02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ศ., 23 ก.พ. 2024 12:38

ทัวร์เชียงใหม่ เชียงดาว อ่างขาง ฝาง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿0

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ..อาหารกลางวัน - เย็น ไกด์จะแนะนำร้านอร่อยๆให้ทาน
นมัสการ ใหว้พระ
 • วัดบ้านเด่น
 • วัดถ้ำเชียงดาว
 ตื่นตากับ
 • สถานีเกษตรอ่างขาง
 • ไร่ชาลุงเดช
 • อุทยานดอยผ้าห่มปก
พักผ่อนสบายๆ
 •  บ้านระเบียงดาว
 • Angkhang Nature Resort
 •  อุ่นไอมาวฝาง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
         2  -  3  คน   ปรับปรุง
         4  -  5  คน   ปรับปรุง
         6  -  8  คน   ปรับปรุง

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินเชียงใหม่ - วัดบ้านเด่น - ไร่ชาลุงเดช - ปางช้างแม่แตง - ระเบียงดาว โฮมสเตย์
กำหนดการ
 • 05:30      พบกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นผู้โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบินแอร์เอเชีย  ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
 • 07:30      เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ด้วยเที่ยวบิน...
 • 08:45      เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ
 • 09:45      นำเดินทางสู่ วัดบ้านเด่น เขื่อนแม่งัด 
 • 13:30      เดินทางสู่น้ำตกหมอกฟ้า ไร่ชาลุงเดช ปางช้างแม่แตง ก่อนเข้าเช็คอินที่ระเบียงดาว โฮมสเตย์ หรืออื่นๆ
สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดบ้านเด่น  ศาสนสถานที่สวยงาม สร้างด้วยศิลปะแบบไทยล้านนา
 • เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนส่งน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกในอำเภอแม่แตง
 • ไร่ชาลุงเดช  นั่งจิบชา ชิมอาหารเมนูง่ายๆที่นำใบชามาเป็นส่วนประกอบ
 • ปางช้างแม่แตง  นอกจากการแสดงของช้าง ยังมีกิจกรรมอื่น ๆเช่น การขี่ช้าง ให้อาหารช้าง หรืออาบน้ำช้าง
 • เข้าเช็คอินที่พัก  อิสระพักผ่อน
อาหาร
 • กลางวัน      อิสระทานเอง
 • เย็น            ที่โฮมสเตย์ อาหารพื้นบ้าน
ที่พัก ระเบียงดาว โฮมสเตย์ หรืออื่นๆ
วันที่ 2
โฮมสเตย์ - วัดถ้ำเชียงดาว  - สถานีเกษตรอ่างขาง - Angkhang Nature Resort
การเดินทาง
 • 07:30   รับทานอาหารเช้า ทีรีสอร์ท
 • 09:30    ออกเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว วัดถ้ำเชียงดาว ดอยอ่างขาง
 • 13:30     เดินทางต่อยัง สถานีเกษตรอ่างขาง เช็คอินที่พัก อิสระตามสบาย
สถานที่ท่องเที่ยว
 • อิสระสบายๆกับธรรมชาติรอบโฮมสเตย์ที่พัก
 • วัดถ้ำเชียงดาว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเต็มไปด้วยความสวยงามของหินงอกหินย้อย
 • ดอยอ่างขาง  สัมผัสกับธรรมชาติสวยงาม ทั้งทะเลหมอก และพืชไม้เมืองหนาว
 • สถานีเกษตรอ่างขาง  สถานีเกษตรหลวงแห่งแรกที่ รัชกาลที่ 9 ได้ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งขึ้น
อาหาร
 • เช้า            ที่โฮมสตย์
 • กลางวัน     อิสระร้านอาหาร
 • เย็น           อิสระร้านอาหาร
ที่พัก Angkhang Nature Resort  หรืออื่นๆ
วันที่ 3
อ่างขาง - จุดชมวิวม่อนสน - น้ำพุร้อนฝาง - สวนส้มธนาธร 2 - ที่พัก
กำหนดการ
 • 07:30   รับทานอาหารเช้า ทีรีสอร์ท
 • 09:30    ออกเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว จุดชมวิวม่อนสน น้ำพุร้อนฝาง อุทยานดอยผ้าห่มปก
 • 13:30    เดินทางต่อยัง สวนส้มธนาธร 2  ก่อนเข้าเช็คอินที่พัก อิสระตามสบาย
สถานที่ท่องเที่ยว
 • อิสระสบายๆกับธรรมชาติบริเวณรอบๆรีสอร์ท
 • จุดชวิวม่อนสน  จุดเช็กพอยต์ดอยอ่างขาง สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเก็บภาพสวย ๆ ของหุบเขาแบบ 360 องศา
 • น้ำพุร้อนฝาง  เป็นบ่อน้ำพุที่เปิดให้นักท่องเที่ยวลงไปแช่ตัวแช่เท้าได้ หากอยากแช่ออนเซ็นก็ไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่น 
 • อุทยานดอยผ้าห่มปก  เป็นอุทยานแห่งชาติ มีสภาพเป็นยอดดอยหรือยอดเขา จุดที่สูงที่สุดมีความสูง 2,285 เมตร
 • ดอยผ้าห่มปก ความสูง 2,285 เมตร ชมทะเลหมอก ณ จุดกางเต็นท์สูงที่สุดของประเทศ (หากต้องการเดินทางต้องสรุปอีกที)
อาหาร
 • เช้า            ที่โฮมสตย์
 • กลางวัน     อิสระร้านอาหาร
 • เย็น           อิสระร้านอาหาร
ที่พัก อุ่นไอมาว โฮมสเตย์  หรืออื่นๆ
วันที่ 4
โฮมสเตย์ - บ้านปางควาย - โรงงานหลวงที่ 1 - บ้านยาง - อ.เมือง - สนามบิน - ดอนเมือง
กำหนดการ
 • 07:30   รับทานอาหารเช้า ทีรีสอร์ท
 • 08:30    เช็คเอ้าท์ที่พัก เดินทางสู่บ้านปางควาย ชมโรงงานหลวงที่ 1 โรงงานขนมเปี๊ยะ 
 • เดินทางต่อยัง บ้านหนองเต่า ซื้อของฝาก
 • 13:30    กลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่
 • 17:00    เดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 19:05     เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3430
 • 21:05     เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ   
สถานที่ท่องเที่ยว
 • หมู่บ้านปางควาย  ที่เต็มไปด้วยชาวเผ่าเย้า,เมี่ยน ที่มีเครื่องแต่งกายสวยงาม วัฒนธรรมที่น่าชื่นชม
 • โรงงานหลวงที่ 1  สร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดรับผลผลิตจากชาวบ้าน ชาวเขา มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ดอยคำ
 • หมู่บ้านยาง  หมู่บ้านชาวจีนยูนนาน ที่นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม
 • บ้านดินเล่าจาง  ไม่ควรพลาด สุกี้ยูนนาน
 • หมู่บ้านหนองเต่า หมู่บ้านที่ปลูกพืชผัก ผลไม้ ส่งให้กับโรงงานหลวง
 • เดินทางสู่เมืองเชียงใหม่  ซื้อของฝากก่อนเดินทางสู่สนามบิน
อาหาร
 • เช้า          ห้องอาหารของที่พัก
 • กลางวัน    อิสระทานเอง
ราคานี้รวม
 • ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 
 • ค่าที่พัก 2 คืน  พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษ เสริมเตียงพัก 3 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
 • น้ำดื่มระหว่างเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไม่รวม  
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เชียงใหม่ สะเมิง กัลยาณิวัฒนา 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿0
ทัวร์เชียงใหม่ เต็มสูตร ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม บ้านแม่กำปอง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿7,990
ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿8,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com