02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 22 ต.ค. 2019 23:05

ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿8,500

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปจาก กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และกลับจาก เชียงราย - กรุงเทพฯ...เดินทาง 2-5 ท่าน พนักงานขับรถจะทำหน้าที่ เป็นไกด์ไปด้วย ..หากต้องการไกด์ท้องถิ่นเพิ่มวันละ 1,000 บาท
 • ชมพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
 • ชมและกราบสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพ
 • ชมดอกไม้นานาชนิดที่โอบล้อม ณ ม่อนแจ่ม
 • กราบสักการะหลวงพ่อทันใจ ณวัดพระธาตุดอยคำ
 • สักการะสองพระมหาธาตุคู่บุญแห่งดอยอินทนนท์
 • ชมน้ำตกวชิรธาร น้ำตกผาขนาดใหญ่
 • ชมวัดร่องขุน
 • ชมไร่บุญรอด
 • ชมไร่ชาฉุยฟง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  2 - 3  คน (รถเก๋ง) 10,000.-
เดินทาง  4 - 5  คน (รถ 6 ที่นั่ง) 9,200.-
เดินทาง  6 - 10  คน (รถตู้) 8,500.-
หมายเหตุ..
- เดินทางช่วงวันหยุดยาว/ เทศกาลปีใหม่ รับ 8 ท่านขึ้นไป
- ราคาช่วงวันหยุดยาว และเทศกาลปีใหม่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียด

วันที่ 1
เชียงใหม่ - พระตำหนักภูพิงค์ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - ม่อนแจ่ม - วัดพระธาตดอยคำ - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า      
 • 00.00    พบกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นผู้โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบิน... ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
 • 00.00    เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ด้วยเที่ยวบิน...
 • 00.00    เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ นำเดินทางสู่ วัดพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พระธาตุดอยสุเทพ  
ช่วงบ่าย  
 • ชมสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ชมดอกไม้นานาชนิดที่ม่อนแจ่ม พระธาตุดอยคำ อุทธยานหลวงราชพฤกษ์ หอคำหลวง
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
 • พระตำหนักที่ใช้เป็นที่ประทับในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงงาน และเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภาคเหนือ รวมทั้งเพื่อรับรองพระราชอาคันตุกะที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยในโอกาสต่างๆ
 • วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ซึ่งหากใครที่มาเชียงใหม่แล้วไม่มากราบสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพ ถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดเชียงใหม่
ข้อมล
ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว   
 • พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พระตำหนักที่ใช้เป็นที่ประทับในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่จังหวัดเชียงใหม่
 • วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
 • ม่อนแจ่ม ชมทิวทัศน์แห่งขุนเขาซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก
 • วัดพระธาตุดอยคำ  
 • อุทยานหลวงราชพฤกษ์ พร้อมเที่ยวชมหอคำหลวง 
 •  ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่   แหล่งจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ มีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย
อาหาร มื้อกลางวัน    บุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น
มื้อเย็น          ตามอัธยาศัย ที่ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่
ที่พัก เชียงใหม่แกรนด์วิว
วันที่ 2
น้ำตกวชิรธาร - ดอยอินทนนท์ - เจดีย์นภเมทนีดล - เจดีย์นภพลภูมิสิริ 
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า    
 • เดินทางชมน้ำตกวชิรธาร น้ำตกผาขนาดใหญ่ ที่มีความสูง 15-20 เมตร ที่มีน้ำไหลเยอะตลอดทั้งปี
ช่วงบ่าย    
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล พระมหาธาตเจดีย์นภพลภูมิสิริ
น้ำตกวชิรธาร 
 • ความงามแห่งดอยอินทนนท์ แต่เดิมชื่อว่า “น้ำตกตาดฆ้องโยง” ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 • เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 2,565 เมตร จุดสิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์ของกองทัพอากาศไทยและเป็นที่ประดิษฐานสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทองและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 482.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,500 ไร่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว  
 • น้ำตกวชิรธาร ความงามแห่งดอยอินทนนท์ แต่เดิมชื่อว่า น้ำตกตาดฆ้องโยง
 •   อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 
 • แวะถ่ายรูป ณ จุดชม กิ่วแม่ปาน
 • พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล   พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ
 • ตลาดม้ง  ร้านค้าชุมชนที่นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงของที่ระลึก
อาหาร มื้อเช้า         ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน   ณ ร้านอาหาร
มื้อเย็น         ขันโตกดินเนอร์ ที่ร้านสิบสองปันนาขันโตก พร้อมชมโชว์การแสดง
ที่พัก เชียงใหม่แกรนด์วิว
วันที่ 3
เชียงใหม่ - เชียงราย - น้ำพุร้อนแม่ขะจาน - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - ไร่เชิญตะวัน
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า    
 • เดินทางสู่จังหวัดเชียงราย และระหว่างทางแวะชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น น้ำพุร้อนแม่ขะจาน 
ช่วงบ่าย    
 • ชมสถานที่ท่องเที่ยวตัวเมืองเชียงราย เช่น วัดร่องขุ่น ไร่บุญรอด ไร่เชิญตะวัน
น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
 • เป็นจุดพักรถระหว่างทางจากเชียงใหม่ไปสู่เชียงราย ภายในมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เครื่องประดับ ไม้แกะสลักและของที่ระลึกไว้บริการให้นักท่องเที่ยว สำหรับกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดก็คือ การต้มไข่ ซึ่งมีทั้งไข่ไก่และไข่นกกระทาสามารถต้มในบริเวณบ่อต้มไข่ที่จัดไว้ให้ ด้วยความร้อนประมาณ 80 องศาเซลเซียส ไข่จะสุกภายใน 3 นาที นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับนั่งแช่เท้าหรือจะใช้บริการอาบน้ำแร่ก็มีให้บริการเช่นกัน
วัดร่องขุ่น
 • ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นศิลปะที่ผสานวัฒนธรรมล้านนาอย่างกลมกลืน  ลักษณะเด่นของวัดคือพระอุโบสถที่ถูกแต่งด้วยลวดลายกระจกสีเงินแวววาว เป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับด้วยพญานาคมีงวงงา และภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ   
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • น้ำพุร้อนแม่ขะจาน เป็นจุดพักรถระหว่างทางจากเชียงใหม่ไปสู่เชียงราย
 •   วัดร่องขุ่น ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นศิลปะที่ผสานวัฒนธรรมล้านนาอย่างกลมกลืน  ลักษณะเด่นของวัดคือพระอุโบสถที่ถูกแต่งด้วยลวดลายกระจกสีเงินแวววาว
 • ไร่บุญรอด  หรือ สิงห์ปาร์คเชียงราย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 •  ไร่เชิญตะวัน พร้อมชมสถานที่อันเป็นธรรมชาติ หรือเข้ากราบสัการะท่าน ว.วิชรเมธี
อาหาร มื้อเช้า        ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน  ร้านอาหาร
มื้อเย็น        ณ ร้านอาหารริมน้ำกก
ที่พัก เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
วันที่ 4
สวนแม่ฟ้าหลวงดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - วัดห้วยปลากั้ง - สนามบินเชียงราย 
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า      
 • เดินทางท่องเที่ยวสวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอยตุง ไร่ชาฉุยฟง
ช่วงบ่าย    
 • เดินทางท่องเที่ยวสู่พิพิธภัณพ์บ้านดำ วัดห้วยปลากั้ง  จนได้เวลาเดินทางสู่สนามบินเชียงราย เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
 • 00.00    เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน..
 • 00.00    เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ 
สวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอยตุง
 • เป็นสวนไม้ดอกไม่ประดับเมืองหนาว สูง 950 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลอยู่ในแอ่งที่ราบด้านทิศเหนือของพระตำหนัก สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 บริเวณที่ตั้งของสวน สามารถปลูกดอกไม้เมื่องหนาวได้ จึงมีพระราชประสงค์ให้ปลูกเพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีโอกาสไปต่างประเทศได้รู้จักและชื่นชมดอกไม้ที่แปลกตาแตกต่างจากที่พบเห็นโดยทั่วๆไป ภายในสวนได้รับการออกแบบตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนับหมื่นอย่างสวยงามยิ่ง ราวกับผืนพรมธรรมชาติที่แปนเปลี่ยนไปตามทุกฤดูกาลละลานตาด้วยแปลงไม้ดอก และไม้พุ่ม ดอกไม่ที่นี่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดทุกวันของปี
พิพิธภันฑ์บ้านดำของอาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี
 • ศิลปินชื่อดัง ซึ่งเป็นบ้านสไตล์ล้านนาพิพิธภัณฑ์บ้านดำของอาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินชื่อดังตั้งอยู่ที่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านขนาดใหญ่ บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ได้แก่ อาคารสถาปัตยกรรมแบบกาแล กว่า 40  หลัง รวมถึงบ้านสถูปรูปทรงแปลกตา ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ ถวัลย์  ดัชนี 
ข้อมลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • สวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอยตุง เป็นสวนไม้ดอกไม่ประดับเมืองหนาว
 • ไร่ชาฉุยฟง พาท่านแวะถ่ายรูปกับไร่ชาดัง พร้อมเที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบ
 • พิพิธภันฑ์บ้านดำของอาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินชื่อดัง ซึ่งเป็นบ้านสไตล์ล้านนา
 • วัดห้วยปลากั้ง มหัศจรรย์เจดีย์เก้าชั้น ซึ่งเป็นวัดที่มีความโดดเด่นคือมีเจดีย์เก้าชั้นที่ชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ 
อาหาร มื้อเช้า          ห้องอาหารโรงแรม 
มื้อกลางวัน   ร้านอาหารในตัวเมืองเชียงราย

ราคานี้รวม
 • รถ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ที่พักจำนวน 3 คืน (โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว)
 • อาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ (จำนวน 9  มื้อ)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย / ต่างชาติชาร์จเพิ่ม 300 บาท
 • ไกด์/สตาร์ฟ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงินประกันคุ้มครอง 1,000,000 บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง - เชียงใหม่ , เชียงราย - ดอนเมือง
เงื่อนไข ข้อกำหนด การเลื่อนวันเดินทางและการยกเลิกทัวร์
 • กำหนดการโปรแกรมทัวร์ สถานที่ และเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนตาม ความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้
 • ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • การบริการมื้ออาหาร จะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด หากลูกค้าประสงค์นอกเหนือจากนี้
 • สั่งอาหาร เครื่องดื่ม หรือการบริการอื่นๆเพิ่มที่ไม่มีในรายการที่ทางบริษัทจัดให้ ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระเอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท
 • หากลูกค้าต้องการ มื้ออาหาร ที่มีความจำเพาะ กรุณาแจ้งหัวหน้ากรุ๊ปทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า (เช่น ไม่รับประทานเนื้อ,เนื้อหมู,มังสวิรัตฯลฯ)
 • หากการบริการมื้ออาหารแต่ละมื้อไม่เพียงพอ (ที่ทางบริษัทจัดให้) สามารถบอกหัวหน้ากรุ๊ปทัวร์ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
 • ลูกค้าท่านใด ที่มีโรคประจำตัว,อาการเมารถ,หรือปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเดินทาง กรุณาแจ้งหัวหน้ากรุ๊ปทัวร์ให้ทราบก่อนออก เดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมทัวร์ที่ทางบริษัทได้จัดและรับรอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ขอรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในส่วนของโปรแกรม จะมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
 • ค่าบริการรถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆให้บริการ
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำผลไม้ น้ำอัดลมฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการให้บริการมืออาหารที่บริษัทกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่มในห้องพัก ค่าทิป ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์ที่ทางบริษัทกำหนดไว้
 • ในกรณีที่ ลูกค้าเดินทางเพียงคนเดียว ทางบริษัทขอเก็บเพิ่ม ท่านละ 1,000-1,500 บาท
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿6,990
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com