02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 15:39

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน เดินทางตั้งแต่ 2 คน โดยรถยนต์

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿9,800

ไฮไลท์ทริป

สำหรับชาวต่างชาติ จ่ายค่าธรรมเนียมทำวีซ่า ที่ด่าน 1,000 - 1,300.-
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจค องค์จอม
ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบันทายสรี
 • ปราสาทบายน  
 • ปราสาทตาพรหม 
เที่ยวชม
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดซ่าจ๊ะ
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

ราคาสำหรับ คนไทย ราคา / คน
กรุ๊ปส่วนตัว พัก 3 ดาว (Private Tour) 9,800.-
พักเดี่ยวชาร์จเพิ่ม 2,200.-
 ราคาสำหรับชาวต่างชาติ   ราคา / คน
กรุ๊ปส่วนตัว พัก 3 ดาว  (Private Tour) 10,800.-
พักเดี่ยวชาร์จเพิ่ม 2,200.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพ ฯ - โรงเกลือ - ปอยเปต - เสียมเรียบ - แปรรูป 
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
05:00      พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายหน้าสวนลุมพินี ตรงข้ามตึก อื้อจื่อเหลียง เจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวก

05:30     ออกเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยรถโค้ชปรับอากาศ 
 
09:30    เดินทางถึง อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ชายแดนไทย - กัมพูชา เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และนำผ่านพิธีการศุลกากร ตรวจคนออกนอกประเทศไทย เข้าสู่ประเทศกัมพูชา

พร้อมเดินทางต่อเข้า จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ตามถนนหมายเลข 6 ระยะทาง 152 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 1/2 - 3 ชั่วโมง

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวัน เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเสียมเรียบเช่น ไหว้พระองค์เจค พระองค์จอม  ปราสาทแปรูป
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง พระองค์เจก   พระองค์จอม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเสียมเรียบให้ความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างมาก เพราะตลอดทั้งวันจะมีชาวเขมรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมากราบใหว้สักการะกันไม่ขาดสาย

17:00    ชมปราสาพทแปรรูป (Pre Rup) สร้างขึ้นโดยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ได้สร้างขึ้นเพื่อถวายให้กับบรรพบุรุษ บรรพสตรี และยังใช้เป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ ราเชนทรภัทเรศวร อีกด้วย ที่สำคัญภายในปราสาทยังมีจารึกกรอบประตูบอกเล่าถึงพระองค์ว่าเป็นกษัตริย์ที่ทรงพพระสิริโฉมงดงามอยู่ด้วย

ความสำคัญของ ปราสาทแปรรูป ก็คือ เป็นปราสาทประจำรัชกาลของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ปราสาทแห่งนี้จึงสร้างอย่างมีแบบแผน มีปราสาทประธานเป็นศูนย์กลาง กระจายความสำคัญไปรอบๆ โดยมีปรสาทบริวารอยู่ทั้งสี่ทิศ ทั้งยังก่อสร้างด้วยอิฐดินเผา ประดับด้วยลายปูนปั้น ขณะที่กรอบประตู ทับหลัง หน้าบัน สร้างด้วยหินทราย

แท่นหินทางขึ้นหน้าปราสาท  บนลานฐานพีระมิด ชั้นที่ 2 มีแท่นหินขนาดเท่าคนนอน ที่เชื่อกันว่าในสมัยก่อนมีไว้สำหรับเผาศพ ก่อนนำกระดูกมาเรียงต่อเป็นโครงร่างของคนอีกครั้งในตอนรุ่งเช้า โดยพิธีกรรมแบบนี้เรียกว่า แปรรูป (Pre Rup) อันเป็นที่มาของปราสาทนั่นเอง
อาหาร
มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น

ภัตตาคาร
ที่พัก Monoreach Angkor Hote หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
นครธม - ตาพรหม - บันทายสรี - นครวัด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
นำเดินทางท่องเที่ยว  เมืองนครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม

ช่วงบ่าย

หลังอาหารเดินทางสู่ ปราสาทบันทายสรี แล้วเดินทางกลับเพื่อนำชม ปราสาทนครวัด
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า  
นำท่านสู่ เมืองนครธม (Angkor Thom) ถือเป็นอาณาจักรขอมที่รุ่งโรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ที่ยังคงทิ้งร่องรอยแห่งอารยธรรม ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัสได้อย่างไกล้ชิด  นอกจากนี้ยังมีปราสาทหลักประจำรัชสมัยของพระองค์ ที่มีรูปแบบการสร้างแตกต่างไปจากทุกๆ ปราสาท ในประเทศกัมพูชา ที่เราไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

ชม สะพานนาคราช  ก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองนครธม จะเป็นสะพานข้ามคูน้ำที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่าเทวดา และอสูรที่ฉุดดึงตัวนาคขนาบสองฝั่งทางเดินโดยด้านฝั่งซ้ายจะเป็นเทวดา ส่วนด้านฝั่งขวาจะเป็นอสูร ซึ่งเป็นการแสดงภาพเล่าเรื่องตอนกวนเกษียรสมุทร เพื่อทำน้ำอมฤตของเหล่าเทวดานั่นเอง

ชม ปราสาทบายน (Bayon)เป็นศาสนสถานแห่งเดียวของเมืองนครหลวง ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ และรูปแบบการก่อสร้างที่โดดเด่น แตกต่างไปจากปราสาทอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศานานิกายมหายานอย่างมาก ดังนั้นศิลปการสร้าง การตกแต่ง จึงสื่อถึงพุทธศาสนาอย่างชัดเจน

ชม ปราสาทตาพรหม  ปราสาทในกลุ่มตะวันออกของเมืองพระนคร  ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานิกายมหายาน  ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แม้ปราสาทตาพรหมไม่ใช่ปราสาทใหญ่โตและมีความสำคัญเทียบเท่าปราสาทบายน แต่ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ยังนิยมรากอันใหญ่โตของ ต้นสะปง ที่เกาะกุมเหนือปราสาท และประการสำคัญ ทรงสร้างเพื่ออุทิศให้แก่พระราชมารดาของพระองค์เอง

ช่วงบ่าย
ชม ปราสาทบันทายสรี เป็นเทวสถานขนาดเล็ก และสร้างจากความตั้งใจของพราหมณ์ แต่ในด้านศิลปกรรมการก่อสร้างนับว่ามีความพิถ๊พิถันเป็นพิเศษ และงดงามไม่แพ้ปราสาทใดๆ เพราะตัวปราสาทถูกสร้างด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด การสลักลวดลายจึงดูอ่อช้อย คมชัด เสมือนมีชีวิตจริง ซึ่งความสวยงามของปราสาทสสีชมพูแห่งนี้ทำให้นักท่องเที่ยวขนานนามว่าเป็น ปราสาทแห่งความรัก และนักวิชาการชาวฝรั่งเศสให้ฉายาว่า รัตนชาติแห่งศิลปขอม

15:00    ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่ ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) เป็นชื่อเรียกของคนไทย สำหรับชาวกัมพูชาจะออกเสียงคำว่านครเป็น นอร์กอร์ ส่วนฝรั่งจะออกเสียงเพี้ยนเป็น อังกอร์ ส่วนสาเหตุที่เรียกปราสาทแห่งนี้ว่านครวัด เพราะความใหญ่โตของปราสาท และยังเคยเป็นวัดทางพุทธศาสนา ผู้คนในอดีตจึงเรียกรวมกันว่า นครวัด

ปราสาทนครวัด  สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในพุทธศตวรรษที่ 17 จุดประสงค์ในการสร้างก็คือเพื่อเป็นเทวสถานแก่พระวิศณุเทพ ในศาสนาฮินดู ลัทธิไวษณพนิกาย และยังใช้เป็นราชสุสานเก็ยพระศพของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ปราสาทนครวัดจึงถูกสร้างให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก เป็นทิศอัปมงคล หรือทิศแห่งความตาย ซึ่งจะแตกต่างจากปราสาทอื่นๆที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

ปราสาทนครวัด  นับเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบรรดาปราสาทขอม ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 30 ปี โดยใช้หินจากเทือกเขาพนมกุเลนที่ตั้งอยู่ไกลออกไปกว่า 50 กิโลเมตร ล่องผ่านมาทางแม่น้ำเสียมเรียบ และใช้แรงงานคนนับแสน ช้างนับพันเชือก สำหรับขนหินมาสร้างมหาปปราสาทแห่งนี้
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มิ้อกลางวัน

ภัตตาคาร

มื้อเย็น

ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์รำอัปสรา
ที่พัก Monoreach Angkor Hote หรือเทียบเท่า
วันที่3
ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซาจ๊ะ - ปอยเปต - กรุงเทพ ฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเสียมเรียบ เช่นวิมานเอกราช ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ

ช่วงบ่าย
   
เดินทางสู่ชายแดนด่านปอยเปต ถึงด่านปอยเปต ผ่านด่านพิธีการตรวจคนออกนอกเมืองกัมพูชา และทำพิธีการผ่านด่าน ตม.ไทย ก่อนเข้าสู่ประเทศไทย

15:00      ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถปรับอากาศ

19:00    โดยประมาณเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า  

ชม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Les Artisan d'Angkor) ศูนย์สอนวิชาชีพทุกสาขา เช่น การทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้

ช้อบปิ้ง ตลาดซาจ๊ะ หรือ ตลาดต้นโพธิ์ หาซื้อของฝาก และของที่ระลึกเช่น เครื่องเงิน, ผ้ากอมม้า และปลากรอบ ของขึ้นชื่อของเขมร 
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
 
ภัตตาคาร
(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก ระดับ 3 ดาว 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่ง เที่ยวชมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็น
 • ค่าประกันการเดินทาง
   

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,มินิบาร์ เป็นต้น
 • ค่าแจ้ง เข้า - ออก ประเทศไทย สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ/ทริป 
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ ค่าธรรมเนียม 30-35 USD ใช้รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 1-2 ใบ (คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com