02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 9 ก.ค. 2020 17:56
โปรดทราบ ทางบริษัทฯ ไม่ได้จัดทัวร์/แพ็คเกจนี้แล้ว ลองเลือกทริปอื่นๆ ดูนะค่ะ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเชียง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Premium Tour
เริ่ม ฿15,500
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Premium Tour
เริ่ม ฿23,500

ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿21,700

ไฮไลท์ทริป

ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล ...ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ-คุนหมิง...ไม่รวมตั๋วเครื่องบินภายในคุนหมิง - แชงกรีล่า...ประมาณ 800 -1,000.-หยวน
ตื่นตากับธรรมชาติ
 • หุบเขาพระจันทร์สึน้ำเงิน
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • หุบเขาเสือกระโจน
ศิลปวัฒนธรรม
 • วัดลามะจงซ้านหลิน
 • โชว์จางอี้โหม๋ว
สบายๆช้อป
 • เมืองเก่าจงเตี้ยน
 • เมืองเก่ลี่เจียง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 13 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง   6 - 7  คน 25,000.--
เดินทาง   8 - 9  คน 22,950.-
เดินทาง  10  คนขึ้นไป 21,700.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.-
หมายเหตุ..ราคาอาจเปลี่นแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง  

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - สนามบินคุนหมิง - เดินทางต่อเมืองเซียงหยุน
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • 08:30  นัดพบกันที่สุวรรณภูมิ ชั้น 4 เค้าเตอร์การบินไทย เพื่อทำการเช็คอิน และโหลfสัมภาระ
 • 10:30  เดินทางสู่คุนหมิง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
ช่วงบ่าย
 • 14:00     เดินทางถึงสนามบินเมืองคุนหมิง...ผ่านตรวจคนเข้าเมืองไกด์รอให้การต้อนรับอยู่ประตูทางออก
 • นำคณะเดินทางต่อยังเมืองเซียงหยุน ด้วยระยะทางประมาณ 277 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 40 นาที เมือเดินทางถึงเมืองนำรับทานอาหารเย็นก่อนเข้าเช็คอินที่พัก
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เมืองโบราณกวนตู้ Quandu ที่ใครมาเที่ยวคุณหมิงไม่ควรพลาดชม เพราะเป็นหมู่บ้านโบราณที่รวบรวมวัฒนธรรมยูนนานไว้
อาหาร มื้อเย็น       ภัตตาคาร
ที่พัก Feilong Hotel 
วันที่ 2
เดินทางสู่จงเตี้ยน - โค้งแรกแม่น้ำเยียงซีเกียง - หุบเขาเสือกระโจน - เมืองเก่าจงเตี้ยน
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า
 • หลังอาหารเช้า ออกเดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน โดยระหว่างทางแวะชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง 
ช่วงบ่าย
 • เดินทางชมหุบเขาเสือกระโจน  ชม ชิม ช้อปที่เมืองเก่าจงเตี้ยน
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานี่ท่องเที่ยวเช้า
 • โค้งแรกแม่น้ำแยงซี   อยู่ทางด้านทิศใต้ของเมืองจงเตี้ยน ห่างจากเมืองจงเตี้ยน ประมาณ 130 กิโลเมตร 
 • หุบเขาเสือกระโจน เป็นหุบเขาลึกและช่องแคบลือชื่อของแม่น้ำจินซาเจียง หุบเหวลึกเกือบ 1000 เมตร บริเวณกลางแม่น้ำมีโตรกหิน ซึ่งเล่ากันว่าเสือกระโจนข้ามฟากโดยใช้โตรกหินนี้ 
 • เมืองเก่าจงเตี้ยน  ชมถนนคนเดิน ลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อย ชมบ้านเรือนก่อสร้างแบบโบราณ 
อาหาร มื้อเช้า          ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน    ภัตตาคาร
มื้อเย็น           ภัตตาคาร
ที่พัก Heavensunshine Hotel 
วันที่ 3
วัดจ้วนจิง - หุบเขาเสือกระโจน - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ลี่เจียง
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า
 • ชมความสวยงามของ เจดีย์จ้วนจิง หรือเจดีย์รูปทรงระฆัง  ก่อนที่จะเดินทางสู่เมืองลี่เจียง
ช่วงบ่าย
 • เดินทางเดินทางต่ยังลี่เจียง ระหว่างทางแวะชมหุบเขาเสือกระโจน  โค้งแรกแม่น้ำแยงซี  เมืองโบราณลี่เจียง
เจดีย์จ้วนจิง หรือเจดีย์รูปทรงระฆัง 
 • ให้ท่านสักการะพระจงคาปา พระพุทธรูปแบบศิลปะทิเบตและหมุนระฆังเพื่ออธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่คู่กับเมืองจงเตี้ยน หรือ แชงกรีล่า เป็นวัดแบบทิเบต ด้านบนมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพบูชาคือพระจงคาปา รูปทรงเหมืนพระพุทธรูปแบบทิเบต
 • จุดไฮไลท์ของวัดนี้  คือ เจดีย์ยักษ์รูประฆัง หรือ กงล้อมนตราที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะความใหญ่โตนี่เอง ที่ฐานของเจดีย์จึงทำที่ดึงหมุนไว้รอบ เพื่อให้หลายๆคนช่วยกันหมุน และตั้งจิตรอธิษฐานไปด้วย จากบริเวณนั้นจะมองเห็นเมืองแชงกรีล่าในย่านเมืองเก่าได้อย่างชัดเจน  
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เจดีย์จ้วนจิง หรือเจดีย์รูปทรงระฆัง  ให้ท่านสักการะพระจงคาปา พระพุทธรูปแบบศิลปะทิเบตและหมุนระฆังเพื่ออธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล 
 • เมืองลี่เจียง  เขตการปกครองทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน 
 • เมืองโบราณลี่เจี่ยง หรือเมืองเก่าลี่เจียง   มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้มากกว่า 800 ปี ซึ่งสถานที่แห่งนี้เคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า
 • วัดลามะซงจ้านหลิน  เป็นวัดใหญ่ที่สำคัญของเมืองแชงกรีล่า 
 • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน  เป็นหุบเขาที่มีความงดงาม ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 4,446 เมตร 
 • เมืองเก่าจงเตี้ยน  ชมถนนคนเดิน ลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อย ชมบ้านเรือนก่อสร้างแบบโบราณ 
อาหาร มื้อเช้า            ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน     ภัตตาคาร
มื้อเย็น           ภัตตาคาร
ที่พัก Jixiangyuan Hotel 4*
วันที่ 4
อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอี้โหม๋ว - อุทยานน้ำหยก - สระมังกรดำ
แผนที่
การเดินทาง& ข้อมูล ช่วงเช้า
 • อาหารเช้าที่ห้องอาหาร ก่อนเดินทางชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก  ชมโชว์จางอี้โหม๋ว
ช่วงบ่าย
 • เดินทางกลับเข้าเมืองลี่เจียง แวะชมหมู่บ้านไป่ซา ชมอุทยานน้ำหยก สระน้ำมังกรดำ ก่อนจะอิสระชมสืนค้าต่อที่เมืองโบราณลี่เจียง
 Impression  Lijiang 
 • โชว์อันยิ่งใหญ่ โดย จาง อวี้ โหมว ผู้กำกับชื่อก้องโลก ซึ่งได้เนรมิตให้เทือกภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดงโดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต พร้อมแสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เป็นการแสดงที่เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง 
สระน้ำมังกรดำสระมังกรดำ 
 • หรือเฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกันว่า สวนยู้วฉวน ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทางยูเนสโก ยกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย โดยสระน้ำมังกรนี้สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของที่นี่คือความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต สถานที่ท่องเที่ยวเเห่งนี้มีความสวยงามในด้านของศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น, ทิเบตและน่าซีไว้ด้วยกันในสวนแห่งนี้มี พิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปาด้านในของพิพิธภัณฑ์มีสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมตงปามากมาย เช่น รูปภาพต่างๆ และอักษรตงปาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอักษร Hieroglyphics ของอียิปต์ เป็นต้น
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • โชว์ Impression  Lijiang โชว์อันยิ่งใหญ่ โดย จาง อวี้ โหมว ผู้กำกับชื่อก้องโลก 
 • นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ส่วนกลางของภูเขาหิมะมังกรหยก เพื่อชมกราเซีย และเล่นหิมะความสูงประมาณ 4,300 เมตร 
 • อุทยานน้ำหยก หรือ Jade Water Village เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าหน่าซี 
 • สระน้ำมังกรดำสระมังกรดำหรือเฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกันว่าสวนยู้วฉวน
อาหาร มื้อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน    ภัตตาคาร
มื้อเย็น           ภัตตาคาร
ที่พัก Jixiangyuan Hotel 4*
วันที่ 5
ลี่เจียง - เดินทางสู่คุนหมิงโดยรถไฟความเร็วสูง - คุนหมิง - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า
 • หลังอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าแล้ว เดินทางสู่เมืองคุนหมิง เพื่อเดินทางต่อยังสนามบิน
ช่วงบ่าย
 • อาหารกลางวัน แบบ KFC  Set box  พร้อมเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 15.20     เดินทางกลับสุวรรณภูมิโดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613
 • 16.30      กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • 08.25 - 11.45   หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงลี่เจียง เพื่อเดินทางสู่คุนหมิง อิสระชมวิวสองข้างตามเส้นทางรถไฟตามอัธยาศัย เมื่อถึงคุนหมิงเดินทางต่อโดยรถปรับอากาศสู่สนามบินและ ระหว่างการเดินทางรับทานอาหารกลางวันแบบ KFC  Set box 
อาหาร มื้อเช้า          ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน    KFC  Set box
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงลี่เจียง - คุนหมิง
 • ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน พัก 2 คน/ห้อง
 • ค่าทำวีซ่าจีน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่ารถรับส่ง
 • ค่าไกด์จีนภาษาไทย
 • น้ำดืมระหว่างการท่องเที่ยววันละขวด
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.-
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ-คุนหมิง
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ คุนหมิง - แชงกรีล่า
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานขับรถ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com