02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 22 มิ.ย. 2024 13:48

ทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿8,200

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - เชียงราย..เดินทาง 2-5 ท่าน พนักงานขับรถจะทำหน้าที่ เป็นไกด์ ไปด้วย ..หากต้องการไกด์ท้องถิ่นเพิ่มวันละ 1,000 บาท
นมัสการไหว้พระทำบุญที่
 • วัดร่องเสือเต้น 
 • วัดห้วยปลากั้ง               
 • ไร่เชิญตะวัน 
ตื่นตากับธรรมชาติ                    
 • น้ำตกภูซาง            
 • ไร่ชาฉุยฟง       
สบายๆกับจับจ่ายที่
 • ไนท์บาซ่าเชียงราย
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
                        2 - 3 ท่าน  - รถ 6 ที่นั่ง 9,350
                       4 - 5  ท่าน  -  รถ 6 ที่นั่ง 8,500
                       6 - 9  ท่าน  -  รถตู้ 8,200
 • ช่วงวันหยุดยาวหรือเทศกาล รับกรุ๊ป 8 ท่านขึ้นไป
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินเชียงราย - วัดร่องขุ่น – ไร่บุญรอด - ตลาดเทิง - ภูชี้ฟ้า
กำหนดการ
 • 05:00    พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย
 • 07:00    เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงราย เที่ยวบินที่ FD 3199
 • 08:30    ถึงสนามบินเชียงราย จนท.พร้อมรอให้การต้อนรับ จากนั้นนำเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ไร่บุญรอด
 • 13:30     พาท่านไปชมปางช้างกะเหรี่ยงรวมมิตร  หลังจากนั้นเดินทางสู่ภูชี้ฟ้า
สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดร่องขุ่น   เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย เพื่อมุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง
 • ไร่บุญรอด  หรือสิงห์ปาร์ค แหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ 
 • ตลาดเทิง ระหว่างทางพาท่านแวะตุนเสบียงที่ตลาดเทิงก่อนขึ้นภูชี้ฟ้า
 • เดินทางถึงภูชี้ฟ้า หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ รีสอร์ท
อาหาร
 • กลางวัน    ร้านอาหารเมืองเชียงราย
 • เย็น          ห้องอาหารรีสอร์ท
ที่พัก ภูหมอกดอกไม้  หรือเทียบเท่า 
วันที่ 2
ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า – น้ำตกภูซาง – ไร่รื่นรมย์ – ไร่เชิญตะวัน
กำหนดการ
 • 05:00   ชมทะเลหมอกที่สวยงามยามเช้าของภูชี้ฟ้า
 • 07:00   ทานอาหารเช้าที่รีสอร์ทก่อนที่จะเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงราย 
 • 09:00    แวะชมน้ำตกภูซาง
 • 11:00    ชิมกาแฟที่ไร่รื่นรมย์ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ของคนรุ่นใหม่
 • 14:30   พาท่านไปชมวิหารสีฟ้าที่วัดร่องเสือเต้น
 • 16:00    ช๊อปปิ้งที่ตลาดไนท์บาซาร์
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ชมทะเลหมอก  ยามเช้าก่อนพาท่านกลับที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า 
 • น้ำตกภูซาง  เป็นน้ำตกที่มีความพิเศษกว่าน้ำตกทั่วไป คือน้ำจะอุ่น เหมือนน้ำตกร้อนที่กระบี่ เป็นน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาดอยผาหม่น ไหลลงมาจากหน้าผาหินปูน 25 เมตร และน้ำตกจะมีน้ำใส อมเขียว สะอาด บริเวณน้ำตกมีแอ่งน้ำให้เล่น 
 • ไร่รื่นรมย์  ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ของคนรุ่นใหม่ ที่ตั้งใจอยากให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพ และควบคุมน้ำหนักอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ด้วยการเลือกทานพืชผักที่ไม่มีสารเคมี
 • ไร่เชิญตะวัน  หรือศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน  ก่อสร้างขึ้นโดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  มีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 • จากนั้นนำคณะเดินทางกลับที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย
อาหาร
 • เช้า           ห้องอาหารรีสอร์ท
 • กลางวัน     เมนูกุ้งสดๆ บ่อกุ้ง อำเภอเทิง 
 • เย็น           ร้านอาหารริมแม่น้ำกก
ที่พัก โรงแรมเวียงอินน์ เชียงราย หรือ โพธิ์วดล รีสอร์ท ระดับ 4 ดาว 
วันที่ 3
ดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง – แม่สาย – สามเหลี่ยมทองคำ – ช้อปปิ้งไนท์บาร์ซ่า
กำหนดการ
 • 08:30   หลังอาหารเดินทางสู่สถานี่ท่องเที่ยว
 • 10:00   เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว ไร่ชาฉุยฟง  
 • 11:30     ชมความงามของสวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอยตุง    
 • 13:30     ช้อบปิ้งตลาดชายแดนแม่สาย  
 • 14:30     ชมสามเหลี่ยมทองคำ 
 • 15:30    เดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงราย 
 • 17:30    ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาซ่า
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ไร่ชาฉุยฟง   แวะถ่ายรูปกับไร่ชาชื่อดัง พร้อมเที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบ ให้ท่านลองชิมชาเขียว และ เบอเกอรี่แสนอร่อยจากทางไร่ 
 • สวนแม่ฟ้าหลวง  หรือสวนดอยตุง เป็นสวนไม้ดอกไม่ประดับเมืองหนาว สูง 950 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลอยู่ในแอ่งที่ราบด้านทิศเหนือของพระตำหนัก สร้างเมื่อปี พ.ศ.  2534 
 • พาคณะเข้าด่านศุลกากรแม่สาย เพื่อทำบัตรผ่านแดนไปยังประเทศพม่า กรณีท่านที่ประสงค์จะทำบัตรผ่านแดนให้เตรียมบัตรประชาชนไว้ด้วย
 • ตลาดท่าขี้เหล็ก  นักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางไปยังท่าขี้เหล็กของพม่าเพื่อซื้อสินค้าพื้นเมืองและสินค้าราคาถูก
 • สามเหลี่ยมทองคำ  ที่เดียวได้เที่ยวถึง 3 ประเทศคือไทย ลาวและพม่า แรกเริ่มเป็นแหล่งขายยาเสพติดที่มีชื่อเสียงโด่งดังของโลกเมื่อการค้าฝิ่นเริ่มหมดไปถูกพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแทน
 • ตลาดไนท์บาซ่า แหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมาย ของทางภาคเหนือ 
อาหาร
 • เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน    ร้านอาหาร
 • เย็น          อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
ที่พัก โรงแรมเวียงอินน์ เชียงราย หรือ โพธิ์วดล รีสอร์ท ระดับ 4 ดาว 
วันที่ 4
ปางช้างกระเหรี่ยงรวมมิตร - วัดห้วยปลากั้ง - วัดร่องเสือเต้น
การเดินทาง
 • 08:30   หลังอาหารเดินทางสู่สถานี่ท่องเที่ยว
 • 10:00   เดินทางสู่ปางช้างกระเหรี่ยงรวมมิตร วัดห้วยปลากั้ง      
 • 13:30    ถ่ายรูปหอนาฬิกาเชียงราย วัดร่องเสือเต้น ซื้อของฝาก จนได้เวลานัดหมาย
 • 17:00    เดินทางสู่สนามบินเชียงราย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 19:05    เหินฟ้าจากสนามบินเชียงราย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3208
 • 20:25    ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ปางช้างกระเหรี่ยงรวมมิตร  มีช้างให้บริการเพื่อนั่งชมธรรมชาติริมน้ำกก พร้อมกับชมวิถีชีวิตชนเผ่าต่างๆในลุ่มน้ำกก (ไม่รวมค่าตั๋วนั่งช้าง)
 • วัดห้วยปลากั้ง  เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาและมีเนินเขารายรอบ สามารถเห็นวิวที่สวยงาม มีเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา 
 • หอนาฬิกาเชียงราย  สร้างและออกแบบโดยอาจารย์ เฉลิมชัย ศิลปินชื่อดัง
 • วัดร่องเสือเต้น  วัดที่มีศิลปะความสวยงามแปลกตาด้วยศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดยใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้า 
 • ร้านกาแฟมโนรมย์  แวะจิบกาแฟพร้อมชมวิวริมแม่น้ำกก พร้อมถ่ายรูปกับมุมเก๋ๆภายในร้าน
 • ร้านนันทวัน  แวะซื้อของฝาก แคปหมู ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม หมูยอ ฯลฯ 
อาหาร
 • เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน    ร้านอาหาร

ราคานี้รวม
 • ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 
 • ค่าที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษ เสริมเตียงพัก 3 ท่าน) 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย / ชาวต่างชาติจ่ายเพิ่มท่านละ 300 บาท
 • อาหารตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไม่รวม  
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com