02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 2 มิ.ย. 2020 21:15

ทัวร์เชียงราย ดอยแม่สลอง สามเหลี่ยมทองคำ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿6,500

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - เชียงราย
นมัสการไหว้พระทำบุญ
 • วัดพระแก้ว
 • วัดพระสิงห์วิหาร 
 • วัดร่องเสือเต้น 
 • วัดห้วยปลากั้ง 
ตื่นตากับธรรมชาติที่        
 • ไร่ชาฉุยฟง              
 • วัดถ้ำปลา  
สบายๆกับการจับจ่าย
 • ตลาดชา
 • ตลาดดอยเวา
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 13 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
               2 - 3  คน  -  รถเก๋ง  7,500
               4 - 5  คน  -  รถ 6 ที่นั่ง 7,000
               6 - 9  คน  -  รถตู้  6,500
 • วันหยุดยาว/เทศกาล รับกรุ๊ปส่วนตัว 8 ท่านขึ้นไป
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ -  วัดร่องขุ่น – ไร่บุญรอด – วัดร่องเสือเต้น – บ้านดำ – ไนท์บาร์ซ่า
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย  
 • 00:00    พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง สายการบิน....
 • 00:00    เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงราย เที่ยวบินที่....
 • 00:00    ถึงสนามบินเชียงราย จนท.พร้อมรอให้การต้อนรับ จากนั้นนำเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ไร่บุญรอด
 • หลังอาหารกลางวัน พาท่านไปชม วัดร่องเสือเต้น  วัดห้วยปลากั้ง  พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดร่องขุ่น   หนึ่งแลนด์มาร์คที่ต้องไปเมื่อไปเยือนเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 
 • ไร่บุญรอด  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ ภายในไร่นอกจากจะมีแปลงปลูกข้าวบาร์เล่แล้ว ยังมีพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงไร่ชากว่า 600 ไร่   
 • วัดร่องเสือเต้น  วัดที่มีศิลปะความสวยงามแปลกตาด้วยศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดยใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้า 
 • วัดห้วยปลากั้ง  เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบสามารถเห็นวิวที่สวยงามและพบโชคธรรมเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น 
 • พิพิธภัณฑ์บ้านดำ  หรือบ้านดำสร้างขึ้นโดยอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรม ปฏิมากรรม 
 • เที่ยวชมและช้อปปิ้งที่ ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย
อาหาร กลางวัน     ขนมจีนน้ำเงี้ยว ข้าวซอย  ไส้อั่วฯ ณ ร้านพอใจ
เย็น           ณ ร้านหลู้ลำ
ที่พัก โรงแรมเวียงอินน์  ริเวอร์ไซด์ หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
วันที่ 2
วัดพระแก้ว – วัดพระธาตุดอยทอง - วัดพระสิงห์ - สุสานนายพลต้วน – ตลาดชา
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว และใหว้พระ  วัดพระแก้ว วัดพระธาตุดอยทอง วัดพระสิงห์วิหาร    
 • ช่วงบ่ายเดินทางสู่อำเภอดอยแม่สลอง  ชมสุสานนายพลต้วน  ตลาดชา
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว  
 • วัดพระแก้ว   เดิมมีชื่อว่าวัดป่าเยี้ย เยี้ยแปลว่าไม้ไผ่  บริเวณที่ตั้งวัดเป็นป่าไผ่จึงตั้งชื่อตามที่มา ตามประวัติกล่าวว่าเจ้ามหาพรหมผู้ครองเมืองเชียงรายเป็นผู้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากเมืองกำแพงเพชร อัญเชิญไปไว้วิหารหลวง
 • วัดพระธาตุดอยจอมทอง   เป็นหนึ่งในพระธาตุ 9 จอม ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง  เป็นวัดเก่าแก่ และถือเป็นปูชนียสถานแห่งหนึ่งในเก้าจอม ของสถานที่อันเป็นมงคลนามของจังหวัดเชียงราย 
 • วัดพระสิงห์เชียงราย   เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงรายมาแต่โบราณด้วยในอดีตเคยเป็นทีประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ หรือพระสิงห์ พระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 20 ปี
 • สุสานนายพลต้วน  สร้างบรรจุร่างนายพลต้วนซีเหวิน ผู้นำแห่งกองพัน 5 ผู้กลายเป็นทหารพลัดถิ่นมีดอยแม่สลองเป็นแผ่นดินสุดท้าย
 • ตลาดชา  ตลาดชาดอยแม่สลองมีชาให้เลือกมากมายหลายประเภท เช่นอู่หลงก้านอ่อน ชาสี่ฤดู ชาโสม ชาข้าวหอม ชามะลิ และอื่นๆ อีกมากมาย 
อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    บุฟเฟต์แบบพื้นเมือง ณ ร้านสบันงา 
เย็น          อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
ที่พัก ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
ไร่ชา 101 - ไร่ชาฉุยฟง – แม่สาย –สามเหลี่ยม - กรุงเทพฯ
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย    
 • เดินทางสู่  ไร่ชา101   ไร่ชาฉุยฟง  วัดถ้ำปลาหรือวัดพุทธสถานถ้ำปลา   
 • เดินช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ตลาดดอยเวา ตลาดชายแดนไทย-พม่า  สามเหลี่ยมทองคำ จนได้เวลานัดหมาย
 • 00:00    เดินทางสู่สนามบินเชียงราย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 00:00    เหินฟ้าจากสนามบินเชียงราย สายการบิน...เที่ยวบินที่...
 • 00:00    ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว  
 • ไร่ชา 101 ไร่ชาที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดสุดยอดชาโลกบนดอยแม่สลอง 
 • ไร่ชาฉุยฟง  ไร่ชาคุณภาพอันดับต้น ๆ ของไทย บรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยไร่ชาสีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตา มีร้านชาจำหน่ายสารพัดชา พร้อมชื่นชมความงามของไร่
 • วัดถ้ำปลา  โดยถ้ำปลามีลักษณะเป็นลำธารเล็ก ๆ ไหลออกจากใต้ภูเขาหินปูน ไหลทะลุผ่านภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออกทางหน้าปากถ้ำซึ่งเป็นต้นกำเนิดน้ำตกห้วยเนี้ย 
 • ช็อปปิ้งตลาดดอยเวา  ตลาดชายแดนไทย-พม่า จำหน่ายสินค้านานาชนิด เช่น อัญมณีต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ 
 • สามเหลี่ยมทองคำ  แหล่งขายยาเสพติดที่มีชื่อเสียงโด่งดังของโลก เมื่อการค้าฝิ่นเริ่มหมดจึงถูกพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแทน
อาหาร เช้า         ห้องอาหารของรีสอร์ท
กลางวัน   แบบบุฟเฟต์ ที่ร้านพรสุโขทัย แม่สาย

ราคานี้รวม
 • ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 
 • ค่าที่พัก 2 คืน  (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน) 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย / ต่างชาติจ่ายเพิ่มท่านละ 300 บาท
 • อาหาร 6 มื้อ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ราคานี้ไม่รวม  
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดต
ทัวร์เชียงราย แม่ฟ้าหลวง ภูชี้ฟ้า 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿6,500
อัพเดต
ทัวร์เชียงราย มหัศจรรย์เชียงราย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿6,000
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com