02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
อ., 16 ก.ค. 2019 11:57

ทัวร์ภูฏาน

การบริการ

      กรุ๊ปส่วนตัว  ออกทัวร์ได้ทุกวัน
 • กรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 2 คน
 • เที่ยวสบายๆสไตล์พักผ่อน
 • มาตราฐานที่พัก 3 ดาว
 • ต้องการพัก 4-5 ดาว มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • รถบริการจัดตามจำนวนผู้เดินทาง
 • บริการไกด์ภาษาอังกฤษ
 • บริการทั้งทัวร์ วีซ่าและตั๋วเครื่องบิน

5 วัน 4 คืน

ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบินสายการบินดรุ๊คแอร์ หรือ ภูฏาน แอร์ไลน์
 • ปูนาคา เมืองหลวงฤดูหนาว
 • ทิมพู เป็นเมืองหลวงฤดูร้อน
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อดีตหอสังเกตการณ์
 • พาโรซอง สำนักงานบริหารเมืองพาโร 
 • ทาชิโชซอง สัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู 
 • ไปรษณีย์ภูฏาน   ตลาดสุดสัปดาห์
 • วัดแม่ชี ซิลูคา แห่งเดียวในทิมพูที่มีแม่ชี
 • โรงเรียนสอนงานศิลปะ 
 • วัดทักซัง วัดที่มีชื่อเสียงที่สุด
 • คิชูลาคัง วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในภูฏาน

6 วัน 5 คิน

ราคายังไม่รวมตั๋วเครื่องบินสายการบินดรุ๊กแอร์ หรือ ภูฏาน แอร์ไลน์
 • Post Office มีแสตมป์ชุดที่ระลึกต่าง ๆจำหน่าย
 • National Textile Museum แสดงผ้าพื้นเมือง
 • เม็มโมเรียล ซอร์เดน ประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระเจ้าจิกมี ดอร์จ วังชุก 
 • Sangaygang View Point จุดชมวิวเมือง Timphu
 • Tashiccho Dzong สถานที่ทำงานของกษัตริย์
 • Punakha Dzong เป็นที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสของกษัตริย์ 
 • วัดทักซัง  วิหารบนหน้าผาสูง
 • วัดคิวชู วัดเก่าแก่ที่สุดของภูฎาณ 
 • โรงเรียนสอนงานศิลปะ 

7 วัน 6 คืน

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน สายการบิน ดรุกแอร์ Druk Air หรือ ภูฏาน แอร์ไลน์ Bhutan Airline
 • Post Office ของเมือง Timphu 
 • National Textile Museum สถานที่แสดงผ้าพื้นเมือง
 • Sangaygang View Point จุดชมวิวเมืองTimphu
 • Tashiccho Dzong ที่ทำงานของกษัตริย์
 • Mini Zoo ชมสัตว์ประจำชาติคือ Takin (ทาคิน) 
 • วัดชิมิลาคาง temple of fertility เป็นวัดที่มีวิหารมืด 
 • Punakha Dzong สถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสของกษัตริย์
 • วัดทักซัง วิหารบนหน้าผาสูง
 • วัดคิวชู  วัดเก่าแก่ที่สุดของภูฎาณ 
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com