02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 21 ก.ย. 2019 23:24

ทัวร์ภูฏาน

การบริการ

      กรุ๊ปส่วนตัว  ออกทัวร์ได้ทุกวัน
 • กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน
 • เที่ยวสบายๆสไตล์พักผ่อน
 • มาตราฐานที่พัก 3 ดาว
 • ต้องการพัก 4-5 ดาว มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • รถบริการจัดตามจำนวนผู้เดินทาง
 • บริการไกด์ภาษาอังกฤษ
 • บริการทั้งทัวร์ วีซ่าและตั๋วเครื่องบิน

5 วัน 4 คืน

ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบินสายการบินดรุ๊คแอร์ หรือ ภูฏาน แอร์ไลน์
ตื่นตากับความสวยงาม
 • จุดชมวิวเมืองและสนามบินพาโร
 • วัดทักซัง  วิหารบนหน้าผาสูง
 • ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ประจำชาติคือ Takin 
 • สะพานเหล็กยาวที่สุดของภูฏาน
ใหว้พระชมวิว
 • หลวงพ่อสัจธรรม ชมวิวเมืองทิมพู
 • วัดคิวชู วัดเก่าแก่ที่สุดของภูฎาณ
ชมป้อมปราการ
 • ทิมพูซอง
 • พูนาคาซอง
เยี่ยมชม
 • โรงเรียนสอนงานศิลปะ 
 • Post Office เมืองทิมพู
สบายๆสไตล์ช้อป
 • ศูนย์ช้อบปิ้งเมืองพาโร
 • ศูนย์การค้าเมืองพาโร

6 วัน 5 คิน

ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบินสายการบินดรุ๊กแอร์ หรือ ภูฏาน แอร์ไลน์
ตื่นตากับความสวยงาม
 • จุดชมวิวเมืองและสนามบินพาโร
 • วัดทักซัง  วิหารบนหน้าผาสูง
 • ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ประจำชาติคือ Takin 
 • สะพานเหล็กยาวที่สุดของภูฏาน
ใหว้พระชมวิว
 • หลวงพ่อสัจธรรม ชมวิวเมืองทิมพู
 • วัดคิวชู วัดเก่าแก่ที่สุดของภูฎาณ
ชมป้อมปราการ
 • พาโรซอง
 • ทิมพูซอง
 • พูนาคาซอง
เยี่ยมชม
 • โรงเรียนสอนงานศิลปะ 
 • Post Office เมืองทิมพู
 • หอสมุดแห่งชาติ
สบายๆสไตล์ช้อป
 • ศูนย์ช้อบปิ้งเมืองพาโร
 • ศูนย์การค้าเมืองทิมพู

7 วัน 6 คืน

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน สายการบิน ดรุกแอร์ Druk Air หรือ ภูฏาน แอร์ไลน์ Bhutan Airline
ตื่นตากับความสวยงาม
 • จุดชมวิวเมืองและสนามบินพาโร
 • วัดทักซัง  วิหารบนหน้าผาสูง
 • ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ประจำชาติคือ Takin 
 • สะพานเหล็กยาวที่สุดของภูฏาน
 • หุบเขาผ็อบจิกะ Phobjikha 
ใหว้พระชมวิว
 • หลวงพ่อสัจธรรม
 • วัดคิวชู วัดเก่าแก่ที่สุดของภูฎาณ
 • วัดชิมิลาคาง
ชมป้อมปราการ
 • พาโรซอง
 • ทิมพูซอง
 • พูนาคาซอง
เยี่ยมชม
 • โรงเรียนสอนงานศิลปะ 
 • Post Office เมืองทิมพู
 • หอสมุดแห่งชาติ
สบายๆสไตล์ช้อป
 • ศูนย์ช้อบปิ้งเมืองพาโร
 • ศูนย์การค้าเมืองพาโร
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com