02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 2 มิ.ย. 2020 21:27

ทัวร์เชียงใหม่ ป่าบงเปียง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿4,350

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ อาหารกลางวัน - เย็น ลูกค้าจ่ายเอง ไกด์จะแนะนำร้านอร่อยๆให้ทาน
นมัสการ ใหว้พระ
 • วัดพระธาตุดอยสุเทพ
 • วัดพระธาตุดอยคำ
 ตื่นตากับ
 • อุทยานหลวงราชพฤกษ์
 • นาขั้นบันใด ป่าบงเปียง
 • ผาช่อดอยหล่อ
 • ม่อนแจ่ม
พักผ่อนสบายๆ
 • บ้านป่าบงเปียง
 • บ้านแม่กลางหลวง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 13 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวผู้เดินทาง ราคา / คน
                              2  -  3  คน   8,850
                              4  -  5  คน  5,350
                              6  -  8  คน  4,350

รายละเอียด

วันที่ 1
หอคำหลวง – หลวงพ่อทันใจ – ดอยสุเทพ - บ้านนาขั้นบันใดป่าบงเปียง
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย      
 • 00:00      พบกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นผู้โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบิน... ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
 • 00:00      เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ด้วยเที่ยวบิน...
 • 00:00      เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ นำเดินทางสู่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  วัดพระธาตุดอยคำ
 • ช่วงบ่ายเดินทางสู่อุทยานแห่ชาติดอยอินทนนท์ เข้าเช็คอินที่พักบ้านนาขั้นบันใดป่าบงเปียง
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรือ สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์
 • นมัสการหลวงพ่อทันใจ ที่วัดพระธาตุดอยคำ  
 • บ้านนาขั้นบันใดป่าบงเปียง
อาหาร กลางวัน       อิสระร้านอาหาร
เย็น             ที่โฮมสเตย์ อาหารพื้นบ้าน
ที่พัก พักโฮมสเตย์บ้านนาขั้นบันใดป่าบงเปียง
วันที่ 2
ป่าบงเปียง - เจดีย์เมทนีดล - กิ่วแม่ปาน - น้ำตกสืรืภูมิ - สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ - น้ำตกวชิรธาร - ผาช่อดอยหล่อ - เมืองเชียงใหม่
การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย
 • ออกเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว 
 • ช่วงบ่ายเดินทางต่อยังวัดท่าตอน สวนส้มธนาธร ตลาดชาดอยแม่สลอง เข้าเช็คอินที่พัก ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • อิสระสบายๆกับธรรมชาติที่นาขั้นบันใด
 • พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
 • เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน
 • น้ำตกสิริภูมิ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีระบบนิเวศน์สมบูรณ์
 • สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิด  
 • น้ำตกวชิรธาร ความงามแห่งดอยอินทนนท์. 
 • เที่ยวชม หน้าผาอัศจรรย์ ผาช่อ ดอยหล่อ
อาหาร เช้า          ที่โฮมสตย์
กลางวัน    อิสระร้านอาหาร
เย็น          อิสระร้านอาหาร
ที่พัก
วันที่ 3
ดอยสุเทพฯ - ห้วยตึงเฒ่า - สวนพฤกศาสตร์สิริกิต - ม่อนแจ่ม - สนามบินเชียงราย - ดอนเมือง
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า+บ่าย
 • เช็คเอ้าท์ที่พัก เดินทางสู่วัดดอยสุเทพ ห้วยตึงเฒ่า 
 • เดินทางต่อยัง สวนพฤกศาสตร์สิริกิต ม่อนแจ่ม ก่อนที่จะกลับสู่ตัวเมืองเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 00:00    เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน... เที่ยวบินที่...
 • 00:00    เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ   
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • ไหว้พระที่วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ 
 • ห้วยตึงเฒ่า ชมความยิ่งใหญ่และถ่ายภาพกับหุ่นฟางคิงคองยักษ์
 • สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 • ม่อนแจ่ม  แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของอำเภอแม่ริม
อาหาร เช้า          ห้องอาหารของที่พัก
กลางวัน    อิสระทานเอง

ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน  พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษ เสริมเตียงพัก 3 ท่าน)
 • ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
 • อาหารตามระบุในรายการเดินทาง
 • น้ำดื่มระหว่างเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไม่รวม  
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง เชียงดาว 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿4,550
ทัวร์เชียงใหม่ เชียงดาว อ่างขาง ฝาง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿0
ทัวร์เชียงใหม่ สะเมิง กัลยาณิวัฒนา 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿0
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com