02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 23 พ.ย. 2017 21:31
โปรดทราบ ทางบริษัทฯ ไม่ได้จัดทัวร์/แพ็คเกจนี้แล้ว ลองเลือกทริปอื่นๆ ดูนะค่ะ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหิน เมืองโบราณกวนตู้ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 8 -10 คน ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
เริ่ม ฿7,950
ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหิน เขาซีซาน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปทัวร์เดินทาง 10 คนขึ้นไป ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
เริ่ม ฿8,900
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขามังกรหยก ถ้ำจิ่วเซียง 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
เริ่ม ฿13,500

ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเซียง 4 วัน 3 คืนเดือนธันวาคม 59 บินไทยแอร์ เอเชียร์

4 วัน 3 คืน
-
เริ่ม ฿16,900

ไฮไลท์ทริป

 • ลอดผ่านประตูมังกร หลงเหมิน ประตูแห่งความสิริมงคล
 • ชมความงามของหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา ที่ถ้ำจิ่วเซียง
 • ทะเลสาบเตียนฉือ หรือทะเลสาบคุนหมิง
 • อุทยานป่าหิน ชมความมหัศจรรย์ ทางศิลปของหิน
 • ตำหนักทองจินเตี้ยน ฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลือง
 • วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 10 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

กำหนดวันเดินทางเดือน ธันวาคม 59ราคา : คน
วันที่ 15 - 18 , 22 - 25 16,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000.-
หมายเหตุ.. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องมาจากภาษีน้ำมัน  

รายละเอียด

วันที่หนึ่งกรุงเทพฯ - คุณหมิง - ต้าลี่ - เมืองโบราณต้าลี่
การเดินทาง   ช่วงเช้า    เวลา 04.30 น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง บริเวณเคาน์เตอร์ สายการบิน Air Asia (FD) ประตู 1-3 อาคาร 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ TOUR คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
เวลา 07.50 น.ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ FD582
เวลา 11.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน    ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
 สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย    อุทยานป่าหิน เพื่อศึกษาชมความมหัศจรรย์ จากสภาพดินฟ้าอากาศและการสึกกร่อนก่อให้เกิดรูปร่างทางศิลป์ของหินที่จะทำให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับหินหลากชนิดที่มีรูปร่างพิสดาร นับได้ว่าเป็นป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก 
 อาหาร  มื้อกลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
มื้อเย็น          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 ที่พัก YA HONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
วันที่สองคุนหมิง – เขาซีซาน – ทะเลสาบเตียนฉือ – ร้านผ้าไหม – ถ้ำจิ่วเซียง - ร้านหยก 
 การเดินทาง ช่วงเช้า - บ่าย   เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการเดินทาง
 สถานที่ท่องเที่ยว     ช่วงเช้า    เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร   ประตูมังกรเป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 นำท่านลอดผ่านประตูมังกร หลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และเป็นที่เชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล มีความเชื่อว่าถ้าหากผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูมังกรแห่งนี้จะประสบแต่ความสำเร็จและโชคดี  
ทะเลสาบเตียนฉือ หรือทะเลสาบคุนหมิง เป็นทะเลสาบปิดขนาดใหญ่อยู่ติดกับเมืองคุนหมิง จากความงดงามของทะเลสาบนี้ทำให้ถูกขนานนามว่า ไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสูง 
ร้านผ้าไหมจีน  ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นชุดเครื่องนอน เสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักรและแรงงานคน 
ช่วงบ่าย    ถ้ำจิ่วเซียง ชมความงามของหินงอกหินย้อย  ซึ่งก็เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและภูเขาไฟโบราณ จนทำให้เกิดเป็นโพรงถ้ำ ภายในถ้ำแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก คือนั่งเรือชมความสวยงามของช่องแคบชั่งอินเสีย ส่วนที่สอง จะเป็นถ้ำธรรมชาติซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนเผ่า ส่วนที่สาม จะเป็นถ้ำน้ำ ในถ้ำประกอบด้วยน้ำตกสามีภรรยา แปลงนาขั้นบันได 
ร้านหยก  ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง 
 อาหาร มื้อเช้า        บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 
มื้อกลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
มื้อเย็น         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 ที่พัก LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
วันที่สามวัดหยวนทง – ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโยราณจีน - ตำหนักทองจินเตี้ยน – ร้านไข่มุก - ช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก 
 การเดินทาง ช่วงเช้า - บ่าย   เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการเดินทาง 
 สถานที่ท่องเที่ยว     ช่วงเช้า     วัดหยวนทง  ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียง เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม
ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน  นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ครีมบัวหิมะ 
ช่วงบ่าย      ตำหนักทองจินเตี้ยน เป็นตำหนักที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่นแลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า ตำหนักทอง นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน  
ร้านไข่มุก   สินค้าที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงของเมืองจีน มีสินค้าให้เลือกซื้อเลือกชมมากมาย เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน กำไล ครีมไข่มุก เป็นต้น 
อิสระช้อปปิ้งที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยกภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จี จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก 
 อาหาร มื้อเช้า        บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
มื้อกลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
มื้อเย็น        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สี่ร้านใบชา – คุนหมิง - กรุงเทพ ฯ 
 การเดินทาง   ช่วงเช้า    สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เวลา  12.30 น.ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ FD583 
เวลา  14.00 น.ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพทุกท่าน 
 สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    แวะชิมชา ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน 
อาหาร  มื้อเช้า     บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
[เงื่อนไข]
หมายเหตุ
อัตรานี้รวม
 • 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • 2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • 5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • 6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,500 บาท)
 • 7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
 • เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
 • ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี (รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน,
 • เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท)
 • ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี (รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน,
 • เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท
 • 8. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
อัตรานี้ไม่รวม
 • 1. กระเป๋าเดินทาง
 • 2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด 20 กิโลกรัม/ต่อท่าน ส่วนเกินเริ่มต้นกิโลกรัมละ 430 บาท
 • 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • 5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • 6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • 7. ค่าทิปไกด์ วันละ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน และ คนขับรถ วันละ 10 หยวนต่อคนต่อวัน เดินทางทั้งหมด 4 วัน จ่ายทิปไกด์ 40 หยวน คนขับ 40 หยวนรวมเป็น 80 หยวน/ต่อคน/ต่อทริป
 • 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.
Line: @atsiamtour

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com