02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 16 ก.ค. 2019 10:59

ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿8,500

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปจาก กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และกลับจาก เชียงราย - กรุงเทพฯ...เดินทาง 2-5 ท่าน พนักงานขับรถจะทำหน้าที่ เป็นไกด์ไปด้วย ..หากต้องการไกด์ท้องถิ่นเพิ่มวันละ 1,000 บาท
 • ชมพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
 • ชมและกราบสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพ
 • ชมดอกไม้นานาชนิดที่โอบล้อม ณ ม่อนแจ่ม
 • กราบสักการะหลวงพ่อทันใจ ณวัดพระธาตุดอยคำ
 • สักการะสองพระมหาธาตุคู่บุญแห่งดอยอินทนนท์
 • ชมน้ำตกวชิรธาร น้ำตกผาขนาดใหญ่
 • ชมวัดร่องขุน
 • ชมไร่บุญรอด
 • ชมไร่ชาฉุยฟง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  2 - 3  คน (รถเก๋ง) 10,000.-
เดินทาง  4 - 5  คน (รถ 6 ที่นั่ง) 9,200.-
เดินทาง  6 - 10  คน (รถตู้) 8,500.-
หมายเหตุ..
- เดินทางช่วงวันหยุดยาว/ เทศกาลปีใหม่ รับ 8 ท่านขึ้นไป
- ราคาช่วงวันหยุดยาว และเทศกาลปีใหม่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียด

วันที่ 1
เชียงใหม่ - พระตำหนักภูพิงค์ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - ม่อนแจ่ม - วัดพระธาตดอยคำ - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ - ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่
การเดินทาง ช่วงเช้า      
00.00  พบกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นผู้โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบิน... ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ

00.00  เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ด้วยเที่ยวบิน...

00.00  เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ นำเดินทางสู่ วัดพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พระธาตุดอยสุเทพ  

ช่วงบ่าย  
ชมสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ชมดอกไม้นานาชนิดที่ม่อนแจ่ม พระธาตุดอยคำ อุทธยานหลวงราชพฤกษ์ หอคำหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
รับทุกๆท่านจากสนามบินเชียงใหม่ พร้อมออกเดินทาง ชมความงามของสถานที่ท่องเที่ยว

09.30  ชม พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พระตำหนักที่ใช้เป็นที่ประทับในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงงาน และเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภาคเหนือ รวมทั้งเพื่อรับรองพระราชอาคันตุกะที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยในโอกาสต่างๆ


10.30  ชมและกราบสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ซึ่งหากใครที่มาเชียงใหม่แล้วไม่มากราบสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพ ถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดเชียงใหม่

ช่วงบ่าย    
14.00  แวะชม ม่อนแจ่ม ชมดอกไม้นานาชนิดที่โอบล้อมไปด้วยบรรยากาศหนาวเย็น มองไปเห็นทิวทัศน์แห่งขุนเขาซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก ณ ม่อนแจ่ม ท่านจะได้เพลินเพลินกับการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

17.00 น.  พาท่านเดินทางขึ้นนมัสการหลวงพ่อทันใจที่ วัดพระธาตุดอยคำ  จากนั้นพาท่านเที่ยว อุทยานหลวงราชพฤกษ์ พร้อมเที่ยวชมหอคำหลวง 

ช่วงค่ำ
19.30 น. พาคณะเดินเล่นเที่ยวชมและช้อปปิ้งสินค้าของฝากจากเมืองเหนือที่  ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่  (อาหารเย็นตามอัธยาศัย) เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ มีสินค้าให้เลือกสรร มากมายหลากหลายประเภท ทั้งสินค้าทางวัฒนธรรม เช่น สินค้าพื้นเมือง จำพวกเครื่องประดับตกแต่ง เสื้อผ้า ของที่ระลึก กระเป๋า ผ้าพันคอ โคม
ไฟ ฯลฯ หรือจะเป็นสินค้าแฟชั่นก็มีให้เห็นอยู่โดยทั่วไป รวมทั้งของกิน เช่น ขนมจีนน้ำเงี้ยว/น้ำยา ของ ทานเล่น โรตี ฯลฯ  ก่อนถึงเวลาอันสมควรพาทุกท่านกลับสู่ที่พัก 
อาหาร มื้อกลางวัน  
อาหารเที่ยงแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น

มื้อเย็น        
อาหารเย็นตามอัธยาศัย ที่ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่
ที่พัก เชียงใหม่แกรนด์วิว
วันที่ 2
น้ำตกวชิรธาร - ดอยอินทนนท์ - เจดีย์นภเมทนีดล - เจดีย์นภพลภูมิสิริ 
การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมน้ำตกวชิรธาร น้ำตกผาขนาดใหญ่ ที่มีความสูง 15-20 เมตร ที่มีน้ำไหลเยอะตลอดทั้งปี
ช่วงบ่าย    
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล พระมหาธาตเจดีย์นภพลภูมิสิริ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
10.00  ชม น้ำตกวชิรธาร ความงามแห่งดอยอินทนนท์ แต่เดิมชื่อว่า “น้ำตกตาดฆ้องโยง” ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 
ช่วงบ่าย  
13.00  พาทุกท่านออกเดินทางถึง“อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 2,565 เมตร จุดสิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์ของกองทัพอากาศไทยและเป็นที่ประดิษฐานสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทองและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 482.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,500 ไร่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน 

จากนั้นพาท่านแวะถ่ายรูป ณ จุดชม กิ่วแม่ปาน  สมาชิกถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ใกล้กันนั้นท่านสามารถเยี่ยมชมความงดงามของ “พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล”องค์สีน้ำตาล ประดิษฐานอยู่บนที่สูงสุดในพระราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กับ “พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ”องค์สีม่วงอมชมพู ตั้งอยู่บนกิโลเมตรที่ ๔๑.๕ ทางด้านซ้ายมือ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทย โดยพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล สร้างถวาย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ สร้างถวาย “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ”เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕เป็นเวลากว่า ๒๐ ปีแล้ว ที่พระมหาสถูปเจดีย์อันยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดินองค์นี้ ได้ประดิษฐานอย่างสง่างาม เป็นที่เคารพสักการะของชนชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์ 

15.00 แวะเยี่ยมชมตลาดม้ง ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่นี่เป็นเหมือนร้านค้าชุมชนที่นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งผักผลไม้ ทั้งของสดและของแห้ง รวมไปถึงของที่ระลึก และเสื้อผ้า ต่าง ๆ นานา มาวางขายราคาก็เท่า ๆ กัน แล้วแต่ว่าจะต่อรองราคาได้มากน้อยแค่ไหน

ช่วงค่ำ
อาหาร มื้อเช้า      
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน  
ณ ร้านอาหาร

มื้อเย็น      

ขันโตกดินเนอร์ ที่ร้านสิบสองปันนาขันโตก พร้อมชมโชว์การแสดง

ที่พัก เชียงใหม่แกรนด์วิว
วันที่ 3
เชียงใหม่ - เชียงราย - น้ำพุร้อนแม่ขะจาน - วัดร่องขุ่น - ไร่บุญรอด - ไร่เชิญตะวัน
การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางสู่จังหวัดเชียงราย และระหว่างทางแวะชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น น้ำพุร้อนแม่ขะจาน 

ช่วงบ่าย    
ชมสถานที่ท่องเที่ยวตัวเมืองเชียงราย เช่น วัดร่องขุ่น ไร่บุญรอด ไร่เชิญตะวัน
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า  
08.00  พร้อมออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย

09.30  แวะน้ำพุร้อนแม่ขะจาน เป็นจุดพักรถระหว่างทางจากเชียงใหม่ไปสู่เชียงราย ภายในมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เครื่องประดับ ไม้แกะสลักและของที่ระลึกไว้บริการให้นักท่องเที่ยว สำหรับกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดก็คือ การต้มไข่ ซึ่งมีทั้งไข่ไก่และไข่นกกระทาสามารถต้มในบริเวณบ่อต้มไข่ที่จัดไว้ให้ ด้วยความร้อนประมาณ 80 องศาเซลเซียส ไข่จะสุกภายใน 3 นาที นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับนั่งแช่เท้าหรือจะใช้บริการอาบน้ำแร่ก็มีให้บริการเช่นกัน

ช่วงบ่าย  
13.00  เดินทางถึง วัดร่องขุ่น ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นศิลปะที่ผสานวัฒนธรรมล้านนาอย่างกลมกลืน  ลักษณะเด่นของวัดคือพระอุโบสถที่ถูกแต่งด้วยลวดลายกระจกสีเงินแวววาว เป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับด้วยพญานาคมีงวงงา และภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ   

15.00  พาคณะเที่ยวชม ไร่บุญรอด  หรือ สิงห์ปาร์คเชียงราย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่งดงามตระการตาเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ ภายในมีรถโดยสารคอยอำนวยความสะดวก พาทุกท่านไปยังตามจุดต่างๆ เพื่อเก็บภาพความประทับใจของสวนดอกไม้ที่จัดไว้อย่างอลังการ

จากนั้นพาคณะเข้าเที่ยวชม ไร่เชิญตะวัน พร้อมชมสถานที่อันเป็นธรรมชาติ หรือเข้ากราบสัการะท่าน ว.วิชรเมธี
อาหาร มื้อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน  
ร้านอาหาร

มื้อเย็น      
ณ ร้านอาหารริมน้ำกก
ที่พัก เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
วันที่ 4
สวนแม่ฟ้าหลวงดอยตุง - ไร่ชาฉุยฟง - วัดห้วยปลากั้ง - สนามบินเชียงราย 
การเดินทาง ช่วงเช้า      
เดินทางท่องเที่ยวสวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอยตุง ไร่ชาฉุยฟง

ช่วงบ่าย    
เดินทางท่องเที่ยวสู่พิพิธภัณพ์บ้านดำ วัดห้วยปลากั้ง  จนได้เวลาเดินทางสู่สนามบินเชียงราย เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

00.00  เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน..

00.00  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า  
08.00  เที่ยวชม สวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอยตุง เป็นสวนไม้ดอกไม่ประดับเมืองหนาว สูง 950 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลอยู่ในแอ่งที่ราบด้านทิศเหนือของพระตำหนัก สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 บริเวณที่ตั้งของสวน สามารถปลูกดอกไม้เมื่องหนาวได้ จึงมีพระราชประสงค์ให้ปลูกเพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีโอกาสไปต่างประเทศได้รู้จักและชื่นชมดอกไม้ที่แปลกตาแตกต่างจากที่พบเห็นโดยทั่วๆไป ภายในสวนได้รับการออกแบบตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนับหมื่นอย่างสวยงามยิ่ง ราวกับผืนพรมธรรมชาติที่แปนเปลี่ยนไปตามทุกฤดูกาลละลานตาด้วยแปลงไม้ดอก และไม้พุ่ม ดอกไม่ที่นี่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดทุกวันของปี

10.30 เดินทางถึงไร่ชาฉุยฟง พาท่านแวะถ่ายรูปกับไร่ชาดัง พร้อมเที่ยวชมบรรยากาศโดยรอบ พาท่านลองชิมชาเขียว และ เบอเกอรี่แสนอร่อยจากทางไร่  (ตามอัธยาศัย)

ช่วงบ่าย    
13.30  พาท่านเดินทางเข้าชมพิพิธภันฑ์บ้านดำของอาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินชื่อดัง ซึ่งเป็นบ้านสไตล์ล้านนาพิพิธภัณฑ์บ้านดำของอาจารย์ ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินชื่อดังตั้งอยู่ที่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านขนาดใหญ่ บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ได้แก่ อาคารสถาปัตยกรรมแบบกาแล กว่า 40  หลัง รวมถึงบ้านสถูปรูปทรงแปลกตา ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ ถวัลย์  ดัชนี 

15.00 เดินทางถึงวัดห้วยปลากั้ง มหัศจรรย์เจดีย์เก้าชั้น ซึ่งเป็นวัดที่มีความโดดเด่นคือมีเจดีย์เก้าชั้นที่ชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์  เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่โบราณและได้รับการกล่าวขานจากผู้ศรัทธาทั่วสารทิศถึงความงดงามอลังการและเป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชน 

17.00  ส่งทุกท่านสนามบินเชียงราย 
อาหาร มื้อเช้า         
ห้องอาหารโรงแรม 

มื้อกลางวัน  
ร้านอาหารในตัวเมืองเชียงราย

ราคานี้รวม
 • รถ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ที่พักจำนวน 3 คืน (โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว)
 • อาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ (จำนวน 9  มื้อ)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
 • ไกด์/สตาร์ฟ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงินประกันคุ้มครอง 1,000,000 บาท
ราคานี้ไม่รวม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง - เชียงใหม่ , เชียงราย - ดอนเมือง
เงื่อนไข ข้อกำหนด การเลื่อนวันเดินทางและการยกเลิกทัวร์
 • กำหนดการโปรแกรมทัวร์ สถานที่ และเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนตาม ความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้
 • ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • การบริการมื้ออาหาร จะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด หากลูกค้าประสงค์นอกเหนือจากนี้
 • สั่งอาหาร เครื่องดื่ม หรือการบริการอื่นๆเพิ่มที่ไม่มีในรายการที่ทางบริษัทจัดให้ ซึ่งลูกค้าจะต้องชำระเอง โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท
 • หากลูกค้าต้องการ มื้ออาหาร ที่มีความจำเพาะ กรุณาแจ้งหัวหน้ากรุ๊ปทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า (เช่น ไม่รับประทานเนื้อ,เนื้อหมู,มังสวิรัตฯลฯ)
 • หากการบริการมื้ออาหารแต่ละมื้อไม่เพียงพอ (ที่ทางบริษัทจัดให้) สามารถบอกหัวหน้ากรุ๊ปทัวร์ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
 • ลูกค้าท่านใด ที่มีโรคประจำตัว,อาการเมารถ,หรือปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเดินทาง กรุณาแจ้งหัวหน้ากรุ๊ปทัวร์ให้ทราบก่อนออก เดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมทัวร์ที่ทางบริษัทได้จัดและรับรอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ขอรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าว
 • ค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในส่วนของโปรแกรม จะมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้
 • ค่าบริการรถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆให้บริการ
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำผลไม้ น้ำอัดลมฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการให้บริการมืออาหารที่บริษัทกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่มในห้องพัก ค่าทิป ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์ที่ทางบริษัทกำหนดไว้
 • ในกรณีที่ ลูกค้าเดินทางเพียงคนเดียว ทางบริษัทขอเก็บเพิ่ม ท่านละ 1,000-1,500 บาท
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿6,990
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com