02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส. Line: @atsiamtour
ส., 30 พ.ค. 2020 12:30

ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย

การบริการ

กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปครอบครัว ออกทัวร์ได้ทุกวัน

 • เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • กำหนดวันเดินทางเอง
 • มีตั๋วเครื่องบินแล้วจัดทัวร์ให้
 • ที่พักเลือกได้หากไม่ชอบที่จัดให้
 • รถนำเที่ยวจัดตามจำนวนผู้เดินทาง
 • ไกด์นำเที่ยวชาวบาหลีพูดภาษาอังกฤษ
 • ดูรายละเอียดทริปกอล์ฟบาหลีได้ที่..https://www.atsiamtour.com/golf

บาหลี 4 วัน 3 คืน

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ชมศิลปะวัฒนธรรมบาหลี
 • วัดอูลูวาตู   สร้างบนหน้าผาติดมหาสมุทรอินเดีย
 • วัดเบซากิ
 • ทานาต์ลอต  สัญญาลักษณ์ของเกาะบาหลี
 • วัดเม็งวี  ที่ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี
 • Pura Ulun Danu Bratan  วัดที่สวยงามที่สุด
ธรรมชาติกับความตื่นเต้น
 • Bali Swing
 • ทะเลสาบบราตัน
 • ชมระบำคะชัก หรือ ระบำลิง

บาหลี บุโรพุทโธ

ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ , แต่ราคานี้รวมค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเรียบร้อยแล้ว
ชื่นชมมรดกโลก
 • มหาสถูปบุโรพุทโธ พุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
 • วัดพราห์มนันต์ หมู่วิหารขนาดใหญ่ของฮินดู  
        ศิลปะบาหลี
 • วัดอูลูวาตู อยู่บนหน้าผาติดมหาสมุทรอินเดีย
 • วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ในวัดจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายน้ำขึ้นมา
 • วิหารทานาต์ลอต สัญญาลักษณ์ของเกาะบาหลี
ธรรมชาติและการแสดง
 • หมู่บ้านคินตามณี อยู่บนเขาสูงทิวทัศน์สวยงาม 
 • ชมระบำ Barong dance ศิลปการร่ายรำที่ขึ้นชื่อที่สุด
 • ชมระบำคะชักหรือระบำลิง
สบายๆช้อป
 • ตลาดปราบเซียน ร้านขายของพื้นเมือง
ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ , แต่ราคานี้รวมค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเรียบร้อยแล้ว
ชมศิลปะบาหลี
 • วัดอูลูวาตู  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์  วิหารทานาต์ลอต
 • มหาเจดลียร์บุโรพุทโธ 
 • วัดพราห์มนันท์  พระราชวังน้ำ
ธรรมชาติและการแสดง
 • ภูเขาไฟโบโม่
 • หมู่บ้านคินตามณี
 • ชมระบำ Barong dance 
 • ชมระบำคะชักหรือระบำลิง
สบายๆช้อป
 • ตลาดปราบเซียน
 • ถนนสายวัฒนธรรม มาลิโอโบโร่ 
สงวนลิขสิทธิ์ AtSiamTour.com