02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ศ., 23 ก.พ. 2024 12:42

ทัวร์เชียงใหม่ สะเมิง กัลยาณิวัฒนา 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿0

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไ-ปกลับ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ..อาหารกลางวันและเย็น ลูกค้าจ่ายเอง ไกด์จะแนะนำร้านอร่อยๆให้
กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปครอบครัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน

นมัสการ ใหว้พระ
 • วัดต้นแกว๋น
 • วัดพระธาตุดอยคำ
 ตื่นตากับ
 •  แกรนด์แคนยอน
 • ไร่สตรอเบอรี่ - ทุ่งดอกเก๊กฮวย
 • Royal Rose Gardent
สบายๆกับ
 • กาดฝรั่งหางดง
 • โฮมสเตย์ สะเมิง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
    2  -  3  คน   ปรับปรุง
    4  -  5  คน   ปรับปรุง
    6  -  8  คน   ปรับปรุง

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินเชียงใหม่ - หางดง - วัดต้นแกว๋น - กาดฝรั่งหางดง - Royal Rose Gardent - อำเภอสะเมืง
กำหนดการ
 • 05:30     พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 สายการบินแอร์เอเชีย
 • 07:30     เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบินที่ FD 3445
 • 08:45     ถึงสนามบินเชียงใหม่... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ
 • 09:30     เดินทางสู่ วัดต้นแกว๋น แกรนด์แคนยอน กาดฝรั่งหางดง
 • 13:30     เดินทางต่อ ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย Royal Rose Gardent  ก่อนเข้าเช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดต้นแกว๋น  วัดเก่าแก่และมีความสำคัญกับชาวล้านนา ด้วยเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า
 • หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง  เครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
 • แกรนด์แคนยอน  แหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่
 • กาดฝรั่งหางดง  เป็นแหล่งนัดพบและช้อปปิ้งที่น่าสนใจ เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารทั้งแบบท้องถิ่นและนานาชาติ
 • ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย ชุมชนแกะสลักไม้สวยงามที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย
 • Royal Rose Gardent  สำหรับคนที่รักดอกไม้ และต้องการสัมผัสความสวยงามของสวนกุหลาบแบบอังกฤษ
 • อำเภอสะเมิง  เป็นอำเภอที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสูง อากาศเย็นเกือบทั้งปี 
อาหาร
 • กลางวัน       อิสระร้านอาหาร
 • เย็น             ที่โฮมสเตย์ อาหารพื้นบ้าน
ที่พัก ภูผาวิวดอย รีสอร์ท หรืออื่นๆ
วันที่ 2
โฮมสเตย์ สะะเมิง - ไร่สตรอเบอรี่ - น้ำพุร้อนโป่งกวาว - ทุ่งดอกเก๊กฮวย - อ.กัลยาณิวัฒนา
กำหนดการ
 • 07:30   รับทานอาหารเช้า ทีรีสอร์ท
 • 09:30    ออกเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว น้ำพุร้อนโป่งกวาว ไร่สตรอเบอรี่
 • 13:30     เดินทางต่อยัง ทุ่งดอกเก๊กฮวยนายพล
 • 16:00     เดินทางถึงอำเภอกัลยาณิวัฒนา เช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
 • น้ำพุร้อนโป่งกวาว  เป็นที่นิยมในการมาแช่บ่อน้ำพุร้อนในหน้าฝนและหน้าหนาว 
 • ไร่สตรอเบอรี่   สตรอเบอรี่สด อร่อย ลูกใหญ่ๆ ช่ำๆเลย มาที่สะเมิงไม่ผิดหวัง
 • ทุ่งข้าวบาร์เลย์   อีกหนึ่ง Landmark เดือนเมษายน ข้าวบาร์เลย์จะเริ่มสุก ท้องทุ่งจะเหลืองอร่ามเป็นสีทอง
 • ถ้ำหลวงแม่สาบ   เป็นถ้ำที่สวยงามอีกถ้ำหนึ่ง​ ภายในถ้ำมีลวดลายที่สวยงาม
 • สวนดอกเก๊กฮวย  ไร่วังธาร ไร่นายพล  กำลังกลายเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยว
 • อำเภอกัลยาณีวัฒนา  อำเภอน่าเที่ยว ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงรายล้อม ด้วยป่าสน บรรยากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี  
อาหาร
 • เช้า           ที่โฮมสตย์
 • กลางวัน     อิสระร้านอาหาร
 • เย็น           อิสระร้านอาหาร
ที่พัก บ้านวิวน้ำ แค้มปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท หรืออื่นๆ
วันที่ 3
โฮมสเตย์ - โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ - หมู่บ้านแม่ตะละม้ง - สะเมิง
กำหนดการ
 • 07:30   รับทานอาหารเช้า ทีรีสอร์ท
 • 09:30    ออกเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน โครงการหลวงวัดจันทร์ วัดจันทร์
 • 13:30    เดินทางต่อยัง บ้านห้วยฮ่อม วัดจันทร์ จุดชมวิวพระธาตุ เดินทางกลับสู่สะเมิง เช็คอินที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว
 • บ่อน้ำพุร้อน บ้านเหมืองแร่บ่อน้ำพุร้อนขนาดเล็กสำหรับต้มใข่ได้
 • โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์  อากาศเย็นสบายตลอดปี เที่ยวได้ทุกฤดู
 • บ้านห้วยฮ่อม เป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเหล่อชอ ที่เกิดจากการรวมตัวกันของ 3 หมู่บ้าน คือ  บ้านห้วยฮ่อม บ้านดอยตุง และบ้านห้วยครก 
 • วัดห้วยฮ่อม วัดเพียงแห่งเดียวซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้าน 
 • วิหารแว่นตาดำ วัดจันทร์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่อำเภอและเป็นวัดที่มีวิหารแปลกจากวิหารทั่วไป
 • จุดชมวิวพระธาตุ ไม่ควรพลาดการชมวิวในมุมสูงของตัวอำเภอกัลยาณิวัฒนา  
อาหาร
 • เช้า           ที่โฮมสตย์
 • กลางวัน     อิสระร้านอาหาร
 • เย็น           อิสระร้านอาหาร
ที่พัก ภูผาวิวดอย รีสอร์ท หรืออื่นๆ
วันที่ 4
สะเมิง - สถานีเกษตรหลวงปางดะ  - อุทยานราชพฤกษ์ - วัดดอยคำ - สนามบินเชียงใหม่ - ดอนเมือง
กำหนดการ
 • 09:00   เช็คเอ้าท์ที่พัก เดินทางสู่สถานีเกษตรหลวงปางดะ 
 • 10:00   เดินทางต่อยัง อุทยานราชพฤกษ์ วัดดอยคำ
 • 13:30    กลับสู่ตัวเมือง หากยังเวลาสามารถชมสถานที่เที่ยวตามที่ลูกค้าต้องการได้
 • 17:30    เดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 19:55    เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD 3430
 • 21:05     ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ   
สถานที่ท่องเที่ยว
 • สถานีเกษตรหลวงปางดะ  เป็นสถานีวิจัยหนึ่งในสี่ของมูลนิธิโครงการหลวง เป็นศูนย์การเรียนรู้การขยายพันธุ์ไม้ผล 
 • อุทยานราชพฤกษ์  หรือ สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์
 • วัดพระธาตุดอยคำ  นมัสการหลวงพ่อทันใจ 
 • หากมีเวลาแวะสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองและซื้อของฝากก่อนเดินทางสู่สนามบิน
อาหาร
 • เช้า          ที่โฮมสตย์
 • กลางวัน    อิสระร้านอาหาร
ราคานี้รวม
 • ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 
 • ค่าที่พัก 3 คืน  พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษ เสริมเตียงพัก 3 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
 • น้ำดื่มระหว่างเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
ราคานี้ไม่รวม  
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เชียงใหม่ เชียงดาว อ่างขาง ฝาง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿0
ทัวร์เชียงใหม่ เต็มสูตร ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม บ้านแม่กำปอง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿7,990
ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿8,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com