02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อา., 22 ก.ค. 2018 23:19

ทัวร์กัมพูชา

การบริการ

กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัวเดินทางตั้งแต่  2 คน  ออกทัวร์ได้ทุกวัน...มีตั๋วแล้วจัดทัวร์ให้ ... แต่ถ้ายังไม่มีจองให้ไม่คิดค่าบริการ

โรงแรมที่พัก
 • พักโรงแรมระดับ สี่ดาว ขึ้นไป
รถที่ใช้บริการ
 • รถใหม่ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
ไกด์มีให้เลือก
 • ให้บริการทั้งภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศษ และอื่นๆ
อาหารหลากหลาย
 • อาหารอร่อย  มีอาหารให้เลือกทานได้หลากหลาย
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ชัดเจนตามรายการท่องเที่ยวที่ระบุไว้
 • ปรับรายการเดินทางได้ (สรุปก่อนการเดินทาง)

เครื่องบิน

ราคานี้เริ่มวันที่ 1 เมษายน.- 30 กันยายน 25 61 ......ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
 • ตื่นตากับ
  • ปราสาทนครวัด
  • ปราสาทบันทายสรี
  • ปราสาทบายน
  • ปราสาทตาพรหม
 • เยี่ยมชม
  • หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมกัมพูชา
  • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
  • ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม 
  • เยี่ยมชมวัดใหม่ (วัดอัฐ)
 • พักผ่อนช้อปสบาย
  • ตลาดซ่าจ๊ะ
  • ไนท์มาร์เก็ต
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์
 • ตื่นตากับ
  • ปราสาทนครวัด
  • ปราสาทบันทายสรี
  • ปราสาทบายน
  • ปราสาทตาพรหม
  • พนมกุเลน
 • เยี่ยมชม
  • หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมกัมพูชา
  • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
  • ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม 
  • เยี่ยมชมวัดใหม่ (วัดอัฐ)
 • พักผ่อนช้อปสบาย
  • ตลาดซ่าจ๊ะ
  • ไนท์มาร์เก็ต
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจค องค์จอม  
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ 
 • ตื่นตากับ
  • ปราสาทนครวัด
  • ปราสาทบันทายสรี 
  • ปราสาทบายน  
  • ปราสาทตาพรหม 
  • ความงามของเมืองหริหราลัย  
 • เยี่ยมชม
  • ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
 • พักผ่อนช้อปสบาย
  • ตลาดซาจ๊ะ
ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจ็ก องค์จอม
 • ปูพื้นประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร
ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบันทายสรี
 • ปราสาทบายน
 • ปราสาทตาพรหม
 • พนมกุเลน
เยี่ยมชม
 • เยี่ยมชมวัดใหม่ (วัดอัฐ)
 • ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม 
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดซ่าจ๊ะ
 • ไนท์มาร์เก็ต

รถยนต์

สำหรับชาวต่างชาติ จ่ายค่าธรรมเนียมทำวีซ่า ที่ด่าน 1,000 - 1,300.-
 • นมัสการพระคู่บ้านคู่เมือง องค์เจค องค์จอม
ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทบันทายสรี
 • ปราสาทบายน  
 • ปราสาทตาพรหม 
เยี่ยมชม
 • วัดใหม่ หรือวัดอัฐ
พักผ่อนช้อปสบาย
 • ตลาดซ่าจ๊ะ

ทัวร์กอล์ฟ

ราคายังไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
สนุกและท้าทาย
 • สัมผัสกับสนามกอล์ฟระดับนานาชาติ
 • สนุกกับสนาม 18 หลุม ทั้ง 2 วัน
ตื่นตากับ
 • ปราสาทนครวัด วิมานของเทพเจ้าสูงสุด
 • ปราสาทบายน ศูนย์กลางของนครธม
 • ปราสาท ตาพรหม
 • ปราสาทบันทายสรี
เยี่ยมชม
 • หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมกัมพูชา
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com