02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
พ., 1 เม.ย. 2020 6:33

ทัวร์ภูฏาน

การบริการ

   กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปครอบครัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน
 • เดินทางเฉพาะกลุ่มของลูกค้าตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • กำหนดวันเดินทางเองตามที่ต้องการ
 • ตั๋วเครื่องบินจองเองหรือให้บริษัทจองให้ก็ได้
 • มีตั๋วเครื่องบินแล้วจัดทัวร์ให้
 • ออกแบบรายการเดินทางเอง
 • ที่พักเลือกได้หากไม่ชอบที่บริษัทฯจัดให้
 • ขนาดรถนำเที่ยวจัดให้ตามจำนวนผู้เดินทาง
 • ไกด์นำเที่ยวชาวภูฏานพูดภาษาอังกฤษ

5 วัน 4 คืน

ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบินสายการบินดรุ๊คแอร์ หรือ ภูฏาน แอร์ไลน์
ตื่นตากับความสวยงาม
 • จุดชมวิวเมืองและสนามบินพาโร
 • วัดทักซัง  วิหารบนหน้าผาสูง
 • ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ประจำชาติคือ Takin 
 • สะพานเหล็กยาวที่สุดของภูฏาน
ใหว้พระชมวิว
 • หลวงพ่อสัจธรรม ชมวิวเมืองทิมพู
 • วัดคิวชู วัดเก่าแก่ที่สุดของภูฎาณ
ชมป้อมปราการ
 • ทิมพูซอง
 • พูนาคาซอง
เยี่ยมชม
 • โรงเรียนสอนงานศิลปะ 
 • Post Office เมืองทิมพู
สบายๆสไตล์ช้อป
 • ศูนย์ช้อบปิ้งเมืองพาโร
 • ศูนย์การค้าเมืองพาโร

6 วัน 5 คิน

ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบินสายการบินดรุ๊กแอร์ หรือ ภูฏาน แอร์ไลน์
ตื่นตากับความสวยงาม
 • จุดชมวิวเมืองและสนามบินพาโร
 • วัดทักซัง  วิหารบนหน้าผาสูง
 • ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ประจำชาติคือ Takin 
 • สะพานเหล็กยาวที่สุดของภูฏาน
ใหว้พระชมวิว
 • หลวงพ่อสัจธรรม ชมวิวเมืองทิมพู
 • วัดคิวชู วัดเก่าแก่ที่สุดของภูฎาณ
ชมป้อมปราการ
 • พาโรซอง
 • ทิมพูซอง
 • พูนาคาซอง
เยี่ยมชม
 • โรงเรียนสอนงานศิลปะ 
 • Post Office เมืองทิมพู
 • หอสมุดแห่งชาติ
สบายๆสไตล์ช้อป
 • ศูนย์ช้อบปิ้งเมืองพาโร
 • ศูนย์การค้าเมืองทิมพู

7 วัน 6 คืน

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน สายการบิน ดรุกแอร์ Druk Air หรือ ภูฏาน แอร์ไลน์ Bhutan Airline
ตื่นตากับความสวยงาม
 • จุดชมวิวเมืองและสนามบินพาโร
 • วัดทักซัง  วิหารบนหน้าผาสูง
 • ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ประจำชาติคือ Takin 
 • สะพานเหล็กยาวที่สุดของภูฏาน
 • หุบเขาผ็อบจิกะ Phobjikha 
ใหว้พระชมวิว
 • หลวงพ่อสัจธรรม
 • วัดคิวชู วัดเก่าแก่ที่สุดของภูฎาณ
 • วัดชิมิลาคาง
ชมป้อมปราการ
 • พาโรซอง
 • ทิมพูซอง
 • พูนาคาซอง
เยี่ยมชม
 • โรงเรียนสอนงานศิลปะ 
 • Post Office เมืองทิมพู
 • หอสมุดแห่งชาติ
สบายๆสไตล์ช้อป
 • ศูนย์ช้อบปิ้งเมืองพาโร
 • ศูนย์การค้าเมืองพาโร
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com