02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 8 ส.ค. 2020 0:41

ทัวร์กัมพูชา

การบริการ

  กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปครอบครัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน
 • เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • กำหนดวันเดินทางเอง
 • มีตั๋วเครื่องบินแล้วจัดทัวร์ให้
 • ที่พักเลือกได้หากไม่ชอบที่บริษัทฯจัดให้
 • รถนำเที่ยวจัดขนาดตามจำนวนผู้เดินทาง
 • ไกด์นำเที่ยวพูดภาษาไทย

เครื่องบิน 2 วัน 1 คืน

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ
ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบันทายสรี
 • ปราสาทบายน  
 • ปราสาทตาพรหม 
เพลิดเพลิน
 • เสียมเรียบยามค่ำคืนที่ Night Market       
ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ระหว่างประเทศ

ตื่นตากับ

 • เมืองหริหราลัย
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบันทายสรี
 • ปราสาทบายน  
 • ปราสาทตาพรหม 
เพลิดเพลิน
 • ตลาดมืด Night Market      

เครื่องบิน 3 วัน 2 คืน

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ 
ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบันทายสรี
 • ปราสาทบายน
 • ปราสาทตาพรหม
เยี่ยมชม
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
 • Theme House Gallery 
 • ปราสาทพนมบาเค็ง
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดซ่าจ๊ะ
 • ไนท์มาร์เก็ต
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม  
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ 
ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบันทายสรี 
 • ปราสาทบายน  
 • ปราสาทตาพรหม 
 • เมืองหริหราลัย  
เยี่ยมชม
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดซาจ๊ะ
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
ตื่นตากับ
 • เมืองหริหราลัย
 • เขาพนมกุเลน
 • ปราสาทบันทายสรี
 • นครวัด
 • นครธม
 • ปราสาทตาพรหม
เยี่ยมชม
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ 
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดซ่าจ๊ะ

เครื่องบิน 4 วัน 3 คืน

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ระหว่างประเทศ
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบันทายสรี
 • ปราสาทบายน
 • ปราสาทตาพรหม
 • พนมกุเลน
เยี่ยมชม
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
 • Theme House Gallery 
 • พนมบาเค็ง
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดซ่าจ๊ะ
 • ไนท์มาร์เก็ต

รถยนต์

สำหรับชาวต่างชาติ จ่ายค่าธรรมเนียมทำวีซ่า ที่ด่าน 1,000 - 1,300 บาท
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม
ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบันทายสรี
 • ปราสาทบายน  
 • ปราสาทตาพรหม 
เที่ยวชม
 • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดซ่าจ๊ะ
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com