02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 16 มิ.ย. 2019 15:32

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย

4 วัน 3 คืน
เริ่ม ฿11,800

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์อังกอร์พาโนรามา และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
 • ตื่นตากับ
  • ปราสาทนครวัด
  • ปราสาทบันทายสรี
  • ปราสาทบายน
  • ปราสาทตาพรหม
  • พนมกุเลน
 • เยี่ยมชม
  • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
  • ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม 
  • ชมวัดใหม่ (วัดอัฐ)
 • พักผ่อนช้อปสบาย
  • ตลาดซ่าจ๊ะ
  • ไนท์มาร์เก็ต
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

วันที่เดินทาง 10 ม.ค. - 31 มี.ค.
จำนวนผู้เดินทาง  ราคา / คน
เดินทาง  2  คน  16,100.-
เดินทาง  3 - 5 คน  14,700.-
เดินทาง  6 - 8  คน  13,100.-
พักเดี่ยวเพิ่ม  4,200.-
วันที่เดินทาง 01 เม.ย. - 30 ก.ย.
จำนวนผู้เดินทาง  ราคา/คน
เดินทาง  2  คน  15,000.-
เดินทาง  3 - 5 คน  13,500.-
เดินทาง  6 - 8  คน  11,800.-
พักเดี่ยวเพิ่ม  2,800.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - พิพิธภัณฑ์อังกอร์พาโนราม่า - วัดใหม่
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
08:00      พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

10:10     เหินฟ้าสู่ สนามบินเสียมเรียบ โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบิน FD 610

11:30     เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไกด์รอต้อนรับท่านที่สนามบิน หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ และรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองเสียมเรียบ เช่น พิพิธภัณฑ์อังกอร์พาโนราม่า  วัดใหม่
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง พระองค์เจก   พระองค์จอม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเสียมเรียบให้ความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างมาก เพราะตลอดทั้งวันจะมีชาวเขมรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมากราบใหว้สักการะกันไม่ขาดสาย

หลังจากนั้นเข้าเช็คอินที่โรงแรมและเก็บสัมภาระ

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อังกอร์พาโนราม่า (Angkor Panorama Museum) ชมงานศิลปะต่างๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระนครวัดและประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในช่วง "อังกอร์-ยุคแห่งความรุ่งเรือง"ในมุมมองของภาพวาดสีน้ำมัน 360° ที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์อังกอร์พาโนรามา ชมแบบจำลองแผนผังของปราสาททั้งหมดในบริเวณเมืองเสียม และชมภาพยนตร์ที่ผลิตโดยเทคโนโลยี 3 มิติ ที่อธิบายถึงจิตวิญญาณของการสร้างนครวัดและชีวิตของคนเขมรในยุคอังกอร์ อารยธรรมในจักรวรรดิเขมรซึ่งเคยเรียกว่า "ดินแดนแห่งพระเจ้า"
 
หลังจากนั้นนำท่านชม วัดใหม่ หรือ วัดอัฐ (Wat Thmei) เป็นวัดที่สร้าง เมรุุสำหรับเก็บกระดูกชาวเขมรที่ไม่ยอมอ่อนน้อมในการเข้าเป็นสมาชิกของเขมรแดง จึงเกิดการ ฆ่าล้างเผ่าพันธ์ขึ้น โดยเฉพาะพวกชนชั้นที่มีความรู้ความสามารถ ทหารและประชาชน ภายในวัดยังมีการจัดแสดงรูปภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย

ช่วงค่ำ
นำท่านชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืน และช้อบปิ้งที่ตลาด Night Market ตามอัธยาศัย ท่านสามารถกลับโรงแรมที่พักโดยมอเตอร์ไซด์ รถม้า (ดูในรูปภาพ)
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน

ภัตตาคาร

มื้อเย็น

ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม ธาราอังกอร์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2
นครธม – ตาพรหม – บันทายสรี – นครวัด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น เมืองนครธม ปราสาทบายน  ปราสาทตาพรหมตาพรหม 

ช่วงบ่าย 
เดินทางออกนอกเมือระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เพื่อชมปราสาทบันทายสรี ก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าเมืองเพื่อชม ปราสาทนครวัด
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
08:00    นำท่านสู่ เมืองนครธม (Angkor Thom) ถือเป็นอาณาจักรขอมที่รุ่งโรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ที่ยังคงทิ้งร่องรอยแห่งอารยธรรม ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัสได้อย่างไกล้ชิด  นอกจากนี้ยังมีปราสาทหลักประจำรัชสมัยของพระองค์ ที่มีรูปแบบการสร้างแตกต่างไปจากทุกๆ ปราสาท ในประเทศกัมพูชา ที่เราไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

ชมสะพานนาคราช  ก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองนครธม จะเป็นสะพานข้ามคูน้ำที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่าเทวดา และอสูรที่ฉุดดึงตัวนาคขนาบสองฝั่งทางเดินโดยด้านฝั่งซ้ายจะเป็นเทวดา ส่วนด้านฝั่งขวาจะเป็นอสูร ซึ่งเป็นการแสดงภาพเล่าเรื่องตอนกวนเกษียรสมุทร เพื่อทำน้ำอมฤตของเหล่าเทวดานั่นเอง

ชม ปราสาทบายน (Bayon)เป็นศาสนสถานแห่งเดียวของเมืองนครหลวง ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ และรูปแบบการก่อสร้างที่โดดเด่น แตกต่างไปจากปราสาทอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศานานิกายมหายานอย่างมาก ดังนั้นศิลปการสร้าง การตกแต่ง จึงสื่อถึงพุทธศาสนาอย่างชัดเจน

ชม ปราสาทตาพรหม  ปราสาทในกลุ่มตะวันออกของเมืองพระนคร  ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานิกายมหายาน  ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แม้ปราสาทตาพรหมไม่ใช่ปราสาทใหญ่โตและมีความสำคัญเทียบเท่าปราสาทบายน แต่ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ยังนิยมรากอันใหญ่โตของ ต้นสะปง ที่เกาะกุมเหนือปราสาท และประการสำคัญ ทรงสร้างเพื่ออุทิศให้แก่พระราชมารดาของพระองค์เอง

ช่วงบ่าย
ชม ปราสาทบันทายสรี เป็นเทวสถานขนาดเล็ก และสร้างจากความตั้งใจของพราหมณ์ แต่ในด้านศิลปกรรมการก่อสร้างนับว่ามีความพิถ๊พิถันเป็นพิเศษ และงดงามไม่แพ้ปราสาทใดๆ เพราะตัวปราสาทถูกสร้างด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด การสลักลวดลายจึงดูอ่อช้อย คมชัด เสมือนมีชีวิตจริง ซึ่งความสวยงามของปราสาทสสีชมพูแห่งนี้ทำให้นักท่องเที่ยวขนานนามว่าเป็น ปราสาทแห่งความรัก และนักวิชาการชาวฝรั่งเศสให้ฉายาว่า รัตนชาติแห่งศิลปขอม

15:00      ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่ ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) เป็นชื่อเรียกของคนไทย สำหรับชาวกัมพูชาจะออกเสียงคำว่านครเป็น นอร์กอร์ ส่วนฝรั่งจะออกเสียงเพี้ยนเป็น อังกอร์ ส่วนสาเหตุที่เรียกปราสาทแห่งนี้ว่านครวัด เพราะความใหญ่โตของปราสาท และยังเคยเป็นวัดทางพุทธศาสนา ผู้คนในอดีตจึงเรียกรวมกันว่า นครวัด

ปราสาทนครวัด  สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในพุทธศตวรรษที่ 17 จุดประสงค์ในการสร้างก็คือเพื่อเป็นเทวสถานแก่พระวิศณุเทพ ในศาสนาฮินดู ลัทธิไวษณพนิกาย และยังใช้เป็นราชสุสานเก็ยพระศพของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ปราสาทนครวัดจึงถูกสร้างให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก เป็นทิศอัปมงคล หรือทิศแห่งความตาย ซึ่งจะแตกต่างจากปราสาทอื่นๆที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

ปราสาทนครวัด  นับเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบรรดาปราสาทขอม ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 30 ปี โดยใช้หินจากเทือกเขาพนมกุเลนที่ตั้งอยู่ไกลออกไปกว่า 50 กิโลเมตร ล่องผ่านมาทางแม่น้ำเสียมเรียบ และใช้แรงงานคนนับแสน ช้างนับพันเชือก สำหรับขนหินมาสร้างมหาปปราสาทแห่งนี้
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร 

มื้อเย็น
ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม ธาราอังกอร์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
เสียมเรียบ - พนมกุเลน - เสียมเรียบ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางไปชม เขาพนมกุเลน (Phnom Kulen) ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเสียมเรียบประมาณ 70 กิโัลเมตร

ช่วงบ่าย
เดินทางกลับจากเขาพนมกุเลน สู่ตัวเมืองเสียมเรียบ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เขาพนมกุเลน  การเดินทางสู่เขาพนมกุเลนนั้นในช่วงที่เป็นถนนอยู่บนเขานั้นเป็นเส้นทาง One Way ทางกัมพูชาจะให้รถเดินทางขึ้นในช่วงตอนเช้า และลงในช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไป

เขาพนมกุเลน  ในอดีตไม่ได้เป็นแหล่งหินสำคัญในการนำไปสร้างปราสาทต่างๆเท่านั้น แต่ที่นี่ยังเคยเป็นเมืองหนึ่งของชาวขอมในยุค พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ซึ่งทรงสร้างเทวาลัย บริเวณต้นน้ำเพื่อทำสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ประชาชน

เขาพนมกุเลน เป็นเทือกเขาสูง เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำเสียมเรียบ ที่ใหลผ่านไปย้งตัวเมือง ก่อนจะไปบรรจบกับโตนเลสาบ

สิ่งที่ต้องชมบนเขาพนมกุเลน

ศิวลึงค์พันองค์ใต้น้ำ
ศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายนั้นบูชาศิวลึงค์ โดยศิวลึงค์จะเป็นตัวแทนของพระศิวะ และอวัยวะเพศชาย ส่วนฐานโยนีที่อยู่ใต้ศิวลึงค์นั้นจะเป็นตัวแทนของนางอุมาเทวี และอวัยวะเพศหญิง สำหร้บการบูชาศิวลึงค์นั้น พราหมณ์จะะนำน้ำมาราดบนศิวลึงค์ จากนั้นน้ำจะใหลไปยังฐานโยนี และใหลออกไปทางท่อโสมสูตร เพื่อให้ผู้คนที่มารองรับน้ำนำไปดื่มกิน ซึ่งในอดีตมีความเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ สามารถรักษาโรคภัยใข้เจ็บได้

น้ำตกพนมกุเลน  ตัวน้ำตกอยู่ห่างจากต้นน้ำประมาณ 2-3 ร้อยเมตร ลักษณะเป็นน้ำตกสองชั้น ชั้นแรกเป็นเพียงน้ำตกชั้นเล็กๆมีแอ่งน้ำ และลำธารให้เล่นน้ำอย่างดี ส่วนชั้นล่างต้องเดินลงเขาเมื่อถึงข้างล่างจะเห็นน้ำตกขนาดใหญ่สูงประมาณ 30 เมตร

วัดพระองค์ธม  ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวน้ำตก จุดเด่นของวัดอยู่ที่ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่แกะสลักจากหินขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี พศ.1701 สมัยพระเจ้าศรีสุคณธนบุตร และพระเจ้าองค์จันทร์ที่ 1 โดยทางวัดได้สร้างโบสถ์คลุมองค์พระไว้ การใหว้พระจะต้องเดินขึ้นบันใดสู่เนินเขา และยังเป็นจุดชมวิวธรรมชาติของป่าเขาพนมกุเลนได้อย่างกว้างไกลด้วย
ที่พัก โรงแรม ธาราอังกอร์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซ่าจ๊ะ -พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกอร์  - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเสียมเรียบ เช่น ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม  ศูนย์ฝึกวิชาชีพ  ช้อปปิ้งที่ตลาดซ่าจ๊ะ

ช่วงบ่าย
เดินทางชม หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมกัมพูชา จนได้เวลารับประทานอาหารเย็นก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

19:30     นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ

21:45     เดินทางกลับโดยเที่ยวบิน FD 619 สู่สนามบินดอนเมือง

22:45    กลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว
ช่วงเช้า
08:30   นำท่านไป ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม (Angkor Silk Farm) เป็นศูนย์หัตกรรมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานหัตถกรรมทอผ้า รวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณให้คงอยู่

ชม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Les Artisan d'Angkor) ศูนย์สอนวิชาชีพทุกสาขา เช่น การทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้

ช้อปปิ้งที่ตลาดซ่าจ๊ะ (Phsar Chas Market) ตลาดเก่าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองมากมายเพื่อเป็นของฝาก และของที่ระลึก
ช่วงบ่าย
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ (Angkor National Museum) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ของเมืองเสียมเรียบ ที่มีการจัดแสดงในรูปแบบผสมผสานระหว่างผลงานอันทรงคุณค่าจากศิลปะขอมโบราณกับเทคโนโลยี่แบบใหม่ที่หลากหลาย เพื่อให้คนรุ๋นใหม่ได้เข้าศึกษาและหาความรู้ได้ง่าย ทั้งยังให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงเป็นที่สุด

พื้นที่ในพิพิธภัณฑ์ถูกแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 8 ส่วนด้วยกัน คือ ห้องจัดแสดงพิเศษ 1,000 Buddha Images   ห้องจัดแสดงA  Khmer Civilization  ห้องจัดแสดงB  The Riligion and Beliefs  ห้องจัดแสดงC  The Great Khmer Kings  ห้องจัดแสดงD  Angkor Wat  ห้องจัดแสดงE  Angkor Thom  ห้องจัดแสดงF  The Story From Stone  ห้องจัดแสดงG  The Ancient Custume  

โดยการนำเสนอจะเรียงตามลำดับและวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์กัมพูชาและก่อนเข้าสู่ห้องจัดแสดง ทุกท่าจะได้รับการต้อนรับสู่ The Brieng  Hall เพื่อรับชมวิดีโอแนะนำการเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์โดยหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตามภาษาต่างๆที่จัดเตรียมไว้ถึง 7 ภาษาด้วยกัน คือ ภาษาเขมร จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส เกาหลี ญี่ปุ่น และไทย
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน

ภัตตาคาร

มื้อเย็น

ภัตตาคาร

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม

 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
 • ค่าอาหารเช้า 3 มื้อ กลางวัน 4 มื้อ และอาหารค่ำ 3 มื้อ
 • ค่าเข้าชมปราสาท 1 วัน
 • ค่าบัตรเข้าชมพนมกุเลน
 • ค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
 • ค่ายานพาหนะบริการตลอดโปรแกรมทัวร์
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดไทย หรือ พูดอังกฤษ
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็นบริการตลอดโปรแกรม
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น เช่นค่าเครื่องดื่ม ค่ามินิบาร์
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ/ ทริป 
 • ค่าวีซ่าประเทศกัมพูชา (On Arrival)
  • สำหรับชาวต่างชาติ ท่านละ USD 30-35 ใช้รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1-2 รูป
  • คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
 • ราคานี้ยังไม่รวมค่างานเลี้ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24 ธันวาคม และ 31 ธันวาคม 2018 ของทางโรงแรม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย
เริ่ม ฿9,500
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม หริหราลัย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินไทยสมายล์
เริ่ม ฿9,800
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินบางกอกแอร์เวย์
เริ่ม ฿10,000
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com