เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่  และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงอยู่ขณะนี้
 • ตำหนักทองหรือจินเตี้ยน  สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนัก กว่า 250 ตัน 
 • ถนนคนเดิน ย่านหนานผิงเจีย เป็นอีกหนึ่งย่านช๊อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองคุณหมิง 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    
ภัตตาคาร
เย็น          
ภัตตาคาร 
ที่พัก Mei Yin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4
เขาซีซาน - วัดหยวนธง - สนามบินคุนหมิง - สนามบินสุวรรณภูมิ
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า+บ่าย
 • เดินทางขึ้นเขาซีซาน หรือ ประตูมังกร ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร ก่อนที่จะกลับมาไหว้พระที่วัดหยวนธง
 • สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 15:20    เหินฟ้าจากสนามบินนานาชาตินครคุนหมิง โดยสายการการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613
 • 16:30    ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ
ประตูมังกร เขาซีซาน  
 • ห่างออกจากตัวเมืองประมาณ 29 กม. เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 ผ่านอุโมงค์หินที่สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋าซึ่งสร้างขึ้น ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี มาลอดประตูมังกร หลงเหมิน ซึ่งสร้าง ขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็นประตูแห่งความสิริมงคล ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี ประตูแห่งนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมหน้าผา 
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ประตูมังกร เขาซีซาน  เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 
 • วัดหยวนทง  เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในคุนหมิง 
 • ดินทางสู่ร้านอาหาร เพื่อทานอาหารกลางวัน ก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบิน
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน   
ภัตตาคาร
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก จำนวน 3 คืน ระดับ 4 ดาว (พัก 2 - 3 คน/ห้อง) 
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าจีน (แบบเดี่ยว)
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
 • ค่าประกันชีวิต กรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทุกชนิด, มินิบาร์,ซักรีด,โทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ + โชเฟอร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Premium Tour
เริ่ม ฿23,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com