02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 16 ก.ค. 2019 10:56

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿9,500

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์อังกอร์พาโนราม่า และ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ 
 • ตื่นตากับ
  • ปราสาทนครวัด
  • ปราสาทบันทายสรี
  • ปราสาทบายน
  • ปราสาทตาพรหม
 • เยี่ยมชม
  • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
  • ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม 
  • เยี่ยมชมวัดใหม่ (วัดอัฐ)
 • พักผ่อนช้อปสบาย
  • ตลาดซ่าจ๊ะ
  • ไนท์มาร์เก็ต
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

วันที่เดินทาง 10 ม.ค. - 31 มี.ค.
จำนวนผู้เดินทาง  ราคา / คน
เดินทาง  2  คน 12,200.-
เดินทาง  3 - 5  คน 11,200.-
เดินทาง  6 - 8  คน 10,100.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,900.-
วันที่เดินทาง 01 เม.ย. - 30 ก.ย.
จำนวนผู้เดินทาง  ราคา/คน
เดินทาง  2  คน 11,500.-
เดินทาง  3 - 5  คน 10,500.-
เดินทาง  6 - 8  คน 9,500.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-

รายละเอียด

วันที่ 1
กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - พิพิธภัณฑ์อังกอร์พาโนราม่า  - วัดใหม่
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
08:00      พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

10:10     เหินฟ้าสู่สนามบินเสียมเรียบ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 610 

11:10     เดินทางถึงสนามบินเมืองเสียมเรียบ  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไกด์รอต้อนรับท่านที่สนามบิน หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ และรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองเสียมเรียบ เช่น พิพิธภัณฑ์อังกอร์พาโนราม่า  วัดใหม่
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง พระองค์เจก   พระองค์จอม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเสียมเรียบให้ความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างมาก เพราะตลอดทั้งวันจะมีชาวเขมรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมากราบใหว้สักการะกันไม่ขาดสาย

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อังกอร์พาโนราม่า (Angkor Panorama Museum) ชมงานศิลปะต่างๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระนครวัดและประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในช่วง "อังกอร์-ยุคแห่งความรุ่งเรือง"ในมุมมองของภาพวาดสีน้ำมัน 360° ที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์อังกอร์พาโนรามา ชมแบบจำลองแผนผังของปราสาททั้งหมดในบริเวณเมืองเสียม และชมภาพยนตร์ที่ผลิตโดยเทคโนโลยี 3 มิติ ที่อธิบายถึงจิตวิญญาณของการสร้างนครวัดและชีวิตของคนเขมรในยุคอังกอร์ อารยธรรมในจักรวรรดิเขมรซึ่งเคยเรียกว่า "ดินแดนแห่งพระเจ้า"

หลังจากนั้นนำท่านชม วัดใหม่ หรือ วัดอัฐ (Wat Thmei) เป็นวัดที่สร้าง เมรุุสำหรับเก็บกระดูกชาวเขมรที่ไม่ยอมอ่อนน้อมในการเข้าเป็นสมาชิกของเขมรแดง จึงเกิดการ ฆ่าล้างเผ่าพันธ์ขึ้น โดยเฉพาะพวกชนชั้นที่มีความรู้ความสามารถ ทหารและประชาชน ภายในวัดยังมีการจัดแสดงรูปภาพเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ช่วงค่ำ
เดินชมและช้อบปิ้งที่ตลาด Night Market ตามอัธยาศัย ท่านสามารถกลับโรงแรมที่พักโดยมอเตอร์ไซด์ รถม้า (ดูในรูปภาพ)
อาหาร มื้อกลางวัน
ภัตตาคาร

มื้อเย็น
ภัตตาคาร
ที่พัก โรงแรม ธาราอังกอร์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่2
นครธม – ตาพรหม – บันทายสรี – นครวัด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น เมืองนครธม ปราสาทบายน  ปราสาทตาพรหมตาพรหม 

ช่วงบ่าย 
เดินทางออกนอกเมือง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เพื่อชมปราสาทบันทายสรี ก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าเมืองเพื่อชม ปราสาทนครวัด
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
08:00      นำท่านสู่ เมืองนครธม (Angkor Thom) ถือเป็นอาณาจักรขอมที่รุ่งโรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ที่ยังคงทิ้งร่องรอยแห่งอารยธรรม ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัสได้อย่างไกล้ชิด  นอกจากนี้ยังมีปราสาทหลักประจำรัชสมัยของพระองค์ ที่มีรูปแบบการสร้างแตกต่างไปจากทุกๆ ปราสาท ในประเทศกัมพูชา ที่เราไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง

ชมสะพานนาคราช  ก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองนครธม จะเป็นสะพานข้ามคูน้ำที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่าเทวดา และอสูรที่ฉุดดึงตัวนาคขนาบสองฝั่งทางเดินโดยด้านฝั่งซ้ายจะเป็นเทวดา ส่วนด้านฝั่งขวาจะเป็นอสูร ซึ่งเป็นการแสดงภาพเล่าเรื่องตอนกวนเกษียรสมุทร เพื่อทำน้ำอมฤตของเหล่าเทวดานั่นเอง

ชม ปราสาทบายน (Bayon)เป็นศาสนสถานแห่งเดียวของเมืองนครหลวง ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ และรูปแบบการก่อสร้างที่โดดเด่น แตกต่างไปจากปราสาทอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศานานิกายมหายานอย่างมาก ดังนั้นศิลปการสร้าง การตกแต่ง จึงสื่อถึงพุทธศาสนาอย่างชัดเจน

ชม ปราสาทตาพรหม  ปราสาทในกลุ่มตะวันออกของเมืองพระนคร  ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานิกายมหายาน  ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แม้ปราสาทตาพรหมไม่ใช่ปราสาทใหญ่โตและมีความสำคัญเทียบเท่าปราสาทบายน แต่ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ยังนิยมรากอันใหญ่โตของ ต้นสะปง ที่เกาะกุมเหนือปราสาท และประการสำคัญ ทรงสร้างเพื่ออุทิศให้แก่พระราชมารดาของพระองค์เอง

ช่วงบ่าย
ชม ปราสาทบันทายสรี เป็นเทวสถานขนาดเล็ก และสร้างจากความตั้งใจของพราหมณ์ แต่ในด้านศิลปกรรมการก่อสร้างนับว่ามีความพิถีพิถันเป็นพิเศษ และงดงามไม่แพ้ปราสาทใดๆ เพราะตัวปราสาทถูกสร้างด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด การสลักลวดลายจึงดูอ่อช้อย คมชัด เสมือนมีชีวิตจริง ซึ่งความสวยงามของปราสาทสีชมพูแห่งนี้ทำให้นักท่องเที่ยวขนานนามว่าเป็น ปราสาทแห่งความรัก และนักวิชาการชาวฝรั่งเศสให้ฉายาว่า รัตนชาติแห่งศิลปะขอม

15:00 น.    ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกที่ ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) เป็นชื่อเรียกของคนไทย สำหรับชาวกัมพูชาจะออกเสียงคำว่านครเป็น นอร์กอร์ ส่วนฝรั่งจะออกเสียงเพี้ยนเป็น อังกอร์ ส่วนสาเหตุที่เรียกปราสาทแห่งนี้ว่านครวัด เพราะความใหญ่โตของปราสาท และยังเคยเป็นวัดทางพุทธศาสนา ผู้คนในอดีตจึงเรียกรวมกันว่า นครวัด

ปราสาทนครวัด  สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในพุทธศตวรรษที่ 17 จุดประสงค์ในการสร้างก็คือเพื่อเป็นเทวสถานแก่พระวิศณุเทพ ในศาสนาฮินดู ลัทธิไวษณพนิกาย และยังใช้เป็นราชสุสานเก็ยพระศพของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ปราสาทนครวัดจึงถูกสร้างให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก เป็นทิศอัปมงคล หรือทิศแห่งความตาย ซึ่งจะแตกต่างจากปราสาทอื่นๆที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

ปราสาทนครวัด  นับเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบรรดาปราสาทขอม ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 30 ปี โดยใช้หินจากเทือกเขาพนมกุเลนที่ตั้งอยู่ไกลออกไปกว่า 50 กิโลเมตร ล่องผ่านมาทางแม่น้ำเสียมเรียบ และใช้แรงงานคนนับแสน ช้างนับพันเชือก สำหรับขนหินมาสร้างมหาปปราสาทแห่งนี้
อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน

ภัตตาคาร 

มื้อเย็น

ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม ธาราอังกอร์ ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซ่าจ๊ะ - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกอร์ - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเสียมเรียบ เช่น ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม  ศูนย์ฝึกวิชาชีพ  ช้อปปิ้งที่ตลาดซ่าจ๊ะ ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกอร์

ช่วงบ่าย
เดินทางชม หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมกัมพูชา จนได้เวลารับประทานอาหารเย็นก่อนที่จะเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

19:30       นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ

21:45      เดินทางกลับโดยเที่ยวบิน FD 619 สู่สนามบินดอนเมือง

22:45       กลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
08:30     นำท่านไป ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม (Angkor Silk Farm) เป็นศูนย์หัตกรรมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานหัตถกรรมทอผ้า รวมถึงการสืบทอดศิลปกรรมโบราณให้คงอยู่

ชม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Les Artisan d'Angkor) ศูนย์สอนวิชาชีพทุกสาขา เช่น การทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้

ช้อปปิ้งที่ตลาดซ่าจ๊ะ (Phsar Chas Market) ตลาดเก่าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองมากมายเพื่อเป็นของฝาก และของที่ระลึก
ช่วงบ่าย
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ (Angkor National Museum) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ของเมืองเสียมเรียบ ที่มีการจัดแสดงในรูปแบบผสมผสานระหว่างผลงานอันทรงคุณค่าจากศิลปะขอมโบราณกับเทคโนโลยี่แบบใหม่ที่หลากหลาย เพื่อให้คนรุ๋นใหม่ได้เข้าศึกษาและหาความรู้ได้ง่าย ทั้งยังให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงเป็นที่สุด

พื้นที่ในพิพิธภัณฑ์ถูกแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 8 ส่วนด้วยกัน คือ ห้องจัดแสดงพิเศษ 1,000 Buddha Images   ห้องจัดแสดงA  Khmer Civilization  ห้องจัดแสดงB  The Riligion and Beliefs  ห้องจัดแสดงC  The Great Khmer Kings  ห้องจัดแสดงD  Angkor Wat  ห้องจัดแสดงE  Angkor Thom  ห้องจัดแสดงF  The Story From Stone  ห้องจัดแสดงG  The Ancient Custume  

โดยการนำเสนอจะเรียงตามลำดับและวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์กัมพูชาและก่อนเข้าสู่ห้องจัดแสดง ทุกท่าจะได้รับการต้อนรับสู่ The Brieng  Hall เพื่อรับชมวิดีโอแนะนำการเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์โดยหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตามภาษาต่างๆที่จัดเตรียมไว้ถึง 7 ภาษาด้วยกัน คือ ภาษาเขมร จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส เกาหลี ญี่ปุ่น และไทย

อาหาร มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน

ภัตตาคาร

มื้อเย็น

ภัตตาคาร
(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)   
 • ค่าอาหารเช้า 2 มื้อ กลางวัน 3 มื้อ และ อาหารค่ำ 3 มื้อ
 • ค่าเข้าชมปราสาท 1 วัน      
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุ   
 • ค่ายานพาหนะบริการตลอดโปรแกรมทัวร์   
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย/อังกฤษ   
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็นบริการตลอดโปรแกรมทัวร์  
 • ประะกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- 

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น เช่นค่าเครื่องดื่ม ค่ามินิบาร์  
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ/ทริป   
 • ค่าวีซ่าประเทศกัมพูชา (On arival)
  • สำหรับลูกค้าต่างชาติ  ท่านละ USD 30-35 ใช้รูปถ่ายสีขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1-2 รูป
  • สำหรับลูกค้าคนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
 • ราคานี้ไม่รวมค่างานเลี้ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24 ธันวาคม และ 31 ธันวาคม 2018 ของทางโรงแรม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม หริหราลัย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินไทยสมายล์
เริ่ม ฿9,800
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินบางกอกแอร์เวย์
เริ่ม ฿10,000
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย
เริ่ม ฿11,800
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com