02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 22 เม.ย. 2018 1:47

ทัวร์จีน

การบริการ

กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน...มีตั๋วแล้วจัดทัวร์ให้ ... แต่ถ้ายังไม่มีจองให้ไม่คิดค่าบริการ

 • เราเป็น แลนด์ ติดต่อกับบริษัทในประเทศจีน โดยตรง
 • จัดเป็นแบบกรุ๊ปส่วนตัว Private Tour เดินทางตั้งแต่ 8 -10 คน
 • เส้นทางที่มีลูกค้าเดินทางประจำ คุนหมิง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ซีอาน จางเจียเจี้ย ฉงชิ่ง กุ้ยหลิน กวางเจาเทรดแฟร์ สิบสองปันนา
 • ราคาเสนอเข้าร้านรัฐบาล 3 - 4 ร้าน ( ปกติ 6-7 ร้าน )
 • อาหารอัพเกรด 40-50 หยวน ( ปกติ 25-30 หยวน )
 • ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว + บางแห่ง 5 ดาว
 • รถรับส่งให้บริการจัดขนาดตามจำนวนลูกค้า สภาพใหม่
 • ไกด์ เป็นคนจีนแต่สื่อสารด้วยภาษาไทย

ปักกิ่ง

 ประวัติศาสตร์
 • พระราชวังต้องห้าม สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์หมิง
 • พระราชวังฤดูร้อน อี้เหอหยวน ของพระนางซูสีไทเฮา 
 ตื่นตากับ
 • กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก
          ศาสนสถาน
 • ใหว้พระที่วัดลามะ
 • หอสักการะฟ้าเทียนถัน 
         พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดรัสเซีย
 • ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง 

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

 ประวัติศาสตร์
 • พระราชวังต้องห้าม สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์หมิง
 • พระราชวังฤดูร้อน อี้เหอหยวน ของพระนางซูสีไทเฮา 
 • พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ 
 • เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว เมืองวัฒนธรรมโบราณ 
 ตื่นตากับ
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน 
 • กำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก
ศาสนสถาน
 • วัดพระหยกขาว 
 • หอสักการะฟ้าเทียนถัน 
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
 • ถนนนานกิง ย่านช้อปปิ้ง
 
 

ซีอาน

 • ลั่วหยาง อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์
 • วัดเส้าหลิน ก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า พระโพธิธรรม เป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน
 • การแสดงกังฟู มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวชม 
 • ถ้ำหินหลงเหมิน หรือถ้ำประตูมังกร เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สำคัญ
 • วัดถ้ำเฟิ่งเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์และทวยเทพ 
 • พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารดินเผา จักรพรรดิจิ๋นซีสถานที่สำคัญที่สุดของเมือง ซีอาน 
 • สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ 
 • ชมกำแพงเมืองโบราณ ที่ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี 
 • วัดฉือเอิน เป็นที่ตั้งของต้าเยี่ยนถ่า เจดีย์ห่านป่าใหญ่ เคยเป็นอารามหลวง

กุ้ยหลิน

 • กุ้ยหลิน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมณฑลกวางสี
 • หลงเซิ่น เมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
 • ชาวจ้วง ชาวจ้วงมีอารยะธรรมและภาษาพูดหลายคำเหมือนภาษาไทย
 • DREAM LIKE LIJIANG การแสดงที่ผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมที่ลงตัว
 • เจดีย์เงิน-เจดีย์ทอง เจดีย์ทองถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • เขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลีเจียงใจกลางเมือง
 • แม่น้ำหลี่เจียง ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหลี่เจียงที่ไหลเลาะไปตามขุนเขา
 • ถนนซีเจีย ซึ่งเป็นถนนที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนข้าวสารแห่งเมืองหยังซั่ว
 • กุ้ยหลิน เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง
 • สวนหยูซาน สถานที่ทางประวัติศาสตร์
 • เขตน้ำแร่จิงจงซาน น้ำแร่ธรรมชาติ ใจกลางหุบเขา
 • ถ้ำหยงฟุ สวยงามด้วยหินงอกหินย้อย
 • ภูเขาเหยาซาน จุดชมทัศนียภาพเมืองกุ้ยหลิน
 • วัดเหนินเหยิน วัดแม่ชีใจกลางเมืองกุ้ยหลิน 
 • เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง หนึ่งในสัญญาลักษณ์กุ้ยหลิน
 • ชมเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน 
 • ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง 

จางเจียเจี้ย

 • เทียนเหมินซาน สมัยก่อนเรียกว่าภูเขาหวินเมิ้งซาน หรือ ซงเหลียวซาน
 • จวินเซิงฮว่าเยี้ยน จิตรกรรมภาพเม็ดทรายที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ 
 • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน นั่งกระเช้าขึ้นสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,290 เมตร
 • สุ่ยหล้าวซื่อเหมิน สถานที่หนึ่งที่มีความสวยงามมีลำธาร 4 สาย ไหลล้อมรอบ
 • เม่ยลี่เซียงซี หรือโชว์เสน่ห์ตะวันตก โชว์เกียวกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของแต่ละเผ่า
 • เมืองเฟิ่งหวง เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจีย
 • กวีเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจีน 
 • เทียนเหมินซาน สมัยก่อนเรียกว่าภูเขาหวินเมิ้งซาน หรือ ซงเหลียวซาน
 • จวินเซิงฮว่าเยี้ยน สถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง จิตรกรรมภาพเม็ดทราย
 • เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,290 เมตร
 • สุ่ยหล้าวซื่อเหมิน สถานที่มีความสวยงามทางและมีลำธารถึง 4 สาย ไหลล้อมรอบ
 • เม่ยลี่เซียงซี หรือโชว์เสน่ห์ตะวันตก โชว์เกียวกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชนเผ่า

ฉงชิ่ง

 • ถ้ำฝูหยงต้ง   ถ้ำที่สวยที่สุดของประเทศจีน
 • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์
 • น้ำตกหุบผาสวรรค์  มรดกโลกระดับ 5A 
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมกระพริบตา 
 • ต้าจู๋หน้าผา พระพุทธรูปหินแกะสลัก 
 • จุดชมวิวระเบียงแก้ว

คุนหมิง

 • อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ชมความมหัศจรรย์ของป่าหินกว้างไกลสุดสายตา ในรูปร่างต่างๆ
 • ประตูมังกรเขาซีซาน ตั้งห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า
 • เมืองคนแคระ เป็นหมู่บ้านชนบท สร้างขึ้นเพื่อให้พวกคนแคระอาศัยอยู่รวมกัน ชื่อว่า DWART EMPIRE 
 • วัดหยวนทง วัดเก่าแก่ของเมืองคุณหมิง นมัสการพระพุทธชินราชจำลองจากประเทศไทย 
 • เมืองโบราณกวนตู้ เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง รวมทั้งอาหารที่หลากหลาย
 • อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ชมความมหัศจรรย์ของป่าหินกว้างไกลสุดสายตา ในรูปร่างต่างๆ
 • ถ้ำจิ่วเซียง ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา และลำธารใหลผ่านภายในถ้ำ  
 • ประตูมังกรเขาซีซาน ตั้งห่างจากตัวเมือง 29 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋าวัดหยวนทง วัดเก่าแก่ของเมืองคุณหมิง นมัสการพระพุทธชินราชจำลองจากประเทศไทย 
 • เมืองโบราณกวนตู้ เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง รวมทั้งอาหารที่หลากหลาย
 • เจดียสามองค์ สัญญาลักษณ์ของเมืองต้าลี่ เป็นวัดที่มีฮ่องเต้มาบวชถึง 13 พระองค์
 • หมู่บ้านสี่โจวหรือหมุ่บ้านชาวไป๋ ชมศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าไป๋
 • สระน้ำมังกรดำ ชมความงามธรรมชาติของอุทยานและน้ำในบึงที่ใสสะอาด
 • ชมโชว์ Impression Lijiang ซึ่งกำกับโดยจางอี้โหม๋วชุด
 • ภูเขาหิมะมังกรหยก เพื่อชมกราเซียและเล่นหิมะ
 • อุทยานน้ำหยก สวนสาธารณะที่มีบ่อน้ำเลี้ยงปลาหลายชนิดเช่นปลาแซลมอล 
 • ร้านบัวหิมะ เป่าฟู่หลิง ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย 
 • ถ้ำจิ่วเซียง ถ้ำที่ประกอบด้วยหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลก สีสันสวยงาม
 • วัดหยวนทง วัดเก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเมืองคุณหมิง

สิบสองปันนา

 • เมืองเชียงรุ้ง เมืองหลวงของสิบสองปันนา
 • หมู่บ้านกาหลั่นป้า  หมู่บ้านของพี่น้องไทยปันนา
 • สวนม่านทิงหรือบ้านถิ่น สมัยก่อนกษัตริย์ไตลื้อใช้พักผ่อน 
 • วัดหลวงเมืองลื้อ 
 • โชว์พาราณสี พรัอมนักแสดงนับร้อยชีวิต 
 • ช้อปปิ้ง ตลาดเช้าไทลื้อ
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com