02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 21 ต.ค. 2017 0:43

ทัวร์ภูฏาน

การบริการ

 • จัดเป็นกรุ๊ปส่วนตัวเดินทางได้ตั้งแต่ 2 คน
 • มีโปรแกรมเดินทางให้เลือกทั้ง 5 , 6 และ 7 วัน
 • ให้บริการโดยบริษัท ที่ชำนาญอันดับต้นๆของภูฎาน
 • เน้นความปลอดภัย ในการเดินทางเป็นอันดับแรก
 • ที่พักที่ให้บริการ ปลอดภัย และบริการดี อาหารอร่อย
 • พนักงานขับรถชำนาญเส้นทาง ชอบการให้บริการ
 • ไกด์มีความชำนาญเรื่องประวัติศาสตร์เป็นอย่างดี

5 วัน 4 คืน

 • ปูนาคา เมืองหลวงฤดูหนาว ทิมพู เป็นเมืองหลวงฤดูร้อน
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อดีตหอสังเกตการณ์หรือตาซอง
 • พาโรซอง สำนักงานบริหารเมืองพาโร 
 • ทาชิโชซอง สัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู 
 • ตลาดสุดสัปดาห์ จำหน่ายสินค้าเกษตรและของที่ระลึก
 • ไปรษณีย์ภูฏาน จำหน่ายดวงตราไปรษณียากร
 • วัดแม่ชี ซิลูคา เป็นวัดแห่งเดียวในทิมพูที่มีแม่ชี
 • โรงเรียนสอนงานศิลปะ สอนงานศิลปะและงานช่าง
 • วัดทักซัง วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในราชอาณาจักรภูฏาน
 • คิชูลาคัง เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูฏาน

6 วัน 5 คิน

 • Post Office มีแสตมป์ชุดที่ระลึกต่าง ๆจำหน่าย
 • National Textile Museum แสดงผ้าพื้นเมืองภูฎาณ
 • เม็มโมเรียล ซอร์เดน ประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระเจ้าจิกมี ดอร์จ วังชุก 
 • Sangaygang View Point จุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง Timphu
 • Tashiccho Dzong อดีตป้อมปราการปัจจุบันเป็นสถานที่ทำงานของกษัตริย์
 • Punakha Dzong เป็นที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสของกษัตริย์ 
 • วัดทักซัง เป็นวิหารอยู่บนผาสูง
 • วัดคิวชู วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฎาณ 
 • โรงเรียนสอนงานศิลปะ สอนงานศิลปะและงานช่างของภูฏาน

7 วัน 6 คืน

 • Post Office ของเมือง Timphu 
 • National Textile Museum สถานที่แสดงผ้าพื้นเมือง
 • Sangaygang View Point จุดชมวิวเมืองTimphu
 • Tashiccho Dzong ที่ทำงานของกษัตริย์
 • Mini Zoo ชมสัตว์ประจำชาติคือ Takin (ทาคิน) 
 • วัดชิมิลาคาง temple of fertility เป็นวัดที่มีวิหารมืด 
 • Punakha Dzong สถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสของกษัตริย์
 • วัดทักซัง วิหารบนผาสูงจากระดับพื้น 900 เมตร 
 • วัดคิวชู (Kichu Temple) วัดเก่าแก่ที่สุดของภูฎาณ 
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com