02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พฤ., 5 ต.ค. 2023 10:38

ทัวร์ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม ดอยอินทนนท์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿6,700

ไฮไลท์ทริป

นมัสการ ไหว้พระ
 • พระบรมธาตุดอยสุเทพ
 • หลวงพ่อทันใจที่ วัดพระธาตุดอยคำ
ตื่นตากับ
 • พระตำหนักภูพิงค์ 
 • อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์
 • จังเกิ้ลโคสเตอร์
สบายๆช้อบกับ
 • ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่  
 • ตลาดม้ง  
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 16 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
                          2 - 3  คน - รถ 6 ที่นั่ง  7,500
                         4 - 5 คน - รถ 6 ที่นั่ง 6,950
                          6 - 9  คน - รถตู้  6,700
 • วันหยุดยาวหรือเทศกาล รับ 8 ท่านขึ้นไป
 • ราคาอาจมีการเปลียนแปลง
 

รายละเอียด

วันที่ 1
หอคำหลวง – พระธาตุดอยคำ – ดอยสุเทพ – พระตำหนักภูพิงค์ – วัดอุโมงค์
กำหนดการ
 • 05:30    พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง สายการบิน แอร์เอเชีย
 • 07:30    เหินฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบินที่ FD 3445
 • 08:45    ถึงสนามบินเชียงใหม่  จนท.พร้อมรอต้อนรับ
 • 09:45    นำท่านสู่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  หอคำหลวง วัดพระธาตุดอยคำขอพรจากหลวงพ่อทันใจ  
 • 13:30     เดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ วัดอุโมงค์
สถานที่ท่องเที่ยว
 • อุทยานหลวงราชพฤกษ์   แสดงพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วโลก ด้านในสามารถชมหอคำหลวง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมท้องถิ่นล้านนา ภายใต้แนวคิดว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ คือ ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย” 
 • พระบรมธาตุดอยสุเทพ   เดิมชื่อดอยอ้อยช้าง เป็นเชิงดอยอยู่ห่างจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร บนเส้นทางขึ้นสู่ยอดดอยประมาณ 16 กิโลเมตร
 • พระตำหนักภูพิงค์   เป็นที่ประทับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงงานและเยี่ยมเยือนราษฎร
 • วัดอุโมงค์   มีอุโมงค์ใต้พระเจดีย์ 700 ปี ที่มีความแปลกแบบที่ไม่สามารถพบเห็นได้จากวัดทั่วไป โดยเป็นอุโมงค์ที่เชื่อมต่อกันถึง 4 อุโมงค์
อาหาร
 • กลางวัน    บุฟเฟ่ต์ห้องอาหารโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น 
 • เย็น          ที่ร้านอาหาร
ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
วันที่ 2
 ม่อนแจ่ม – จังเกิ้ลโคสเตอร์ - น้ำตกแม่สาน้อย – สวนสิริกิตติ์ - ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่
การเดินทาง
 • 08:30   หลังอาหารเช้าเดินทางเที่ยวชมม่อนแจ่มหรือโครงการหลวงหนองหอย จากนั้นเพลิดเพลินกับจังเกิ้ลโคสเตอร์ รถไฟรางไม้   
 • 13:30    เดินทางต่อเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยว  สวนพฤกษสาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ม่อนแจ่ม หรือโครงการหลวงหนองหอย อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับเรียงตัวอย่างสวยงาม 
 • จังเกิ้ลโคสเตอร์ หรือโป่งแยงซิปไลน์  รถไฟรางไม้แห่งแรกในประเทศไทย สวนสนุกสุดมันส์ในอำเภอแม่ริม ท่านจะได้แอดเวนเจอร์กันแบบสุดๆ (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท กรณีท่านใดไม่เล่นเครื่องเล่นมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ)
 • สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ เดินทางเที่ยวชมทางเดิน ชมธรรมชาติ เป็นคานูปี้วอร์คที่สวยที่สุดในประเทศไทย
 • ไนท์บาร์ซ่าเชียงใหม่  แหล่งจำหน่ายสินค้าและมีร้านอาหาร มีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย (หากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ สามารถปรับเป็นถนนคนเดินได้)
อาหาร
 • เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
 • กลางวัน     ร้านอาหาร ริมน้ำตกแม่สาน้อย
 • เย็น           อิสระ ลูกค้าจ่ายเอง
ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3
 ดอยอินทนนท์- เจดีย์นภเมทนีดล – เจดีย์นภพลภูมิสิริ – น้ำตกวชิรธาร - ตลาดม้ง - กรุงเทพฯ
กำหนดการ
 • 08:30     หลังอาหารเดินทางสู่จุดสูงสุดของดอยอินทนนท์
 • 11:00     สักการะพระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ  
 • 14:00     ชมสินค้าชนเผ่าที่ตลาดม้ง  ชิมกาแฟบ้านแม่กลางหลวง ชมน้ำตกวชิรธาร  
 • 17:00     เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ เช็คอิน และโหลดสัมภาระ สายการบินแอร์เอเชีย
 • 19:55     เหินฟ้าจากสนามบินเชียงใหม่ เที่ยวบินที่ FD 3430
 • 21:05     ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 
สถานที่ท่องเที่ยว
 • อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย สูงจากระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร เดิมมีชื่อว่า "ดอยหลวงอ่างกา" ต่อมาได้ตั้งชื่อตามพระนามของพระเจ้าอินทวิชยนนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7
 • พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล - นภพลภูมิสิริ ประดิษฐานอย่างสง่างาม เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์
 • ตลาดม้ง ร้านค้าชุมชนที่นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งผัก ผลไม้ ของสด ของแห้ง ของที่ระลึกและเสื้อผ้า มาวางขาย
 • บ้านแม่กลางหลวง  หมู่บ้านกะเหรี่ยงชนเผ่าปกาเกอะญอ ซึ่งในอดีตหมู่บ้านนี้ปลูกไร่ฝิ่น ชาวบ้านได้เปลี่ยนมาทำการเกษตร เช่น ปลูกกาแฟ ทำนาข้าว เป็นที่มาของนาขั้นบันไดบ้านแม่กลางหลวง
 • น้ำตกวชิรธาร  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เดิมชื่อ ตาดฆ้องโยง ตัวน้ำตกอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 750 เมตร
อาหาร
 • เช้า          หัองอาหารโรงแรม
 • กลางวัน    ร้านอาหาร
ราคานี้รวม
 • ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน  
 • ค่าที่พัก 2 คืน  พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีเศษ เสริมเตียงพัก 3 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย / ชาวต่างชาติจ่ายเพิ่มท่านละ 300 บาท
 • ค่าอาหาร 6 มื้อ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ราคานี้ไม่รวม  
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - เชียงใหม่
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿7,500
ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง เชียงดาว 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿7,500
ทัวร์เชียงใหม่ใจดี 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿6,990
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com