02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
จ., 27 พ.ค. 2019 11:07

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน บินการบินไทย กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour

5 วัน 4 คืน
เริ่ม ฿27,400

ไฮไลท์ทริป

ราคานี้ยังไม่รวมค่าตั๋วระหว่างประเทศ แต่รวมค่าตั๋วบินภายในแล้ว
ชมมรดกโลก
 • มหาสถูปบุโรพุทโธ พุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
 • วัดพราห์มนันต์ หมู่วิหารขนาดใหญ่ของฮินดู  
  ชมศิลปะบาหลี
 • วัดอูลูวาตู สร้างบนขอบหน้าผาที่สูงตะหง่านติดมหาสมุทรอินเดีย
 • วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ในวัดจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายน้ำขึ้นมา
 • วิหารทานาต์ลอต สัญญาลักษณ์ของเกาะบาหลี
สนุกกับการต่อรอง
 • ตลาดปราบเซียน ร้านขายของพื้นเมือง
เพลินกับธรรมชาติ
 • หมู่บ้านคินตามณี อยู่บนเขาสูงทิวทัศน์สวยงาม
 • หาดจิมบาราน หาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ 
ตื่นตากับการแสดง
 • ชมระบำ Barong dance ศิลปการร่ายรำที่ขึ้นชื่อที่สุด
 • ชมระบำคะชักหรือระบำลิง
มั่นใจกว่ากับแอทสยามทัวร์
ประสบการณ์ 12 ปี ให้บริการทัวร์มาแล้วกว่า 30,000 ท่าน ทริปปรับแต่งได้ตามความต้องการ เราไม่ขายทริปถ้าเราไม่เชี่ยวชาญ!

ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน
เดินทาง  2 - 3  คน 30,500.-
เดินทาง  4 - 6  คน 27,950.-
เดินทาง  7 - 10  คน 27,400.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 5,900.-

รายละเอียด

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – บาหลี 
การเดินทาง ช่วงเช้า   
06:30  นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าเตอร์การบินไทย เจ้าหน้าที่ของ AtSiamTour ให้การต้อนรับ และทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ

08:50  เหินฟ้าสู่บาหลี ด้วยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 431

14:15  เดินทางถึงสนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี... ผ่านการตรวจเข้าเมืองบาหลี... พบไกด์ มารอรับ... เดินทางสู่ตัวเมืองบาหลี เพื่อรับประทานอาหาร

ช่วงบ่าย    
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย     
วัดอูลูวาตู (Pura Uluwatu)
วัดที่ตั้งอยู่บนสุดปลายหน้าผา ที่สูงตระหง่านเหนือมหาสมุทรอินเดีย เป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาหลีแทบทุกคน เคารพบูชาพร้อมชมความงาม ของมหาสมุทรจากหน้าผาสูง 

พร้อมชม ระบำคะชัก หรือระบำลิง ระบำคะชักนี้เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในบาหลี เป็นการตัดตอนมาจากรามายณะ (รามเกียรติ์) เล่าเรื่องราวของพระรามกับพลวานรที่ตามไปช่วยนางสีดา จากราวันนา หรือทศกัณฑ์ ใช้คนแสดงเป็นจำนวนมาก โดยผู้ที่แสดงเป็นพลลิงจะนุ่งผ้าตาหมากรุก เปลือยท่อนบน ทัดดอกชบาแดงข้างหูนั่งล้อมวงซ้อนๆกัน 4-5 ชั้น และโบกมือขึ้นลงโยกตัวไปมา ปากก็จะร้อง คะชัก คะชัก เป็นเสียงสูงต่ำแทนเครื่องดนตร๊ประกอบ โดยตัวเอกต่างๆจะเดินร่ายรำไปมาในวงตรงกลางระหว่างพลลิงเหล่านั้น
อาหาร มื้อกลางวัน
บนเครื่องบิน


มื้อเย็น
เมนูซีฟู๊ดที่หาดจิมเบอร์รัน
ที่พัก Aston Kuta  Or The Kuta Playa Or  Ramayana Resort  โรงแรมระดับ 4 
วันที่ 2
บาหลี - Jogjakarta - พระราชวังสุลต่าน - พระราชวังน้ำ - มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
การเดินทาง ช่วงเช้า  
04:45  รถรับจากโรงแรมที่คูต้าไปส่งยังสนามบินภาย ในประเทศบาหลี เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดยอคยากาต้า

07:00  เดินทางสู่ ยอคยากาต้าด้วยสายการบินการูด้า

07:20  เดินทางถึงยังสนามบินจังหวัดยอคยากาต้า ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง เวลาของบาหลีจะช้ากว่าเวลาของจังหวัดยอคยากาต้า 1 ชั่วโมง  

ไกด์ท้องถิ่นให้การต้อนรับ พร้อมนำชม พระราชวังสุลต่าน  พระราชวังน้ำ 

ช่วงบ่าย
เดินชมความสวยงามของ มหาสถูปบุโรพุทโธ  Borobudur ศูนย์ผ้าบาติก และอิสระช้อปปิ้งที่ถนนมาลิโอโบโร
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
ชม พระราชวังสุลต่าน  Kraton Palace ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัย และเปลี่ยนการปกครองชมวังเมกะลัง และเครื่องบรรณาการต่างๆ และห้องเก็บโบราณวัตถุ และสิ่งล้ำค่าสมัยก่อนประวัติต่างๆ ที่มีความเป็นภานมาน่าศึกษา และมีค่าของอารยะธรรมชวา

พระราชวังน้ำ  Water Castle ซึ่งมีความสวยสดงดงาม แปลกตาจากพระราชวังทั่วไป เนื่องจากโดยบริเวณรอบของวังจะมีน้ำล้อมรอบวัง และมีความสวยงามแตกต่างกันจากพระราชวังอื่นๆ

ช่วงบ่าย   
มหาสถูปบุโรพุทโธ Borobudur เป็นสถูปขนาดใหญ่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก นี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ไสเลนทราในชวากลาง เมื่อราวปี 778 - 856 หรือก่อนนครวัด 300 ปี และก่อนโบสถ์นอตเตรอะดามในฝรั่งเศส 200 ปี ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991 และเนื่องจากก่อสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้า บุโรพุทโธจึงเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธในชวารวมทั้งชาวเอเซียในซีกโลกตะวันออกและนับเป็นสถาปัตยกรรมที่เชิดหน้าชูตาอินโดนีเซียมากที่สุดมาทุกยุคทุกสมัย

คำว่า บุโรพุทโธ หรือบูโรบูดูร์  Barabudur เป็นภาษาสันสกฤต โดยคำว่า Bara มาจากคำว่า Biara มีความหมายว่า วิหาร (Vihara) หรือวัด ส่วนคำว่า Budur มีความหมายว่า ภูเขาสูง เมื่อมารวมกันจึงหมายถึง วิหารที่สร้างขึ้นบนภูเขาสูง

บุโรพุทโธ เปรียนเสมือนศูนย์กลางของจักรวาล แบ่งได้เป็น 3 ชั้น คือ ส่วนฐานราก ของเจดีย์เป็นบันใดใหญ่ 4 ขั้น  โดยรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยม กำแพงรอบฐานมีภาพสลักนูนต่ำราว 160 ภาพ อยู่ในส่วนกามาฐาน หรือชั้นที่มนุษย์อยู่ไกล้ชิดกับความสุขทางโลกหรือถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหา ส่วนที่ 2 คือส่วนบนของฐานที่มีขั้นบันใดรูปกลม ฐาน 6 ชั้น มีรูปสลักนูนต่ำกว่า 1,400 รูป ที่แสดงรูปพุทธประวัติ ถือเป็นชั้นรูปธาตุ หรือชั้นที่มนุษย์หลุดพ้นจากกิเลสทางโลกมาได้บางส่วน  และ ส่วนที่ 3 ชั้นล้อมรอบสถูปองค์ใหญ่ที่สุด หมายถึงจักรวาล คือชั้นอรูปธาตุ ที่มนุษย์ไม่ผูกพันกับทางโลกอีกต่อไปในขั้นอรูปธาตุนี้สร้างเป็นฐานระเบียงวงกลม 3 ชั้น มีเจดีย์ทรงระฆังโปร่งฉลุลายเป็นช่องสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดโดยรอบ ชั้นบนสุดเป็นฐานวงกลมใหญ่ของเจดีย์องค์ประธาน ตั้งอยู่กึ่งกลางของสถูป ด้วยลักษณะดังนี้จึงมีการตีความว่า บุโรพุทโธนี้ เป็นการจำลองลักษณะเขาพระสุเมรุ มาตามปรัชญาทางศาสนาที่ว่าพื้นฐานของเจดีย์คือโลกมนุษย์ที่ยังเต็มไปด้วยกิเลสตัณหา ส่วนยอดสูงสุดคือ ชั้นสรวงสวรรค์หรือนิพพานในคติความเชื่อของศาสนาพุทธ

ชม วัดทางพุทธศาสนาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงบุโรพุทโธ คือ วัดปะวน (Pawon) แม้จะเป็นวัดขนาดเล็กแต่ก็มีศิลปะที่งดงามน่าสนใจ

ศูนย์ผ้าบาติก เป็นศูนย์หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของยอร์คยาการ์ต้า ท่านจะได้เห็นต้นกำเนิดผ้าบาติก กระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสันลวดลายของผ้า ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมืองยอร์กยากาตาร์แห่งนี้ 

ช้อปปิ้งที่ถนนมาลิโอโบโร (Jalan Malioboro) อารมณ์แบบถนนคนเดินบ้านเราที่ถือว่าขึ้นชื่อของเมือง ยอกยาการ์ต้า ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่อันเป็นศูนย์กลางของยอกยาการ์ต้า
อาหาร มื้อเช้า          
ข้าวกล่องจากโรงแรม

มื้อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้อเย็น        
ภัตตาคาร  
ที่พัก Gallery Prawirotaman Hotel  Or The 101 Yogyakarta Tugu  โรงแรมระดับ 4*
วันที่ 3
บุโรบุทโธ - บาหลี
การเดินทาง ช่วงเช้า    
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลกชม วัดพราห์มนันต์
ช่วงบ่าย   
16:15 เดินทางสู่เกาะบาหลี ถึงสนามบินบาหลี 18.35 น. เวลาบาหลีช้ากว่ายอคยากาต้า 1 ชั่วโมง 
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า    
ชมวัดพราห์มนันต์  Prambanan หมู่วิหารแห่งปรัมบานันของฮินดู สร้างเสร็จราวปี 856 เพื่อฉลองชัยชนะของระไก ปีกาตัน (ทายาทผู้สืบทอดราชวงศ์สันชัย) ลานตรงกลางของโบราณสถานแห่งนี้มีสิ่งปลูกสร้างแปดหลัง หลังใหญ่ สุดสามหลังเรียงจากเหนือจรดใต้ ฝั่งตรงข้ามตะวันออกคือวิหารเล็ก ๆ ที่ครั้งหนึ่งเคยบรรจุ พาหนะทรง ของเทพเจ้าแต่ละองค์ เช่นวัวของพระศิวะ (นนที) หงส์ของพระพรหม (ฮัสมา) และครุฑของพระวิษณุ 

ช่วงบ่าย      
อิสระช้อปิ้งตามอัธยาศัย จนได้เวลาเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางสู่บาหลี
อาหาร มื้อเช้า        
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน  
ภัตตาคาร

มื้อเย็น     
 
ภัตาคาร 
ที่พัก Aston Kuta  Or The Kuta Playa Or  Ramayana Resort  โรงแรมระดับ 4 
วันที่ 4
บาร็องเด็น – วัดถ้ำช้าง - วัดเทมภัคสิริงค์ - หมู่บ้านคินตามณี – ทะเลสาบบาร์ตู – วัดทานาล็อต
การเดินทาง ช่วงเช้า  
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยว ชมการแสดงบาร๊องเด็นซ์  วัดถ้ำช้าง วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านคินตามณี 

ช่วงบ่าย
หลังอาหารกลางวันเดินทางวัดที่เป็นสัญญาลักษณ์ของเกาะบาหลี วัดปุระทาล็อต
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า       
ชมการแสดงบาร๊องเด็น
ที่มีชื่อเสียงของบาหลี เป็นเรื่องราวที่สนุกสนานของการต่อสู้ระหว่างความชั่วกับความดี

วัดถ้ำช้าง (Pura Goa Gajah) เป็นวัดที่มีสิ่งโดดเด่นอยู่ที่ตัวปากทางเข้าถ้ำมีการแกะสลักเป็นเศียรใหญ่ ยักษ์น่ากลัว มือทั้งสองดูราวกับกำลังง้างทางเข้าถ้ำให้แยกออก

วัดน้ำพุศักสิทธิ์ หรือวัดเทมภัคสิริงค์ ภายในวัดมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายน้ำขึ้นมา ชาวบาหลีล้วน เคารพบูชาวัดนี้ด้วยเชื่อว่ากำเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน้ำ เก็บน้ำไปดื่มกิน เพราะเชื่อว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื้นเมืองต่าง ๆ มากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ 

หมู่บ้านคินตามณี เป็นหมู่บ้านณความสูง 1,500 เมตร ตรงจุดนี้จะเห็นทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์ 

ช่วงบ่าย  
วัดปุระทาล็อต
 เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายหาด เรียกได้ว่ายื่นลงไปในทะเลทีเดียว สร้างโดยนักบวชชาวฮินดู ตั้งแต่สมันศตวรรษที่ 11  เพื่ออุทิศให้แก่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ชาวบาหลีให้ความเคารพเป็นอย่างมาก และเนื่องจากสร้างวัดอยู่บนโขดหินเวลาน้ำขึ้นจะดูเหมือนวัดอยู่กลางน้ำ เวลาน้ำลงจะเดินข้ามไปยังวัดได้

คนบาหลีเรียกชื่อวัดว่า Pura Tanah Lot  คำว่า Pura = ปุระ = วัด ตามความหมายทั้งหมดก็คือ Land in The Sea หรือแผ่นดินที่อยู่ในทะเล และถือป็น 1 ใน 7 วัดริมทะเลของเกาะบาหลี
อาหาร มื้อเช้า         
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
ภัตตาคาร

มื้อเย็น          
ภัตตาคาร
ที่พัก Aston Kuta  Or The Kuta Playa Or  Ramayana Resort  โรงแรมระดับ 4 
วันที่ 5
บาหลี - สนามบินสุวรรณภูมิ
การเดินทาง ช่วงเช้า  
หลังอาหารเช้าอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย นำคณะเดินทางสู่สนามบินบาหลี เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

16:10   เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 432

19:25  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
หลังอาหารอิสระช้อปปิ้ง ดินชมชายหาด ตามอัธยาศัย จนได้เวลานัดหมาย
อาหาร มื้อเช้า    
ห้องอาหารโรงแรม

มื้อกลางวัน    
ภัตตาคาร

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
 • ค่าตั๋วบินภายใน บาหลียอคยากาต้า + ภาษีสนามบิน
 • ค่าที่พัก 4 คืน ตามรายการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่ารถรับส่งตลอดการเดินทางค่าอาหารตามรายการเดินทาง
 • ค่าไกด์ภาษาอังกฤษ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000.- บาท
 • น้ำดื่มวันละขวด
ราคานี้ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ + ภาษีสนามบิน บาหลี
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือรายการเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
หมายเหตุ:
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ยังคงจะรักษา มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
จอง/สอบถามเพิ่มเติม
02-538-8676
9:00-18:00 จ.-ส.

สอบถามทางอีเมล์

:*
:*
กรุณาตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง การตอบกลับจะถูกส่งไปที่เมล์นี้
:*
:*
:*
กรุณาระบุรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อทางเราจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการ

ทัวร์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ ภูเขาไฟโบรโม่ 6 วัน 5 คืน บินแอร์เอเชีย กรุ๊ปส่วนตัว Premium Tour
เริ่ม ฿30,500
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com