02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 26 พ.ค. 2018 12:52

ทัวร์ภูฏาน

การบริการ

กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว เดินทางตั้งแต่  2 คน ออกทัวร์ได้ทุกวัน
 
โรงแรมที่พัก
 • พักโรงแรมระดับ สาม - สี่ดาว ขึ้นไป
รถที่ใช้บริการ
 • รถใหม่ พร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง
ไกด์มีให้เลือก
 • ให้บริการทั้งภาษา อังกฤษ ฝรั่งเศษ และอื่นๆ
 • บริการโดยบริษัท ที่ชำนาญอันดับต้นๆของภูฎาน
อาหารหลากหลาย
 • อาหารอร่อย  มีให้เลือกได้ตามชอบ
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ชัดเจนตามรายการท่องเที่ยวที่ระบุไว้
 • ปรับรายการเดินทางได้ (สรุปก่อนการเดินทาง)
 • โปรแกรมเดินทางมีให้เลือกทั้ง 5 , 6 และ 7 วัน

5 วัน 4 คืน

รวมค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินแห่งชาติภูฏาน ดรุกแอร์ Druk Air แล้ว
 • ปูนาคา เมืองหลวงฤดูหนาว ทิมพู เป็นเมืองหลวงฤดูร้อน
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อดีตหอสังเกตการณ์หรือตาซอง
 • พาโรซอง สำนักงานบริหารเมืองพาโร 
 • ทาชิโชซอง สัญลักษณ์แห่งเมืองหลวงทิมพู 
 • ตลาดสุดสัปดาห์ จำหน่ายสินค้าเกษตรและของที่ระลึก
 • ไปรษณีย์ภูฏาน จำหน่ายดวงตราไปรษณียากร
 • วัดแม่ชี ซิลูคา เป็นวัดแห่งเดียวในทิมพูที่มีแม่ชี
 • โรงเรียนสอนงานศิลปะ สอนงานศิลปะและงานช่าง
 • วัดทักซัง วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในราชอาณาจักรภูฏาน
 • คิชูลาคัง เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูฏาน

6 วัน 5 คิน

รวมค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินแห่งชาติภูฏาน ดรุกแอร์ Druk Air แล้ว
 • Post Office มีแสตมป์ชุดที่ระลึกต่าง ๆจำหน่าย
 • National Textile Museum แสดงผ้าพื้นเมืองภูฎาณ
 • เม็มโมเรียล ซอร์เดน ประดิษฐานพระบรมอัฐิของพระเจ้าจิกมี ดอร์จ วังชุก 
 • Sangaygang View Point จุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง Timphu
 • Tashiccho Dzong อดีตป้อมปราการปัจจุบันเป็นสถานที่ทำงานของกษัตริย์
 • Punakha Dzong เป็นที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสของกษัตริย์ 
 • วัดทักซัง เป็นวิหารอยู่บนผาสูง
 • วัดคิวชู วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฎาณ 
 • โรงเรียนสอนงานศิลปะ สอนงานศิลปะและงานช่างของภูฏาน

7 วัน 6 คืน

รวมค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินแห่งชาติภูฏาน ดรุกแอร์ Druk Air แล้ว
 • Post Office ของเมือง Timphu 
 • National Textile Museum สถานที่แสดงผ้าพื้นเมือง
 • Sangaygang View Point จุดชมวิวเมืองTimphu
 • Tashiccho Dzong ที่ทำงานของกษัตริย์
 • Mini Zoo ชมสัตว์ประจำชาติคือ Takin (ทาคิน) 
 • วัดชิมิลาคาง temple of fertility เป็นวัดที่มีวิหารมืด 
 • Punakha Dzong สถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสของกษัตริย์
 • วัดทักซัง วิหารบนผาสูงจากระดับพื้น 900 เมตร 
 • วัดคิวชู (Kichu Temple) วัดเก่าแก่ที่สุดของภูฎาณ 
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com