02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 16 ก.ค. 2019 10:58

ทัวร์เชียงใหม่ใจดี 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿6,990

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่...เดินทาง 2-5 ท่าน พนักงานขับรถจะทำหน้าที่ เป็นไกด์ ไปด้วย ..หากต้องการไกด์ท้องถิ่นเพิ่มวันละ 1,000 บาท
 นมัสการ ใหว้พระ
 • พระบรมธาตุดอยสุเทพ
 • พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล
 • วัดต้นเกว๋น 
 ตื่นตากับ
 • ผาช่อตั้งอยู่ใน อำเภอดอยหล่อ
 • พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ
 • อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 • น้ำตกวชิรธาร
สบายๆกับ
 •  ไนท์บาร์ซาร์ เชียงใหม่
 • ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง
 • ร้านวนัสนันท์ ของฝาก
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา/คน
เดินทาง 2 - 3  คน ( รถเก๋ง ) 7,500.-
เดินทาง  4 - 5 คน ( รถ 6 ที่นั่ง ) 7,250.-
เดินทาง  6 - 9 คน ( รถตู้ ) 6,990.-
หมายเหตุ..
- เดินทางช่วงวันหยุดยาว/ เทศกาลปีใหม่ รับ 8 ท่านขึ้นไป

รายละเอียด

วันที่ 1
 ผาช่อ – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – บ้านม้งดอยปุย –เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
การเดินทาง ช่วงเช้า      
00.00  พบกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นผู้โดยสารขาออก เคัาเตอร์สายการบิน... ทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ

00.00  เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ด้วยเที่ยวบินที่... 

00.00  เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่... ทีมงานไกด์คอยให้การต้อนรับ นำเดินทางสู่อำเภอดอยหล่อพาท่านเที่ยวชมผาช่อ   ชมพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ

ช่วงบ่าย  
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อ ร้านกาแฟกลางลำห้วยบ้านกระต่าย วัดต้นเกว๋น ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
รับคณะที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ก่อนพาคณะเที่ยวก่อนเดินทางสู่อำเภอดอยหล่อ

เที่ยวชมผาช่อ 
ตั้งอยู่ใน อำเภอดอยหล่อ ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติแม่วาง เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของ ลมฝนจนทำให้แผ่นดินที่เชื่อกันว่าเมื่อหลายร้อยปี หรือพันปีก่อนบริเวณแห่งนี้เคยเป็นทางเดินของแม่น้ำปิง ซึ่งสังเกตได้จากก้อนกรวดหิน กลมมนกระจัดกระจายอยู่ในเนื้อดินจำนวนมาก จนกระทั่งแม่น้ำปิงได้เปลี่ยนสายย้ายทิศไหลผ่านไปที่อื่น บริเวณนี้ก็ได้ถูกยกตัวเป็น เนินเขาสูงตะกอนแม่น้ำปิงก่อตัวทับถมกันเป็นชั้นๆ ผ่านกลายเวลาและถูกกัดเซาะจนกลายเป็นหน้าผาและเสาดินที่มีรูปร่างแปลกตาคล้าย กับที่แพะเมืองผีในจังหวัดแพร่ หรือละลุในจังหวัด สระแก้ว มีลักษณะที่เตี้ยกว่า ซึ่งต่างกับ ผาช่อ ซึ่งมีลักษณะเป็นกำแพงและเสาหิน ขนาดใหญ่ลวดลายแปลกตา มีขนาดสูงใหญ่ราว 30 เมตร เป็นบริเวณกว้างนับร้อยเมตร และยังพบรังผึ้งขนาดใหญ่อยู่ตามหน้าผา จำนวนมากสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ที่เข้าไปเที่ยวชม

พาเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ หนึ่งเดียวในเมืองไทยที่รวบรวมศิลปวัตถุและเทวปฏิมากรรมเกี่ยวกับพระพิฆเนศ ผู้เป็นเทพแห่งความสำเร็จในปางต่างๆ กว่า 1,000 องค์ ที่แห่งนี้เกิดขึ้นโดยคุณปัณฑร ทีรคานนท์ ผู้มีความสนใจและศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพิฆเนศ มายาวนานกว่า 30 ปี ด้วยอิทธิพลจากผู้เป็นบิดา ประกอบกับความสนใจส่วนตัวเขาสะสมรูปเคารพ เทพเจ้าองค์นี้มาตั้งแต่อายุ 19 ปี และในท้ายที่สุดก็ได้ตัดสินใจซื้อที่ดิน 5 ไร่ เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศขึ้นมา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และที่เคารพบูชาสำหรับผู้เลื่อมใสศรัทธาในองค์พระพิฆเนศ

ช่วงบ่าย   
พาทุกท่านออกเดินทางถึงวัดต้นเกว๋น เป็นวัดเก่าแก่ที่มีลักษณะงดงามมาก สิ่งที่น่าสนใจคือ ศาลาจัตุรมุข ซึ่งพบเพียงหลังเดียวในภาคเหนือ นอกจากนี้ ศิลปกรรมล้านนาดั้งเดิมภายในวัดนี้ยังจัดว่าเป็นต้นแบบที่สมบูรณ์และมีคุณค่ามาก สมาคมสถาปนิกสยาม
ประกาศให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อปี พ.ศ. 2532 วัดต้นเกว๋น เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่แสดงออกถึงแบบแผนทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้านนา ที่งดงามและทรงคุณค่า แม้จะได้รับการบูรณะซ่อมแซม แต่ยังคงไว้ซึ่งศิลปะแบบดั้งเดิม วิหารวัดต้นเกว๋นต้นแบบหอคำหลวงที่งานพืชสวนโลก

นำท่านนมัสการหลวงพ่อทันใจ ที่วัดพระธาตุดอยคำ เป็นพระวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มากว่า 1,400 ปี เป็นสถานอันศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมน้ำใจของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเลยก็ว่าได้นอกจากนี้ พระครูสุนทรเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ ยังเล่าว่าผู้ที่โชคดีมีบุญหลายราย ได้รับโชคจากการเข้ามากราบนมัสการพระธาตุและหลวงพ่อทันใจอันศักดิ์สิทธิ์กันทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้ที่เข้ามาที่นี่เพื่อมานมัสการกราบไหว้ส่วนใหญ่จะมีธูปเทียนและดอกมะลิ (50 พวงขึ้นไป) แล้วนำมากราบนมัสการขอพรผู้นั้นจะโชคดี

นากจากนี้ วัดพระธาตุดอยคำ ยังมีลานชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ ที่สวยงามดั่งสวรรค์บนดินได้อีกจุดหนึ่ง นอกจากที่ลานชมวิววัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และนอกจากนี้ยามค่ำคืนเมื่อมองขึ้นไปบนพระธาตุดอยคำจะเห็นองค์พระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว งดงามยิ่งนัก

18.00     เดินทางถึงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีพาท่านเที่ยวชมสวนสัตว์กลางคืนระดับโลก   บัตรเข้าชม+เดินชมสัตว์+รถซาฟารี+น้ำพุเต้นระบำ อาหารเย็นอิสระในไนท์ซาฟารี   

20.00    พาทุกท่านกลับสู่ที่พักด้วยความปลอดภัยที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่พร้อมความประทับใจ
อาหาร มื้อกลางวัน    
ร้านอาหาร

มื้อเย็น         
ที่ร้านอาหาร
ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
วันที่ 2
 ดอยอินทนนท์-น้ำตกแม่ยะ- เจดีย์นภเมทนีดล –น้ำตกวชิรธาร-ไนท์บาร์ซาร์
การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกวชิรธาร 

ช่วงบ่าย    
เดินทางต่อ แวะชมสถานที่ท่องเที่ยว  อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล ชมและช้อบตลาดม้ง  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า  
ออกเดินทางมายัง น้ำตกวชิรธาร ความงามแห่งดอยอินทนนท์ แต่เดิมชื่อว่า น้ำตกตาดฆ้องโยง ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร จากนั้นพาท่านเดินทางถึงกิ่วแม่ปาน ให้เวลาแก่ท่านได้เดินเที่ยวชมจุดชมวิว

ไม่รวมค่าเจ้าหน้าที่นำทางอุทยานรอบละ200 บาท กรณีต้องใช้เจ้าหน้าที่นำทาง ระยะทางเดิน 3 กิโลเมตร

ช่วงบ่าย  
เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 2,565 เมตร จุดสิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 1009 มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์ของกองทัพอากาศไทยและเป็นที่ประดิษฐานสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทองและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 482.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,500 ไร่ 

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์   ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่า เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยสภาพภูมิประเทศทั่วไปประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูงจาก ระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาที่มีระดับสูงรองลงมาคือ ดอยหัวมดหลวง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,330 เมตร ป่าอินทนนท์นี้เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่หอย แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน และเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำแม่ปิงที่ ให้พลังงานไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพล มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกต่าง ๆ โดยเฉพาะ  น้ำตกแม่ยะ   ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศ

ชมความงดงามของ พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล องค์สีน้ำตาล ประดิษฐานอยู่บนที่สูงสุดในพระราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กับ พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ  องค์สีม่วงอมชมพู ตั้งอยู่บนกิโลเมตรที่ ๔๑.๕ ทางด้านซ้ายมือ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิกรชาวไทย โดยพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล สร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ 
และพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ สร้างถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕เป็นเวลากว่า ๒๐ ปีแล้ว ที่พระมหาสถูปเจดีย์อันยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดินองค์นี้ ได้ประดิษฐานอย่างสง่างาม เป็นที่เคารพสักการะของชนชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์ 

แวะเยี่ยมชม ตลาดม้ง ณ อุทยานแหง่ชาติดอนอินทนนท์ ที่นี่เป็นเหมือนร้านค้าชุมชนที่นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งผักผลไม้ ทั้งของสดและของแห้ง รวมไปถึงของที่ระลึก และเสื้อผ้า ต่าง ๆ นานา มาวางขายราคาก็เท่า ๆ กัน แล้วแต่ว่าจะต่อรองราคาได้มากน้อยแค่ไหน

พาทุกท่านเดินทางถึง ไนท์บาร์ซาร์เชียงใหม่ หรือคนเมืองเชียงใหม่เรียกสั้นๆ ว่า ไนท์บาซาร์ แหล่งตลาดนัดของยอดนักช้อปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศตลาดนัดแห่งนี้อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ มีของขายหลากหลายผลิตภัณฑ์ตลอดสองข้างทางบนถนนช้างคลาน สินค้าทั้งพื้นเมือง เสื้อผ้า เครื่องเงิน รองเท้า ผ้า กระเป๋าเดินทาง ของที่ระลึกไปจนถึงของก็อปมีให้เห็นเต็มไปหมด ทุกท่านจะเข้าไปเดินชม เดินช้อป หรือหาของกิน อาหารเย็นตามอัธยาศัย 

19.00    พาทุกท่านกลับสู่ที่พักด้วยความปลอดภัยที่โรงแรมระดับ 4 ดาวในตัวเมืองเชียงใหม่พร้อมความประทับใจ
อาหาร มื้อเช้า         
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
ที่ร้านอาหาร

มื้อเย็น         
อาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
วันที่ 3
บ้านม้งดอยปุย- สวนสัตว์เชียงใหม่-ตลาดต้นพยอม-สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
การเดินทาง ช่วงเช้า    
หลังอาหารเดินทางยังบ้านม้ง ดอยปุย หมู่บ้านชาวเขา

ช่วงบ่าย    
ชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ชมความน่ารักของสัตว์นานาชนิดที่สวนสัตว์เชียงใหม่ แวะซื้อของฝากเมืองเหนือ ที่ตลาดต้นพะยอม จนถึงเวลาเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

00.00  เหินฟ้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบิน...

00.00  เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิ์ภาพ   
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
เดินทางสู่ บ้านม้ง ดอยปุย เป็นหมู่บ้านชาวเขา ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมเยือนสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวเขา มีให้บริการเช่าชุดชาวม้ง ใส่ถ่ายรูป เดินในสวนดอกไม้ มุมน้ำตกต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านอาหารเช่นร้านข้าวซอย อาหารพื้นเมืองสุดอร่อย นอกจากนี้ยังมีร้านค้าขายของฝากและของที่ระลึก เช่น ชุด-หมวกชาวเขา, สินค้าแฮนด์เมดฝีมือชาวเขาเผ่าม้ง หรือจะเป็นประเภทของกินเช่น ผลไม้ หรือใบชาต่างๆ 

ช่วงบ่าย
ชมความน่ารักของสัตว์นานาชนิดที่ สวนสัตว์เชียงใหม่ เที่ยวเพลินสุขใจไปกับสัตว์น้อยใหญ่ ภายในมีซูอควาเรียมอุโมงค์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์ รวมเฉพาะบัตรผ่านประตู

แวะซื้อของฝากเมืองเหนือ ที่ตลาดต้นพะยอม อาทิเช่น น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู หมูยอ ไส้อั่ว ฯลฯ

ส่งคณะทุกท่านถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  
อาหาร มื้อเช้า      
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน      
ที่ร้านอาหาร

 
อัตรานี้รวม
 • ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน 
 • ค่าที่พัก  2 คืน  
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
 • อาหาร 5 มื้อ (เช้า1+เที่ยง3)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม  
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป- กลับ        
 •  ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ
 •  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 •  ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เชียงใหม่ สายทำบุญ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿6,900
ทัวร์ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿7,000
ทัวร์เชียงใหม่ เต็มสูตร ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม บ้านแม่กำปอง 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿7,990
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com