02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ศ., 16 พ.ย. 2018 14:41

ทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน

การบริการ

 • ชมกุ้ยหลินเมืองไทย เขาสามเกลอ
 • เดินป่าศึกษาพรรณไม้หายากและสัตว์ป่าหลากพันธุ์ ชมนกเงือก
 • นั่งแพยนต์ชม ทะเลสีเขียวมรกต และขุนเขา
 • ถ้ำปะการัง ชมความงามของถ้ำหินงอกหินย้อย
 • ชมความสวยงามของฝูงปลาตะเพียนหางแดง

เขื่อนเชี่ยวหลาน 2 วัน 1 คืน

 • ชมวิวสันเขื่อนล่องเรือชมทะเลสาบเชี่ยวหลาน
 • แวะถ่ายภาพเขาสามเกลอ
 • ล่องเรือดูนกชมหมอกยามเช้า
 • พักผ่อนสบายๆ ถ่ายรูป เล่นน้ำ ตกปลา พายเรือคายัค
 • เดินป่า   นั่งแพไม้ไผ่
 • เที่ยวถ้ำปะการัง
 • มอนิ่งซาฟารี
 • นั่งเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย เขาสามเกลอเล่นน้ำ
 • พายเรือคายัก
 • กิจกรรมล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย
 • Little Halong Bay Trip /ชมกุ้ยหลินน้อย
 • ล่องเรือถ่ายรูปชมทะเลหมอกตอนเช้า
 • กิจกรรมพายเรือคายัค / สไลเดอร์ 

เขื่อนเชี่ยวหลาน 3 วัน 2 คืน

 • ชมวิวสันเขื่อน
 • ล่องเรือชมทะเลสาบเชี่ยวหลาน
 • ถ่ายภาพเขาสามเกลอ
 • ล่องเรือดูนกชมหมอกยามเช้า
 • พักผ่อนสบายๆ ถ่ายรูป เล่นน้ำ ตกปลา พายเรือคายัค  
 • ชมถ้ำปะการัง ชมวังปลาตะเพียนหางแดง
 • ชมวิวสันเขื่อน
 • ล่องเรือชมทะเลสาบเชี่ยวหลานแวะถ่ายภาพเขาสามเกลอ
 • ล่องเรือดูนกชมหมอกยามเช้า
 • ชมถ้ำทะลุ หรือ ถ้ำปะการัง
 • พักผ่อนสบายๆ ถ่ายรูป เล่นน้ำ ตกปลา พายเรือคายัค
 • กิจกรรมล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย
 • Little Halong Bay Trip /ชมกุ้ยหลินน้อย
 • ล่องเรือถ่ายรูปชมทะเลหมอกตอนเช้า
 • กิจกรรมพายเรือคายัค / สไลเดอร์ 
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com