02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 21 ส.ค. 2019 22:29

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿11,800

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์อังกอร์พาโนรามา และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
 • ตื่นตากับ
  • ปราสาทนครวัด
  • ปราสาทบันทายสรี
  • ปราสาทบายน
  • ปราสาทตาพรหม
  • พนมกุเลน
 • เยี่ยมชม
  • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
  • ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม 
  • ชมวัดใหม่ (วัดอัฐ)
 • พักผ่อนช้อปสบาย
  • ตลาดซ่าจ๊ะ
  • ไนท์มาร์เก็ต
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

วันที่เดินทาง ต.ค. 2019 - มี.ค. 2020
จำนวนผู้เดินทาง  ราคา / คน
เดินทาง  2  คน  16,200.-
เดินทาง  3 - 5 คน  14,700.-
เดินทาง  6 - 8  คน  13,000.-
พักเดี่ยวเพิ่ม  4,200.-
วันที่เดินทาง เม.ย. - ก.ย. 2019
จำนวนผู้เดินทาง  ราคา/คน
เดินทาง  2  คน  15,000.-
เดินทาง  3 - 5 คน  13,500.-
เดินทาง  6 - 8  คน  11,800.-
พักเดี่ยวเพิ่ม  2,800.-
หมายเหตุ ! ราคานี้ยังไม่รวมค่างานเลี้ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24 ธันวาคม และ 31 ธันวาคม 2019 ของทางโรงแรม

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - พิพิธภัณฑ์อังกอร์พาโนราม่า - วัดใหม่
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า
 • 08:00      พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 10:10      เหินฟ้าสู่ สนามบินเสียมเรียบ โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน FD 610
 • 11:30      เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไกด์รอต้อนรับท่านที่สนามบิน หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ และรับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองเสียมเรียบ เช่น พิพิธภัณฑ์อังกอร์พาโนราม่า  วัดใหม่
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง พระองค์เจก   พระองค์จอม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเสียมเรียบ
 • พิพิธภัณฑ์อังกอร์พาโนราม่า  ชมงานศิลปะต่างๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระนครวัดและประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในช่วง อังกอร์-ยุคแห่งความรุ่งเรือง
 • วัดใหม่ หรือ วัดอัฐ Wat Thmei เป็นวัดที่สร้าง เมรุุสำหรับเก็บกระดูกชาวเขมรที่ไม่ยอมอ่อนน้อมในการเข้าเป็นสมาชิกของเขมรแดง
 • ช้อบปิ้งที่ตลาด Night Market ตามอัธยาศัย
อาหาร มื้อเช้า              ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน       ภัตตาคาร
มื้อเย็น             ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม ธาราอังกอร์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
นครธม – ตาพรหม – บันทายสรี – นครวัด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น เมืองนครธม ปราสาทบายน  ปราสาทตาพรหมตาพรหม 
ช่วงบ่าย 
 • เดินทางออกนอกเมือระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เพื่อชมปราสาทบันทายสรี ก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าเมืองเพื่อชม ปราสาทนครวัด

ปราสาทนครวัด  
 • สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในพุทธศตวรรษที่ 17 จุดประสงค์ในการสร้างก็คือเพื่อเป็นเทวสถานแก่พระวิศณุเทพ ในศาสนาฮินดู ลัทธิไวษณพนิกาย และยังใช้เป็นราชสุสานเก็ยพระศพของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ปราสาทนครวัดจึงถูกสร้างให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก เป็นทิศอัปมงคล หรือทิศแห่งความตาย ซึ่งจะแตกต่างจากปราสาทอื่นๆที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
 • ปราสาทนครวัด  นับเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบรรดาปราสาทขอม ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 30 ปี โดยใช้หินจากเทือกเขาพนมกุเลนที่ตั้งอยู่ไกลออกไปกว่า 50 กิโลเมตร ล่องผ่านมาทางแม่น้ำเสียมเรียบ และใช้แรงงานคนนับแสน ช้างนับพันเชือก สำหรับขนหินมาสร้างมหาปปราสาทแห่งนี้
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เมืองนครธม Angkor Thom ถือเป็นอาณาจักรขอมที่รุ่งโรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ที่ยังคงทิ้งร่องรอยแห่งอารยธรรม ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัส
 • สะพานนาคราช  ก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองนครธม จะเป็นสะพานข้ามคูน้ำที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่าเทวดา และอสูรที่ฉุดดึงตัวนาคขนาบสองฝั่งทางเดิน
 • ปราสาทบายน Bayon เป็นศาสนสถานแห่งเดียวของเมืองนครหลวง ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ 
 • ปราสาทตาพรหม  ปราสาทในกลุ่มตะวันออกของเมืองพระนคร  ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานิกายมหายานของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
 • ปราสาทบันทายสรี เป็นเทวสถานขนาดเล็กสร้างด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด การสลักลวดลายจึงดูอ่อช้อย คมชัด เสมือนมีชีวิตจริง
 •  ปราสาทนครวัด Angkor Wat สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
อาหาร มื้อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน    ภัตตาคาร 
มื้อเย็น           ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม ธาราอังกอร์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
เสียมเรียบ - พนมกุเลน - เสียมเรียบ
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า
 • เดินทางไปชม เขาพนมกุเลน Phnom Kulen ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเสียมเรียบประมาณ 70 กิโัลเมตร
ช่วงบ่าย
 • เดินทางกลับจากเขาพนมกุเลน สู่ตัวเมืองเสียมเรียบ
เขาพนมกุเลน 
 • อดีตไม่ได้เป็นแหล่งหินสำคัญในการนำไปสร้างปราสาทต่างๆเท่านั้น แต่ที่นี่ยังเคยเป็นเมืองหนึ่งของชาวขอมในยุค พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ซึ่งทรงสร้างเทวาลัย บริเวณต้นน้ำเพื่อทำสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ประชาชน
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เขาพนมกุเลน เป็นเทือกเขาสูง เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำเสียมเรียบ ที่ใหลผ่านไปย้งตัวเมือง ก่อนจะไปบรรจบกับโตนเลสาบ ประกอบด้วยจุดท่องเที่ยวเช่น
 • ศิวลึงค์พันองค์ใต้น้ำ ศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายนั้นบูชาศิวลึงค์ โดยศิวลึงค์จะเป็นตัวแทนของพระศิวะ และอวัยวะเพศชาย ส่วนฐานโยนีที่อยู่ใต้ศิวลึงค์นั้นจะเป็นตัวแทนของนางอุมาเทวี และอวัยวะเพศหญิง 
 • น้ำตกพนมกุเลน  ลักษณะเป็นน้ำตกสองชั้น มีลำธารให้เล่นน้ำสบายๆ
 • วัดพระองค์ธม  มีจ้ดเด่นคือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่แกะสลักจากหินขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี พศ.1701
ที่พัก โรงแรม ธาราอังกอร์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซ่าจ๊ะ -พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกอร์  - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเสียมเรียบ เช่น ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม  ศูนย์ฝึกวิชาชีพ  ช้อปปิ้งที่ตลาดซ่าจ๊ะ
ช่วงบ่าย
 • เดินทางชม หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมกัมพูชา จนได้เวลารับประทานอาหารเย็นก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 19:30     นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ
 • 21:45     เดินทางกลับโดยเที่ยวบิน FD 619 สู่สนามบินดอนเมือง
 • 22:45     กลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
ข้อมูลท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม เป็นศูนย์หัตกรรมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานหัตถกรรมทอผ้า รวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณให้คงอยู่
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ศูนย์สอนวิชาชีพทุกสาขา เช่น การทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้
 • ช้อปปิ้งที่ตลาดซ่าจ๊ะ 
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ 
อาหาร มื้อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน    ภัตตาคาร
มื้อเย็น           ภัตตาคาร

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม

 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
 • ค่าอาหารเช้า 3 มื้อ กลางวัน 4 มื้อ และอาหารค่ำ 3 มื้อ
 • ค่าเข้าชมปราสาท 1 วัน
 • ค่าบัตรเข้าชมพนมกุเลน
 • ค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
 • ค่ายานพาหนะบริการตลอดโปรแกรมทัวร์
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดไทย หรือ พูดอังกฤษ
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็นบริการตลอดโปรแกรม
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น เช่นค่าเครื่องดื่ม ค่ามินิบาร์
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ/ ทริป 
 • ค่าวีซ่าประเทศกัมพูชา (On Arrival)
  • สำหรับชาวต่างชาติ ท่านละ USD 30-35 ใช้รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1-2 รูป
  • คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่างานเลี้ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24 ธันวาคม และ 31 ธันวาคม 2018 ของทางโรงแรม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดต
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย
เริ่ม ฿9,500
อัพเดต
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม หริหราลัย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินไทยสมายล์
เริ่ม ฿9,800
อัพเดต
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินบางกอกแอร์เวย์
เริ่ม ฿10,000
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com