02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 21 ส.ค. 2019 23:25

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินบางกอกแอร์เวย์

3 วัน 2 คืน
เริ่ม ฿10,000

ไฮไลท์ทริป

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจค องค์จอม
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
ตื่นตากับ
 • เมืองหริหราลัย
 • เขาพนมกุเลน
 • ปราสาทบันทายสรี
 • นครวัด
 • นครธม
 • ปราสาทตาพรหม
เยี่ยมชม
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ 
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดซ่าจ๊ะ
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

วันเดินทาง ต.ค. 2019 - มี.ค. 2020
จำนวนผู้เดินทาง  ราคา / คน
เดินทาง  2  คน  13,600.-
เดินทาง  3 - 5  คน  12,300.-
เดินทาง  6 - 8  คน  10,900.-
พักเดี่ยวเพิ่ม  3,000.-
วันเดินทาง เม.ย. - ก.ย. 2019
จำนวนผู้เดินทาง  ราคา/คน
เดินทาง  2  คน  12,500.-
เดินทาง  3 - 5  คน  11,500.-
เดินทาง  6 - 8  คน  10,000.-
พักเดี่ยวเพิ่ม  2,000.-
หมายเหตุ ! ราคานี้ยังไม่รวมค่างานเลี้ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) คืนวันที่ 24 ธันวาคม และ 31 ธันวาคม 2019 ของทางโรงแรม

รายละเอียด

วันที่ 1
เสียมเรียบ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ - เมืองหริหราลัย
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า   
 • 06:00      พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว F เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เพื่อทำการเช็คอินและโหลดกระเป๋า
 • 08:00      เดินทางสู่สนามบินเสียมเรียบ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบิน PG903 
 • 09:00      เดินทางถึงสนามบินเมืองเสียมเรียบ ไกด์รอต้อนรับท่านที่สนามบิน หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเสียมเรียบ เพื่อนำชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
ช่วงบ่าย
 • เดินทางชมเมืองหริหราลัย
เมืองหริหราลัย 
 • เมืองหริหราลัยนี้มีปราสาทอยู่่ 3 หลัง คือ ปราสาทพระโค ปราสาทบาโกง ปราสาทโลเลย
 • ปราสาทพะโค ซึ่งเป็นปราสาทอิฐ 6 หลัง ซึ่งตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน แบ่งออกเป็นสองแถวๆละ 3 หลัง โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก องค์ปราสาทเรียงตัวแนวเหนือใต้ ส่วนฐานชั้นล่างเป็นฐานชั้นเดียว ก่อด้วยหินทราย ทางขึ้นอยู่ด้านหน้า องค์ปราสาทด้านหน้าเป็นองค์ใหญ่ที่สุด องค์ปราสาทก่อด้วยอิฐแบบแนบสนิท มีประตูออกด้านเดียว ด้านที่เหลือเป็นประตูหลอก ปราสาทพะโคเป็นปราสาทที่พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแก่บรรพบุรุษ 
 • ปราสาทบากอง เป็นปราสาทในกลุ่มปราสาทโลเลย ที่ตั้งอยู่กลางเมืองหริหราลัย สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูไศวนิกาย เป็นเทวสถานที่เคารพบูชาสูงสุด ของพระมหากษัตริย์และประชาชน เมื่อพุทธศตวรรษที่ 15 บากองนับเป็นปราสาทในยุคแรกๆ ของอาณาจักรขอม และเป็นวัดบนภูเขาแห่งแรกๆ เป็นวัดประจำรัชกาลของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1
 • ปราสาทโลเลย  เป็นปราสาทอยู่ทางเหนือสุดในกลุ่มปราสาทโลเลย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 เสร็จในสมัยพระเจ้าโศวรมันที่ 1  ศิลปแบบพระโคและบาเค็งเป็นปราสาทที่มีลักษณะเหมือนเกาะ ซึ่งพระเจ้าโศวรมันที่ 1 โปรดให้สร้างขึ้นอยู่กลางบารายอินทรตฎากะ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชบิดา พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ตกแต่งด้วยภาพสลักเทพธิดาที่งดงาม มีการต่อท่อน้ำออกจากลางปราสาทมายังข้างนอก เพื่อให้ชาวบ้านรับน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าปากนาคราชทั้ง 4 ทิศ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์  ชมจัดแสดงแบบผสมผสานระหว่างผลงานอันทรงคุณค่าจากศิลปะขอมโบราณกับเทคโนโลยี่แบบใหม่ที่หลากหลาย เพื่อให้คนรุ๋นใหม่ได้เข้าศึกษาและหาความรู้ได้ง่าย 
 • เมืองหริหราลัย  เมืองหริหราลัยนี้มีปราสาทอยู่่ 3 หลัง คือ ปราสาทพระโค ปราสาทบาโกง ปราสาทโลเลย
 1. ปราสาทพะโค   เป็นปราสาทอิฐ 6 หลัง ซึ่งตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน แบ่งออกเป็นสองแถวๆละ 3 หลัง โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
 2. ปราสาทบากอง เป็นปราสาทในกลุ่มปราสาทโลเลย ที่ตั้งอยู่กลางเมืองหริหราลัย สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูไศวนิกาย เป็นเทวสถานที่เคารพบูชาสูงสุด ของพระมหากษัตริย์และประชาชน
 3. ปราสาทโลเลย  เป็นปราสาทอยู่ทางเหนือสุดในกลุ่มปราสาทโลเลย เป็นศิลปแบบพระโคและบาเค็งเป็นปราสาทที่มีลักษณะเหมือนเกาะ ตกแต่งด้วยภาพสลักเทพธิดาที่งดงาม 
อาหาร มื้อกลางวัน   ภัตตาคาร
มื้อเย็น         ภัตตาคาร
ที่พัก http://www.taraangkorhotel.com/ หรือเทียบเท่า 
วันที่ 2
พนมกุเลน - ปราสาทบันทายสรี - นครวัด
แผนที่
การเดินทาง ช่วงเช้า
 • เดินทางไปชม เขาพนมกุเลน Phnom Kulen ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเสียมเรียบประมาณ 70 กิโัลเมตร
ช่วงบ่าย
 • เดินทางกลับจากเขาพนมกุเลน สู่ตัวเมืองเสียมเรียบ ชมปราสาทบันทายสรี  ปราสาทนครวัด
เขาพนมกุเลน  
 • ในอดีตไม่ได้เป็นแหล่งหินสำคัญในการนำไปสร้างปราสาทต่างๆเท่านั้น แต่ที่นี่ยังเคยเป็นเมืองหนึ่งของชาวขอมในยุค พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ซึ่งทรงสร้างเทวาลัย บริเวณต้นน้ำเพื่อทำสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ประชาชน
 • เขาพนมกุเลน เป็นเทือกเขาสูง เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำเสียมเรียบ ที่ใหลผ่านไปย้งตัวเมือง ก่อนจะไปบรรจบกับโตนเลสาบ
ข้อมูลท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 • เขาพนมกุเลน เป็นเทือกเขาสูง เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำเสียมเรียบ ที่ใหลผ่านไปย้งตัวเมือง ก่อนจะไปบรรจบกับโตนเลสาบ สถานที่เที่ยวที่ต้องไม่พลาดชม
 1. ศิวลึงค์พันองค์ใต้น้ำ ศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายนั้นบูชาศิวลึงค์ โดยศิวลึงค์จะเป็นตัวแทนของพระศิวะ และอวัยวะเพศชาย ส่วนฐานโยนีจะเป็นตัวแทนของนางอุมาเทวี และอวัยวะเพศหญิง 
 2. น้ำตกพนมกุเลน  ตัวน้ำตกอยู่ห่างจากต้นน้ำประมาณ 2-3 ร้อยเมตร ลักษณะเป็นน้ำตกสองชั้น 
 3. วัดพระองค์ธม  จุดเด่นของวัดอยู่ที่ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่แกะสลักจากหินขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี พศ.1701 
 • ปราสาทบันทายสรี เป็นเทวสถานขนาดเล็ก สร้างด้วยหินทรายสีชมพูเนื้อละเอียด การสลัลวดลายจึงดูอ่อช้อย คมชัด เสมือนมีชีวิตจริง 
 • ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
อาหาร มื้อเช้า           ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน    ร้านอาหาร 
มื้อเย็น          ภัตตาคาร พร้อมชมการร่ายรำของเหล่านางอัปสรา
ที่พัก http://www.taraangkorhotel.com/ หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3
 เมืองนครธม - ปราสาทตาพรหม - องค์เจค องค์จอม - ศูนย์ฝึกวิชาชีพ - ตลาดซ่าจ๊ะ - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
แผนที่  
แผนที่
การเดินทาง&ข้อมูล ช่วงเช้า
 • ชมปราสาทนครวัด เมืองบายน ปราสาทตาพรหม
ช่วงบ่าย
 • เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่อยัง ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม ศูนย์ฝึกวิชาชีพ และสบายๆกับตลาดซาจ๊ะ ก่อนที่จะได้เวลาเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
 • 17:00      นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ
 • 19:30      เดินทางกลับโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG908
 • 20:25     เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
เมืองนครธม 
 • Angkor Thom ถือเป็นอาณาจักรขอมที่รุ่งโรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ที่ยังคงทิ้งร่องรอยแห่งอารยธรรม ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัสได้อย่างไกล้ชิด  นอกจากนี้ยังมีปราสาทหลักประจำรัชสมัยของพระองค์ ที่มีรูปแบบการสร้างแตกต่างไปจากทุกๆ ปราสาท ในประเทศกัมพูชา ที่เราไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง
 • สะพานนาคราช  ก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองนครธม จะเป็นสะพานข้ามคูน้ำที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่าเทวดา และอสูรที่ฉุดดึงตัวนาคขนาบสองฝั่งทางเดินโดยด้านฝั่งซ้ายจะเป็นเทวดา ส่วนด้านฝั่งขวาจะเป็นอสูร ซึ่งเป็นการแสดงภาพเล่าเรื่องตอนกวนเกษียรสมุทร เพื่อทำน้ำอมฤตของเหล่าเทวดานั่นเอง
 • ปราสาทบายน Bayon เป็นศาสนสถานแห่งเดียวของเมืองนครหลวง ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ และรูปแบบการก่อสร้างที่โดดเด่น แตกต่างไปจากปราสาทอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศานานิกายมหายานอย่างมาก ดังนั้นศิลปการสร้าง การตกแต่ง จึงสื่อถึงพุทธศาสนาอย่างชัดเจน
ข้อมูลท้องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว   
 • เมืองนครธม   เป็นอาณาจักรขอมที่รุ่งโรจน์ถึงขีดสุดในช่วงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  ที่ยังคงทิ้งร่องรอยแห่งอารยธรรม ความเป็นมาในอดีตให้เราได้ย้อนเวลาเข้าไปสัมผัส
 • สะพานนาคราช  ก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองนครธม จะเป็นสะพานข้ามคูน้ำที่มีศิลปกรรมลอยตัวของเหล่าเทวดา และอสูรที่ฉุดดึงตัวนาคขนาบสองฝั่งทางเดิน
 • ปราสาทบายน เป็นศาสนสถานแห่งเดียวของเมืองนครหลวง ไม่มีคูน้ำและกำแพงล้อมรอบเหมือนปราสาทอื่นๆ
 • ชมลานช้าง ระเบียงที่มีความสูง 3 เมตร ยาวประมาณ 350 เมตร ตั้งขนานไปกับกำแพงของพระราชวังหลวง สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
 • ลานพระเจ้าขี้เรื้อน  สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการนำก้อนหินมาเรียงกันจนสูงเป็นทางเดินที่วกวน และทางในทางเดินยังเต็มไปด้วยภาพสลักมากมาย ทั้ง พญานาค อสูร เทวดา นางอัปสรา
 • ปราสาทตาพรหม  ปราสาทในกลุ่มตะวันออกของเมืองพระนคร  ในอดีตจัดเป็นวิหารหลวงในพุทธศาสนานิกายมหายาน  ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง พระองค์เจก   พระองค์จอม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเสียมเรียบ
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ  เปิดสอนวิชาชีพทุกสาขา ให้แก่ชาวเสียมเรียบ เช่น การทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้ และมีผลงานของนักศึกษาจำหน่ายเป็นของที่ระลึก
 • ตลาดซาจ๊ะ Old Market 
อาหาร มื้อเช้า         ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวัน   ภัตตาคาร

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
 • ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารค่ำ 2 มื้อ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ายานพาหนะบริการตลอดโปรแกรมทัวร์
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย หรือ อังกฤษ
 • ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็นบริการตลอดโปรแกรม
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เสียมเรียบ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์ เป็นต้น
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ/ ทริป
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่าประเทศกัมพูชา (On arrival)
  • สำหรับลูกค้าต่างชาติ ท่านละ USD 35 ใช้รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1-2 รูป
  • สำหรับลูกค้าคนไทยไม่ต้องทำวีซ่า
 • ยังไม่รวมค่างานเลี้ยงมื้อค่ำ (Compulsory Gala Dinner) ของคืนวันที่ 24  และ 31 ธันวาคม 2017 ของทางโรงแรม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการ และยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อัพเดต
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย
เริ่ม ฿9,500
อัพเดต
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม หริหราลัย 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินไทยสมายล์
เริ่ม ฿9,800
อัพเดต
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน 4 วัน 3 คืน กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour บินแอร์เอเชีย
เริ่ม ฿11,800
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com