02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 23 ก.ค. 2024 18:42

ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿7,500

ไฮไลท์ทริป

สบายๆกับธรรมชาติ
 • ​​​​​น้ำพุร้อนสันกำแพง
 • น้ำตกแม่กำปอง
 • ถ้ำผาลอด
 • สวนพฤกษศาสตร์สิริกิตติ์
พักผ่อนสบายๆ
 • โฮมสเตย์แม่กำปอง
 • นอนดูดาวที่ม่อนแจ่ม
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 17 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

                       จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
                              2 - 3    คน  - รถ 6 ที่นั่ง 8,500
                              4 - 5    คน  - รถ 6 ที่นั่ง 7,990
                              6 - 9    คน  - รถตู้ 7,500

รายละเอียด

วันที่ 1
อำเภอแม่ออน - พระธาตุผาตั้ง - ถ้ำผาลอด - โครงการหลวงตีนตก - น้ำพุร้อนสันกำแพง - น้ำตกแม่กำปอง
กำหนดการ
 • 05:30     พบกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
 • 07:30     เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ด้วยเที่ยวบิน...
 • 08:45     เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่... ทีมงานคอยให้การต้อนรับ
 • 09:30    เดินทางไปชมชีวิตชนบทที่แม่ออน  พระธาตุดอยผาตั้ง ถ้ำผาลอด โครงการหลวงตีนตกน้ำพุร้อนสันกำแพง
 • 13:30    เดินทางสู่ น้ำพุร้อนสันกำแพง น้ำตกแม่กำปอง   เข้าเช็คอินที่พักโฮมสเตย์แม่กำปอง
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ชมชีวิตชนบทที่แม่ออน ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ ตามโครงการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 • พระธาตุดอยผาตั้ง พระบรมธาตุองค์เดิมนั้นเป็นเพียงสถูปเล็ก ๆ ที่บรรจุพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • ถ้ำผาลอด  หินขนาดใหญ่ที่มีน้ำลอด เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำ
 • โครงการหลวงตีนตก โครงการหลวงเพื่อพัฒนาที่ดินเป็นแหล่งเกษตรกรรมและเป็นแหล่งพัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้าน
 • น้ำพุร้อนสันกำแพง ความมหัศจรรย์ธรรมของชาติ ที่มาจากความเปลี่ยนแปลงจาก ใต้พื้นโลก
 • น้ำตกแม่กำปอง เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดในบริเวณบ้านแม่กำปอง
อาหาร
 • กลางวัน       ร้านอาหาร
 • เย็น             ที่โฮมสเตย์ 
ที่พัก พักบ้านอิงดอย โฮมสเตย์ บ้านแม่กำปอง
วันที่ 2
จุดชมวิวกิ่วฝิ่น - วัดแม่กำปอง - ชมคาเฟ่ เชียงใหม่ - สวนดอกไม้แม่ริม - ม่อนแจ่ม
กำหนดการ
 • 07:00   อาหารเช้าที่โฮมสเตย์
 • 08:00   บริการรถโดยสารท้องถิ่นไปยังจุดชมวิวกิ่วฝิ่น
 • 09:30   ไหว้พระที่วัดแม่กำปอง
 • 11:00    แวะชมคาเฟ่ ร้าน Chom Cafe and Restaurant ร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่น แต่งร้านด้วยสวนและน้ำตกสวยๆ บรรยากาศเขียวขจีด้วยต้นมอส เฟิร์น   
 • 14:30    หลังอาหารกลางวัน ออกเดินทางไปยังสวนดอกไม้แม่ริม
 • 16:00    เดินทางมุ่งสู่ม่อนแจ่ม...เช็คอินที่พักม่อนแจ่ม
สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดแม่กำปอง  วิหารไม้สักทองทั้งหลัง สถาปัตยกรรมแบบล้านนา แกะสลักลวดลายสวยงามมาก
 • Cafe'    ที่นี่เป็น cafe' ที่ออกแบบอิงธรรมชาติ เหมาะสำหรับถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
 • กิ่วฝิ่น   พลาดไม่ได้กับการชมวิวที่สวยงามในระดับความสูง 1517 เมตรจากระดับน้ำทะเล
 • ม่อนแจ่ม   ตั้งอยู่บนสันเขาบริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย ชมวิวและสัมผัสอากาศหนาวเย็นบนความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,350 เมตร 
อาหาร
 • เช้า          ที่รีสอร์ท
 • กลางวัน    ร้านอาหาร
 • เย็น          ที่รีสอร์ท
ที่พัก
  พักม่อนวิวงาม ม่อนแจ่ม
วันที่ 3
จุดชมวิวม่อนแจ่ม - สกายวอล์คม่อนแจ่ม - ไร่สตรอเบอรี่แม่ริม - สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ - ตลาดวโรรส - สนามบินเชียงใหม่
กำหนดการ
 • 07:00   อาหารเช้าที่รีสอร์ท
 • 08:30   จุดชมวิวม่อนแจ่ม ชมทุ่งดอกไม้ไร่ลมหนาว (ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชม) สกายวอล์ค ม่อนแจ่ม
 • 11:30    ไร่สตอเบอรี่แม่ริม
 • 13:30    เดินทางไปชมสวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์
 • 16:00    แวะซื้อของฝากที่ตลาดวโรรส เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน
 • 19:05    เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน... เที่ยวบินที่...
 • 20:25    เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ   
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ม่อนแจ่ม  แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของอำเภอแม่ริม
 • จุดชมวิวม่อนแจ่ม  ทุ่งดอกไม้ ร้านขายของที่ระลึก ผักผลไม้เมืองหนาวที่ชาวบ้านนำมาขาย 
 • ทุ่งดอกไม้ไร่ลมหนาว เป็นทุ่งกว้างในพื้นที่ลดหลั่นตามใหล่ภูเขา ทุ่งดอกไม้สวยๆมีเต็มที่ในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือน พ.ย. (ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชม)
 • สกายวอล์คม่อนแจ่ม เช็กอินใหม่ล่าสุดของม่อนแจ่มเป็นทางเดินไม้ที่รายล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ พร้อมหมอกบางๆลอยมากระทบ
 • สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  สวนพฤกษศาสตร์นานาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
 • ตลาดวโรรส   ตลาดขายของฝากเรื่องอาหารของภาคเหนือ 
อาหาร
 • เช้า          ห้องอาหารของที่พัก
 • กลางวัน    ร้านอาหาร
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน  พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษ เสริมเตียงพัก 3 ท่าน)
 • ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
 • อาหาร 7 มื้อ (อาหารเช้า 2 มื้อ กลางวัน 3 มื้อ เย็น 2 มื้อ)
 • น้ำดื่มระหว่างเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไม่รวม  
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - เชียงใหม่
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง เชียงดาว 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿7,500
ทัวร์ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿6,700
ทัวร์เชียงใหม่ใจดี 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿6,990
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com