02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 23 ก.ค. 2024 18:56

ทัวร์จีน

การบริการ

ประกาศเพื่อทุกท่านที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวจีน
 • เนื่องจากขณะนี้ทางจีนประสพกับโรคไวรัสโคโรนา จึงทำให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทำการปิดให้บริการชั่วคราว ซึ่งยังไม่มีกำหนดการว่าจะปิดนานเท่าใด..ทางแอทสยามทัวร์จะได้ติดตามและแจ้งให้ทุกท่านทราบเมื่อทุกอย่างกลับเข้าสู่สภาพปกติ ในโอกาสต่อไป

คุนหมิง

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล...
ตื่นตากับธรรมชาติ
 • อุทนยานป่าหินงาม
 • หินงอกหินย้อย ถ้ำจิ่วเชียง
 • หุบเขาเสือกระโจน
ศิลปวัฒนธรรม
 • ชนกลุ่มน้อยยูนนาน
 • ตำหนักทอง
ไหว้พระ
 • วัดหยวนธง
ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล...
ตื่นตากับธรรมชาติและการแสดง
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก
 • หุบเขาเสือกระโจน
 • โชว์จางอี้โหม๋ว
ชมศิลปะ วัฒนธรรม
 • วัดลามะซงจ้านหลิน
 • เมืองเก่าจงเตี้ยน
 • เมืองเก่าลี่เจียง
ไหว้พระ
 • วัดหยวนธง

ฉงชิ่ง

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล...
ชมมรดกโลก
 • อุทยานเขานางฟ้า
 • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
 • พระแกะสลักหินต้าจู๋
 • ถ้ำฝูหยงตัง
ประวัติศาสตร์
 • หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว 
สบายๆ ช้อป
 • ล่องเรือสำราญ
 • ถนนคนเดิน เจีย ฟ่าง เป่ย 
 • หงหยาตัง

เซี่ยงไฮ้

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล...
ไหว้พระ
 • เขาหลิงซาน หลิงซานต้าฟ่อ
 • วัดพระหยก
ประวัติศาสตร์
 • เมืองโบราณเจียเจี่ยว
สนุกสนาน- ชมวิว
 • เซี่ยงไฮ้ดีสนี่ย์แลนด์
 • เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์
 • สวนอี้หยวน
สบายๆ ช้อป
 • ตลาดเฉินหวังเหมี่ยว
 • นานจิงลู่

ซีอาน

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล...
ตื่นตากับธรรมชาติ
 • ถ้ำหินหลงเหมิน หรือถ้ำประตูมังกร 
 • พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผา จักรพรรดิจิ๋นซี 
ศิลปวัฒนธรรม
 • วัดเส้าหลิน  พุทธศาสนานิกายเซน
 • เจดีย์ห่านป่าใหญ่
 • ป่าเจดีย์
 • ศาลเจ้ากวนอู
สบายๆ ช้อป
 • การแสดงกังฟู 
 • ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

ปักกิ่ง

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล...
 ประวัติศาสตร์
 • พระราชวังต้องห้าม สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์หมิง
 • พระราชวังฤดูร้อน อี้เหอหยวน ของพระนางซูสีไทเฮา 
 ตื่นตากับ
 • กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก
         ศาสนสถาน
 • ใหว้พระที่วัดลามะ
 • หอสักการะฟ้าเทียนถัน 
         พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดรัสเซีย
 • ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง 

จางเจียเจี้ย

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ // ราคาทัวร์ไม่เข้าร้านรัฐบาล...
ตื่นตากับธรรมชาติ
 • เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาหวินเมิ้งซาน หรือ ซงเหลียวซาน
 • นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
 • สุ่ยหล้าวซื่อเหมิน มีลำธาร 4 สาย ไหลล้อมรอบ
 ประวัติศาสตร์
 • จวินเซิงฮว่าเยี้ยน จิตรกรรมภาพเม็ดทราย
 • เม่ยลี่เซียงซี หรือ โชว์เสน่ห์ตะวันตก 
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com