02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 21 ส.ค. 2019 22:49

ทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿19,500

ไฮไลท์ทริป

ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล ...ไม่รวมค่าทำวีซ่าจีน...ยังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ-คุนหมิง...ไม่รวมตั๋วเครื่องบินภายในคุนหมิง - แชงกรีล่า...ประมาณ 800 -1,000.-หยวน
ตื่นตากับธรรมชาติ
 • หุบเขาพระจันทร์สึน้ำเงิน
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • หุบเขาเสือกระโจน
ศิลปวัฒนธรรม
 • วัดลามะจงซ้านหลิน
 • โชว์จางอี้โหม๋ว
สบายๆช้อป
 • เมืองเก่าจงเตี้ยน
 • เมืองเก่ลี่เจียง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง   6 - 7  คน 22,900.--
เดินทาง   8 - 9  คน 21,000.-
เดินทาง  10  คนขึ้นไป 19,500.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 3,200.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - สนามบินคุนหมิง - ต่อเครื่องภายในบินยังแชงกรีล่า 
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
08:30  นัดพบกันที่สุวรรณภูมิ ชั้น 4 เค้าเตอร์การบินไทย เพื่อทำการเช็คอิน และโหลfสัมภาระ

10:30  เดินทางสู่คุนหมิง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ช่วงบ่าย
14:00     เดินทางถึงสนามบินเมืองคุนหมิง... ต่อเครื่องบินภายใน  เวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง

เดินทางต่อยังเมืองแซงกรีล่า ด้วยสายการบินภายในประเทศใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงเศษ.. ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ไกด์ไห้การต้อนรับ นำเดินทางเข้เช็คอินที่พัก ก่อนที่จะออกไปทานอาหารเย็น หลังอาหารเย็นเดินชมเมืองเก่าจงเตี้ยนตรมอัธยาศัย
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
เมืองจงเตี้ยน เป็นเมืองที่อยู่ติดกับ ธิเบต มณฑลยูนนาน สาธารณะรัฐประชาชนจีนเมืองจงเตี้ยนเป็นเมืองที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวทิเบต ทางการจีนเห็นว่าเมืองจงเตี้ยนแห่งนี้มีความงดงามตามนิยายของ เจมส์ ฮิลตัน จึงเปลี่ยนชื่อจาก เมืองจงเตี๊ยน เป็น แซงกรีล่า โดยชื่อแชงกรีลานั้นมาจากภาษาธิเบต หมายถึงหนทางนำไปสู่ดวงตะวันและดวงจันทร์โดยดวงจิต และแปลอีกความหมายหนึ่งว่า ดินแดนอีกด้านหนึ่งของโลกหรือแดนสวรรค์บนโลกจากตัวเมืองแชงกรีล่าหรือเมืองจงเตี๊ยน จะมองเห็นภูเขาสูงมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี
อาหาร มื้อเย็น
ร้านอาหาร
ที่พัก Heavensunshine Hotel 
วันที่ 2
วัดลามะจงซ้านหลิน - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - เมืองเก่าจงเตี้ยน
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้า ชมความสวยงามของวัดลามะซงจ้านหลิน  เป็นวัดใหญ่ที่สำคัญของเมืองแชงกรีล่า  

ช่วงบ่าย
หลังอาหาร เดินทางชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน  ชม ชิม ช้อปที่เมืองเก่าจงเตี้ยน
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ชมความสวยงามของ วัดลามะซงจ้านหลิน  เป็นวัดใหญ่ที่สำคัญของเมืองแชงกรีล่า อยู่ห่างจากตัวเมืองจงเตี้ยนไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร วัดนี้สร้างในสมัยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในช่วงศตวรรษที่ 18  สร้างจำลองแบบจากพระราชวังโปตาลา ในกรุงลาซา  เป็นวัดนิกายลามะแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และในยามเทศกาล ชาวทิเบตที่นี่ยังคงรักษาประเพณีที่จะจัดขึ้นตามวัดสำคัญๆ เหล่านี้ ด้วยการเต้นระบำหน้ากากและเป่าแตรงอน

ช่วงบ่าย
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน  Shika Snow Mountain  เป็นหุบเขาที่มีความงดงาม ตั้งอยู่ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 4,000 เมตร ประกอบไปด้วยยอดเขาจำนวน 13 ยอดเรียงต่อเนื่องกันคล้ายมังกร จึงได้รับการขนานนามว่า "ภูเขาหิมะมังกรหยก" หุบเขาที่ ได้รับการขนานนามว่าเป็นแดนสวรรค์บนดินที่สร้างความสร้างความตื่นตะลึงให้แก่ผู้มาเยือนได้เป็นอย่างมาก 

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน  Shika Snow Mountain เป็นหุบเขาที่มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปี เชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าในลี่เจียง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางขึ้นยอดสูงสุดของหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินโดยขึ้นกระเช้าไป 2 ช่วง โดยจุดเปลี่ยนกระเช้าจุด แรกจะมีศูนย์ท่องเที่ยวหุบเขาพระจันทร์สีำน้ำเงิน เมื่อเปลี่ยนกระเช้าแล้วจะเดินทางถึงยอดเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน นักท่องเที่ยวสามารถชมทิวทัศน์ทะเลหุบเขาล้อมรอบได้ถึง 360 องศา 

เมืองเก่าจงเตี้ยน  ชมถนนคนเดิน ลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อย ชมบ้านเรือนก่อสร้างแบบโบราณ เลือกซื้อของที่ระลึกแบบทิเบต เช่น หมวกคาวบอย แส้หางจามรี เครื่องประดับดินเผา เครื่องเงิน และหินสีฟ้า เหลือง แดงแบบทิเบต
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น 
ภัตตาคาร
ที่พัก Heavensunshine Hotel 
วันที่ 3
วัดจ้วนจิง - หุบเขมาเสือกระโจน - โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง - ลี่เจียง
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอาหารเช้า ชมความสวยงามของ เจดีย์จ้วนจิง หรือเจดีย์รูปทรงระฆัง  ก่อนที่จะเดินทางสู่เมืองลี่เจียง

ช่วงบ่าย
หลังอาหาร เดินทางเดินทางต่ยังลี่เจียง ระหว่างทางแวะชมหุบเขาเสือกระโจน  โค้งแรกแม่น้ำแยงซี  เมืองโบราณลี่เจียง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
ชม เจดีย์จ้วนจิง หรือเจดีย์รูปทรงระฆัง  ให้ท่านสักการะพระจงคาปา พระพุทธรูปแบบศิลปะทิเบตและหมุนระฆังเพื่ออธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่คู่กับเมืองจงเตี้ยน หรือ แชงกรีล่า เป็นวัดแบบทิเบต ด้านบนมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพบูชาคือพระจงคาปา รูปทรงเหมืนพระพุทธรูปแบบทิเบต  

จุดไฮไลท์ของวัดนี้  คือ เจดีย์ยักษ์รูประฆัง หรือ กงล้อมนตราที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะความใหญ่โตนี่เอง ที่ฐานของเจดีย์จึงทำที่ดึงหมุนไว้รอบ เพื่อให้หลายๆคนช่วยกันหมุน และตั้งจิตรอธิษฐานไปด้วย จากบริเวณนั้นจะมองเห็นเมืองแชงกรีล่าในย่านเมืองเก่าได้อย่างชัดเจน

ช่วงบ่าย
หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง  ลี่เจียงเขตการปกครองทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1997 จากองค์การยูเนสโก พื้นที่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานหลายร้อยปี และเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าหน่าซี ที่อพยพมาจากทิเบต ระหว่างทางแวะชม

หุบเขาเสือกระโจน เป็นหุบเขาลึกและช่องแคบลือชื่อของแม่น้ำจินซาเจียง หุบเหวลึกเกือบ 1000 เมตร บริเวณกลางแม่น้ำมีโตรกหิน ซึ่งเล่ากันว่าเสือกระโจนข้ามฟากโดยใช้โตรกหินนี้  จึงเป็นที่มาของชื่อหุบเขาเสือกระโจน บริเวณนี้น้ำไหลเชี่ยวกราก เมื่อปะทะโขดหินจึงเกิดสียงดังสนั่นไปไกลนับสิบกิโลเมตร

ชม โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเมืองจงเตี้ยน ห่างจากเมืองจงเตี้ยน ประมาณ 130 กิโลเมตร โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นการเลี้ยวหักเป็นรูปอักษร V ซึ่งแม่น้ำแยงซีที่ไหลผ่านเมืองลี่เจียงช่วงนี้มีชื่อว่า จินซา จนกลายเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของจีน  และโค้งน้ำที่สวยเด่นที่สุดของแยงซีเกียงนั้นเอง

เมืองโบราณลี่เจี่ยง หรือเมืองเก่าลี่เจียง   มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้มากกว่า 800 ปี ซึ่งสถานที่แห่งนี้เคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานนามว่า เวนิสแห่งตะวันออก   อาคารในเมืองเก่ามีสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆของจีน เนื่องจากเป็นที่ตั้งรกรากของชาวน่าซีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น 
ภัตตาคาร
ที่พัก Jixiangyuan Hotel 4*
วันที่ 4
อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก - โชว์จางอี้โหม๋ว - อุทยานน้ำหยก - สระมังกรดำ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
อาหารเช้าที่ห้องอาหาร ก่อนเดินทางชมอุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก  ชมโชว์จางอี้โหม๋ว

ช่วงบ่าย
เดินทางกลับเข้าเมืองลี่เจียง แวะชมหมู่บ้านไป่ซา ชมอุทยานน้ำหยก สระน้ำมังกรดำ ก่อนจะอิสระชมสืนค้าต่อที่เมืองโบราณลี่เจียง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
หลังอาหารเดินทางสู่อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยกระหว่างทางหยุดซื้ออ๊อกซิเจนกระป๋องเพื่อเตรียมตัวไว้ขณะขึ้นสู่ที่สูง

ชมโชว์ Impression  Lijiang โชว์อันยิ่งใหญ่ โดย จาง อวี้ โหมว ผู้กำกับชื่อก้องโลก ซึ่งได้เนรมิตให้เทือกภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดงโดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต พร้อมแสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เป็นการแสดงที่เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง 

หลังการแสดงจบนำขึ้นรถบัสไฟฟ้าเดินทางสู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นสู่ส่วนกลางของภูเขาหิมะมังกรหยก เพื่อชมกราเซีย และเล่นหิมะความสูงประมาณ 4,300 เมตร นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขามังกรหยก และใช้เวลาอยู่ข้างบนประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อถ่ายรูป และเล่น ห่วงยาง สไลด์

ช่วงบ่าย
อุทยานน้ำหยก หรือ Jade Water Village เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าหน่าซี โดยกลมกลืนกับธรรมชาติประกอบด้วย ประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ และน้ำตกมังกรที่ไหลไปตามไหล่เขาโดยจะแบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่า มังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองชื่อ มังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามชื่อ มังกรโบยบินน้ำในอุทยานจะเป็นที่น้ำมีอุณหภูมิที่เหมาะแก่การเลี้ยงปลาแซลมอนมาก ดังนั้นเราจะเห็นปลาแซลมอนทั้งสีดำและสีทองว่ายอยู่ในสระ

สระน้ำมังกรดำสระมังกรดำ  หรือเฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เรียกกันว่า สวนยู้วฉวน ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร เเละทางยูเนสโก ยกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย โดยสระน้ำมังกรนี้สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ชิง (เเมนจู) จุดเด่นของที่นี่คือความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต สถานที่ท่องเที่ยวเเห่งนี้มีความสวยงามในด้านของศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น, ทิเบตและน่าซีไว้ด้วยกันในสวนแห่งนี้มี พิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปาด้านในของพิพิธภัณฑ์มีสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมตงปามากมาย เช่น รูปภาพต่างๆ และอักษรตงปาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอักษร Hieroglyphics ของอียิปต์ 
เป็นต้น

สระน้ำมังกรดำ เเห่งนี้มีเรื่องเล่าขานต่อต่อกันมาว่า ในอดีตมีคนพบเห็นมังกรดำปรากฏกายใต้น้ำบ้าง ผุดขึ้นมาจากสระน้ำบ้าง บรรยากาศภายในสวนนั้นเงียบสงบและงดงามด้วยบึงน้ำใสสะอาดสะท้อนภาพทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกได้อย่างชัดเจน ว่ากันว่าทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมะมังกรหยกที่มองจากบริเวณ สระมังกรดำเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของจีน
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น 
ภัตตาคาร
ที่พัก Jixiangyuan Hotel 4*
วันที่ 5
ลี่เจียง - เดินทางสู่คุนหมิงโดยรถไฟความเร็วสูง - คุนหมิง - กรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
หลังอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรมแล้ว นำเดินทางสู่เมืองคุนหมิง เพื่อเดินทางต่อยังสนามบิน

ช่วงบ่าย
อาหารกลางวัน แบบ KFC  Set box  พร้อมเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

15.20     เดินทางกลับสุวรรณภูมิโดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613

16.30      กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
08.25 - 11.45   หลังอาหารเช้าเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงลี่เจียง เพื่อเดินทางสู่คุนหมิง อิสระชมวิวสองข้างตามเส้นทางรถไฟตามอัธยาศัย เมื่อถึงคุนหมิงเดินทางต่อโดยรถปรับอากาศสู่สนามบินและ ระหว่างการเดินทางรับทานอาหารกลางวันแบบ KFC  Set box 
 
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
KFC  Set box
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงลี่เจียง - คุนหมิง
 • ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน พัก 2 คน/ห้อง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่ารถรับส่ง
 • ค่าไกด์จีนภาษาไทย
 • น้ำดืมระหว่างการท่องเที่ยววันละขวด
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.-
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ-คุนหมิง
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ คุนหมิง - แชงกรีล่า
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานขับรถ
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์คุนหมิง อุทยานป่าหิน ถ้ำจิ่วเชียง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿12,900
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง 5 วัน 4 คืน กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿22,400
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com