02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 22 ต.ค. 2019 23:02

ทัวร์เชียงใหม่ใจดี 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿6,990

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่...เดินทาง 2-5 ท่าน พนักงานขับรถจะทำหน้าที่ เป็นไกด์ ไปด้วย ..หากต้องการไกด์ท้องถิ่นเพิ่มวันละ 1,000 บาท
 นมัสการ ใหว้พระ
 • พระบรมธาตุดอยสุเทพ
 • พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล
 • วัดต้นเกว๋น 
 ตื่นตากับ
 • ผาช่อตั้งอยู่ใน อำเภอดอยหล่อ
 • พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
 • อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 • น้ำตกวชิรธาร
สบายๆกับ
 •  ไนท์บาร์ซาร์ เชียงใหม่
 • ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง
 • ร้านวนัสนันท์ ของฝาก
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน
เดินทาง 2 - 3  คน ( รถเก๋ง ) 7,500.-
เดินทาง  4 - 5 คน ( รถ 6 ที่นั่ง ) 7,250.-
เดินทาง  6 - 9 คน ( รถตู้ ) 6,990.-
หมายเหตุ..
- เดินทางช่วงวันหยุดยาว/ เทศกาลปีใหม่ รับ 8 ท่านขึ้นไป

รายละเอียด

วันที่ 1
 ผาช่อ – ไหว้พระพิฆเนศ – วัดต้นแกว๋น - วัดพระธาตุดอยคำ –ไนท์ซาฟารี
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า      
 • 00.00      พบกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นผู้โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบิน... ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
 • 00.00      เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ด้วยเที่ยวบินที่... 
 • 00.00      เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ นำเดินทางสู่อำเภอดอยหล่อพาท่านเที่ยวชมผาช่อ   ชมพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
ช่วงบ่าย  
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อ ร้านกาแฟกลางลำห้วยบ้านกระต่าย วัดต้นเกว๋น ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่
วัดต้นเกว๋น
 • เป็นวัดเก่าแก่ที่มีลักษณะงดงามมาก สิ่งที่น่าสนใจคือ ศาลาจัตุรมุข ซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ นอกจากนี้ ศิลปกรรมล้านนาดั้งเดิมภายในวัดนี้ยังจัดว่าเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์และมีคุณค่ามาก สมาคมสถาปนิกสยามประกาศให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อปี พ.ศ. 2532 วัดต้นเกว๋น เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่แสดงออกถึงแบบแผนทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้านนา ที่งดงามและทรงคุณค่า แม้จะได้รับการบูรณะซ่อมแซม แต่ยังคงไว้ซึ่งศิลปะแบบดั้งเดิม วิหารวัดต้นเกว๋นต้นแบบหอคำหลวงที่งานพืชสวนโลก
ผาช่อ 
 • ตั้งอยู่ใน อำเภอดอยหล่อ ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติแม่วาง เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของ ลมฝนจนทำให้แผ่นดินที่เชื่อกันว่าเมื่อหลายร้อยปี หรือพันปีก่อนบริเวณแห่งนี้เคยเป็นทางเดินของแม่น้ำปิง ซึ่งสังเกตได้จากก้อนกรวดหิน กลมมนกระจัดกระจายอยู่ในเนื้อดินจำนวนมาก จนกระทั่งแม่น้ำปิงได้เปลี่ยนสายย้ายทิศไหลผ่านไปที่อื่น บริเวณนี้ก็ได้ถูกยกตัวเป็น เนินเขาสูงตะกอนแม่น้ำปิงก่อตัวทับถมกันเป็นชั้นๆ ผ่านกลายเวลาและถูกกัดเซาะจนกลายเป็นหน้าผาและเสาดินที่มีรูปร่างแปลกตาคล้าย กับที่แพะเมืองผีในจังหวัดแพร่ หรือละลุในจังหวัด สระแก้ว มีลักษณะที่เตี้ยกว่า ซึ่งต่างกับ ผาช่อ ซึ่งมีลักษณะเป็นกำแพงและเสาหิน ขนาดใหญ่ลวดลายแปลกตา มีขนาดสูงใหญ่ราว 30 เมตร เป็นบริเวณกว้างนับร้อยเมตร และยังพบรังผึ้งขนาดใหญ่อยู่ตามหน้าผา จำนวนมากสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ที่เข้าไปเที่ยวชม
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว    
 • ชมผาช่อ   ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของ ลมฝนจนทำให้แผ่นดินที่เชื่อกันว่าเมื่อหลายร้อยปี หรือพันปีก่อนบริเวณแห่งนี้เคยเป็นทางเดินของแม่น้ำปิง 
 • พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ หนึ่งเดียวในเมืองไทยที่รวบรวมศิลปวัตถุและเทวปฏิมากรรมเกี่ยวกับพระพิฆเนศ
 • วัดต้นเกว๋น   วัดเก่าแก่ที่มีลักษณะงดงามมาก สิ่งที่น่าสนใจคือ ศาลาจัตุรมุข ซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ 
 • นมัสการหลวงพ่อทันใจ  ที่วัดพระธาตุดอยคำ เป็นพระวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มากว่า 1,400 ปี 
 • เดินทางถึงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีพาท่านเที่ยวชมสวนสัตว์กลางคืนระดับโลก   บัตรเข้าชม+เดินชมสัตว์+รถซาฟารี+น้ำพุเต้นระบำ อาหารเย็นอิสระในไนท์ซาฟารี - ลูกค่าจ่ายเอง  
 • 20.00    พาทุกท่านกลับสู่ที่พักด้วยความปลอดภัย
อาหาร มื้อกลางวัน    ร้านอาหาร
มื้อเย็น          ร้านอาหารที่ไนท์ซาฟารี
ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
วันที่ 2
 ดอยอินทนนท์-น้ำตกแม่ยะ- เจดีย์นภเมทนีดล –น้ำตกวชิรธาร-ไนท์บาร์ซาร์
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า    
 • เดินทางชมธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกวชิรธาร 
ช่วงบ่าย    
 • เดินทางต่อ แวะชมสถานที่ท่องเที่ยว  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล ชมและช้อบตลาดม้ง  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล
 • องค์สีน้ำตาล ประดิษฐานอยู่บนที่สูงสุดในพระราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กับ พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ  องค์สีม่วงอมชมพู ตั้งอยู่บนกิโลเมตรที่ ๔๑.๕ ทางด้านซ้ายมือ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทย โดยพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล สร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ สร้างถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕เป็นเวลากว่า ๒๐ ปีแล้ว ที่พระมหาสถูปเจดีย์อันยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดินองค์นี้ ได้ประดิษฐานอย่างสง่างาม เป็นที่เคารพสักการะของชนชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์ 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว  
 • น้ำตกวชิรธาร ความงามแห่งดอยอินทนนท์ เดิมชื่อว่า น้ำตกตาดฆ้องโยง 
 • ไม่รวมค่าเจ้าหน้าที่นำทางอุทยานรอบละ200 บาท กรณีต้องใช้เจ้าหน้าที่นำทาง ระยะทางเดิน 3 กิโลเมตร
 • อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 2,565 เมตร 
 •  พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล องค์สีน้ำตาล ประดิษฐานอยู่บนที่สูงสุดในพระราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กับ พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ  องค์สีม่วงอมชมพู 
 • ตลาดม้ง  เป็นเหมือนร้านค้าชุมชนที่นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งผักผลไม้ ทั้งของสดและของแห้ง รวมไปถึงของที่ระลึก และเสื้อผ้า ต่าง ๆ 
 • ไนท์บาร์ซาร์เชียงใหม่ หรือคนเมืองเชียงใหม่เรียกสั้นๆ ว่า ไนท์บาซาร์ 
อาหาร มื้อเช้า          ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน    ที่ร้านอาหาร
มื้อเย็น          อาหารเย็นตามอัธยาศัย  (ลค.จ่ายเอง)
ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
วันที่ 3
บ้านม้งดอยปุย- สวนสัตว์เชียงใหม่-ตลาดต้นพยอม-สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า    
 • หลังอาหารเดินทางยังบ้านม้ง ดอยปุย หมู่บ้านชาวเขา
ช่วงบ่าย    
 • ชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ชมความน่ารักของสัตว์นานาชนิดที่สวนสัตว์เชียงใหม่ แวะซื้อของฝากเมืองเหนือ ที่ตลาดต้นพะยอม จนถึงเวลาเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
 • 00.00     เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน...
 • 00.00     เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ   
บ้านม้ง ดอยปุย
 • เป็นหมู่บ้านชาวเขา ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมเยือนสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวเขา มีให้บริการเช่าชุดชาวม้ง ใส่ถ่ายรูป เดินในสวนดอกไม้ มุมน้ำตกต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านอาหารเช่นร้านข้าวซอย อาหารพื้นเมืองสุดอร่อย นอกจากนี้ยังมีร้านค้าขายของฝากและของที่ระลึก เช่น ชุด-หมวกชาวเขา, สินค้าแฮนด์เมดฝีมือชาวเขาเผ่าม้ง หรือจะเป็นประเภทของกินเช่น ผลไม้ หรือใบชาต่างๆ 
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว    
 • บ้านม้ง ดอยปุย เป็นหมู่บ้านชาวเขา ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมเยือนสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวเขา
 • สวนสัตว์เชียงใหม่  ชมความน่ารักของสัตว์นานาชนิด
 • แวะซื้อของฝากเมืองเหนือ ที่ตลาดต้นพะยอม
อาหาร มื้อเช้า          ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน    ที่ร้านอาหาร

 
อัตรานี้รวม
 • ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 
 • ค่าที่พัก  2 คืน  
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
 • อาหาร 5 มื้อ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม  
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป- กลับ        
 •  ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 •  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 •  ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เชียงใหม่ สายทำบุญ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿6,900
ทัวร์ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿7,000
ทัวร์เชียงใหม่ เต็มสูตร ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม บ้านแม่กำปอง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿7,990
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com