02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 5 ต.ค. 2023 9:20

ทัวร์เชียงราย มหัศจรรย์เชียงราย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿6,000

ไฮไลท์ทริป

 
นมัสการไหว้พระ ณ.
 • วัดร่องขุ่น                 
 • วัดพระแก้ว               
 • พระธาตุดอยเขาควาย 
ตื่นตากับธรรมชาติที่
 • ไร่เชิญตะวัน
 • น้ำพุร้อนโป่งพระบาท
 • ไร่บุญรอด
สบายๆกับการใช้จ่ายที่
 • ไนท์บาซ่าเชียงราย  
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 16 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
2 - 3 คน      - รถ 6 ที่นั่ง 6,800
4 - 5 คน - รถ 6 ที่นั่ง 6,000
6 - 9 คน        - รถตู้ 5,700
 • วันหยุดยาว หรือ เทศกาล รับกรุ๊ป 8 ท่านขึ้นไป
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินเชียงราย – ไร่ชาฉุยฟง - ถ้ำปลา - ตลาดชายแดนแม่สาย - สามเหลี่ยมทองคำ
กำหนดการ
 • 05:00     พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย
 • 07:00     เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงราย เที่ยวบินที่ FD 3199
 • 08:30     ถึงสนามบินเชียงราย จนท.พร้อมรอให้การต้อนรับ 
 • 09:15     นำเดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง  
 • 11:15     ชมวัดพุทธสถานถ้ำปลา
 • 13:30     ช้อบปิ้งตลาดชายแดนแม่สาย
 • 15:30     สามเหลี่ยมทองคำ
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ไร่ชาฉุยฟง  ตั้งอยู่ในอำเภอแม่จัน เชียงราย ก่อนถึงบ้านเทอดไทย ซึ่งเป็นไร่ชาแห่งที่ 2 เนื้อที่กว่า 500 ไร่ ให้บรรยากาศของไร่ชาที่กว้างใหญ่ ปลูกชาโค้งวนไปตามไหล่เขา นักท่องเที่ยวสามารถแวะถ่ายภาพและชมความงามได้หลายจุด นอกจากนั้นยังมีร้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบอเกอรี่ แสนอร่อยให้บริการ
 • ถ้ำปลา  มีลำธารเล็กๆไหลออกจากใต้ภูเขาหินปูนทะลุผ่านภูเขาหลายเส้นทางโดยไหลออกทางหน้าปากถ้ำด้านทิศตะวันออก และภายในถ้ำมีพระพุทธรูปศิลปะพม่า สร้างขึ้นโดยพระภิกษุชาวพม่า ประชาชนทั่วไปเรียกว่า พระทรงเครื่อง
 • ตลาดชายแดนแม่สาย  ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีมากมายละลานตาในราคาที่ถูกแสนถูก ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าแบรนด์เนมเกรดเอ 
 • สามเหลี่ยมทองคำ  ไปที่เดียวเที่ยวได้ถึง 3 ประเทศคือ ไทย ลาวและพม่า เป็นจุดตัดของแม่น้ำโขงกับแม่น้ำรวก คนทั่วไปเรียกว่า สบรวก จุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ คือ การถ่ายรูปบริเวณซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำ
อาหาร
 • กลางวัน     ร้านอาหาร อำเภอแม่สาย
 • เย็น           ร้านอาหารหลู้ลำ
ที่พัก เวียงอินทร์ เชียงราย หรือ โพธิ์วดล รีสอร์ท ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2
วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - วัดร่องเสือเต้น - ไร่เชิญตะวัน - ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย
กำหนดการ
 • 07:00    ทานอาหารเช้าที่รีสอร์ทก่อนที่จะเดินทาง
 • 09:00    ชมวัดร่องขุ่น สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย
 • 10:00     ชมไร่บุญรอด  ไร่ที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเชียงราย
 • 12:30     ร้านน้ำเงี้ยวชื่อดัง ร้านพอใจ เจ้าของร้านคือพี่ชายของอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์   
 • 13:30     เดินทางชม วิหารสีฟ้าที่วัดร่องเสือเต้น  
 • 15:00     ไร่เชิญตะวัน  ศูนย์ปฎิบัติธรรมที่ท่าน ว.วิชรเมธี
 • 16:45      ซื้อของฝากที่ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย
สถานี่ท่องเที่ยว
 • วัดร่องขุ่น  เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินของจังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งสร้างงานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง
 • ไร่บุญรอด  ไร่ที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเชียงราย สัมผัสบรรยากาศเหมือนอยู่ในต่างประเทศ รวมถึงเป็นไร่ข้าวบาร์เล่ย์แห่งแรกและแห่งเดียวในเชียงราย  
 • วัดร่องเสือเต้น  วิหารสีฟ้า สวยงามแปลกตาเป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ ฝีมือการรังสรรค์ของนายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย
 • ไร่เชิญตะวัน ชมสถานที่อันสงบ เป็นธรรมชาติ และเป็นศูนย์ปฎิบัติธรรมที่ท่าน ว.วิชรเมธี ได้พัฒนาและปรับปรุงให้ประชาชนได้มาศึกษาธรรมะและปฎิบัติธรรม
 • ไนท์บาร์ซ่าเชียงราย อิสระช้อปปิ้งและซื้อของฝาก
อาหาร
 • เช้า         ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน   บุฟเฟ่ต์ อาหารเหนือ ณ ร้านสบันงา
 • เย็น         อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)
ที่พัก เวียงอินทร์ เชียงราย หรือ โพธิ์วดล รีสอร์ท ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
วัดพระแก้ว - ดอยเขาควาย – น้ำพุร้อนโป่งพระบาท - บ้านดำ – สนามบิน  – กรุงเทพฯ
กำหนดการ
 • 08:30    หลังอาหารเดินทางสู่สถานี่ท่องเที่ยว
 • 09:00    เดินทางชมวัดพระแก้วเชียงราย 
 • 10:30    จุดชมวิวพระธาตุดอยเขาควาย จุดชมวิวเมืองเชียงราย
 • 11:30     น้ำพุร้อนโป่งพระบาท   น้ำพุร้อนธรรมชาติ
 • 14:30     ชมพิพิธภัณฑ์บ้านดำ และกลับสู่ตัวเมือง แวะซื้อของฝาก จนได้เวลานัดหมาย
 • 17:00      เดินทางสู่สนามบินเชียงราย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 19:05     เหินฟ้าจากสนามบินเชียงราย สายการบิน...เที่ยวบินที่...
 • 20:25     ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดพระแก้วเชียงราย   พระอารามหลวงชั้นตรี แต่เดิมมีชื่อว่าวัดป่าเยี้ย เยี้ยแปลว่าไม้ไผ่ บริเวณที่ตั้งวัดเป็นป่าไผ่จึงตั้งชื่อตามสถานที่ตั้ง
 • ร้านเมลอินยัวเม้าท์ คอฟฟี่ ร้านกาแฟริมน้ำกก แวะถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศดีๆ
 • จุดชมวิวพระธาตุดอยเขาควาย  เป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุและเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงรายที่มีความสวยงามและใกล้ตัวเมืองมากที่สุด  
 • น้ำพุร้อนโป่งพระบาท   น้ำพุร้อนธรรมชาติ เป็นแอ่งน้ำร้อน อุณหภูมิร้อนอยู่ระหว่าง 48-50 องศา 
 • พิพิธภัณฑ์บ้านดำ สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้าน จิตรกรรม ปฏิมากรรม
อาหาร
 • เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน    บุฟเฟ่ต์ อาหารเหนือ ณ ร้านสบันงา
ราคานี้รวม
 • ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 
 • ค่าที่พัก 2 คืน  (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน) 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับคนไทย / ต่างชาติเพิ่มท่านละ 300 บาท
 • อาหาร 6 มื้อ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไม่รวม  
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุุงเทพ - เชียงราย
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เชียงราย แม่ฟ้าหลวง ภูชี้ฟ้า 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿6,500
ทัวร์เชียงราย ดอยแม่สลอง สามเหลี่ยมทองคำ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿6,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com