02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 26 มี.ค. 2017 10:17

ทัวร์จีน

การบริการ

กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน...มีตั๋วแล้วจัดทัวร์ให้ ... แต่ถ้ายังไม่มีจองให้ไม่คิดค่าบริการ

 • เราเป็น แลนด์ ติดต่อกับบริษัทในประเทศจีน โดยตรง
 • จัดเป็นแบบกรุ๊ปส่วนตัว Private Tour เดินทางตั้งแต่ 8 -10 คน
 • เส้นทางที่มีลูกค้าเดินทางประจำ คุนหมิง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ซีอาน จางเจียเจี้ย ฉงชิ่ง กุ้ยหลิน กวางเจาเทรดแฟร์ สิบสองปันนา
 • ราคาเสนอเข้าร้านรัฐบาล 3 - 4 ร้าน ( ปกติ 6-7 ร้าน )
 • อาหารอัพเกรด 40-50 หยวน ( ปกติ 25-30 หยวน )
 • ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว + บางแห่ง 5 ดาว
 • รถรับส่งให้บริการจัดขนาดตามจำนวนลูกค้า สภาพใหม่
 • ไกด์ เป็นคนจีนแต่สื่อสารด้วยภาษาไทย

ปักกิ่ง

 • ชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีน
 • ชมพระราชวังต้องห้าม  สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง
 • วัดลามะ ชมพระราชวังหยงเหอกง ซึ่งเป็นที่ประทับขององค์ชายสี่ในสมัยราชวงศ์ชิง
 • พระราชวังฤดูร้อน อี้เหอหยวน ของพระนางซูสีไทเฮา อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน 
 • กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลางสมัยจักรพรรดิ จิ๋นซีฮ่องเต้ สร้างด้วยแรงงาน เลือดเนื้อ และชีวิตของคนนับล้าน
 • หอสักการะฟ้าเทียนถัน เดิมเรียก ‘หอสักการะฟ้าดิน’ แรกเริ่มเป็นสถานที่ที่จักรพรรดิเสด็จมาเซ่นไหว้เทพเจ้าฟ้าและดิน

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นจัตุรัสที่กว้างที่สุดในโลกและศาลาประชาคมที่บรรจุคนได้นับหมื่นคน
 • พระราชวังกู้กง หรือพระราชวังต้องห้าม อดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง
 • หอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาแบบบรรพบุรุษ
 • พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน
 • ด่านจี่หยงกวน เป็นกำแพงเมืองจีนที่ถือว่าเป็นด่านที่สวยที่สุด
 • ตลาดเฉิงหวังเมี่ยวหรือที่เรียกกันว่า ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
 • เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว เมืองวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

ซีอาน

 • ลั่วหยาง  อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์
 • วัดเส้าหลิน ก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า พระโพธิธรรม เป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน
 • การแสดงกังฟู มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวชม 
 • ถ้ำหินหลงเหมิน หรือถ้ำประตูมังกร  เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สำคัญ
 • วัดถ้ำเฟิ่งเซียนซื่อ  ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์และทวยเทพ 
 • พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผา  จักรพรรดิจิ๋นซีสถานที่สำคัญที่สุดของเมือง ซีอาน 
 • สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี  ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ 
 • ชมกำแพงเมืองโบราณ  ที่ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี 
 • วัดฉือเอิน เป็นที่ตั้งของต้าเยี่ยนถ่า เจดีย์ห่านป่าใหญ่ เคยเป็นอารามหลวง

กุ้ยหลิน

 • กุ้ยหลิน  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมณฑลกวางสี
 • หลงเซิ่น เมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
 • ชาวจ้วง ชาวจ้วงมีอารยะธรรมและภาษาพูดหลายคำเหมือนภาษาไทย
 • DREAM LIKE LIJIANG การแสดงที่ผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมที่ลงตัว
 • เจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง เจดีย์ทองถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • เขางวงช้าง  สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลีเจียงใจกลางเมือง
 • แม่น้ำหลี่เจียง ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหลี่เจียงที่ไหลเลาะไปตามขุนเขา
 • ถนนซีเจีย  ซึ่งเป็นถนนที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนข้าวสารแห่งเมืองหยังซั่ว
 • กุ้ยหลิน  เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง
 • สวนหยูซาน  สถานที่ทางประวัติศาสตร์
 • เขตน้ำแร่จิงจงซาน  น้ำแร่ธรรมชาติ ใจกลางหุบเขา
 • ถ้ำหยงฟุ  สวยงามด้วยหินงอกหินย้อย
 • ภูเขาเหยาซาน  จุดชมทัศนียภาพเมืองกุ้ยหลิน
 • วัดเหนินเหยิน  วัดแม่ชีใจกลางเมืองกุ้ยหลิน 
 • เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง  หนึ่งในสัญญาลักษณ์กุ้ยหลิน
 • ชมเขางวงช้าง  สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน 
 • ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง 

จางเจียเจี้ย

 • เทียนเหมินซาน  สมัยก่อนเรียกว่าภูเขาหวินเมิ้งซาน หรือ ซงเหลียวซาน
 • จวินเซิงฮว่าเยี้ยน  จิตรกรรมภาพเม็ดทรายที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ 
 • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน  นั่งกระเช้าขึ้นสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,290 เมตร
 • สุ่ยหล้าวซื่อเหมิน สถานที่หนึ่งที่มีความสวยงามมีลำธาร 4 สาย ไหลล้อมรอบ
 • เม่ยลี่เซียงซี หรือโชว์เสน่ห์ตะวันตก โชว์เกียวกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของแต่ละเผ่า
 • เมืองเฟิ่งหวง  เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจีย
 • กวีเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจีน 
 • เทียนเหมินซาน  สมัยก่อนเรียกว่าภูเขาหวินเมิ้งซาน หรือ ซงเหลียวซาน
 • จวินเซิงฮว่าเยี้ยน  สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง จิตรกรรมภาพเม็ดทราย
 • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,290 เมตร
 • สุ่ยหล้าวซื่อเหมิน  สถานที่มีความสวยงามทางและมีลำธารถึง 4 สาย ไหลล้อมรอบ
 • เม่ยลี่เซียงซี หรือโชว์เสน่ห์ตะวันตก โชว์เกียวกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชนเผ่า

ฉงชิ่ง

 • ถ้ำฝูหยงต้ง  ได้รับการยกย่องว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดของประเทศจีน
 • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า  3 สะพานสวรรค์มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A 
 • น้ำตกหุบผาสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ชมความพิศวงของธรรมชาติ
 • ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง  ชมวิวทิวทัศน์แสงสีเมืองฉงชิ่งที่ ตกแต่งไฟอย่างสวยงาม 
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมกระพริบตา สร้างขึ้นในปลายราชวงศ์สุย เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก
 • วัดกว่างเต๋อหรือวัด บ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิมซึ่งเชื่อกันว่าเคยประทับที่นี่นานถึง 68 ปี 
 • ต้าจู๋หน้าผา   พระพุทธรูปหินแกะสลัก ที่มีความสวยงาม อายุพันกว่าปี
 • ชมพิพิธภัณฑ์ซานเสีย สถานที่เก็บเรื่องราวของการสร้างเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก


ช่วงฤดูหนาว ระหว่าง เดือนธันวาคม - เดือนมีนาคม ( เดือนพฤศจิกายน ต้องดูสภาพอากาศด้วย) IMPRESSION WULONG จะไม่มีการโชว์ เพราะเป็นโชว์กลางแจ้งและอากาศหนาว

คุนหมิง

 • อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  ชมความมหัศจรรย์ของป่าหินกว้างไกลสุดสายตา ในรูปร่างต่างๆ
 • ถ้ำจิ่วเซียง  ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา และลำธารใหลผ่านภายในถ้ำ  
 • ประตูมังกรเขาซีซาน  ตั้งห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋าวัดหยวนทง  วัดเก่าแก่ของเมืองคุณหมิง นมัสการพระพุทธชินราชจำลองจากประเทศไทย 
 • เมืองโบราณกวนตู้  เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง รวมทั้งอาหารที่หลากหลาย
 • เจดียสามองค์  สัญญาลักษณ์ของเมืองต้าลี่ เป็นวัดที่มีฮ่องเต้มาบวชถึง 13 พระองค์
 • หมู่บ้านสี่โจวหรือหมุ่บ้านชาวไป๋ ชมศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าไป๋
 • สระน้ำมังกรดำ  ชมความงามธรรมชาติของอุทยานและน้ำในบึงที่ใสสะอาด
 • ชมโชว์ Impression Lijiang  ซึ่งกำกับโดยจางอี้โหม๋วชุด
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก  เพื่อชมกราเซียและเล่นหิมะ
 • อุทยานน้ำหยก สวนสาธารณะที่มีบ่อน้ำเลี้ยงปลาหลายชนิดเช่นปลาแซลมอล 
 • ร้านบัวหิมะ เป่าฟู่หลิง ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย 
 • ถ้ำจิ่วเซียง ถ้ำที่ประกอบด้วยหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลก สีสันสวยงาม
 • วัดหยวนทง  วัดเก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเมืองคุณหมิง
 • อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม  ชมความมหัศจรรย์ของป่าหินกว้างไกลสุดสายตา ในรูปร่างต่างๆ
 • ประตูมังกรเขาซีซาน  ตั้งห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า
 • เมืองคนแคระ  เป็นหมู่บ้านชนบท สร้างขึ้นเพื่อให้พวกคนแคระอาศัยอยู่รวมกัน ชื่อว่า DWART EMPIRE 
 • วัดหยวนทง  วัดเก่าแก่ของเมืองคุณหมิง นมัสการพระพุทธชินราชจำลองจากประเทศไทย 
 • เมืองโบราณกวนตู้  เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง รวมทั้งอาหารที่หลากหลาย

สิบสองปันนา

 • เมืองเชียงรุ้ง ซึ่งเป็นเมืองเอกเมืองหลวงของสิบสองปันนา
 • อิสระท่านช้อปปิ้ง... ตลาดเช้าไทลื้อ
 • หมู่บ้านกาหลั่นป้าที่อุดมไปด้วยผัก-ผลไม้ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของพี่น้องไทยปันนา
 • สวนม่านทิงหรือบ้านถิ่น สวนสาธารณะสมัยก่อนเป็นที่กษัตริย์ไตลื้อใช้พักผ่อน 
 • วัดหลวงเมืองลื้อ สถานที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นเมือง
 • โชว์อันตระการตา จากนักแสดงนับร้อยชีวิต..พาราณสี
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com