02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 23 ก.ค. 2024 17:44

ทัวร์กัมพูชา

การบริการ

  กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปครอบครัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน
 • แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน โดยเครื่องบิน
 • แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน โดยเครื่องบิน
 • แพ็ตเกจทัวร์ 4 วัน 3 คืน โดยเครื่องบิน
 • แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน โดยรถยนต์

เครื่องบิน 2 วัน 1 คืน

ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบันทายสรี
 • ปราสาทบายน  
 • ปราสาทตาพรหม 
เพลิดเพลิน
 • เสียมเรียบยามค่ำคืนที่ Night Market       

ตื่นตากับ

 • เมืองหริหราลัย
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบันทายสรี
 • ปราสาทบายน  
 • ปราสาทตาพรหม 
เพลิดเพลิน
 • ตลาดมืด Night Market      

เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน

 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ 
ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบันทายสรี
 • ปราสาทบายน
 • ปราสาทตาพรหม
เยี่ยมชม
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
 • Theme House Gallery 
 • ปราสาทพนมบาเค็ง
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดซ่าจ๊ะ
 • ไนท์มาร์เก็ต
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม  
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ 
ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบันทายสรี 
 • ปราสาทบายน  
 • ปราสาทตาพรหม 
 • เมืองหริหราลัย  
เยี่ยมชม
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดซาจ๊ะ
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
ตื่นตากับ
 • เมืองหริหราลัย
 • เขาพนมกุเลน
 • ปราสาทบันทายสรี
 • นครวัด
 • นครธม
 • ปราสาทตาพรหม
เยี่ยมชม
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ 
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดซ่าจ๊ะ

เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน

 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบันทายสรี
 • ปราสาทบายน
 • ปราสาทตาพรหม
 • พนมกุเลน
เยี่ยมชม
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
 • Theme House Gallery 
 • พนมบาเค็ง
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดซ่าจ๊ะ
 • ไนท์มาร์เก็ต

รถยนต์

 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม
ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบันทายสรี
 • ปราสาทบายน  
 • ปราสาทตาพรหม 
เที่ยวชม
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดซ่าจ๊ะ
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com